Horst Seehofer

Schandaal! Horst Seehofer helpt islamisten bij het infiltreren van de staat en de samenleving

Na de aanslag in Hanau hebben islamisten in Duitsland tal van bewegingen, organisatievormen en netwerken opgericht die onder het mom van racismebestrijding een enorme invloed uitoefenen op de politiek en de samenleving. Het federale ministerie van Binnenlandse Zaken steunt blijkbaar ook de islamisten en hun inspanningen, althans minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) laat zich graag voor hun karretje spannen. Een schandaal!

Een jaar geleden is in Hanau een aanslag gepleegd. Tobias R. schoot en doodde op 19 februari 2020 elf mensen, zijn moeder en hijzelf. Onder de slachtoffers waren negen met een migratieachtergrond en zowel christenen als moslims. De achtergronden van de slachtoffers waren divers: Duits, Koerdisch, Bulgaars, Turks, Roemeens, Roma, Joegoslavisch en Afghaans. Niets wijst erop dat Tobias R. deze vreselijke daad is begonnen om op een gerichte manier moslims te doden. Hij koos geen mosliminstellingen, maar plaatsen waar zogenaamd “vreemden” verbleven. Tobias R. had bepaalde opvattingen over een “raszuivere” Duitse bevolking en rechtvaardigde zijn racistische haat met persoonlijke ervaringen die hem overtuigden van het “slechte gedrag van bepaalde etnische groepen”. Moslims vertegenwoordigen ook geen “ras”.

Islamisten maken gebruik van de Hanau-aanval

En toch zijn islamisten erin geslaagd om deze vreselijke aanval in Hanau volledig te herdefiniëren als anti-moslim en zelfs als “anti-moslim racisme”. Legalistische islamisten die hun doelen legaal en zonder geweld proberen af ​​te dwingen, hebben bewezen dat ze allang macht hebben verworven over het discours en politieke beslissingen in onze Duitse samenleving. Vorig jaar waarschuwde het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet voor legalistisch islamisme, dat op de lange termijn gevaarlijker is dan salafisme en extremisme. Maar het is de staat die deze islamisten in de eerste plaats heeft gelegaliseerd en gepopulariseerd. Want na de aanslag waren het islamistische acteurs die werden uitgenodigd voor uitvaartdiensten en mochten op het podium staan ​​naast bondspresident Frank Walter-Steinmeier en premier Volker Bouffier. Dit was het begin van de islamisten die de aanval uitbuitten. Dezelfde Aiman ​​Mazyek, die naast Steinmeier op het podium stond, probeerde de aanval in de media meteen te herinterpreteren als “anti-moslim racisme”. De media trapten er graag in. De Tagesschau kopte bijvoorbeeld “Politiek zwijgt over islamofobie” en interviewde Mazyek, die moslims in het middelpunt van de aanval plaatste – merkwaardig genoeg werd dit artikel verwijderd.

Aiman ​​Mazyek is geen onbekende, hij is de voorzitter van de Centrale Raad van Moslims (ZMD). Ten eerste speelde de “Islamitische Gemeenschap in Duitsland” (IGD), die onder toezicht stond van het Bureau voor de bescherming van de grondwet, een sleutelrol bij de oprichting van de ZMD. Volgens de bescherming van de grondwet is de IGD de belangrijkste en centrale organisatie van de islamistische moslimbroederschap (MB) in Duitsland, die racistisch en antisemitisch is. Ten tweede was de vereniging “ATIB – Unie van Turks-Islamitische Culturele Verenigingen in Europa eV” medeoprichter van de ZMD en is de vereniging met het grootste aantal leden in de ZMD. ATIB werd door het Federale Bureau voor de Bescherming van de Grondwet toegewezen aan de Turkse rechtsextremistische, antisemitische grijze wolven. Er zijn directe verbindingen tussen de ZDM en de ATIB, die op zijn beurt weer directe verbindingen heeft met de Grijze Wolven. Ten derde staat Aiman ​​Mazyek bekend om zijn nabijheid tot de Turkse president Erdogan en de regerende AKP-partij, met wie hij al op het podium is verschenen. Erdogan is momenteel de grootste visionair van de politieke islam, hij is een aanhanger van de Moslimbroederschap en de Grijze Wolven en hij steunt actief de terroristische organisaties Islamitische Staat en Hamas, die Israël wil uitroeien.

Mazyek is niet de enige die de aanval in Hanau probeerde te richten op “antimoslim racisme”. Islamisten hebben de afgelopen jaren ijverig talloze netwerken tegen racisme opgericht. Een van hen met het grootste succes: de organisatie genaamd “CLAIM – Alliantie tegen islamofobie en moslimvijandigheid”. De islamistische connecties van CLAIM lijken onbetwistbaar: in hun groep afgevaardigden zijn er vertegenwoordigers die behoren tot de “Muslim Youth Germany” (MJD), die wordt beschouwd als de jongerenorganisatie van de IGD. De CLAIM-projectmanager Nina Mühe trad ook op voor de MB-gerelateerde INSSAN-vereniging. Bovendien zit de voormalige functionaris van de islamistische, aan Ankara gelieerde “Islamitische Gemeenschap Milli-Görüs” (IGMG) in de commissie van deskundigen. CLAIM wist veel aandacht te trekken door politici erbij te betrekken. Onder andere de groene politicus en vice-president van de Duitse Bondsdag, Claudia Roth, voerde campagne voor het vermeende islamistische netwerk CLAIM en “anti-moslim racisme”. Het was niemand minder dan CLAIM die opriep tot de oprichting van een commissie van deskundigen op het gebied van “anti-moslim racisme”. CLAIM slaagde erin om “38 experts uit wetenschap en politiek” ertoe te brengen een open brief te schrijven aan de federale overheid voor die instelling. Met deze eis promootten al deze politici een door islamisten gewenste discoursverschuiving. die opriep tot de oprichting van een commissie van deskundigen inzake “anti-moslimracisme”. CLAIM slaagde erin om “38 experts uit wetenschap en politiek” ertoe te brengen een open brief te schrijven aan de federale overheid voor die instelling. Met deze eis promootten al deze politici een door islamisten gewenste discoursverschuiving. die opriep tot de oprichting van een commissie van deskundigen inzake “anti-moslimracisme”. CLAIM slaagde erin om “38 experts uit wetenschap en politiek” ertoe te brengen een open brief te schrijven aan de federale overheid voor die instelling. Met deze eis promootten al deze politici een door islamisten gewenste discoursverschuiving.

