VVD

SCHOKKEND DIT IS DE VVD VAN DE AFGELOPEN 3 REGERINGEN

Het is de zomer van 2005 als ik in de ontvangsthal van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) een set opbouw voor een interview, met de toen al goedlachse Mark Rutte.

De opvallend vriendelijke Mark laat zich geduldig uitlichten als ik de laatste spots op hem richt. Geen moment lijkt de glimlach hem te ontvallen en al gauw krijg ik de indruk dat alles voor hem ‘leuk’ lijkt.

Maar dat kan toch niet. Het onderwerp van het interview is immers alles behalve grappig bedoelt. Het ging tenslotte over de Monitoring van Financiële uitgaven op alle departementen in Den Haag. En dat lijkt me toch op z’n minst ‘serious matter’.

Nu terugkijkend lijkt de ‘Monitoring Financiën’, niet meer zo in trek bij de inmiddels regerende VVD en gaat de één na de andere VVD politicus de fout in door Machtsmisbruik, Wanbeleid, Zelfverrijking, Belangenverstrengeling, Fraude…. of andere schandalen. Zo blijken er veel onbetrouwbare VVD-volksvertegenwoordigers op belangrijke posten ‘gekozen’ te zijn.

Na elk volgend schandaal word ik al lang niet meer overmand door verbazing maar eerder door een bevestiging van een vermoede.

Een greep uit de recentelijk in opspraak geraakte VVD’ers.

