30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

“Stel eens dat al het contante geld is afgeschaft, hoe zou de wereld er dan uitzien?”

contant geld

Gisteren bekroop me ineens een heel ‘unheimisch’ gevoel, ik dacht: “Stel eens dat al het contante geld is afgeschaft, hoe zou de wereld er dan uitzien?” Eén ding is zeker: dan zijn we onze vrijheid helemaal kwijt en zijn we geheel in handen van de banken die dan alles met ons kunnen doen. Totale afhankelijk-heid…! Je ziet momenteel hoe daarnaar wordt  toegewerkt, maar de consequenties zijn ècht afschuwelijk. 

Toen de uitvinders van CERN (de materialistische denktank van wetenschappers in Zwitserland, dezelfde groep die momenteel de oerknal probeert na te bootsen in een surrealistisch onder-grondse Mordor-tunnel van zes verdiepingen hoog, met een lengte van 27 kilometer en een straal van 5 kilometer onder het meer en de stad Génève) in de jaren tachtig internet bedachten was dat niet zozeer uit filantropie. Doel was en is nog steeds om wereldwijde controle te kunnen uitoefenen over alles en iedereen, middels het world wide web, het spinnenweb, het inter-net waar iedereen in gevangen wordt om opgegeten en langzaam leeggezogen te worden door de spin van Ahriman. 

Interessant is hoe dit te maken heeft met het beest uit de Apocalypse, (Engels: The Beast).  B.E.A.S.T.  is de afkorting van Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal, dat is de supercomputer in Brussel waar alle gegevens van alle mensen ingestopt worden. Maar deze absurde computernaam (wie bedenkt nou zoiets?) is niet het enige. Want het teken dat we elke keer weer in moeten voeren als we toegang willen krijgen tot het World Wide Web is ook het teken van het beest:  www, dat is: 666. Want de W is de 23e letter uit ons alfabet en in de getalsleer is 23 ook 2.3 oftewel 2 x 3 en dat is 6. Bovendien is het teken van de W in het Hebreeuws hetzelfde

teken als dat van de 6. Dus www is 666. Maar ook het merkteken (logo) van Cern is te herleiden – niet te geloven – tot drie ineengestrengelde zessen (zie hierboven).  Iemand stelde voor om elke keer als je www (666) moet intoetsen er 777 bij te mediteren om de slechte kwaliteit van de onvol-maaktheid van de 6 aan te vullen met de volledigere ‘heilige’ 7.

Ook op alles wat we kopen staat 666. Op alle producten die we kopen en verkopen staat 666. Dat is namelijk de barcode. Op een barcode staan 13 getallen. In het oude systeem UPC-12 waren dat er nog 12, maar in het nieuwe systeem EAN-13 is er één getal buiten de twaalf (twee keer 6) komen te staan en dat is de dertiende, de tegenkracht, de ongeluksbrenger. Boven die getallen staan streepjes: dikke en dunne, met grotere en kleinere tussenruimtes. Wie dit even bestudeert ziet al gauw dat die streepjes en cijfers steeds staan tussen twee – iets langere – dunne streepjes aan het begin, twee in het midden 

en twee aan het eind (hier rood). Twee dunne streepjes blijkt in de barcodetaal een zes te zijn, zie blauwe 6. Op elk product dat we kopen en verkopen staat dus het teken van het beest: 666!!

Er is kennelijk een kracht, een macht, een groep mensen, die de volledige macht wil over alle andere mensen en hen tot slaaf wil maken en hen wil beroven van hun vrijheid tot individu, van hun mogelijkheid om zelfstandig de weg te vinden tot de geest en hen afhankelijk wil maken, dierlijk, on-menselijk. Daarbij gebruiken zij momenteel talloze middelen: geldcreatie, internet, afschaffing cash-geld, chips met al onze gegevens etc.

