sharia

Wat de Sharia voorschrijft, is dat hetzelfde als de tien geboden?

De imam van de “Ground Zero moskee”, Feisal Abdul Rauf, schreef onlangs een zeer onnauwkeurig artikel met richting de Amerikanen het verwijt van hun zogenaamde “rechtse karikatuur” van de sharia, de islamitische wet, waarvan hij zegt dat deze geen bedreiging is voor de Amerikaanse wetgeving. In zijn recente artikel “De dwaze Amerikaanse angst voor de sharia-wetgeving” ontkent hij dat de sharia onverenigbaar is met de Amerikaanse wetten en de Grondwet. Oh, werkelijk?

  • Islam ontstond 600 jaar na het christendom, niet om de Bijbel te bevestigen, maar om het te schaden; niet om samen te leven met “de mensen van het boek” – Joden en christenen – maar om hen te vervangen.

Imam Rauf probeert de amputaties van ledematen en steniging in de sharia te rechtvaardigen door een vergelijking met de Bijbelse wet:

“Sharia gaat niet over amputaties en steniging. Deze extreme straffen zijn overgenomen van een eerdere, bijbelse wet” en zo “opgenomen in de geschiedenis van de islam, zij hebben maar zelden plaatsgevonden. Wat de islamitische wet voorschrijft is hetzelfde doen [sic] en niet-doen als de Tien Geboden. “

Imam Raufs artikel is op zijn zachtst gezegd misleidend – vooral met betrekking tot de Tien Geboden. Sharia is niet alleen onverenigbaar met het westerse juridische systeem, maar in directe tegenstelling met de westerse waarden. En het heeft alle tien van de Tien Geboden overtreden.

Islam ontstond 600 jaar na het christendom, niet om de Bijbel te bevestigen, maar om het te schaden; niet om samen te leven met “de mensen van het boek” – Joden en christenen – maar om hen te vervangen. Het is moeilijk om de islamitische wetboeken te lezen zonder tot de conclusie te komen dat de islamitische waarden in wezen “opstand zijn tegen de Tien Geboden.”

Islam heeft weinig respect voor het menselijk leven – van moslims of niet-moslims. Om te beginnen is de islam in strijd met het gebod “Gij zult niet doodslaan”. Sharia bestraft de zonden tegen Allah, zoals blasfemie en afvalligheid, met executie. Dit terwijl het de vervolging verbiedt van moslims die deze afvalligen en ook hun ouders en grootouders en hun nakomelingen doden. Allah draagt moslims op om Allahs vijanden te doden. En in dat proces van doden en gedood te worden in de jihad, wordt hen dan de hemel gegarandeerd.

“Zeker, Allah is eigenaar van hun leven en hun bezittingen en in ruil daarvoor heeft hij beloofd dat zij het paradijs zullen bezitten. 106 Ze vechten in de Weg van Allah, en doden en worden gedood. Zo is ook de belofte die Hij zichzelf gedaan heeft in de Thora, het evangelie en de Koran. 107 Wie is meer trouw aan zijn belofte dan Allah? Verblijd u dan in de afspraak die u met hem hebt gemaakt. Dat is inderdaad de machtige triomf.” (9:111)

Het concept van overspel en loyaliteit in het huwelijk is totaal verschillend. Loyaliteit wordt verwacht van de vrouw op straffe van de dood, maar mannen hebben heel veel ruimte in dat opzicht, het resultaat is: rechten tot polygamie en tijdelijke huwelijken voor moslimmannen. Dus in de islam bestaat niet het concept van het huwelijk als een verbond van loyaliteit tussen één man en één vrouw.

Met betrekking tot het stelen, laten we ons niet misleiden door de barbaarse straf in de islam voor het stelen van iets met de amputatie van ledematen. De islam is alleen serieus over stelen wanneer een moslim steelt van een andere moslim. Doden en stelen zijn zelfs met elkaar verbonden in de islam: want na het doden van de niet-moslims in de jihad, worden moslims dan beloond met hun bezittingen, hun huizen, bedrijven, vrouwen en kinderen, die allemaal zijn aangemerkt als een legitieme buit en de oorlogsbuit. Sommige mensen beweren dat dit nu niet meer bestaat, maar probeer dat maar eens te vertellen aan de christenen en Joden in het Midden-Oosten, die zijn beroofd van hun bezittingen en hun land, en wier huizen zijn afgenomen door moslims.

