“Spanje kan zo geen lid van de EU blijven”

rajoy

Mariano Rajoy gebruikt artikel 155 van de Spaanse Grondwet om de autonomie van Catalonië op te heffen. Twee weken geleden heeft de V&W-fractie in de Kamer gesteld dat dit in strijd is met het internationaal recht. Professor Alfred-Maurice de Zayas van de Verenigde Naties bevestigt nu onze interpretatie.

Artikel 1

Wat is het punt? Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) erkent de zelfbeschikking. Spanje heeft autonomie toegekend aan Catalonië. Dit is de interne zelfbeschikking waarbij een regio binnen een staat autonomie verwerft. Spanje heeft dit vrijwillig gedaan. Maar de autonomie van Catalonië is wel een feit.

Spanje kan deze interne zelfbeschikking niet zomaar ongedaan maken, want dan schendt het artikel 1 IVBPR. Eens die autonomie is toegekend, dan kan men deze niet gevoelig terugschroeven en al zeker niet afschaffen. Artikel 1 IVBPR waarborgt namelijk een ‘standstill’ – ja, dit is nu eenmaal de juridische term – van verworven rechten.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) antwoordt, naar aloude gewoonte, ontwijkend. Hij verwijst naar beslissingen van het Spaanse Grondwettelijk Hof over het referendum. Maar dit is naast de kwestie. Ons punt gaat niet over het nationale Spaanse recht, maar net over het internationaal recht.

Enkelen in de assemblee trokken grote ogen bij de tussenkomst van Veerle Wouters. Wat heeft de V&W-fractie nu weer bedacht? Maar we krijgen wel gelijk. Professor Internationaal Recht Alfred de Zayas is onafhankelijk expert bij de Verenigde Naties. Hij volgt dus onze stelling, en zijn advies staat nu te lezen op de webstek van de Verenigde Naties.

Ook hij stelt: Denying a people the right to express themselves on the issue of self-determination, denying the legality of a referendum, using force to prevent the holding of a referendum, and cancelling the limited autonomy of a people by way of punishment constitutes a violation of Article 1 of the ICCPR and of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Een volk het recht ontzeggen om zich uit te spreken over zelfbeschikking, de wettelijkheid van een referendum ontkennen, geweld gebruiken om een referendum te beletten, en de afschaffing van de gedeeltelijke autonomie van een volk, zijn een schending van Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ICCPR), én van het Internationaal Convenant aangaande Economische, Sociale en Culturele Rechten (OHCHR) [vertaling Marc Vanfraechem]

We stellen altijd dat we op een andere manier aan politiek willen doen. We komen met inhoud, niet met praatjes en slogans. Dat hebben we ook deze keer gedaan.

Spanje bevestigt het beruchte artikel 155 van de Grondwet te zullen inroepen om Catalonië onder curatele te plaatsen en haar autonomie op te schorten. Bovendien heeft de Spaanse overheid nog twee Catalaanse leiders preventief opgesloten. “Steunt de Belgische regering nog deze flagrante schending van het internationaal recht en de mensenrechten?” vraagt Veerle Wouters in de Kamer.

Dictatuur uit de EU

Spanje heeft aan Catalonië rechten toegekend. Niemand heeft Spanje verplicht dit te doen, maar het is gebeurd. Dit is een toepassing van het intern zelfbeschikkingsrecht. Dit is het recht van elk volk om vrij zijn politieke status te bepalen en zijn economische, culturele en sociale ontwikkeling te verwezenlijken. Dit interne zelfbeschikkingsrecht wordt internationaal erkend door de Verenigde Naties (Resolutie 1514) en staat in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (zie onderaan).

Nu dreigt Mariano Rajoy artikel 155 van de Spaanse Grondwet in te roepen. Dit betekent dat er een einde komt aan deze interne zelfbeschikking, wat het flagrant in strijd brengt met het internationaal recht. Nochtans primeert het internationaal recht op de Spaanse Grondwet. “Spanje kan dat niet zomaar teniet doen”, zegt Veerle Wouters in de Kamer tegen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). “Dan had ze het interne zelfbeschikkingsrecht van de Catalanen maar niet moeten erkennen.”

De Spaanse overheid heeft bovendien twee Catalaanse leiders – Jordi Sanchez en Jordi Cuixart – preventief opgesloten. Er zijn dus opnieuw politieke gevangenen in de EU. Er worden mensen opgesloten omwille van hun mening. Dit is een flagrante schending van het vrije politieke debat en het recht op vrije meningsuiting (art. 10 EVRM). Men sluit geen mensen op die niets meer doen dan vreedzame betogingen organiseren. “Dit kan toch niet in het Europa van de 21ste eeuw?” zegt Wouters.

