DELEN
fake news

Nog steeds zijn er Duitsers die denken dat Angela Merkel, Martin Schulz en Horst Seehofer het serieus menen, als zij zeggen dat er bij de onderhandelingsgesprekken over een GroKo ook daadwerkelijk onderhandeld is.

Maar in werkelijkheid stond het resultaat natuurlijk al vast in september vorig jaar. Er moest alleen tijd gewonnen worden omdat politici helemaal niet in staat waren de maatschappelijke en veiligheidspolitieke terugval van dit land überhaupt nog met dezelfde, over de datum heen verkerende, bondskanselier te regeren.

Oorzaak: het probleem waarover niemand het mag hebben: de onophoudelijke migrantentoestroom.

In de voor de Duitse toekomst belangrijkste vraag heeft de kampcommandant SPD-leider Martin Schulz in een tv-uitzending voor de staatstelevisiezender ZDF (in het programma “Was nun, Herr Schulz?“) ten overstaan van het Duitse volk verklaard, dat bij de coalitiebesprekingen van zijn partij met de Unie, in het eindresultaat, een jaarlijkse bovengrens voor de migratiestroom in Duitsland is afgesproken. Maar in het gesprek verklaart Schulz óók – en hij laat er geen twijfel over bestaan – dat het voor hem tevens mogelijk is dat er ieder jaar 260.000 migranten in Duitsland opgenomen kunnen worden.

Dat leidt tot de conclusie dat hij ofwel de afspraken met CDU en CSU niet goed heeft begrepen, ofwel dat hij het onderhandelingsresultaat anders interpreteert dan de andere coalitiegenoten. Of hij liegt gewoon weer, dat kan natuurlijk ook.

In het gesprek verwijst hij bovendien – wat dit punt betreft – naar formuleringen in de overeenkomst, die dat punt open laten, dus dat het ook een ander resultaat kan worden. Schulz staat onder zware druk van de linkerzijde van zijn partij en hij wil het onderhandelingsresultaat zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Ook het Europees nepparlement, waarvan Schulz langere tijd president was, wil spoedig veel méér migranten door Duitsland opgenomen zien. Het is namelijk mogelijk door nieuwe EU-regels beduidend méér “vluchtelingen” door andere landen te laten opnemen. De in de GroKo-overeenkomst genoemde “bovengrens” van de migrantenstroom van 200.000 per jaar, qua grootte een middelgrote Duitse stad, wordt in die nieuwe door Brussel opgestelde regels ruimschoots overschreden.

Het Dublin-akkoord, waar alle EU-lidstaten voor getekend hebben, schrijft voor dat vluchtelingen die in de EU asiel willen aanvragen, dat moeten doen in het land waar zij als eerste de EU binnenkomen. En zoals dat in Brussel gaat werkt dat voor geen meter (niet omdat de regeling niet goed is, maar omdat de Brusselse technocraten en ambtenaren niet willen meewerken), dus wat is er makkelijker dan de tekst van dat akkoord op dit punt te veranderen. Voortaan is het ook mogelijk (onder voorwaarden) asiel aan te vragen in een land waar zich al familie van de aanvrager bevindt.

Om deze reden moet Duitsland aanzienlijk meer asielzoekers opnemen, valt op te maken uit kringen rond het Duitse ministerie van binnenlandse zaken. De bovengrenzen worden dan tenietgedaan. Volgens materiedeskundigen is er een grote reden tot zorg: voortaan is het voor vluchtelingen voldoende te zèggen dat in een bepaald land zich familie van hen bevindt (het hoeft niet eens waar te zijn). Lidstaten worden dan opgezadeld met migrantenstromen die zij niet tegen kunnen houden.

De staatssecretaris van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken, Ole Schröder (CDU) verklaarde dat elk van de 1,4 miljoen migranten, die officieel sinds 2015 in Duitsland asiel hebben aangevraagd, een zogenaamd “ankerpersoon” voor nieuwe asielzoekers, ervoor kan zorgen dat er plotseling hele andere migrantenaantallen over de tafel gaan. Zo wordt per migrant gerekend op een familietoestroom van 4-8 personen.

En dat maal 1,4 miljoen…..

Het Europees nepparlement heeft de hervorming van het Dublin-akkoord en andere EU-asielrichtlijnen al in november vorig jaar geïntroduceerd, en alleen de Europese Raad moet er nog over heen pissen. Pikant detail is dat – naast onze eigen politici – ook politici van de Unie en SPD toen akkoord zijn gegaan met die Dublin-aanpassingen. Ook ons land kan dus een forse instroom van (zgn. familie)migranten verwachten.

Tussen haakjes: her eerste hoofdstuk van die Groko-overeenkomst (in Duitsland genoemd het Groko-Sondierungspapier) is geheel gewijd aan de Europese Unie, wat aangeeft hoe belangrijk Duitse politici hun eigen land, cultuur, bevolking en identiteit vinden.