Niemand had toen nog – in 1982 – in de gaten hoe snel het zou gaan met het internet, met iphones, met mailen, pinnen, met facebook, whatsapp, instagram, tweets en twitter, ideal en internet-bankieren. En als je eenmaal zo ver bent is er geen weg meer terug. Als je gaat internetbankieren raak je je bank-afschriften, overschrijvingen en voorgedrukte enveloppen kwijt en zit je volledig vastgeklonken aan het apparaat voor al je uit-gaven en inkomsten. Als je nog nèt niet vastzit, dan is er nog iets te doen. Dus moeten we vanaf nu minder gaan pinnen en meer met geld gaan betalen: redden wat er nog te redden valt!

Maar om wereldwijd het cash-geld af te schaffen, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daarvoor is op zijn minst nodig dat iedereen een bankrekening heeft, ook op het platteland van Indonesië en in de oerwouden van Zuid-Amerika. Dus zou er een wereldwijde campagne moeten komen om alle landen te bewegen al hun onderdanen vast te klinken aan de banken… 

Laat die campagne er nou al lang zijn, notabene georganiseerd door de VN en gepromoot door onze eigen koningin Maxima…!

Zie o.a.: https://www.telegraaf.nl/nieuws/443913/maxima-wil-bankrekening-voor-iedereen 

Dat gebeurt allemaal natuurlijk onder het mom van dat het beter is voor de mensen en dat de regeringen dat zelf graag willen om de vooruitgang van de bevolking te bevorderen, zie:

https://www.ditjesendatjes.nl/regeringen-doen-beroep-op-koningin-maxima/ . Het is begonnen met acties om mensen aan een micro-krediet te helpen. Dat leek ook zo filantropisch: allerlei mensen in de binnenlanden van Afrika te helpen aan een klein krediet om daarmee een bedrijfje of winkeltje te kunnen starten… Maar omdat het gevaar dat het krediet niet terug zou worden betaald zo groot was, liep de rente op die kredieten buitensporig hoog op, kon zelfs oplopen tot 30 of 40%!! Zie: https://www.vn.nl/microkredieten-met-woekerrente/ 

Micro-kredieten waren dus helemaal niet zo helpend voor de arme mensen in de derde wereld, je kwam er van de regen (armoe) in de drup (rentelast, schuldaflossing) maar waren vooral aantrekkelijk voor de banken….! Investeren in micro-kredieten was voor westerse banken heel lucratief, de derde wereldlanden werden er alleen maar slechter van en werden daardoor eerder meer afhankelijk van het westen. Toen dat teveel begon door te dringen in de publieke opinie en omdat via deze omweg het vastklinken van mensen aan banken niet snel genoeg ging, werd besloten om rechtstreeks via de regeringen alle inwoners van een land te overtuigen om allemaal een bankrekening te openen (nog nèt niet dwingen…!)

Natuurlijk wordt dit alles nog steeds verkocht als “ontwikke-lingshulp” en wordt gepropageerd hoeveel de mensen er op vooruitgaan als ze “toegang krijgen tot financiële instellingen, diensten en middelen”, maar ondertussen worden de regeringen door deze speciale VN-vertegenwoordigers zoals Maxima op de vingers getikt als ze niet snel genoeg werken om hun percentage bankrekeninghouders omhoog te krijgen… 

Hoe precies de organisatie van deze banken-actie in elkaar zit weten we natuurlijk niet. Eén ding weten we wel: Maxima was vóór haar verloving met Willem-Alexander werkzaam op de omstreden Duitse Bank in New York. De organisatie van deze wereldwijde klantenwerving voor banken met de verhullende naam: Inclusieve financiering  wordt ook geregisseerd vanuit New York, in naam van de VN (Maxima is “speciaal gezant” van de secretaris-generaal van de VN, begonnen onder Ban Ki Moon en nu voortgezet onder Guterres). Hoe liggen de lijntjes eigenlijk tussen de banken, deze bank en de VN-actie? De banken worden er beter van, maar hoe kan het dat de VN hieraan deelneemt? En Maxima, als koningin der Nederlanden?

