VN

Steun de VN.resolutie tegen de dominantie van de VS en EU

Al decennia lang gebruiken de Amerikaanse regering en haar Europese bondgenoten illegaal unilaterale economische sancties (“Unilateral Coercive Measures”) als oorlogs- en massavernietigingswapen om regeringen omver te werpen die zich niet onderwerpen aan de dominantie van hun land door de VS en de Europese staten. Het belangrijkste doel van deze unilaterale sancties is om de economieën van die kleine landen te vernietigen en hun volk door massale honger op hun knieën te krijgen zodat ze geen andere keus hebben dan in opstand te komen tegen hun eigen regering.

Dit criminele, anti-menselijke beleid van het richten van weerloze bevolkingsgroepen, wat duidelijk in strijd is met het Handvest van de Verenigde Naties en het internationale recht, is nu het nieuwe voorkeurswapen geworden voor deze machtige staten, omdat ze worden geconfronteerd met sterke oppositie van de meerderheid van hun eigen bevolking aan de eindeloze bezettingsoorlogen waar ze al bij betrokken zijn. Door deze illegale sancties hopen deze machtige staten dat ze hun imperialistische doel van ‘regimeverandering’ en overheersing op een stille, berekende manier kunnen bereiken zonder de toorn van hun eigen en internationale te wekken publieke opinie.

Volgens sommige VN-rapporten zijn er momenteel meer dan 33 landen (15 procent van alle landen van de wereld) en tientallen niet-statelijke entiteiten die het doelwit zijn van deze illegale sancties. Onder hen zijn Venezuela, Cuba, Nicaragua, Iran, Syrië, Zimbabwe, Wit-Rusland en vele anderen, wier bevolking lijdt aan honger, gebrek aan medicijnen, dakloosheid en verstoring van hun onderwijsstelsel en andere vitale sociale diensten. Vóór de invasie van Irak in 1991 leidden vijftien jaar economische sancties van de VS tot de dood van een half miljoen Iraakse kinderen. In Venezuela zijn vandaag meer dan 40.000 mensen gestorven als gevolg van illegale sancties en het aantal stijgt dagelijks.

Als reactie op deze flagrante criminele daden, die niets anders zijn dan misdaad tegen de menselijkheid, dient de Groep van 77 landen + China een resolutie in bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die onder andere:

1. dringt er bij de internationale gemeenschap op aan dringende en effectieve maatregelen te nemen om het gebruik van unilaterale economische, financiële of handelsmaatregelen te elimineren die niet zijn toegestaan ​​door relevante organen van de Verenigde Naties, die niet in overeenstemming zijn met de beginselen van het internationaal recht of het Handvest van de Verenigde Naties …;

2. roept de internationale gemeenschap op om het opleggen van dergelijke maatregelen als middel voor politieke en economische dwang tegen ontwikkelingslanden te veroordelen en te verwerpen;

Klik hier om de volledige tekst van de ontwerpresolutie te lezen

Deze voorgestelde resolutie wordt momenteel besproken in de Tweede Commissie van de Algemene Vergadering van de VN en de Tweede Commissie zal er op 14 november de eindstemming over hebben. Wij beschouwen het als onze grootste verantwoordelijkheid om massale steun te mobiliseren voor de aanneming van deze resolutie door de Algemene Vergadering van de VN. Daartoe hebben we een openbare steunbrief opgesteld voor de resolutie die door een groot aantal organisaties en individuen in de VS en de rest van de wereld moet worden ondertekend voor levering aan de stemmingen van de Tweede Commissie van de VN op 14 november. dring er bij alle verdedigers van vrede en gerechtigheid op aan deze brief te ondertekenen. We moeten in korte tijd een groot aantal handtekeningen verzamelen. Wij verzoeken u dringend te handelen.

KLIK HIER om de naam van uw organisatie toe te voegen  .

KLIK HIER om uw naam als persoon toe te voegen  .

LEES DE BRIEF:

Aan het Economisch en Financieel Comité (Tweede Comité)
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Geachte commissieleden,

Wij, maatschappelijke organisaties en pleitbezorgers voor vrede en rechtvaardigheid, schrijven onze steun uit voor de resolutie van de Groep van 77 + China [agendapunt 17 (a)] dat:

1. dringt er bij de internationale gemeenschap op aan dringende en effectieve maatregelen te nemen om het gebruik van unilaterale economische, financiële of handelsmaatregelen te elimineren die niet zijn toegestaan ​​door relevante organen van de Verenigde Naties, die niet in overeenstemming zijn met de beginselen van het internationaal recht of het Handvest van de Verenigde Naties …;

2. roept de internationale gemeenschap op om het opleggen van dergelijke maatregelen als middel voor politieke en economische dwang tegen ontwikkelingslanden te veroordelen en te verwerpen; (klik hier voor de volledige tekst van de ontwerpresolutie)

We erkennen dat unilaterale dwangmaatregelen worden gebruikt om economische oorlog te voeren en als instrumenten voor regimeveranderingsinspanningen door de Verenigde Staten en hun ondergeschikte partners in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties. Deze maatregelen hebben verwoestende gevolgen voor de landen waarop het gericht is.

Bijvoorbeeld, Cuba, een land dat al meer dan 60 jaar een economische blokkade heeft doorgemaakt, rapporteerde dit jaar dat de blokkade hun economie bijna $ 1 biljoen heeft gekost sinds haar oprichting wanneer rekening wordt gehouden met devaluatie van de Amerikaanse dollar in vergelijking met goudprijzen. . Recente rapporten vinden dat unilaterale dwangmaatregelen hebben bijgedragen tot 4.000 doden in Noord-Korea in het afgelopen jaar en meer dan 40.000 doden in Venezuela in 2017 en 2018.

De VS hebben sinds de revolutie in 1979 unilaterale dwangmaatregelen tegen Iran opgelegd en voegen nu secundaire maatregelen toe tegen staten die zaken doen met Iran. Zimbabwe wordt sinds 2002 het doelwit van unilaterale dwangmaatregelen. In beide landen, en in alle landen waar unilaterale dwangmaatregelen gelden, zijn de resultaten hyperinflatie en tekorten aan voedsel en medicijnen.

De economische oorlogvoering door de Verenigde Staten en hun bondgenoten neemt toe, zowel in intensiteit als in het aantal getroffen landen. Deze economische oorlog is schadelijk voor degenen die het kwetsbaarst zijn en geen verantwoordelijkheid dragen voor de betrekkingen tussen landen.

Wij dringen er bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op aan de hierboven genoemde voorgestelde resolutie te steunen en alle stappen te nemen binnen haar bevoegdheid om een ​​einde te maken aan het gebruik van unilaterale dwangmaatregelen door een staat, of een groep van geallieerde staten, tegen een andere.

KLIK HIER om de naam van uw organisatie toe te voegen  .

KLIK HIER om uw naam als persoon toe te voegen  .

 

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.