19 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Stop de vaccinatie-pest

HPV

Waarom nog weer een keer over vaccineren praten, dat hebben we toch al vaker gedaan? Ja, maar dat heeft nog steeds niet tot resultaat geleid: de ellende gaat alsmaar door. Tegenwoordig gaan er steeds weer meer stemmen op om vaccinaties in Nederland verplicht te stellen, in ieder geval om mensen door middel van uitsluiting van hun kinderen van allerlei basisvoorzieningen of onderwijs te dwingen om mee te doen aan de grote vaccinatiegekte. Dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling omdat iedereen inmiddels kan weten hoe gevaarlijk het is je kinderen in te enten en hoeveel beter ze af zijn als ze helemaal niet worden ingeënt. 

Om met dit laatste te beginnen. Het is interessant te lezen hoe Door Frankema in haar boek Vaccin Vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien, Uitg.Lemniscaat, uitvoerig en gedetailleerd beschrijft hoe gezond kinderen worden (en blijven) als ze niet gevaccineerd zijn…. Daarnaast laat zij ook zien hoe ernstig de bijwerkingen van vaccinaties kunnen zijn. Daarin bouwt zij mede voort op het onderzoekswerk van Viera Scheibner.

Viera Scheibner vergelijkt in haar boek Vaccinatie, Het einde van een mythe Uitg.Lemniscaatallerlei onderzoekingen wereldwijd over de gevolgen van vaccinaties en komt dan tot de conclusie dat we hier te maken hebben met een moderne pest: “De moderne pest – ‘vaccinatie’- ondermijnt het immuunsysteem van de bevolking van industrielanden. Gevaarlijke toxines en lichaamsvreemde antigenen worden dagelijks geïnjecteerd in de bloedstroom van hulpeloze baby’s (….). Dit wordt gevolgde door sterke immunosuppressieve chemische substanties, die ironisch genoeg ‘medicamenten’ worden genoemd.” 

We weten inmiddels ook uit talloze onderzoeken dat de in de injecties aanwezige stoffen als aluminium en barium bij kinderen autisme en angststoornissen kunnen veroorzaken (die, zoals Moolenburgh in zijn boek U kunt veel meer dan u denkt Uitg. Lemniscaat beschrijft, ook soms weer te genezen zijn met speciale ontgiftingsmethodes). En we weten ook dat er voor de ziektekiemen die in je lichaam worden ingespoten (wie spuit zichzelf of zijn kinderen nou eigenlijk vrijwillig in met ziektekiemen…!) gebruik wordt gemaakt van apenieren. In veel gevallen zijn die vervuild met andere ziektekiemen en zo kun je dankzij een vaccinatie tegen de ene ziekte een andere ziekte krijgen, wat ook regelmatig voorkomt.

Zoals Viera Scheibner aantoont – en dit wordt ondersteund door talloze andere studies en onderzoekingen – is in gebieden in Afrika en Azië waar grootscheepse vaccinatieprogramma’s tegen polio zijn gehouden een nieuwe tot dan toe onbekende ziekte, namelijk aids, ontstaan. Deze zelfde ziekte ontstond ook bij een grote groep homoseksuelen in New York die werden ingeënt tegen hepatitis-B. Kortom vaccinaties brengen ook nog nieuwe ziektes onder de mensen!

Maar zij laat ook uitvoerig zien dat vaccinaties niet helpen. Als je bent ingeënt kun je de ziekte waar je tegen bent ingeënt toch nog krijgen. Inenting geeft geen enkele garantie!! Vaak is het een variant die je krijgt, die soms nog schadelijker is dan de oorspronkelijke ziekte. Dus het sprookje dat alleen niet geënte kinderen mazelen of kinkhoest krijgen is gewoon niet waar. Sterker nog: door de inenting kun je zelf besmet worden met deze ziektekiemen of mensen in je omgeving. Volgens Viera Scheibner komt polio tegenwoordig alleen nog voor bij mensen die er tegen zijn ingeënt of huisgenoten van mensen die zijn ingeënt…!