Even een korte suggestie waar we in dit verband aan moeten denken: het is een actie van een combinatie van grote

bedrijven, regeringsleiders en centrale banken. Ze worden allemaal opgesomd in het volgende artikel van een tweetal bijeenkomsten die Maxima in New York bijwoonde: https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2017/09/14/koningin-maxima-bezoekt-verenigde-naties-in-new-york  En – saillant detail – de bijeenkomsten werden georganiseerd door: de Foundation van Bill Gates. Bij de organisaties die opgesomd worden is er ook één die heet: Better then Cash Alliance…..

Twee organisaties lijken hierin een sleutelrol te vervullen: de Wereldbank en het IMF. Het zijn zogenaamd allebei onderdelen van de VN, maar ze zijn tegelijkertijd ook instrumenten om de neo-liberale visie op de wereldeconomie zo snel mogelijk te realiseren. In het boek De Shockdoctrine van Naomi Klein beschrijft zij hoe het IMF steeds maar weer leningen geeft om projecten te realiseren in ruil voor kneveling van de vakbonden, meer privatisering en hogere schuldenlasten. In het boek Bekentenissen van een economische huurmoordenaar van John Perkins zien we waar dat allemaal toe kan leiden. Laat Maxima nou op 20 april 2018 een overleg hebben gehad met juist deze beide organisaties over haar bankenproject!!

Ik had eerst een andere vorm bedacht voor deze column. Ik had gedacht om deze aanval op onze vrijheid door afschaffing 

van het cash-geld door de VN via de persoon van Maxima te schrijven in de vorm van een brief aan Maxima. Zou ze besef-fen en weten wat ze doet en wat de gevolgen zijn van haar acties en haar handelingen, of zou ze geloven in de illusie dat ze daar mensen mee helpt in hun vooruitgang, zoals ze steeds moet beweren?? Maar als ze het weet en beseft: des te erger!

Nu het nog nèt niet te laat is: mensen, toe, ga alsjeblieft zo veel en vaak mogelijk met geld betalen, neem zoveel mogelijk geld op van de banken, doe zo weinig mogelijk via pinnen en met internetbankieren, laten we de strijd aanbinden voor het behouden van het geld, anders zijn we onze vrijheid volledig kwijt: geld geeft vrijheid. Wij kunnen beslissen waar we het aan uitgeven, op rommelmarktjes, sponsorloop, een ijsje etc. Wat te denken van een computerstoring net als je brood op is, of een aanzienlijke verhoging van de kosten voor bancaire handelingen, waar niemand meer nee tegen kan zeggen etc. 

We komen dan in een totalitair systeem terecht. Wij willen onze vrijheid behouden. We willen ons eigen geld kunnen drukken en er mee handelen. 

We willen niet dat de bankiers en de politici die met hen samenwerken, in de hoop op een mooie baan later (zoals Barroso) bepalen wat wij mogen en kunnen. Je moet je toch niet voorstellen dat er een grote hack komt en al je geld gestolen wordt (zoals nu ook wel eens gebeurt, maar dan heb je vaak nog wat cash-geld achter de hand…). Dat bestaat dan niet meer. Er is dan geen escape meer mogelijk….

We moeten ook winkels boycotten waar je alleen nog maar kunt pinnen, eisen dat we overal en voor alles ook met geld mogen blijven betalen, actie voeren etc. En we moeten eisen dat alle acties om alle mensen op aarde een bankrekening aan te praten met onmiddellijke ingang worden gestaakt. Geld moet weer goud worden en goud moet weer heilig worden. Fakegeld, plastic geld nemen we niet meer aan.

Gelukkig zijn er veel initiatieven om nieuwe vormen van geld te creëren. Geld dat niet meer vastzit aan schulden, geld dat losgekoppeld is van de megawinsten van de banken, die dit vaak weer omzetten in gigabonussen voor hun topmensen. Laten we ons aansluiten bij die geldsystemen. Laten we beginnen met het geldsysteem van binnenuit te veranderen…!

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.