van der staaij

In een opiniestuk in The Wall Street Journal uit Kees van der Staaij, de leider van de conservatieve SGP, kritiek op de Nederlandse euthanasiewetgeving. 

In de ingezonden brief spreekt de SGP-leider van een hellend vlak. Het artikel is het begin van een internationale campagne van de conservatieve calvinistische partij. Van der Staaij sprak intussen op twitter zijn hoop uit de brief bijdraagt aan het debat over euthanasie. In dezelfde tweet zegt hij ook dat de titel die de krant aan het artikel gaf, “In the Netherlands, the Doctor Will Kill You Now”, geen goede samenvatting is.

Kees van der Staaij on Twitter

Hoop dat mijn opinie-verhaal bijdraagt aan goed debat over euthanasie. Kop boven verhaal is door krant verzonnen; geen goede samenvatting.

Hellend vlak

De SGP-leider begint zijn brief met een uiteenzetting van de evolutie die euthanasiewetgeving in Nederland onderging. In 2002 was het het eerste land dat euthanasie goedkeurde voor terminaal zieken, nadien werd de wet uitgebreid om ook dementerenden of diegenen die psychisch lijden te omvatten.

De grenzen van de euthanasiewetgeving zijn zo volgens van der Staaij in de loop der jaren steeds verder opgerekt. Hij waarschuwt voor de plannen over ‘voltooid leven’. In Nederland wil men het nu mogelijk maken om onder begeleiding zijn leven met medicatie te kunnen beëindigen als men zijn leven als ‘voltooid’ beschouwt.

In het opiniestuk erkent de SGP’er dat de euthanasiepraktijk aan tal van voorwaarden verbonden is. Volgens hem zijn die echter moeilijk te handhaven in de praktijk en is er sprake van een hellend vlak.

“Zullen diegenen met een verstandelijke handicap ook ‘gemachtigd’ worden om uit het leven te stappen? Zullen diegenen die worstelen met zelfmoordgedachten aangemoedigd worden om voor een ‘waardige dood’ te kiezen in plaats van uitstekende psychiatrische zorg?”, aldus van der Staaij.

Van der Staaij wijst er ook op dat sommige ouderen bang zijn hun kinderen lastig te vallen met hun sociale en medische noden, ze willen niet als last gezien worden. Volgens hem zou een uitbreiding van de euthanasiewetgeving de zwakken, invaliden en ouderen nog meer onder druk zetten.

Oproep aan het buitenland

De SGP-leider sluit af met een oproep aan het buitenland: “De meest fundamentele taak van een overheid is het beschermen van haar inwoners. De Nederlandse overheid spreekt zich vaak uit als mensenrechten in andere landen onder druk staan. Nu het fundamentele recht van het leven onder druk staat in Nederland, is het tijd voor anderen om zich uit te spreken over de Nederlandse euthanasiepraktijk.”

De SGP werkt ook aan soortgelijke artikelen in verschillende talen. In de komende maanden hoopt de partij deze in onder meer het Spaans, Duits en Frans te publiceren. In april liet van der Staaij al weten steun in het buitenland te willen zoeken.

Volgens David van der Wilde, politiek redacteur voor De Nieuws BV op NPO1, is het artikel dat in het midden van de formatieperiode gepubliceerd werd een briljante zet van de SGP. Het lezerspubliek van de WSJ is namelijk kapitaalkrachtig en vaak conservatief leunend.

Bovendien zorgt het voor een hele hoop ‘buzz’ en media-aandacht. Het lijkt er op dat de conservatieve calvinisten van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) zichzelf hebben heruitgevonden. Van der Wilde: “Nog geen zeven jaar geleden werd de partij geleid door een man die geen tv keek. […] Inmiddels is alles anders. De SGP is ‘media savvy’ geworden.”

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.