DELEN

INTERVIEW UIT HET AD.nl Nederland kan maar heel beperkt verantwoordelijkheid nemen voor de miljoenen mensen die op drift zijn geraakt, zegt immigratie-deskundige Jan van de Beek. Nederland moet vluchtelingenverdragen opzeggen en desnoods gebieden buiten Europa leasen om vluchtelingen onder te brengen. ,,Politiek correcte mensen gaan voorbij aan het feit dat een euro maar één keer uitgegeven kan worden.’’

Van de Beek (48) is wiskundige en antropoloog en gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Hij doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie. Dat thema ligt in de academische wereld bijzonder gevoelig, merkte hij. ,,Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen. Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar.”

Die conclusie viel slecht op de Universiteit van Amsterdam, waar u werkte.

De bevolking van sub-Sahara Afrika groeit tegen de natuurlij­ke grenzen aan. Dat betekent: hongers­nood en meer burgeroor­lo­gen, dus maak die Gi­ro555-ac­tie maar doorlopend

,,Het opinieklimaat daar is heel eenzijdig. Precies wat het VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg, die dat onderzoek naar de politieke voorkeuren op universiteiten initieerde, aanstipt. De meeste collega’s willen bijvoorbeeld niet dat je dingen blootlegt die extreem-rechts in de kaart kunnen spelen of waarmee ‘slachtoffers’ – want zo worden immigranten gezien – kunnen worden gestigmatiseerd. Ze vonden mij een ‘harde’ man, dat werd mij letterlijk door een van mijn promotoren zo gezegd. Die staakte om die reden ook de begeleiding, al was hij niet fair genoeg om dat in mijn gezicht te zeggen.”

Lucky Orange on Twitter

RT @StartGrowthHack: Share of #world population evolution from 1950 to 2100. By @simongerman600 Via @MikeQuindazzi https://t.co/CjUMw85L35

,,Uiteindelijk kreeg ik toen een andere promotor die het over nam. En ik kreeg haatmails van sommige collega’s. Dat noem ik ‘moral reading’: wanneer je de feiten door een morele lens bekijkt; kennis niet op waarheid beoordeelt, maar op de mogelijke politieke en morele gevolgen er van. In hun wereld ben je links, of je houdt je mond. In de menswetenschappen wordt de PvdA door velen al als verdacht rechts beschouwd. Je krijgt ook altijd dezelfde argumenten: rechtse mensen zijn dom, als je intelligent bent kom je vanzelf tot progressieve inzichten en rechtse mensen willen liever geld verdienen dan op de universiteit werken. Terwijl: ik ben niet eens rechts, ik bekijk de zaken per thema.”

Ik wil met mijn berekeningen laten zien dat mas­sa-immigratie en de verzor­gings­staat niet samengaan

Hebt u de universiteit om die reden verlaten?

,,Ik had een onderzoeksvoorstel ingediend dat zeer lovend werd ontvangen en dat werd ondersteund door drie professoren met klinkende namen. Ik wilde uitzoeken hoe immigratie en de verzorgingsstaat zich tot elkaar verhouden Toch werd het afgewezen. Toen werd ik me bewust: shit, daar zitten dus allemaal ‘gatekeepers”, mensen die proberen om dit tegen te houden. Ik dacht: bekijk het, hier heb ik geen zin in.”

Lees ook:  Zweden in shock: Groep verkracht meisje en privé-lichaamsdelen in brand gestoken

Door op te geven draagt u bij aan de ideologische eenvormigheid van de universiteit.

,,Het is een vorm van zelfuitsluiting, inderdaad. Maar het is geen leven. Veel studenten voelen zich ook niet meer thuis op de universiteit. Er is daar zoveel verbaal geweld tegen andersdenkenden. Vooral tegen christenen en mensen die bijvoorbeeld kritisch zijn op de EU en, zoals ik, zichzelf beschouwen als vaderlandslievend. En je moet tegenwoordig wel een plaat voor je kop hebben om antropologie te studeren. Ik had het met sommige docenten ook echt aan de stok. Ik kom uit een arbeidersmilieu en heb de neiging de dingen wat direct te zeggen.”

U bent nu terug in het debat met een waarschuwing: de Nederlandse verzorgingsstaat overleeft een nieuwe immigratiegolf niet.

,,Wat op dit moment in de islamitische wereld en Afrika beneden de Sahara gebeurt is een demografische explosie die zijn weerga niet kent. Elke vijfentwintig jaar verdubbelt de bevolking van sub-Sahara Afrika ongeveer. Ga dat maar eens uitrekenen: 1 miljard nu, 2 miljard rond 2040, 4 miljard over dik vijftig jaar. Ze groeien er tegen hun natuurlijke grenzen aan. Dat betekent: hongersnood en meer burgeroorlogen, dus maak die Giro555-actie maar doorlopend. Tientallen miljoenen Afrikanen willen naar Europa komen.

Als je die mensen allemaal toelaat, zoals D66 en GroenLinks willen – die geen bovengrens stellen aan het aantal vluchtelingen -, dan stort de verzorgingsstaat in. En dat kan in korte tijd gebeuren. We zien het aantal asielzoekers dat in de bijstand terecht komt nu al snel stijgen. Het aantal bijstandsgerechtigde autochtonen en niet-westerse immigranten is extreem uit verhouding. Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse.”

Tekst loopt door onder de grafieken.

Wat wilt u aantonen?