Hierbij de tien belangrijkste punten die Viera Scheibner beschrijft in haar boek en die ze in de samenvatting nog eens kort opsomt:

  1. Vaccins zijn uiterst giftige stoffen, bestaande uit bacteriële of virale bestanddelen in een oplossing
  2. Vaccins zijn niet effectief om infectieziekten te voorkomen. (De kinkhoest die mijn ingeënte dochter destijds kreeg en die ‘pseudo-kinkhoest’ werd genoemd had exact dezelfde verschijnselen als die van haar vriendinnetje van toen die niet was ingeënt)
  3. Vaccins kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zowel plaatselijk als in het gehele organisme, waarbij vooral de mogelijke schade aan het zenuwstelsel het meest zorgwekkend is. 
  4. Er is geen enkele noodzaak tot kunstmatige immunisatie van onze kinderen en onszelf
  5. De normale toegangspoorten voor bacteriën en virussen – mond en neus – spelen een voorname rol in de werking van het immuun-systeem
  6. De pleitbezorgers van vaccinatie kraaien onterecht victorie over het uitbannen van enkele veel voorkomende ziekten. (Maar het vrijwel niet meer voorkomen van bepaalde infectieziekten is voor 99 % toe te schrijven aan verbeterde hygiëne e.d.. Vaccinaties begonnen pas toen die ziektes al bijna niet meer voorkwamen, vaccinaties hebben de ziekte dus niet teruggedrongen)
  7. De pleitbezorgers van vaccinatie presenteren de uitslagen van proeven en vaccintests vaak misleidend (Veel belangrijke gegevens worden weggelaten, vaak worden feiten verdraaid)
  8. Angst en intimidatie zijn machtige wapens (Deze beide zijn voor veel mensen de belangrijkste drijfveren die hen tot vaccinatie van hun kinderen aanzetten. Angst is een slechte raadgever, vertrouwen is een veel betere….!)
  9. Vaccinatie is verreweg de voornaamste oorzaak van ‘wiegendood’ ( Dit verschijnsel verdween bijvoorbeeld helemaal in Japan toen besloten werd de DKTP prik pas op 2-jarige leeftijd te geven….)
  10. 10.Vaccinatie is een van de voornaamste ‘magische kogels’. (Vaccinatie leidt niet tot een betere gezondheid, integendeel. Ook de meeste medicijnen doen dat niet, die doden mogelijk een ziektekiem, maar breken ook veel levensprocessen af, met name: antibiotica, straling, opereren, chemo)

Belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van deze feiten. Omdat het RIVM weigert eventuele negatieve feiten openbaar te maken, terwijl dat wel haar taak is of zou moeten zijn, moeten anderen, wij, dat doen. Zelf erover lezen en zich breed hierover te informeren is het belangrijkste. Met de drie genoemde boeken van Door Frankema (Vaccin vrij), Viera Scheibner (Vaccinatie) en Hans Moolenburgh sr. (U kunt veel meer dan u denkt) komen we al een heel eind wat betreft de feiten. Maar waarom is de RIVM toch zo eenzijdig positief over vaccineren en alle vaccins? Waarom willen zij zo graag dat iedereen tegen alles wordt ingeënt?           

Wat betreft een eventuele verplichting voor vaccinatie kunnen we kort zijn: de Grondwet verbiedt dat. In artikel 11 van de Grondwet staat heel duidelijk geformuleerd: “Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam”. Wel wordt er een voorbehoud gemaakt: “behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen”. Maar die zijn er momenteel niet. Ieder mag dus volgens de Grondwet zelf bepalen welke stoffen er in zijn lichaam wel of niet worden ingeprikt of ingeslikt. Daarop dwang proberen uit te oefenen middels de weigering om kinderen toe te laten tot crèches of scholen is in strijd met dit grondwetartikel. Bovendien blijkt uit onderzoekingen dat geprikte kinderen misschien wel gevaarlijker zijn voor hun omgeving dan ongeprikte kinderen. Zij dragen immers een mogelijke besmetting in hun lijf met zich mee…. Laten we de boel niet omdraaien. Ongeprikte kinderen zijn gezonder, voor zichzelf èn voor hun omgeving.

We hebben het hier dus over vrijheid, vrijheid van keuze mbt wat er met jou of jouw kind gebeurt, en over hoe dat vastgelegd is in het recht. Dit zijn allemaal nog achtergrondgevechten over moraliteit en grondrechten maar waar vooral de aanval op gericht moet zijn is op de economie, op de industrie die deze vaccins maakt en tot elke prijs wil verkopen en de manier waarop die de overheid weet te bespelen om gegevens over de schadelijke gevolgen te verdoezelen en de vaccinaties te propageren. Want het geld is oppermachtig, heeft lak aan mensengeluk en spot met mensenlevens. 