Yasir Qadhi, een vooraanstaand imam en hoogleraar van het Rhodes College in Memphis in Tennessee, heeft gezegd: “Moslims hebben recht op het eigendom van die smerige christenen en Joden.” Qadhi is beschreven door de New York Times Magazine als “een van de meest invloedrijke conservatieve geestelijken in de Amerikaanse islam.”

Qadhi rechtvaardigt het stelen van Joden en christenen als “middel om het monotheïsme in het land te vestigen.” Hij citeerde Mohammad die gezegd heeft: “Ik heb geboden om de mensen te bestrijden tot ze zich “bekeren”, en legt dan uit dat als ze dat niet doen, hun leven en bezit halal is [gratis voor het grijpen] voor de moslims.”

Met betrekking tot de waarachtigheid in de sharia is het zoals met het stelen, dat de islam veel mazen heeft. En de sharia stelt en maakt ook heel duidelijk dat liegen een verplichting is onder bepaalde voorwaarden, zoals wanneer het ten behoeve van de islam is.

Wat betreft tevredenheid en het begeren van het huis en de vrouw van uw naaste, gebruikt de islam opnieuw het begeren om de moslims te verleiden tot het uitvoeren van de jihad.

Het hele concept van de jihad is een brutale schending van het Tiende Gebod: het betekent de verovering van de niet-moslims en het afnemen van wat ze bezitten.

Islamitische boeken vertellen ons dat Mohammad niet enkel de bezittingen begeerde van zijn niet-islamitische vijandige naaste, maar wanneer hij de vrouw van zijn geadopteerde zoon Ali wilde, dan had hij een openbaring om het daarmee legitiem en heilig voor Ali te maken om te scheiden van zijn vrouw, zodat Muhammad met haar kon trouwen.

Het Tiende gebod – gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is – dat is volkomen vreemd aan de islamitische waarden. Islamitische boeken staan vol met voorbeelden waarin Allahs vijanden hun bezittingen, huizen, eigendommen, handelsgoederen, vrouwen en kinderen worden afgenomen.

Het Amerikaanse volk is niet helemaal dom door zich te verzetten tegen de sharia. Zelfs de zogenaamd goedaardige wetten in de Sharia over huwelijk en echtscheiding, die zoals Imam Rauf beweert een religieus recht zijn, is het volledig vernietigen van het recht van een vrouw op een echtscheiding en dan het gezag over haar kinderen te behouden.

Aanvaarding van de sharia in de VS zou het westelijke concept over huwelijk door polygamie, vrouwen-slaan, vrouwelijke genitale verminking, verkrachting en het huwen van kinderen totaal veranderen.

Een rechtssysteem dat een natie regelt, en dat wordt geïmporteerd, moet worden onderzocht. Aanvaarding van een parallelle rechtsstelsel zou effectief de werkelijke vrijheid neutraliseren voor veel mensen, die eventueel worden gedwongen om het te gebruiken, en ook zou het een grove nalatigheid zijn tegenover de vrijheid van de Amerikaanse burgers en vooral betreffende de mogelijkheid van gelijke rechten onder de wet.

Sharia is de reden dat er een doodvonnis is uitgesproken tegen de auteur Salman Rushdie e.a., vanwege de vrijheid van meningsuiting en afvalligheid, en de reden dat ik niet meer Egypte kan bezoeken, mijn land van herkomst, of welk ander land met een moslimmeerderheid.

Nee, Imam Rauf, de angst voor de sharia is niet “dom”; het is waarschijnlijk de meest duidelijk zichtbare, wanhopige en dringende vrees voor wie zich om vrijheid bekommert.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.