30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Sinds wanneer is de AIVD een private onderneming?

aivd

De AIVD waarschuwt ‘de overheid’, niet voor het eerst, voor het gebruik van ‘apparatuur’ uit Rusland en China.

Sinds wanneer is de AIVD een private onderneming? Die transitie heb ik helemaal gemist. Ik dacht oprecht dat de AIVD zelf ‘overheid’ was. En bovendien verantwoordelijk voor het buiten de deur houden van ‘vreemde mogendheden’ met kwade bedoelingen. Het bevreemdt mij dat het een lobbygroep, of ‘denktank’ blijkt te zijn die via het ‘publieke domein’, middels een persbericht/persbriefing, moet proberen aandacht te krijgen voor haar zorgen. En dat zo kort nadat in het nieuws kwam dat haar directeur had getracht het onderzoek naar de toedracht rond MH-17 te beïnvloeden, na te hebben gefaald vertrekkende vliegtuigen vanaf Schiphol te waarschuwen voor het gevaar in het luchtruim van Oekraïne, wat destijds binnen zijn takenpakket viel.

Dat ‘vreemde mogendheden’ gretig gebruik maken van doelbewust in de software van apparaten ‘achterdeurtjes’ in te bouwen om te kunnen spioneren, of zelfs van afstand de controle over essentiële apparatuur over te nemen, of te ontregelen, is geen nieuws. En dat de Chinezen en de Russen niet dommer zijn dan de AmerikanenBritten of Israëli’s, dat was mij niet ontgaan.

De eenzijdige aandacht voor Rusland en China die in die kringen leeft verbaast mij niets. Sterker nog, uit persberichten in het verleden over ‘affaires’ in de spionagewereld mogen we afleiden dat de AIVD zelfs voor bepaalde ‘vreemde mogendheden’ deuren opent als het ‘achterdeurtje’ op slot zit. Of als die ‘vreemde mogendheid’ niet betrapt wil worden op inbreken bij ‘vrienden’ van wie ze de bedrijfsgeheimen willen stelen.

In mijn optiek is het niet de competentie van de AIVD om een keuze te maken uit ‘vreemde mogendheden’ die zich op een oneigenlijke manier toegang proberen te verschaffen tot ‘apparatuur’ die cruciaal is voor Nederland, en de EU, waar ons land een integraal onderdeel van is. Laat staan dat de AIVD zonder expliciete opdracht van direct verantwoordelijke politici hand-en-span-diensten zou mogen verlenen bij spionageactiviteiten die gericht zijn tegen Nederlandse of Europese bedrijven, Nederlandse of Europese infrastructuur, en Nederlandse of Europese politieke partijen en privé-personen, ten bate van een ‘vreemde mogendheid’. Meer in het bijzonder als die ‘vreemde mogendheid’ er geen enkel geheim van maakt dat het de eigen burgers onder geen beding zal laten berechten voor schendingen van het internationaal recht, of criminele activiteiten ten dienste van de overheid in het kader van ‘Regime Change’ inspanningen, spionage, ‘beïnvloeding’, en andere doelbewust ondermijnende activiteiten die ons land, of de EU, schade kunnen berokkenen.

Kortom, waar de AIVD inderdaad toch nog steeds onderdeel is van de ‘overheid’, bedrijft die club politiek met dit persbericht. Met als doel ‘politieke beïnvloeding’ van de kiezer, en het voeden van een vijandbeeld dat niet geheel toevallig de kip is die voor hen de ‘Gouden Eieren’ legt. Ooit was er in ons land veel te doen over Marinevliegtuigen die in de aanloop naar bezuinigingen op ‘Defensie’ dreigend over het Binnenhof vlogen. De boodschap aan het Marinepersoneel was toen: ‘Jullie zijn in dienst van de burger, en niet andersom!’. Oftewel: ‘Aan je werk, vlerk, zolang het nog kan!’ Je kunt daarvan vinden wat je wil, maar we leven niet in een dictatoriaal geregeerd land. Toch?

Nou zou ik er beslist niet van opkijken als de verantwoordelijke minister zelf degene is die de AIVD heeft opgehitst om met deze boodschap te komen, en dat is eigenlijk nog erger. Een minister die zich verschuilt achter haar eigen ambtenarenapparaat om politieke doelen te verwezenlijken, omdat ze bang is dat haar eigen verhaal niet aanslaat, is bepaald geen unicum in de ‘westerse’ wereld, en het voedt de perceptie van een ‘Deep State’ die de politieke vertegenwoordigers op sleeptouw neemt, met verkiezingen die er niet toe doen. In het Verenigd Koninkrijk, waar ‘Veiligheidsdiensten’ buiten de overheid lobbygroepen, adviesbureaus en ‘denktanks’ opzetten voor het specifieke doel de eigen bewindslieden te ‘petitioneren’ en onder druk te zetten, leidt dat inmiddels tot de ultieme chaos. In de Verenigde Staten, waar Obama een zorgvuldig geselecteerd netwerk van ondermijnende ambtenaren achterliet bij zijn vertrek die tot taak hadden de poten onder de stoel van Trump vandaan te zagen, komt dat nu als een boemerang terug.

Beveiliging, van apparatuur, infrastructuur, en de politieke besluitvorming, vergt een andere insteek dan blijkt uit dit persbericht. Iemand die beveiliging tot taak heeft, gaat op zoek naar ongeautoriseerd gebruik, ‘achterdeurtjes’ en protocollen die ontoereikend zijn om onmisbare systemen, en burgers, adequaat te beschermen, tegen wie dan ook. Maakt niet uit of het de FSB, de Mossad, de NSA, GCHQ of Chinese ‘luistervinken’ zijn, of ‘hackers’ met een ‘bevlogen’ idee. ‘Aan je werk, vlerk!

Maar zo zit Nederland er niet in, en dat is behoorlijk bedenkelijk!

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.