 • Annemarie Jorritsma – Mede verantwoordelijke begrotingsoverschrijding van de Betuwelijn. – 1996
 • Fritz Huffnagel – Haags gemeenteraadslid – declaratiefraude. – 2005
 • Rita Verdonk – Min. voor Vreemdelingenzaken en Integratie – Uitzetting van Iraanse homoseksuele vluchtelingen. – 2006
 • Gerrit Zalm – CFO en mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2008
 • Robin Linschoten – mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2009
  Nadat de familie Linschoten, op kosten van de samenleving, jaren boven zijn stand geleefd had door ruim 100.000 euro belastinggeld te hebben ontdoken, hoorde de oud-staatssecretaris Robin Linschoten de rechter in september 5 maanden gevangenisstraf over hem uitspreken. – 2017
 • Frank de Grave – CFO en mede verantwoordelijke voor DSB-debacle. – 2009
 • Ed Nijpels – Commissaris en mede verantwoordelijke voor het DSB-debacle. – 2009
 • Ton Hooijmaijers – Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland – Zelfverrijking. – 2009
 • Geert Dales – Wethouder Amsterdam – Verliest vertrouwen na begrotingsoverschrijding van Noord/Zuid-lijn. – 2009
 • Henk Jan Meijer – Wethouder Den Haag – Verliest vertrouwen na begrotingsoverschrijding van Haagse Tramtunnel. – 2000
 • James Sharpe – Tweede Kamerlid – Opgestapt na SMS-fraude. – 2010
 • Halbe Zijlstra – Staatssecretaris OCW – Bezuinigd 200 miljoen euro op de Kunstsector. – 2011
  Na publicaties in de Volkskrant moet Halbe Zijlstra toegeven te hebben gelogen over zijn vermeende ontmoeting met de Russische leider Vladimir PoetinMark Rutte was op de hoogte van deze leugen en diens uitspraken, waardoor Halbe Zijlstra op 13 februari 2018 gedwongen wordt zijn werk als minister van Buitenlandse Zaken neer te leggen. – 2018.
  Ondanks dat enkele kamerleden hun twijfels uiten over de financiële capaciteiten van Halbe, maakt Mark Rutte zich in juni al weer hard voor een baan van Halbe Zijlstra bij de Wereldbank in Washington. – 2018.
 • Wilma M. Verver – Burgemeester Schiedam – Opgestapt wegens machtsmisbruik. – 2011
 • Loek Hermans – Eerste kamer lid – Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Orgaan opvang Asielzoekers  (COA). – 2011
  Als toezichthouder van Thuishulp organisatie Meavita, word Loek Hermans verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van dit borgconcern. – 2014
  Het B&W college van Zutphen kan uitkijken naar de komt van Loek Hermans als waarnemend burgemeester. – 2015
  Gemeentebestuur van Zutphen neemt afstand van benoeming Loek Hermans als waarnemend burgemeester. – 2016
  Met zijn meer dan 80 nevenfuncties wordt Loek Hermans ook verantwoordelijk gehouden voor zijn rol in de omstreden ‘Crematorium-Deal’ van VVD-voorzitter Henry Keizer. – 2017
 • Sjoerd Swane – Fractievoorzitter, Raadslid en Wethouder in Maarssen. Werd veroordeelt tot twee jaar celstraf wegens corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Is sindsdien voortvluchtig. – 2011
 • Jos van Rey – Wethouder Roermond / Eerste kamer lid –  Schijn van belangenverstrengeling, Integriteitsonderzoek loopt. – 2012
  Tijdens zijn strafzaak wint hij met 3801 voorkeurstemmen de Provinciale Statenverkiezingen en neemt voor zijn Volkspartij Limburg plaats in de Provincie. – 2015
 • Karin Strauss – Tweede Kamerlid – Belangenverstrengeling. – 2012
 • Frans Weekers – Staatsscecretaris van Financiën – In opspraak na Zorgtoeslag-fraude in 2013. Na een motie van wantrouwen stapt hij op. – 2014
 • Fred de Graaf – Voorzitter Eerste Kamer – Treed af na opspraak n.a.v. inhuldiging Willem Alexander. – 2013
 • Anouchka van Miltenburg – Voorzitter Tweede Kamer – In opspraak n.a.v. inhuldiging Willem Alexander. – 2013
  Opnieuw in opspraak na de aanvaring met GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman over lekken van informatie over de kandidatuur van Guido van Woerkom als Nationale Ombudsman. – 2015
  Raakte in opspraak over de ingezonden en anonieme brieven (van Klokkenluiders) die ze onbehandeld naar de shredder had verwezen. In december dat jaar treed zij, na het vernietigende Rapport Oosting over de ‘TeevenDeal’, af als voorzitter van de Tweede Kamer. – 2015
 • Melanie Schultz van Haegen – Minister van Infrastructuur – Vermeende belangenverstrengeling. – 2013
  Onthoudt zich van elk commentaar na onthullingen van Zembla over de slavernij op de bouwprojecten van Verkeer en Waterstaat. – 2015
 • Fred Teeven – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie – Moet verantwoording afleggen over zijn omstreden uitzetbeleid asielzoekers. – 2013