Het is een kinderlijk naïef idee dat we tot in het oneindige mensen uit derdewe­reld­lan­den kunnen opvangen. Daarmee richten we onze samenle­ving te gronde

,,Ik wil met mijn berekeningen laten zien dat massa-immigratie en de verzorgingsstaat niet samengaan. Waar het op neerkomt is het volgende: als een Nederlander wordt geboren, krijgt hij eerst heel veel geld van de overheid. Dan gaat hij werken en geeft in de vorm van belastingen geld aan de staat terug. En aan het einde van zijn leven kost hij weer geld. Over zijn hele leven kost hij de staat gemiddeld 45 mille. Dat bedrag is te combineren met een duurzaam ontwikkelende staatsschuld. Dit kun je eeuwig volhouden.

Lees ook:  ‘Fanatieke moslims hebben lak aan onze normen en waarden’

Als je immigranten binnenlaat wanneer ze een jaar of 25 zijn, die béter presteren dan de gemiddelde Nederlander, dan heb je daar profijt van. Je hoeft bijvoorbeeld hun opleiding niet meer te betalen. Een jonge, hoogopgeleide kennismigrant levert uiteindelijk geld op. Maar laagopgeleiden, die weinig verdienen en die vaak in uitkeringen zitten, kosten geld. De gemiddelde niet-westerse arbeidsmigrant kost rond de 120 duizend euro over een heel leven.

Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte II is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW. Voor die mensen betaalt de staat immers tot aan hun dood. En dan houd ik al rekening met remigratie in mijn demografische deel, gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.”

Tekst loopt door onder de grafieken.

Uw critici zeggen: het is immoreel om mensen economisch te definiëren.

Politiek correcte mensen gaan voorbij aan het feit dat elke euro maar één keer uitgegeven kan worden

,,Ik vind die critici juist immoreel. Ik vind mensen die pleiten voor immigratie zonder bovengrens echt slecht. Zij verkwanselen de belangen van de Nederlanders met de minste inkomens en de minste macht. Die staan al onder druk van de robotisering en de globalisering. En wat doen ze? Ze zeggen: joh, derdewereldmensen, kom erbij en concurreer met de Nederlandse onderklasse. Die politiek correcte mensen gaan moedwillig voorbij aan het feit dat elke euro maar één keer uitgegeven kan worden en dat je elke keer de afweging moet maken: hoe solidair wil je als overheid zijn met je eigen burgers en met de rest van de wereld?

Je kunt maar heel beperkt verantwoordelijkheid nemen voor de miljoenen die op drift zijn geraakt. Je riskeert er sociale onrust mee als je ze binnenlaat. Je ziet nu al dat de budgetten voor de jeugdzorg en de ouderenzorg onder druk staan. Als een allochtone en een autochtone onderklasse tegenover elkaar komen te staan en hun pijn en onvrede kunnen niet meer met uitkeringen worden afgekocht, dan heb je een recept voor geweld. Zoals de socioloog Ruud Koopmans heeft aangetoond, zitten onder de islamitische immigranten bovendien veel mensen die het Westen haten. En die autochtone onderklasse en delen van de middenklasse zullen zich meer en meer gepiepeld voelen door politici en media, die het niets kan schelen wat er met hen gebeurt. Daar bovenop komt nog de katalysator van het moslimterrorisme. Je moet wel pessimistisch zijn.”

Lees ook:  Hoe Koning Willem-Alexander er ieder jaar bijna 40 miljoen euro doorheen jaagt

Wat stelt u voor?

,,We moeten heel beperkt vluchtelingen binnenlaten: bijvoorbeeld alleen christenen en jezidi’s, die massaal worden afgeslacht. Desnoods leasen we gebieden buiten Europa waar we oorlogsvluchtelingen onderbrengen en bescherming bieden. We moeten vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan de migranten uit die regio’s: ga terug, je komt er niet in. En we moeten stoppen met hun thuislanden militair te destabiliseren.”

Maar er is geen politiek draagvlak voor een vluchtelingenstop.

,,Nee, mede omdat politici als Mark Rutte geen kennis willen nemen van dit soort berekeningen. Want dan moeten ze met een oplossing komen en in Brussel pleiten voor een permanente stop. Kennelijk vinden ze dat te moeilijk. Ze maken zich liever afhankelijk van Erdogan met een deal die slechts tijdelijk effect heeft. Gebeurt er niets structureels, dan stort de verzorgingsstaat onherroepelijk in. Nederland is een rijk land, dus we houden het wel enige tijd uit. Maar het is een kinderlijk naïef idee dat we tot in het oneindige mensen uit derdewereldlanden kunnen opvangen. Daarmee richten we onze samenleving te gronde.”

Paspoort:
Dr. Jan H. van de Beek (1968) studeerde wiskunde en informatica (Universiteit Utrecht) en culturele antropologie (Universiteit van Amsterdam/UvA). Hij promoveerde aan de UvA op een politicologisch onderzoek naar de productie van politiek-gevoelige kennis over de economische effecten van migratie (‘Kennis, Macht en Moraal: De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005, 2010’). Van de Beek werkte enkele jaren als wetenschappelijk onderzoeker, maar keerde de academische wereld de rug toe omdat hij zich beknot voelde in het vrijuit beoefenen van wetenschappelijk onderzoek. Hij is nu freelance docent wiskunde, statistiek, onderzoeksmethoden en economie. Van de Beek ontwikkelde een demografisch en economisch model over migratie dat is gebaseerd op gegevens van o.a. CBS, CPB en SCP en hij beheert de website www.demo-demo.nl. Zijn analyse dat massa-immigratie een bedreiging vormt voor de verzorgingsstaat roept felle reacties op. Van de Beek krijgt onder meer het verwijt niet menslievend genoeg te zijn.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.