2 december 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Steeds meer haatberichten tegen (nog) niet-ingeënte mensen op de social media

niet-gevaccineerden

Wie de steeds verder oplopende haatberichten in de richting van de (nog) niet-ingeënte mensen op de social media leest, waant zich in een tijdmachine terug naar de donkere dagen van de Europese geschiedenis waarin uitsluiting leidde tot haat, geweld en erger. Het gesprek is dood. Andere van het officiële narratief afwijkende argumenten tellen al lang niet meer. Het gaat nu alleen nog maar om loyaliteit en gehoorzaamheid en om de vraag ‘aan welke sta jij’?

Zij die besloten hebben tot het nemen van ‘het vaccin’ hebben dat gedaan in de wetenschap dat er sprake is van een middel dat nog enkele jaren in de ‘klinische fase’ verkeert. Dat betekent dat nog moet worden vastgesteld welke lange-termijn gevolgen de meervoudige mRNA-inentingen kunnen hebben voor de eigen gezondheid. De talrijke in de VS en de EU gerapporteerde korte-termijn effecten zouden voor velen al een punt van afweging moeten zijn: welk risico is voor mij groter: het mogelijk oplopen van een van de varianten van het Covid-19 virus (het stamvirus is al sinds mei vorig jaar verdwenen) of het geconfronteerd worden met een eventuele bijwerking? De afweging is per persoon anders. Bij die afweging speelt leeftijd een rol, maar ook de basisgezondheid, leefstijl en levenshouding. Een moeilijke afweging die in volle vrijheid moet worden genomen. Die vrijheid is ons afgenomen. Wie niet ‘meedoet’ zal een deel van de grond- en mensenrechten verliezen en de toorn van de omgeving over zich heen halen.

De valse stelling dat je het vaccin voor een ander neemt is ronduit te belachelijk voor woorden. Wie zich meent te moeten beschermen, kan dat nu dus doen. Gratis, nou ja, betaald door de belastingbetaler. De angst die door de overheid en de media bewust wordt gekweekt waarbij een gevaccineerde voor een niet-gevaccineerde moet vrezen, zoals het mondiaal afgestemde script lijkt voor te schrijven, is nergens op gebaseerd. Het is een slimme communicatieve truc om de niet-gevaccineerden maatschappelijk af te zonderen, onder druk te zetten, ja te chanteren om een experimentele medische handeling te ondergaan.

En het werkt als wij de Twittergemeenschap volgen: de haat heeft inmiddels vooroorlogse proporties aangenomen. Termen als ‘tegen de muur’ of ‘aan het gas’ vullen de tijdlijnen. Het getuigt van een grote mate van ongeïnformeerd zijn over de feiten, opgejuind door media en ontspoorde bewindslieden.

Veel tegenwind uit media en cultuur is nog niet te bekennen. Ook in Duitsland beklagen sommigen zich over de matte houding van de massa die toch betere antennes zou moeten hebben voor naderend onheil. Want terwijl de gevaccineerden ‘genieten’ van de toegang tot het maatschappelijke leven, dat wat ze vóór de prikken ook al hadden, wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van de controle-maatschappij, een maatschappij waaraan de meerderheid nu zo kritiekloos meewerkt. Met de horrorberichten uit Australië, waar inmiddels Coronakampen worden gebouwd, de massa-ontslagen die in Frankrijk, de VS en Canada dreigen voor de niet-gevaccineerden, komt een samenleving in beeld die ook voor de gevaccineerden niet erg plezierig zal zijn en waarbij hun tot privileges gedegradeerde grondrechten jaarlijks opnieuw ‘gekocht’ zullen moeten worden. Hiervoor zal men periodiek door nieuwe door de overheid opgestelde hoepels moeten springen. Het fundament voor deze surveillance-staat wordt gelegd door de gewillige met de QR-code zwaaiende (tijdelijk) bevoorrechte burgers.