We zitten terug in de tijd van de Franco-dictatuur

De V&W-fractie tilt zwaar aan het opsluiten van mensen omwille van hun politieke overtuiging. De vrije meningsuiting en het vrije politieke debat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Zonder beide bestaat geen democratie. Meningen moeten vrij zijn. Wat de regering-Rajoy doet, getuigt niet alleen van intimidatie, het is zelfs staatsterreur. “Spanje heeft onder Franco zwarte jaren gekend, maar vandaag is Franco blijkbaar teruggekeerd.”

Spanje schendt de afspraken gemaakt in het EU-verdrag, namelijk het eerbiedigen van de rechtsstaat en de mensenrechten (art. 2). Hoog tijd dat de EU dit ook vaststelt, zoals voorzien in het verdrag (art. 7 EU-verdrag). “Nu Spanje openlijk de mensenrechten en het internationaal recht schendt, kan dit land – wat mijn fractie betreft – onmogelijk deel blijven uitmaken van de EU”, aldus Veerle Wouters.

 


 

Artikel 1 Verdrag burgerlijke en politieke rechten (1966)

  1. Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na.
  2. Alle volken kunnen ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen, evenwel onverminderd verplichtingen voortvloeiend uit internationale economische samenwerking, gegrondvest op het beginsel van wederzijds voordeel en op het internationale recht. Onder geen voorwaarde mogen een volk zijn bestaansmiddelen worden ontnomen.
  3. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, met inbegrip van de Staten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van gebieden zonder zelfbestuur en van trustgebieden, bevorderen de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht en eerbiedigen dit recht overeenkomstig de bepalingen van het Handvest der Verenigde Naties.

 UN independent expert urges Spanish Government to reverse decision on Catalan autonomy

GENEVA (25 October 2017) – The UN Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Alfred de Zayas, is calling on Spanish authorities to enter into negotiations in good faith with leaders in Catalonia following the announcement that the Spanish Government would suspend the region’s autonomy. On 19 October, the Spanish Government announced its intention to impose direct rule on the region after a deadline seeking an end to the Catalan independence campaign was not met. His statement is as follows:

“I deplore the decision of the Spanish Government to suspend Catalan autonomy. This action constitutes retrogression in human rights protection, incompatible with Articles 1, 19, 25 and 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pursuant to Articles 10(2) and 96 of the Spanish Constitution, international treaties constitute the law of the land and, therefore, Spanish law must be interpreted in conformity with international treaties.

“Denying a people the right to express themselves on the issue of self-determination, denying the legality of a referendum, using force to prevent the holding of a referendum, and cancelling the limited autonomy of a people by way of punishment constitutes a violation of Article 1 of the ICCPR and of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Alternatively, addressing the aspiration of peoples to self-determination in a timely fashion is an important conflict prevention measure, as is evidenced by the countless wars that have occurred since 1945 that found their origin in denial of self-determination. Dialogue and political negotiation should be encouraged to prevent violence.

“The Spanish Government appears to invoke the principle of territorial integrity to justify forceful attempts to silence political dissent and aspirations of self-determination. While the principle of territorial integrity is important, as understood in many United Nations Resolutions, including GA Resolutions 2625 and 3314, it is intended to be applied externally, to prohibit foreign threats or incursions into the territorial integrity of sovereign States. This principle cannot be invoked to quench the right of all people, guaranteed under Article 1 of the International Covenants on Human Rights, to express their desire to control their futures. The right of self-determination is a right of peoples and not a prerogative of States to grant or deny. In case of a conflict between the principle of territorial integrity and the human right to self-determination, it is the latter that prevails.

“Of course, there are many peoples worldwide who aspire to self-determination, whether internal in the form of autonomy or external in the form of independence. And while the realization of self-determination is not automatic or self-executing, it is a fundamental human right that the international community should help implement.

“The international law of self-determination has also progressed far beyond mere decolonization. Applying the 15 criteria contained in my 2014 report (paras 63-77), it is evident that no state can use the principle of territorial integrity to deny the right of self-determination and that arguments about the legality of actions taken by Catalonia’s elected parliament are immaterial. Such arguments do not nullify the ius cogens character of self-determination.

“The only democratic solution to the current impasse is to suspend repressive measures and to organize a referendum so as to determine the true wishes of the population concerned. Such a referendum should be monitored by the EU, OSCE and private observers including the Carter Center.”

ENDS

Mr. Alfred de Zayas (United States of America) was appointed as the first Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order by the Human Rights Council, effective May 2012. He is currently professor of international law at the Geneva School of Diplomacy. Mr. de Zayas practiced corporate law and family law in New York and Florida. As a Human Rights Council mandate holder, he is independent from any government or organization and serves in his individual capacity.

The Independent Experts are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

For more information and media requests, please contact Ms. Aminta Ossom (+41 22 917 9611 /aossom@ohchr.org) or write to ie-internationalorder@ohchr.org

Concerned about the world we live in? Then STAND UP for someone’s rights today.#Standup4humanrights and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.