  Met de omstreden bonnetjes-affaire over de witwas ‘Teeven-deal’ van 4,7 miljoen gulden, tussen drugsbaron Cees H. en het OM heeft hij zichzelf ongeloofwaardig gemaakt en treed op 9 maart af om op 26 maart weer terug te keren als Tweede Kamerlid. – 2015
  Fred Teeven beëindigd zijn politieke loopbaan in Den Haag om in Haarlem als buschauffeur te gaan rijden voor Connexion. – 2017
 • Johan Houwers – Tweede Kamerlid – Moet opstappen wegens valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en hypotheekfraude. – 2013
  Meld zich in maart opnieuw bij de kiesraad om terug te keren naar de Tweede Kamer om daar de lege zetel van Marc Verheijen in te nemen. – 2015
  Na ruzie met zijn partij begint hij zijn éénmansfractie met de zetel van de VVD. – 2015
 • Matthijs Huizing – Tweede Kamerlid – Stapt op wegens herhaaldelijk drankgebruik in het verkeer. – 2013
 • Carel van Gelder – Wethouder Wijk bij Duurstede – Verdacht van wietteelt. – 2014
 • Joris Demmink – Voormalig OM-topman – Verdacht van seksueel misbruik van minderjarige jongens. – 2014
 • Ricardo Offermans – Oud-burgemeester – Veroordeeld voor ambtelijke corruptie voorafgaand aan zijn burgemeestersbenoeming in Roermond. – 2014
 • Bart Nieuwenhuizen – Hoofdofficier van Justitie – Krijgt veel kritiek door zijn voorbarige uitlatingen op de overval in Deurne. – 2014
 • Edith Schippers – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Verdoezelt in mei 2014 het dossier van NZa Klokkenluider, Arthur Gotlieb. – 2014
 • Ivo Opstelten – Minister van Veiligheid en Justitie – Heeft vermeende en belastende bankafschriften laten verdwijnen inzake de Fred Teeven-OM-deal met drugsbaron Cees H. – 2014
  Deze slepende ‘Teeven-deal’ krijgt zijn climax wanneer Nieuwsuur de bewuste ‘bonnetjes’ boven water haalt en de minister op 9 maart de handdoek in de ring gooit. – 2015
 • Gert-Jan Schellekens – Generaal en voorzitter van de VVD-afdeling Oosterhout. – Ontslagen wegens seksueel getinte sms’jes naar vrouwelijke collega’s. – 2014
 • Ruud Nederveen – Burgemeester van Bloemendaal sinds 2009 – Deze egocentrische zelfingenomen narcistische graaier en bedrieger maakt zich schuldig aan intimidatie en het monddood maken van de lokale pers. – 2014
 • Cees Lok – Burgemeester van Roosendaal – Deze zelfingenomen eerste burger komt erg in verlegenheid door seksistische filmpjes en uitlatingen op zijn Facebook-pagina, die hij inmiddels gewist heeft. – 2014
 • Rudmer Heerema – Tweede Kamerlid – Hij wil de meeuw van de lijst ‘Beschermde vogelsoorten’ halen en pleit voor afschieten of vergassen. – 2014
 • Fons Hertog – Burgemeester van Huizen (NH) – Voert de VVD-heksenjacht uit op vermeende Jihadisten in zijn gemeente. Sluit hele gezinnen op na de kinderen onder dwang uit huis te hebben geplaatst. – 2014
  Vertrekt na grensoverschrijdend gedrag waarbij hij zeker zeven vrouwen de afgelopen jaren heeft lastig gevallen. – 2018
 • Sander Dekker – Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. – Deze ‘Berlusconi’ uit de polder schiet met losse flodders op de programma’s van de publieke omroep en draait de geldkraan voor deze publieke sector langzaam dicht. – 2014
 • Jan Broertjes – Burgemeester Midden-Drenthe – Moet opstappen voor jokken en willekeurig handelen in bijstand- en reïntegratie-beleid. Onderhandelde ook met het COA voor asielopvang in Oranje. – 2014
 • Mark Verheijen – Tweede Kamerlid – Heeft als wethouder van Venlo in 2011 de VVD-verkiezingskas gespekt met geld van projectontwikkelaar Piet van Pol. Om dit met hem te vieren, trok Mark Verheyen, op kosten van de gemeenschap, nog een paar flesjes wijn open à 127 euro. – 2014
 • Heleen Dupuis – Eerste Kamerlid en voorzitter Raad van Toezicht van Zorgaanbieder WZH – Legt alle kritiek over misstanden in haar zorginstelling naast zich neer. – 2014
 • Hennie van der Most – Gemeente Raadslid in Lochem – Sluit een deal met het COA en Fred Teeven, om voor 6 miljoen euro asielzoekers in zijn bungalowpark in ‘Vakantiepark Oranje’ te huisvesten. – 2014
  In Juni 2015 zegt Hennie van der Most voor RTV-Drenthe, na zijn zakken te hebben gevuld: “Ik moest, met pijn in mijn hart, afscheid nemen van hartstikke fijn personeel”.- 2015
 • René Leegte – Tweede Kamerlid – Na incompetent en meegeluisterd telefoongesprek in een volle trein, wordt hij als VVD-woordvoerder ‘Gaswinning Groningen’, door Henk Kamp op non-actief gezet. – 2015
 • Bart Schmeink – Directeur van Connexxion in opspraak om kartelafspraak met vervoersbedrijven. Hij verliet eerder ProRail en het GVB na zijn zakken te hebben gevuld. – 2015
 • Kathalijne de Kruif – Fractievoorzitter in de gemeente Stichtse Vecht is aangehouden om schending van het ambtsgeheim. Ze zou een partijgenoot vertrouwelijke informatie hebben doorgegeven bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Een week na haar aanhouding worden na huiszoeking haar luxe spulletjes, zoals waterscooters en dure horloges in beslag genomen. Ook een aantal hennepkwekerijen op haar woonadressen werden ontmanteld. – 2015
 • Jan Franssen – Oud-Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland zette zijn dienstauto in voor zijn nevenfuncties en Jos van Rey regelde voor hem een autopolis met maximale korting. – 2015
 • Henk Kamp – Minister van Economische Zaken – Lapt alle klachten, van de door aardbevingen getroffen Oost-Groningers, aan zijn laars. En betuigd als verkiezingsstunt zijn spijt voor de geleden schade en het feit dat er bij de gasboringen nooit oog was voor de veiligheid van de burgers. – 2015
  Aan het einde van zijn politieke loopbaan krijgt Henk Kamp als demissionaire minister nog te maken met ‘gesjoemel’ over zijn Audi dienstauto, waar eerder al enkele top-ambtenaren het veld voor moesten ruimen. – 2017
 • Jo van den Hanenberg – Laat zich door Ivo Opstelten, tussen 2012 en 2014, 1,3 miljoen euro betalen om de ICT-problemen bij de landelijke politie aan te pakken. – 2015
 • Rob Bats – Kennen we ondermeer als de burgemeester die in 2012 Haren (Gr.) verwoest achter liet. Betaald, als interim burgemeester op Terschelling, 155.000 euro gemeenschapsgeld aan klokkenluider om zijn omstreden boekhoudschandaal sluitend te krijgen.
  Ook is Rob Bats verdachte geworden in zaak van gedeputeerde Kathalijne de Kruif waar hij met voorkennis burgemeester had moeten worden. – 2015
 • Piet Ploeg – Oud-wethouder in Stichtse Vecht – In de zaak van gedeputeerde Kathalijne de Kruif wordt hij door het OM verdacht van corruptie en handelen met voorkennis over burgemeestersbenoeming van Rob Bats. – 2015
 • Bram Dirkx – Huidig gemeenteraadslid te Venray declareerde systematisch honderden euro’s teveel aan rijkskosten tijdens zijn JOVD-tijd. – 2015
 • Stephan Satijn – Als Venlose VVD-wethouder heeft hij zich in 2014 op kosten van de gemeenschap, per taxi door zijn gemeente laten rijden voor een bedrag van 9200 euro. – 2015
 • Ard van der Steur – Opvolger van Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur ontving als kasteelheer in 2006, 437.362 euro restauratiesubsidie voor zijn appartement (privé Paleis van Justitie) in Kasteel Warmond. – 2015
  Na zijn dubieuze rol in de TeevenDeal en zijn ‘gemiste’ fotomoment met Volkert van der Graaf, moet Ard van der Steur zich opnieuw voor de Tweede Kamer verantwoorden inzake zijn buitensporig knullige optreden tegen, de met de MH17 belaste, patholoog anatoom George Maat. – 2016
  Nieuwsuur journalist Bas Haan onthuld nieuwe feiten over de Teevendeal en Ard van der Steurstapt op als minister. – 2017
 • Rob Drillenburg – Top-ambtenaar bij de Gemeente Haarlemmermeer word door de rechter tot drie jaar celstraf veroordeeld wegens oplichterij, valsheid in geschriften, meineed en het aannemen van steekpenningen. – 2015
 • Peter de Baat – Wethouder financiën van Alkmaar nog vóór het motie van wantrouwen op na een begrotingsgat van 14,3 miljoen euro. – 2015
 • Helma Neppérus – Tweede Kamerlid neemt het op voor haar zus die graag een glaasje bitter lemon drinkt en zij vraagt de kamer na te denken over de terugkeer van dit drankje in de kamer. – 2015
 • Klaas Dijkhoff – staatssecretaris van Justitie schoffeert de gemeente Midden-Drenthe door, tegen alle eerdere afspraken, nog eens 700 extra asielzoekers onder te brengen in Oranje. – 2015
 • Marco Goedknegt – Wethouder gemeente Albrandswaard, meent schaamteloos en vroegtijdig zijn salaris aan te kunnen vullen met het wachtgeld van 900 euro per maand, na de politieke crisis binnen zijn gemeentebestuur. – 2015
 • Edwin Slutter – KPMG accountant door de tuchtrechter uit zijn ambt gezet na fraude en zelfverrijking in de jaarrekening van de failliete rundvlees slachterij Weyl uit Enschede. – 2015
  Als financieel directeur van bioscoopketen Pathé lijkt Edwin Slutter opnieuw in een slechte film te zitten. In maart 2018 moet hij het veld ruimen nadat bekend is geworden dat hij de bioscoopketen 19,2 miljoen euro armer had gemaakt. – 2018.
 • Hans Wiegel – VVD-coryfee en oud-politicus wordt in de nasleep en veroordeling van Ton Hooijmaijers door de rechtbank in Leeuwarden op zijn vingers getikt voor zijn dubieuze rol in het beleggingsfonds van ‘Bouw State 5’ waarbij obligatiehouders voor 7,8 miljoen euro werden opgelicht. – 2015
 • Rolf Zincken – VVD-Raadslid in Weert opgepakt wegens mishandeling van plaatselijk ondernemer Eric Adams. – 2015
 • Joost Jonker – Directeur van Luchtvaartopleidingscentrum JAA TO in Hoofddorp in januari door het FIOD opgepakt wegens fraude. – 2016
 • Clemens Meerts – VVD-Statenlid en fractievoorzitter in gemeente Maasgouw misbruikte de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor eigen financieel gewin. – 2016
 • Jean Paul Gebben – VVD-burgemeester van Renkum kon zijn voorliefde voor jonge meisjes niet langer verbergen en valt beschonken door de mand na een avondje stappen in Arnhem wat uiteindelijk resulteert in zijn vertrek als burgemeester van Renkum maar met een prima wachtgeld regeling. – 2016
 • Neelie Kroes – VVD-Eurocommissaris. Zelf deed zij het af als een ‘Administratieve fout’ maar de onthullingen in de ‘Bahama Leaks’ over haar belangen in het Amerikaanse energiebedrijf Enron blijken in strijd met de gedragscode van haar toenmalige Euro-Commissariaat. Voor iemand die andere op de vingers mocht tikken, is Neelie Kroes zelf door de mand gevallen door haar vermeende bestuursfunctie bij Mint Holding LTD. – 2016
 • Eric Wiebes – VVD-staatsecretaris van Financiën geeft toe dat zijn ‘Vertrekregeling bij de Belastingdienst’ een bende is. “De besluitvorming voor deze ‘soepele’ vertrekregeling was te overhaast en onzorgvuldig”, aldus Eric Wiebes. Extra kosten van dit peperdure vroegpensioen is 70 miljoen euro. – 2016
 • Henry Keizer – VVD-partijvoorzitter graaft in april letterlijk en figuurlijk zijn eigen VVD-graf door samen met zijn zakenpartners zijn zakken te vullen in een omstreden miljoenen-graai-deal met het uitvaartbedrijf: Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Stapt uiteindelijk op als VVD-voorzitter. – 2017
 • Jeanine Hennis-Plasschaert – VVD-Minister van Defensie komt in opspraak en treed uiteindelijk in oktober af na een debat met de Tweede Kamer over het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad van de Veiligheid naar aanleiding van het ‘mortierongeluk’ (lees; ondeugdelijke munitie) in Mali, waarbij twee Nederlandse militaire om het leven kwamen. -2017
  In januari 2018 gaat haar lang gekoesterde wens in vervulling wanneer zij zich, als reservist, aanmeld bij de Koninklijke Marine.
 • Jozias van Aartsen – Een klap in het gezicht van de Amsterdammers, als bekend word dat Jozias van Aartsen m.i.v. december als waarnemend burgemeester de taken van de op 5 oktober overleden Eberhart van der Laan gaat overnemen. Eerder keerde hij als burgemeester van Den Haag de Schilderswijk de rug toe tijdens de pro-Palestijnse demonstraties, waarna hij werd afgedankt als commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. – 2017
 • Wybren van Haga – VVD-kamerlid- Dit kersverse kamerlid, ex-militair, ondernemer en Huisjesmelker, van meer dan honderd woningen in Amsterdam en Haarlem, kwam in opspraak na het bekend worden van zijn discutabele reputatie van zijn vastgoedportefeuille. – 2018
 • Stef Blok – VVD-Minister van Buitenlandse Zaken noemt Suriname en Curacao een ‘failed state’, dat te wijten zou zijn aan ‘etnische opdeling’. Zijn uitspraken dwongen hem tot het maken van excuses. Stef Blok vond later zelf ook dat hij te ver was gegaan. – 2018
 • Han ten Broeke – VVD-kamerlid stapt op na een publicatie in HP-De Tijd over zijn ongelijkwaardige relatie die hij in 2013 had met een fractielid uit de partij. – 2018
 • Anne-Wil Duthler – VVD-Senator stemde in 2014 voor een wet, waar haar eigen bedrijf advies over uitgebracht had. Volgens ‘Follow the Money’ kostte dit advies de overheid 76.960 euro (excl. btw). – 2018
 • Henk Brons – VVD-topambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken ontving 41.745 euro voor zijn werkzaamheden op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten terwijl hij daar maar 18 dagen is geweest. Om zijn dubbele woonlasten te compenseren, betaalde Henk Brons voor zijn Nederlandse ambtswoning geen huur, licht, water, gas en elektra. Volgens het ministerie is er “maatwerk” geleverd voor de VVD-topambtenaar. – 2018

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.