Interessant is daarbij een industrieterrein in Bilthoven, waar ik geregeld langskom. Het ligt aan de Soestdijkseweg Noord, even buiten De Bilt.

Het is gelegen aan de Anthonie van Leeuwenhoeklaan en op de nummers 9 – 13 zijn naast elkaar een aantal interessante instellingen werkzaam.  Op de heenweg reed ik er aan de voorkant langs en zag daar de naam Biologicals op het gebouw staan. “O, iets biologisch”, dacht ik nog. Maar toen ik het opzocht op internet bleek het een producent van vaccinaties te zijn, met name die van DKTP en polio….! Toen ik een keer terugreed langs de achterkant van het terrein zag ik tot mijn verbazing dat op ditzelfde terrein het RIVM gehuisvest is. “Dat is merkwaardig”, dacht ik toen….  

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Er is voor 31/01/2022 nog 125 euro nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Dus op nummer 9 zit het RIVM, een semi-rijksoverheids-instituut. Ze hebben een eigen beleid maar vallen qua verantwoordelijkheid onder de minister van Volksgezondheid. Zij vertellen de bevolking van Nederland hoe goed het is om je tegen alles te vaccineren. En zij verdoezelen vakkundig eventuele bijwerkingen of schadelijke gevolgen van vaccinaties. Kortom zij zorgen dat er zoveel mogelijk vaccins worden verkocht. In het verleden zijn al een aantal keren verbindingen van medewerkers met de farmaceutische industrie blootgelegd (bv. Ab Osterhaus). Maar met de industrie zelf in één gebouw naast elkaar zitten (Biologicals zit op nr. 13  maar in één bericht van hen stond zelfs op: nr. 9 – 13, waarmee ze dus aangaven dat de RIVM eigenlijk een onderdeel van hun bedrijf is) is natuurlijk nog een graadje erger. 

Als derde zit er ook nog op het terrein een aantal onderzoeksinstituten, die betaald krijgen voor hun onderzoeken door de overheid en/of de industrie. Eén daarvan is Intravacc (instituut voor Translationele Vaccinologie), die nieuwe vaccins ontwikkelt. Voorheen overheids-instelling, binnenkort geprivatiseerd. Dus dan krijg je de constructie dat de overheidsinstelling constateert dat het voor de bevolking nodig is om een nieuw vaccin te ontwikkelen (bijvoorbeeld baarmoederhalskanker voor jongetjes….., nee echt!!) en dan met overheidsgeld een onderzoek financiert bij de buurman, die zijn onderzoeksresultaten doorgeeft aan de buurman aan de andere kant, die dat weer goed kan gebruiken om nieuwe vaccinaties te vervaardigen om daar vervolgens weer snel veel geld aan te verdienen. Dat is meer dan alleen maar  belangenverstrengeling, dat is grootscheepse fraude en corruptie…!! Driedubbel verdienen aan belastinggeld ten koste van onze (on)gezondheid

We weten nu tenminste ook waarom het RIVM vaccinaties alsmaar propageert en ze het liefst verplicht wil stellen voor iedereen, want dan is er (nog) meer aan te verdienen en waarom ze zo hun best doen om de schadelijke gevolgen te bagatelliseren en alle duidelijke feiten daarover glashard te ontkennen, anders leidt de buurman verlies. En dan hebben we het nog niet eens over betalingen over en weer voor geleverde diensten….. Overigens zien ze de bui van openbaarmaking van deze verstrengeling al wel hangen. Vanwege het gevaar dat wij hier allemaal achter komen gaan ze binnenkort, in 2020, verhuizen naar de Uithof.

Maar ook daar blijven ze binnen de familie want sinds kort is er een  overkoepelende organisatie tussen het Science Park Bilthoven en het Science Park de Uithof. En die heet Poonawalla Science Park BV met de ironische afkorting PSP…! Het is een bedrijf uit India, marktleider  in biotechnologie in India, die al veel geld heeft verdiend aan allerlei vaccins en andere medische zaken en kennelijk bezig is Europa op te kopen…

Poonawalla Science Park BV

Behalve vaccinaties doet het ‘Science Park’ nog veel meer onfrisse dingen. Want op het terrein in Bilthoven zit ook nog het bedrijf Cipla, volgens hun eigen informatie één van de leidende farmaceutische bedrijven met naast vaccins ook middelen tegen HIV, ademhalingsziekten etc., overigens ook genummerd op nr. 9, net als de RIVM… Voorts is daar nog Cogem gehuisvest, Commissie voor genetische modificaties, want aan gentechnologie is natuurlijk ook veel te verdienen en daar zijn ook veel tegenstanders tegen die monddood moeten worden gemaakt…. En tenslotte is daar nog Micreos, die een nieuwe generatie antibiotica op de markt brengt. Kortom er valt veel te verdienen aan onze ellende.

Wij moeten ons nu richten tot de overheid om deze fraude en corruptie rondom het RIVM een halt toe te roepen. Het beste is als de totale top van de RIVM ontslagen wordt, dat de dienst naar Den Haag (of Zoetermeer) wordt overgeplaatst en onder curatele wordt geplaatst tot het weer een echte onafhankelijke overheidsdienst is geworden. Verder moeten alle formele en informele met alle genoemde bedrijven en diensten volledig worden stopgezet. Ondertussen moet er een objectieve informatiestroom  op gang komen waar alle voors en tegens van vaccineren voor alle   betrokkenen duidelijk en vrijmoedig op een rij worden gezet, waar dus ook  alle negatieve gevolgen – uitvoerig en duidelijk onderzocht – een plaats  krijgen, waar alle stoffen die in vaccins zitten met hun positieve en negatieve werkingen uitvoerig in worden beschreven, zodat mensen weer echt zelf kunnen kiezen wat goed is voor hen, voor hun kind en wat niet. 

Er moet dus nu een duidelijke verandering komen die ons eens en voor al moet bevrijden van de pest, de volksziekte die vaccineren heet. Maar gelukkig zijn er aanwijzingen van kleine kenteringen. Zo werd de arts/ hoogleraar Prof. John Walker-Smith in Engeland, die uit zijn ambt was gezet omdat hij durfde te beweren dat er een causaal verband was tussen vaccineren en autisme onlangs gerehabiliteerd en weer in zijn ambt teruggeplaatst. Zie daarvoor dit artikel: http://healthimpactnews.com/2012/british-court-throws-out-conviction-of-autismvaccine-md-andrew-wakefields-co-author-completely-exonerated/?utm_source=Copy+of+British+Court+Throws+Out+Conviction-Doctors&utm_campaign=British+Court+Doc&utm_medium=email 

En er begint ook onder de artsen af en toe wat te bewegen, al is het nog heel voorzichtig. Maar de grootste kentering moet komen van ons, van ons allemaal. Het moet duidelijk zijn dat iedereen het recht heeft te weigeren mee te doen aan vaccinaties en dat je dan geen sociale outcast mag worden. Want weigeren gebeurt niet langer op grond van geloofsovertuiging of religie maar vanuit voortschrijdend inzicht…!! Al moet je wel sterk staan om op te roeien tegen de propagandastroom: https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kijk-nepnieuws-over-vaccinatie-weerzin/ 

Het gaat om het principe van de gezondheid en van ons welbevinden. Want  dan ben je zonder vaccinaties beter uit. Dat blijkt wanneer je de feiten goed onderzoekt en op een rijtje zet. En we laten ons ook niet meer overheersen door het grote geld dat ten koste van onze gezondheid zoveel mogelijk geld wil verdienen om dat uit te keren als bonussen of winsten op aandelen aan een kleine groep rijken die zijn geld verdient ten koste van onze gezondheid. Zeg ‘nee’ tegen bedrijven als ‘Biologicals’ en ‘Poonawalla’, maak een einde aan ongezondheid, stop de vaccinatiepest!

En: Rudolf Steiner zei (op 6 nov. 1917) dat de huidige wetenschap wil bewijzen dat spiritualiteit waanzin is en dat inentingen bij jonge kinderen moeten verhinderen dat zij de weg vinden naar de geest. Dus niet alleen autisme in uitzonderingsgevallen, maar ‘t verliezen van de drang naar en de mogelijkheid tot verbinding met de geestelijke wereld bij iedereen…..!  Dat mogen we zeker niet laten gebeuren. Dit is een ware geestesstrijd!!

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres