19 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Spuiforum deel 2

Het spel, de knikkers, de truc.

7 Jaar lang wordt er nu vergaderd over een cultuurcentrum op t Spuiplein, 7 jaar dat wethouder Norder propagandeert dat de stad dit echt nodig heeft. Zeven jaar waarin hij heeft geprobeerd om de burger te overtuigen en bijna, ja bijna was t hem gelukt. Plannen werden gemaakt, een ontwerpwedstrijd werd  uitgeschreven en een keuze werd gemaakt, met inspraak van de burger,… 
nou ja, inspraak, mij is nooit wat gevraagd, u wel?
Toen kwam de crisis, en ja, de bezuinigingen. Dat houdt natuurlijk ook in dat de gemeente geen nu even 400miljoen kon missen, 400?  Wel nee,…. 260 miljoen zou dit gebouw ineens gaan kosten en dat moest toch wel vrij te maken zijn…….
 Overal breekt lichtelijk een spreekwoordelijke “ernstige epedemische ziekte” uit over dit stukje onfatsoenlijke geldverspilling en de boel dreigt te worden afgeblazen, Bouwputfetishist Norder (wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie), die net ook al de ter meerdere eer en glorie van hemzelf geplende M gebouw op t stationsplein de mist in zag gaan, Norder zou Norder niet zijn als hier niet wat op zou kunnen worden gevonden. Samen met de architecten van bureau Neutelings Riedijk, de winnaars en ontwerpers van onderstaand “prachtstuk”, en met Marjolein de Jong, D66 wethouder van Cultuur, Binnenstad en Internationaal en stadsdeelwethouder van Centrum, werd een versobering bedacht. Een versobering van 80 miljoen. Ineens kon t zelfde gebouw, zonder noemenswaardige aanpassingen voor 181 miljoen worden geplaatst. Knap he? Wel is t gebouw 90 graden gedraaid t.o.v. t eerste ontwerp maar of dat 80 miljoen uitspaart???

Geen enkele belemmmering meer dus om de boel nu door te drukken, of toch?…….

Uit alle hoeken en gaten komen nu de protesten. Niet alleen vanwege de hoge kosten maar ook vanwege onbegrip over de noodzaak, de lokatie, en vooral ook over de gruwelijke leleijkheid van het gebouw en de invloed die dat zal hebben op de omliggende gebouwen waaronder een van Nederlands mooiste rijksmonumenten, de Nieuwe kerk, maar ook bijvoorbeeld op t hotel dat nu pal naast zich, precies voor de duurste kamers die op t Spuiplein uitkeken een torenhoge lichtbak krijgt.

Aktie tijd,

De Aktie Spuiforum Krankjorum  wordt uit de grond gestampt, vele duizenden handtekeningen worden opgehaald, gerennomeerde artiesten als Anna Drijver keren zicht tegen de bouw van het nieuwe cultuurpaleis op het Spuiplein. Branche vereniging MKB, Architekten verenigingen. De directeur van t danstheater stapt op, officieel om prive redenen maar in de wandelgangen omdat hij zich niet kon verenigen met de tijdelijke lokatie en al zijn opbouwwerk verloren zag gaan.
 De  Vereniging Vrienden van Den Haag, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de leefbaarheid met behoud van de karakteristike Haagse waarden, roept op om af te zien van t plan. Hun noodkreet: Zadel Den Haag niet op met een groot “icoon” op de verkeerde plek met de verkeerde vormgeving, op het verkeerde moment!

Politieke partijen zoals groen links en SP gaan onderzoeken doen naar het draagvlak onder de bevolking, Intomart en Maurice de Hond worden ingeschakeld en ook Een Vandaag en TV West doen een onderzoek en wat blijkt?

Driekwart van de inwoners van Den Haag is tegen de bouw van het Spuiforum!!

Slechts een op de vijf mensen vindt de bouw van het Spuiforum een goed plan. Het meest gehoorde argument tegen de nieuwbouw is dat het ’te duur is’. 66 % vindt een nieuw theater geen goede investering in de toekomst van Den Haag.

Werkgroep Dooievaart lanceert een alternatief plan, waarin wordt voorzien in een volledige restauratie van de bestaande zalen en een nieuwe lokatie voor het conservatorium maar de vraag is of je dat laatste moet willen.

Het befaamde Koninklijk Conservatorium (KC) is een onafhankelijke muziekopleiding met een eigen identeit. Zoals overal ter wereld komt  deze identiteit voornamelijk tot uiting in het eigen gebouw, het eigen gezicht. Dit gebouw is eigen bezit, d.w.z. met volledige  zeggenschap over opstal en inboedel. Het kenmerk van bezit.
Omdat dit eigendom al bijna is ‘afgeboekt’ betekent dat lage huisvestingskosten, ook al moet er een grote opknapbeurt plaats vinden. (Die kosten zijn aanzienlijk lager dan de toekomstige Spuiforum).
Het huidige KC-gebouw is groot 20.000 m², wordt  in het Spuiforum 15.000 m²,  hogere lasten voor 5000 m² minder!? Vergeet niet het verlies van twee waardevolle zalen.
Het is zo zeker als wat dat het KC dit eigen gezicht en deze identiteit volledig verliest in het Spuiforum. De grote, zeer herkenbare delen zijn de zalen met annexen (dakfoyer o.a.), die zullen domineren en daartussen door zijn gestrooid over vijf verdiepingen de diverse afdelingen KC en vergeet ook niet, de afdelingen NDT en Exploitatiemanagement. Dit management is in feite het bestuur. Geen eigen gebouw meer voor het KC en dus geen zeggenschap hierover.

De essentie van het alternatief is de ontdekking dat de binnenhof tussen hoogbouw en laagbouw van het naastgelegen Leegstaande  kantoorgebouw van t ministerie groot genoeg is om éérst daarin een goede nieuwe zaal te realiseren. Deze ‘wisselzaal’ kan dan dienen als tijdelijke ruimte voor één van de twee gezelschappen zodat de eigen zaal gerenoveerd en uitgebreid kan worden. Daarna kan de zaal dienen als tijdelijke ruimte voor het andere gezelschap zodat de andere zaal kan worden aangepakt.
En tenslotte kan deze zaal worden omgebouwd tot twee zalen voor het KC. Deze fasering leidt tot een veel snellere aanpak met veel minder risico, een enorme kostenreductie, de instellingen kunnen hun eigen publiek blijven ontvangen op de huidige vertrouwde locatie en de tijdelijke oplossing krijgt een duurzame bestemming.
 De totale kosten komen op een maximaal bedrag van ongeveer 150 miljoen. Nogsteeds veel geld, dat wel maar stukken goedkoper dan t Forum en minstens even mooi en goed.
Fijne bijkomstigheid dat t Danstheater, een gebouw van gevierd architekt Rem Koolhaas zal kunnen blijven bestaan en wellicht tot gemeente monumet kan worden gemaakt.
Ook bij de PVDA en CDA achterban breekt nu toch het protest los. In allerijl organiseert de PVDA op 8 juli een ALV om de reden te raadplegen en wat gebeurt? Het forum wordt met een overgrote meerderheid weggestemd.

BAM!!, eat that Norder, Put that in your pipe and smoke it!

Duidelijke zaak, zult u zeggen; Nu de PVDA tegen is en de fractie dus tegen stemt heeft t plan geen meerderheid in de raad en gaat de hele boel gewoon niet door,
Punt, Einde verhaal en we leefde nog lang en gelukkig.

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Er is voor 31/01/2022 nog 125 euro nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


NOU, IK DACHT T NIET HOOR!

Donderdag 18 juli moet t plan door de raad en ’t PVDA polit bureau gaat met man en macht een wassen neus zitten kneden een schijnplan dat door de raad toch geaccepteerd moet kunnen worden.  Norder komt met t voorstel de mogelijkheid en haalbaarheid van t alternatieve plan te laten onderzoeken.  Een scherts vertoning want degene die t gaan onderzoeken zijn….. ’t architectenbureau dat t spuiforum gaat bouwen. Heel onpartijdig. De Fractie leden worden in een spoedvergadering bij elkaar getrommeld en gesommeerd om voor te stemmen want anders………

De enige die niet wilde buigen was Mustafa Okcuoglu. (die bij de GR verkiezingen in 2010 wel 2x

zoveel stemmen als Norder, nr 2 op de lijst, heeft binnengehaald). Hij is uit de PVDA fractie is gestapt omdat hij zich niet kon verenigen met de dwang die hem werd opgelegd om tegen de wil van de PVDA kiezers in , voor t spuiforum te stemmen.

Ook binnen het CDA was onvrede, maar enkele dagen voor de vergadering heeft t CDA snel de kieslijst bekend gemaakt (om te paaien?) al moest dissident Mitra Rambaran nog tijdens de vergadering even door wethouder Klarsten klein apart worden genomen om haar op haar plichten en eventuele gevolgen te wijzen.

Met  een gevoel van walging heb ik de raadsvergadering van donderdag 18 juli gevolgd. Alle oppositie partijen betoogde fel tegen  de bouw en voor t alternatief, moties werden ingediend kritische vragen gesteld,
GDM raadslid Richard de Mos bood zelfs de wethouders De Jong en Norder elk een tros bananen aan.

Een tros bananen voorzitter, omdat beide wethouders voor aap staan. Voor aap, omdat ze een oorverdovend “Spuiforum Nee!” vanuit de stad blijven nee-geren. Voor aap, omdat ze steevast kiezen voor hun prestigegeile driften, in plaats van voor de menselijke maat. Voor aap, omdat ze niet inzien dat hun Spuiforumdromen berusten op drijfzand. Voor aap, omdat ze al hun coalitie-schepen achter zich verbranden.” (einde citaat Richard de Mos)

 De oppositie vindt het onverkoopbaar dat buurthuizen en bibliotheken moeten sluiten en ook op cultuurinstellingen als t Koornhuis waar 100 man zijn ontslagen, fors is bezuinigd, maar dat er nu wel miljoenen worden gereserveerd voor een gloednieuw gebouw. De SP sprak van de grootste ongedekte cheque ooit.
Joris weismuller (Stadspartij) betoogde: ”181 miljoen is een leugen, want dat wordt aantoonbaar veel meer. Het college heeft tegen de afspraken in geen GRIP-rapportage in het kader van de Grote Projecten en geen Second Opinion van de bouwkostenraming geleverd, zodat de raad niet kan controleren of het daarbij blijft”.

In zijn beantwoording veegde Norder alle argumenten van tafel met de arrogantie van een Louis van Gaal bij een persconferentie.,Kritische vragen, zoals wat de grap tot nu toe al gekost heeft weigerde hij domweg te beantwoorden en alle moties werden zonder pardon ontraden, geen enkel argument werdt serieus genomen en in een slaapverwekkend monotoom betoog beloofde hij: ”Met een geheel open mind worden beide plannen onderzocht en tegen elkaar afgewogen alvorens voor de beste (het spuiforum dus) zal worden gekozen. HEEL ONPARTIJDIG, we gaan natuurlijk wel vast de voorbereidingen voor t forum starten anders hebben we straks veel tijd verloren als we voor t forum kiezen.”Zo zei die t echt!! “De komende maanden gaan we onderzoeken of renovatie van bestaande gebouwen een reëel alternatief is. Als dat goedkoper en beter is, dan doen we dat”, beloofde de wethouder.

Na hem stak Marjolein de Jong nog even de eigen loftrompet en bezong haar prestaties en het ongelooflijke nut en belang van t forum. Geld maakt voor deze mevrouw niet uit, wie 2500 euro gemeenschapsgeld voor een nieuwe bureaustoel uitgeeft draait ook de hand niet om voor 181 miljoen voor een theater.
Een tweede termijn leverde niets nieuws op en er werd gestemd. Met 21 tegen en 23 voor heeft de coalitie zijn gat gered, op wat voor manier en met wat voor methodes is om je diep voor te schamen maar politiek is een vies spelletje, dat wisten we al lang.
Details, Mustafa Okcuoglu, nu hij een vrij man is heeft volmondig TEGEN t spuiforum gestemd en voor alle 4 de moties m.b.t. tot dit forum simpelweg omdat hij nu wel voor zijn mening kon en durfde uitkomen. Ook opvallend dat referendum partij D66 unaniem tegen de motie was om het probleem via een referendum aan de inwoners voor te leggen, de “D” staat daar allang niet meer voor “Democraten” van Mierlo draait zich om in zijn graf!

De politieke partij “Groep de Mos” vindt het een grof schandaal hoe de beslissing voor een miljoenenreservering voor het Spuiforum tot stand is gekomen.
Richard de Mos, direkt na de gemanipuleerde raadsvergadering, zegt hierover: “Intimidatie, dwang en dreigementen, dat zijn de ingrediënten waarmee dit stadsbestuur de beslissing om miljoenen voor het Spuiforum te reserveren heeft opgediend. Een schande voor de democratie, een schande voor de Haagse belastingbetaler, die voor deze elitaire droom van de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA mag bloeden”.

 PvdA-dissident Verspuij heeft gisterenavond woedend het stadhuis verlaten, terwijl Raadslid Okcuoglu zich eerder deze week heeft afgesplitst van de sociaal-democraten, omdat hij het niet gepast vindt miljoenen uit te geven terwijl er armoede bestaat en er rijen voor de Voedselbank staan. De twee andere kritische PvdA-fractieleden zijn door de partijtop gewaarschuwd om voor te stemmen als een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen hen lief is.

 ‘Niet alleen bij de PvdA schijnt de democratie een verraderlijke messteek in de rug te hebben gekregen. CDA-wethouder Karsten Klein heeft het nodig gevonden om zijn twijfelende CDA-collega, Mitra Rambaran, nog tijdens het debat apart te nemen om haar onder enorme druk toch voor te laten stemmen. Een schande dat intimidatie, dwang en dreigementen de basis vormen voor het bestuur van onze stad. Dit heeft met democratie niets meer te maken. Mijn enige troost is dat de kiezer dit in maart 2014 keihard zal afschaffen“, aldus een woedende De Mos.

Daar sluit ik me volledig bij aan!


 en eh,… Beste PVDA stemmer, ziet u nu dat u niet alleen landelijk maar ook op gemeenteniveau door uw geliefde partij belazerd en geminacht wordt? Blijft u blind voor deze regenteske groep soviet partijtsjiks stemmen, terwijl keer op keer blijkt dat uw mening niet telt, dat u slechts nodig bent om hun met uw stem op hun goedbetaalde plekjes te houden en u daarna gewoon weer terug in uw hok moet en uw grote bek moet houden.
Trek uw conclusies!!
Binnenkort gaan we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De huidige coalitie heeft haar hand overspeeld en alle geloofwaardigheid verloren.

Dat is dan wel weer Prettig geregeld!

wordt vervolgd vrees ik…………

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres