Connect with us

Column

STEMMEN RONSELEN IN DUITSLAND EN NEDERLAND

Published

on

merkel

In de afgelopen jaren hebben we ons vaak afgevraagd waarom de Duitse kanselier Angela Merkel zo gebrand is op de bevolkingsuitwisseling in Europa. Niet alleen gaf zij in 2015 bevel om de grenzen open te zetten voor alle migranten en gelukzoekers, ze was ook de leidende kracht achter zowel het migratie als het vluchtelingen pact van de VN. Wat bezielt zo iemand om de levens en de welvaart van het eigen volk op het spel te zetten? Zelf heeft ze altijd beweerd dat het een menselijke handeling was in een crisissituatie. Humanisme dus, wat voor een leidend CDU lid niet vanzelfsprekend is. Natuurlijk weten we dat zij een marionet is van de globalisten, en dus ook hun orders uitvoert. Maar toch…… Er moest eigenlijk nog iets anders zijn om al de ongerijmdheden te verklaren.

Intussen is gebleken dat Merkel inderdaad nog een andere reden had, en deze reden had niets met humanisme te maken. Het ging veel meer om egoïstisch politiek gewin. Via activisten in Oostenrijk is nu een geheim document naar buiten gekomen, dat Merkel’s obsessie met migranten en open grenzen verder verklaard. De problemen die in het CDU document aan de orde komen stammen uit 2014. De partij was weliswaar stabiel in de peilingen, en de toekomst van de club leek in rustig vaarwater te verkeren. Maar men begon zich toenemend zorgen te maken over het grote aantal migranten in de grote steden, die van de CDU niets moesten hebben. De overgrote meerderheid van de migranten stemde op de SPD, omdat deze partij het Multi-Culti principe omarmde en ook niet terugschrok voor contacten met moskeeën, inclusief salafisten moskeeën. Al in 2009 had een leidend CDU lid gewaarschuwd dat verkiezingen verloren konden gaan als de partij er niet in slaagde om migranten kiezers aan zich te binden. Immers het aantal migranten nam steeds toe, en het leek er op dat de CDU de boot aan het missen was.

Het document dat nu naar buiten is gekomen is in de zomer van 2014 opgesteld, en is een zogenaamd strategie document. Men wilde de grote steden terugveroveren. Tot die tijd waren het vooral oudere kiezers die voor de CDU kozen. Daar moest nu verandering in komen. De CDU wilde vooral de migranten bereiken om een nieuw blik kiezers open te trekken, deze keer via de import van toekomstige stemmers. Dus werden er in de haast migranten kandidaten gezocht. Volgens het document moest echter het gestelde doel vooral bereikt worden door intensieve contacten met moskeeën, en dan vooral met de besturen van deze moskeeën. Men wilde tonen dat de CDU een open oor had voor de wensen en de eisen van migranten, en dan vooral voor de leden van de moskeeverenigingen. Er werden zelfs banden aangeknoopt met de moskeeën die hun orders direct ontvangen uit Ankara van de bloed sultan Erdogan.

De taken die in het document voorkomen werden meteen ter hand genomen. Er kwamen contacten met moskeekoepelorganisaties en met de moskeebesturen. In feite sloeg men de weg in die al eerder door de SPD was bewandeld. Op zich lijkt het allemaal heel onschuldig, maar dat is het niet. De contacten zijn namelijk niets meer dan een ordinaire koehandel over de stemmen van de moskee leden. De leden stemmen op de kandidaat die door het bestuur wordt uitgekozen. Die keuze wordt gemaakt na een aantal toezeggingen. De stemmen gaan dus in feite naar de hoogste bieder. En de CDU had natuurlijk als regeringspartij wel wat te bieden. In ruil voor wat ook wel de etnische stem wordt genoemd, beloofde men de migratie beter te laten verlopen. Met andere woorden; de grenzen zouden open gaan. De regels voor familiehereniging zouden soepeler worden gemaakt, en vanuit de CDU zou er geen kritiek op de islam zijn. Sterker nog, de CDU zou scherp antwoord geven aan iedereen die ook maar de moed had om de islam te bekritiseren. Dat gold ook voor kritische stemmen van buiten de partij.

In de laatste jaren hebben we kunnen zien dat al de eisen slaafs zijn ingewilligd. Een proces dat nog steeds gaande is. Overigens zitten in de eisenpakketten van de islamisten vaak ook lokale zaken, zoals een nieuw of beter gebouw, en een soort vertegenwoordigingsrol, waarbij kandidaten moskeebesturen en leden ter zijde staan. En het werkt; in sommige gebieden is het percentage migranten kiezers dat op de CDU stemt van 6 naar 32% gestegen. Het openen van de grenzen had dus niets met humanisme te maken, het was gewoon stemmen ronselen om zelf in de toekomst aan de macht te kunnen blijven. Gelijktijdig werd de eigen achterban, en de bevolking in het algemeen, verraden. Ook het beetje democratie dat er nog is, werd op deze wijze om zeep geholpen. Net als de SPD eerder, is de CDU er nu voor migranten en islamisten, wat het niet verwonderlijk maakt dat veel andere kiezers de leidingen van de zogenaamde coalitiepartijen als volksverraders zien.