In de overeenkomst staat: “Wir unterstützen europäische Beschlüsse zur Verteilung von Flüchtlingen (Relocation) und leisten einen angemessenen Beitrag zu Aufnahmekontingenten humanitär Schutzbedürftiger (Resettlement)“.

We snappen meteen waarom Juncker en Macron zo tevreden zijn over de eindresultaten van de Duitse coalitie-onderhandelingen.

Met het “open-deuren-beleid” van Merkel mag het geen wonder heten dat alles uit de kast gehaald wordt om in de media de migranten-aantallen zo laag mogelijk te presenteren, omdat men weet dat steeds meer Duitsers genoeg hebben van de stortvloed die over hen heen gekomen is en nog komt. Vandaar dat de geheime nachtvluchten gewoon doorgaan, net als de instroom van migranten per touringcarbussen doodgewoon voortgezet wordt. En natuurlijk helpt het Duitse bureau vor de statistiek ook mee om de cijfers zó ondoorzichtig te maken dat er haast niet te achterhalen valt hoeveel migranten er in werkelijkheid binnenkomen, en wat de totale kosten zijn die ermee gemoeid zijn.

In de statistieken wordt inmiddels over een groep migranten gesproken als zouden het “beschermingszoekenden” zijn, en die horen “natuurlijk” niet onder dezelfde noemer geplaatst te worden.

Waarom nu het Statistische Bundesamt, in een soort Orwelliaanse Newspeak, dit onderscheid maakt? Behalve het verborgen houden van onwelgevallige cijfers gaat het, net als bij Orwell, om het manipuleren van gegevens. Mensen hebben namelijk andere denkbeelden bij “beschermingszoekenden” dan bij “asielzoekers”. Overheden denken dat de meeste burgers infantiel zijn (en in die gedachte kunnen we een heel eind meegaan), en dat zij bij “beschermingszoekenden” een beter gevoel krijgen dan wanneer er louter gesproken wordt over “asielzoekers”, waar toch het nodige mee te stellen valt en die in criminaliteitsstatistieken oververtegenwoordigd zijn.

Zoals gezegd is de bij de onderhandelingen overeengekomen “bovengrens” van 200.000 (180.000 – 220.000 “vluchtelingen per jaar) een grote grap. Dat betekent namelijk dat er elke vijf jaar een stad met een 100% moslimgemeenschap ter grootte van Keulen bij komt, en die dan ook nog in de dichtstbevolkte landen op de wereld worden uitgezet – vergezeld van alle islamitische eisen op staatshulp en (culturele) hegemonie. Tel daarbij op de familieherenigingen en – wat meestal niet benoemd mag worden – het laten we zeggen reproductiepercentage, zoals dat in Afrikaanse en Arabische gemeenschappen gebruikelijk is.

Het Duitse (a)sociale systeem is, net als het onze, een perfecte voedingsbodem voor dit soort migratie. Niemand wordt gedwongen tot het verrichten van werk. Op bestaande vermogens van migranten heeft de overheid geen grip, omdat die niet bij haar bekend zijn of die in het land van herkomst in veiligheid zijn gebracht. Dat is echter geen probleem voor de overheid ten aanzien van de autochtone burgers, waar zelfs daklozen, gehandicapten en gepensioneerden tot op het bot kaalgeplukt worden! En in het verleden (en heden) is er nooit geld voor wat dan ook, maar als het migratie betreft is “the sky the limit” en zijn er altijd potjes voor te vinden.

Over miljarden wordt gesproken alsof het monopolygeld is. De rekening voor Duitsland? Vele honderden miljarden euro’s….

En dan spreken politici nog over “sociale rechtvaardigheid”…..

Ten aanzien van Schulz, waarmee we dit artikel begonnen: het heeft slechts één dag geduurd tot de Duitse burgers weer met beide voeten op de grond stonden. Het enige voordeel van dit alles is dat Schulz zijn mond heeft voorbij gepraat en de Duitsers precies weten wat ze aan de nieuwe Merkel-regering hebben: helemaal niets!

Martin Schulz wordt bedankt.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

1 REACTIE

  1. De BRD is een tirannieke schurkenbende (volgepakt met huichelende SS’ers en hun uitgezochte opvolgers onder leiding van de gelijkgestemde USA/GB gruwelmoordenaars van Dresden, die zich voor de afwisseling nu ineens van een masochistisch OGENDE kant laten zien, maar uitsluitend ‘pure evil’ terreur dienen) die ons = de te vernietigen autochtone bevolking, richting Venezolaanse toestanden zal voeren en waarlijk totále schurkenstaat Prins Bernhard BV (geheel ONNODIG in de zak van de USA/GB gewerkt door de naamgevende hoogverrader!!!) is nog een schepje erger.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.