islam

Eén van de favoriete aantijgingen van “islamcritici” is dat zij moslims ervan beschuldigen dat ze de Koran belangrijker vinden dan de wet. Geert Wilders heeft de Nederlandse taal geïslamiseerd door de term takiyya te introduceren. De Wilderiaanse uitleg ervan is dat moslims ongelovigen mogen bedriegen en dat de Koran dat verplicht zou stellen. Dat is geenszins het geval. Wie zich ook maar een halve minuut in het hele fenomeen verdiept door bijvoorbeeld Wikipedia te raadplegen, leert dat takiyya haram is wanneer het anderen in gevaar brengt of anderszins benadeelt.

Om een bruggetje te bouwen naar de volgende alinea: de door Petrus gepleegde takiyya dat hij Jezus niet gekend heeft is volgens de Koran niet toegestaan. Petrus zei dat om het eigen vege lijf te redden. Dat is een voorbeeld van joods-christelijke, o pardon, het judaïsme doet niet aan Jezus, christelijke takiyya die in de islam absoluut verboden is.

Maar wat nu als ik u zou vertellen dat er een, in de woorden van Mark Rutte, “hele leuke partij met hele leuke mensen” bestaat die de reformatorische versie van takiyya tot core-business heeft verheven? Of dat ik u zou vertellen dat er een drietal partijen bestaan die jarenlang ambtenaren die de Bijbel belangrijker dan de wet vinden, de hand boven het hoofd hebben gehouden? Nadat progressieve partijen er in 2001 eindelijk in slaagden om het verzet van de VVD tegen huwelijken van paren van gelijk geslacht te breken waarna het “homohuwelijk” werd toegestaan, heeft het dankzij christelijke partijen nog een decennium geduurd voordat we klaar waren met weigerambtenaren. Vertel me nog eens welk geloof hun denominatie boven de wet vindt staan? Als het antwoord anders dan ieder geloof luidt, dan meet je met twee maten.

Aangezien de redactie van dit blog goede banden met Anonymous onderhoudt, kunnen we een boekje open doen over de erbarmelijke staat van de beveiliging die de privacyhatende mannenbroeders van de SGP er op nahouden. De SGP maakt gebruik van “eeuwenoude wachtwoordsleutels tot het extra beveiligde interne net, waarbij de geheimen van de Partij niet meer veilig zijn.” Dat gaat Anonymous aan het hart omdat “de Partij misschien niet altijd voor de privacy van de gewone mens is, maar eenieder verdiend ten alle tijden zo veel mogelijk privacy te nuttigen.”

Vandaar ook dat ondergetekende pas na lang doordrammen slechts zeer summier inzage kreeg in de via een hack verkregen documenten. Van de minstens veertien uitgelekte interne stukken, heb ik er slechts vier gekregen. Te weten de kandidatenlijst voor het hoofdbestuur, de integriteitsrichtslijn, de richtlijn integer handelen voor de Tweede Kamerfractie en de tekst van de integriteitsverklaring.

Uit de richtlijn integer handelen Tweede Kamerfractie blijkt zonder meer dat de wet voor de SGP hooguit op de derde plaats komt en dat bij twijfel over de geldigheid van ’s lands wetten punt vier alsnog voorschrijft dat ze genegeerd kunnen worden.

SGP-parlementariërs handelen:
1. in overeenstemming met de Bijbel;
2. in overeenstemming met de in de Bijbel gegeven richtlijnen voor ethisch handelen, waarvan de kern is gegeven in de samenvatting van de Tien Geboden door de Heere Jezus: God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf;
3. in overeenstemming met de door hen afgelegde eden;
4. in hun politieke en persoonlijke leven in overeenstemming met wat God van ieder mens vraagt, in het besef dat niet-integer handelen als politicus Gods Naam kan aantasten, de partij schade kan berokkenen en de boodschap van de partij kan hinderen.

Dat wordt nogmaals bevestigd in de integriteitsverklaring.

Als politicus van de SGP belijd ik…
1.  … dat God de Schepper, Regeerder en Onderhouder is van de aarde en dat ik als overheidsdienaar deze aarde van Hem in bruikleen krijg om mee te regeren.
2.  … dat de overheid dienares van God is en dat ik als overheidsdienaar de van Hem afgeleide macht moet inzetten tot eer van Hem en tot heil van mijn naaste.
3.  … dat de overheid er is ten goede van de mens en als overheidsdienaar besef ik dat elkmens uniek geschapen is, beelddrager van God is, gelijkwaardig aan anderen.
4.  … dat het Woord en de wet van God leidend zijn voor de overheid en dat ik als
overheidsdienaar mij daardoor laat leiden.
5.  … dat ik voor God verantwoording en rekenschap moet afleggen van mijn handelen endat ik als overheidsdienaar een voorbeeldfunctie heb in het publieke domein.
6.  … dat God de overheid laat regeren door personen en dat Hij mij als overheidsdienaar roept om te handelen zoals Hij Zelf handelt.
7.  … met mijn eed dat de overheid bij de gratie Gods regeert en dat ik als overheidsdienaar niet zonder Zijn hulp kan, dat ik van Hem afhankelijk ben en dat ik trouw en gehoorzaam zal zijn aan de rechtsorde.

Stel je voor dat DENK een dergelijke tekst zou produceren als “Wij hopen en bidden dat er enkele personen tussen mogen zitten die de nood opgebonden en de vrijmoedigheid krijgen om, ondanks de mogelijk drukke dagelijkse werkzaamheden, t.z.t. gekozen te worden in het hoofdbestuur. De Heere  Allah alleen bekwame hen daartoe. Wij wensen u wijsheid en voorzichtigheid, maar bovenal Gods Allah’s zegen toe met deze voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van onze politieke partij.” Dan zou het land te klein zijn. De dubbele maat, zoals DENK het noemt, bestaat.

Overigens is de SGP zo hypocriet als de pest door voor de doodstraf te zijn. Gij zult niet doden is één van de tien geboden waar de mannenbroeders geen enkele boodschap aan hebben. En de feministen die de SGP er toe gedwongen om vrouwen toe te laten tot de kieslijst, worden beschimpt door domrechtse media. Dat maakt het cirkeltje rond, het gaat niet over “islamkritiek”, het gaat over buitenstaanders die invloed willen bashen. Als DENK een islamitische partij zonder een powervrouw als Sylvana Simons zou zijn, dan zou het land wederom te klein zijn. Nu DENK een multiculturele partij met een powervrouw als Sylvana Simons is, blijkt het land wederom te klein te zijn. O Nederland, wat ben je hypocriet. Bijna net zo hypocriet als de SGP zoals u aan het document hieronder kunt zien. DWDD is de duivel, maar als we die duivel voor ons karretje kunnen spannen dan is dat prima.

SGP

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.