Advertisement

Beiden partijen, de SPD en de CDU, hebben migranten uit vreemde culturen massaal het land binnen gehaald, alleen maar om stemmen te winnen. De risico’s, die bekend waren, werden genegeerd. Voor de slachtoffers van deze politiek hebben ze geen enkele aandacht. En, dit is nog maar het begin, want het migratie pact dat in Marokko is getekend, zal deze situatie nog vele keren erger maken. Tot het volk er eigenhandig een eind aan maakt natuurlijk.

Dit soort praktijken zien we niet alleen in Duitsland. Ook in Nederland wordt er koehandelgedreven met migranten stemmen. Dat is al jaren zo, maar het is altijd goed om het even in herinnering te roepen. Van af het begin kozen de meeste migranten in Nederland voor de PvdA. Niet omdat het allemaal sociaal democraten waren, maar omdat de PvdA toen al veel op had met Multi-Culti, en het potentieel van de migranten stemmen duidelijk voor ogen had. De PvdA stelde ook als een van de eerste migranten kandidaten op. Toen de PvdA de migranten wat minder op de voorgrond stelde, omdat er andere prioriteiten waren, vertrokken de meesten naar GroenLinks. Dat is nog steeds zo. Maar er zijn ook migranten die gebruikmaken van het CDA en de SP. Voor alle duidelijkheid; voor de meeste migranten maakt de ideologie of politieke lijn van een partij geen enkel verschil. Het gaat er om waar men carrière kan maken, en waar het meest naar de eisen van de migranten wordt geluisterd. Op zich gebeurt dit allemaal binnen de regels.

Maar als het om stemmen gaat is het heel anders. Ook in Nederland kiezen moskeebesturen kandidaten waar de leden dan vervolgens als een blok op moeten stemmen. Deze kandidaten doen dan eerst beloften aan het bestuur. Ze helpen met problemen oplossen, subsidies lospraten en met het vinden of bouwen van nieuwe gebouwen. In feite zit zo’n kandidaat dan gewoon in de zak van het betrokken bestuur. Dit geldt voor moskeeën, maar bijvoorbeeld ook voor zelforganisaties. Een kandidaat hoort er voor al zijn kiezers te zijn, maar in dit soort gevallen wordt een kandidaat praktisch opgekocht door een moskee of verenigingsbestuur. Als de kandidaat niet doet wat het bestuur wil wordt er gewoon niet meer op hem of haar gestemd. Deze hele zaak verstoort natuurlijk de balans binnen de “democratie”, maar dat schijnt niemand te interesseren.

Er is nog een ander bestanddeel van het proces, waarbij het direct om stemmen gaat. Als een bestuur eenmaal voor een kandidaat heeft gekozen via het principe van de hoogste bieder, zal het bestuur er alles aan doen om deze kandidaat ook verkozen te krijgen. De leden krijgen opdracht om op deze kandidaat te stemmen, maar dat is niet altijd voldoende. Dus wordt er een algemene jacht geopend op gemachtigde stemmen. Aan alle kanten wordt er dan geronseld, om zoveel mogelijk kaarten van mensen die niet willen of kunnen stemmen te pakken te krijgen. Deze worden dan aan de leden meegegeven die vervolgens meerdere keren op de gekozen kandidaat kunnen stemmen. Het gesjacher met de gemachtigde stemmen is algemeen bekend bij de overheid, maar ook dit wordt genegeerd. Mensen die niet kunnen of willen stemmen, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen lezen, worden door moskeeleden meegenomen, die ze dan vervolgens “begeleiden”. Dit ging zelfs tot in het stemhokje, maar omdat dit misbruik te zichtbaar was is deze tactiek intussen verboden. Alleen echte gehandicapten hebben nog recht op begeleiding.

Hoeveel kandidaten via dit soort geknoei uiteindelijk zijn verkozen, is moeilijk na te gaan. Soms werkt het, soms niet. Verder wordt er zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven. Een paar jaar geleden was er sprake van het ronselen van stemmen bij een moskee in Soest. Er kwam een onderzoek, maar er werd niets gevonden. Het enige wat men wel vond was de dichtstbijzijnde doofpot. Het was overigens wel weer de PvdA die betrokken was. Ook in Heusden waren er beschuldigingen dat er werd geronseld. Eigenlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. Nederland wil geen problemen, en houdt al helemaal niet van iets, dat naar corruptie ruikt. Dus kijkt men de andere kant op, en kan het geknoei rustig verder gaan. Waar dat uiteindelijk toe kan leiden zien we intussen in Duitsland.

Advertisement

Het is niet acceptabel dat bepaalde groepen worden voorgetrokken, en de rest van de kiezers machteloos achterblijft. Een etnisch stemsysteem zoals dat in Duitsland wordt gehanteerd, betekend verraad aan alle andere kiezers. Etnische groepen krijgen zo de mogelijkheid om direct in te grijpen in overheidsbeslissingen, en kunnen eisen afdwingen die zondermeer tot scheefgroei leiden. Het is zaak om bij volgende stembusgangen dit soort tactieken goed in de gaten te houden, en ook te melden. Ronselen werkt alleen maar in de schaduw, dus met een beetje publiciteit kunnen we veel van deze pogingen in de kiem smoren. Laten we waakzaam blijven!

istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım - Roblox Script