Terwijl hier, uitzonderingen daargelaten, de ooit kritische culturele sector zwijgt als het graf, of zelfs hun bekendheid inzet om de tweespalt tot nieuwe hoogten op te jagen, is er weer een aanzienlijke groep Duitse cultuurmakers die tegen alle persoonlijke bedreigingen in niet willen zwijgen.

Kunstenaars en wetenschappers willen een rondetafelconferentie.

Op 30 september 2021 hebben in Berlijn onder de hashtag #allaufdentisch (alles op tafel) meer dan honderd internationale kunstenaars en wetenschappers zich tot het publiek gericht met een actie van niet-partijgebonden en maatschappelijke aard op een nooit eerder geziene schaal. Het doel is de pandemie te beschouwen als een probleem voor de samenleving als geheel en de deskundigen te laten horen die, ondanks hun vaak goede reputatie, in het publieke debat niet of nauwelijks zijn opgemerkt.

In de 59 video’s komen wetenschappers uit vele disciplines, waaronder geneeskunde, virologie, epidemiologie, psychologie, recht, economie en ethiek, aan het woord. Ook de betrokken kunstenaars hebben uiteenlopende achtergronden. Naast theater-, film- en televisieprofessionals zijn ook musici, schrijvers en beeldende kunstenaars vertegenwoordigd. In de vorm van gesprekken van ongeveer 20 minuten tussen deze twee groepen worden verschillende complexen van onderwerpen in verband met de Corona-pandemie besproken.

Zo gaat schrijver Norbert Scheuer in gesprek met wiskundige en medisch statisticus prof. dr. Gerd Antes over “Back to Rationality”, gaat beeldend kunstenaar Kolja Brandt in gesprek met viroloog prof. dr. Klaus Stöhr over “Pandemic Definition and Risk Assessment”, gaat actrice Sophie Karbjinski in gesprek met juriste Jessica Hamed over “Free Vaccination Decision”, gaat com- poser en jazz-zangeres Alexa Rodrian in gesprek met kinderarts dr. med. med. Steffen Rabe over “Coronavaccinatie voor kinderen”, de actrice Miriam Stein met de infectioloog prof. dr. Matthias Schrappe over “Evidence-based medicine” en de Amerikaans-Amerikaanse regisseur Sean Stone met de Amerikaans-Amerikaanse cardioloog prof. dr. Peter A. McCullough over “Covid-therapieën en coronavaccinatie”.

Andere onderwerpen zijn: “Rechten en welzijn van kinderen”, “Democratie en persoonlijke verantwoordelijkheid”, “Economische gevolgen van de pandemie”, “Maskers”, “Beperking van de grondrechten” en “Mogelijke alternatieven voor de Coronamaatregelen”.

Deskundigen die momenteel het publieke debat in Duitsland domineren, zoals Prof. Dr. Christian Drosten, Prof. Dr. Lothar Wieler, Prof. Dr. Karl Lauterbach en Prof. Dr. Alena Buyx, naast vele anderen, werden gevraagd om deel te nemen aan de campagne, maar waren hiertoe niet bereid.

Dit maakt de oproep tot een rondetafelconferentie over Corona-crisisbeheer, waar wetenschappers uit verschillende disciplines met verschillende standpunten bijeenkomen, des te belangrijker voor de deelnemers. De actie bevordert de ondertekening van een desbetreffend verzoekschrift. Helaas heeft een aantal betrokkenen inmiddels hun video laten verwijderen, onder druk van publiciteit en omgeving.

De #allaufdentisch is geen vaste groep, maar een losse vereniging van mensen die de ontwikkeling van het politieke optreden en de maatschappelijke verdeeldheid met toenemende ongerustheid gadeslaan en met hun actie een aanzet willen geven tot een open dialoog. Het idee voor de campagne kwam van Volker Bruch, Jeana Paraschiva, Miriam Stein en Maxim Mehmet.

Website: allesaufdentisch.tv

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.