Oprichting van de “Deskundigengroep tegen moslimvijandigheid”

Het resultaat van de inspanningen van CLAIM en andere legale islamistische netwerken was dat minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) een ‘expertgroep ter bestrijding van islamofobie’ oprichtte, de controversiële CLAIM-actrice Nina die zich in deze groep van experts inspande​ Horst Seehofer vervulde daarmee de doelstellingen van deze zogenaamd islamistische organisatie, die nu deel uitmaakt van een expertgroep van de BMI. Het was ook Aiman ​​Mazyek die herhaaldelijk opriep tot een vertegenwoordiger wegens anti-moslimvijandigheid jegens Hanau. Seehofer liet het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht de oprichting van de expertgroep aankondigen. Op de bijgaande foto zie je Horst Seehofer de hand schudden met ZMD-voorzitter Aiman ​​Mazyek, beiden lachen. De BMI heeft de samenwerking met de ZMD feitelijk tot symbool gemaakt voor de nieuwe “Expert Group Against Muslim Hostility”. Nog meer. In het persbericht werd de Hanau-aanval genoemd als aanleiding voor de oprichting, waarmee Horst Seehofer de aanval indirect toeschreef aan “vijandigheid jegens moslims” – waaruit blijkt dat het wettische islamisme erin is geslaagd het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken te beïnvloeden en te manipuleren.

CLAIM wordt gefinancierd door het federale ministerie voor Gezin, Senioren, Vrouwen en Jeugd en wordt ondersteund als onderdeel van het federale programma “Live Democracy!”. Duitse belastingbetalers betalen voor de islamistische invloed op het discours, de samenleving en de politiek – en dus voor de verdeeldheid van onze samenleving.

Term “anti-moslim racisme”

“Anti-moslim racisme” is een term die door islamisten is geannexeerden werd geïnstrumentaliseerd. De dubbele strategie van wettische islamisten is: invloed verwerven onder het mom van antiracist en kritiek op de islam en islamistische structuren delegitimeren. Het is een pure strijdterm om critici, journalisten en wetenschappers als “racisten” te bestempelen. Islamisten willen controle krijgen over onze discoursen. Hoe meer termen als “antimoslimracisme” en “islamofobie” worden gepopulariseerd, hoe gemakkelijker het voor islamisten is om hun doelen na te streven, aangezien dit kritiek op islamistische organisaties en structuren moeilijker maakt. Focussen op moslims als slachtoffers is slechts een islamistische strategie. Islamisten zijn niet bezorgd over het serieuze probleem van vijandigheid jegens moslims.

Nieuwe commissie van deskundigen tegen “anti-moslim racisme”

Maar de groep experts van Seehofer is niet het laatste succes. De successen van de islamisten, die onze discoursen gericht manipuleren, gaan altijd door. Een jaar na Hanau wordt nu de “Commissie voor Anti-moslimracisme” opgericht als reactie op de aanslag – een droom voor islamisten in Duitsland is eindelijk uitgekomen. De term werd daarmee vrijwel definitief gelegitimeerd door de staat. Deze commissie werd ingesteld door de Berlijnse justitiële administratie, onder leiding van justitie-senator Dirk Behrendt (Alliance 90 / Groenen). Andere deelstaten zouden dit voorbeeld kunnen volgen. Dit is geen verrassing. Omdat het Behrendt was die met islamistische actoren werkte om de neutraliteitswet van Berlijn omver te werpen ten gunste van de hoofddoek. In 2018 was er al een gesprek in het kantoor van de Groenen-districtsgroep Neukölln met Zeynep Cetin en advocaat Maryam Haschemi Yekani. Cetin is een functionaris bij de INSSAN-vereniging, waar ze het project “Netwerk tegen discriminatie en islamofobie” coördineert en, uiteraard, in dit verband samenwerkt met CLAIM – dit project wordt gefinancierd door de Berlijnse Senaat. Door persoonlijke en organisatorische banden met de IGD, bevindt INSSAN zich in de buurt van de Moslimbroederschap. De ex-IGD-afgestudeerde en een van de belangrijkste islamistische functionarissen, Ibrahim El-Zayat, kochten de bouwgrond voor INSSAN in Neukölln voor 360.000 euro. waarin ze het project “Netwerk tegen discriminatie en islamofobie” coördineert en in dit verband uiteraard samenwerkt met CLAIM – dit project wordt gefinancierd door de Berlijnse Senaat. Door persoonlijke en organisatorische banden met de IGD, bevindt INSSAN zich in de buurt van de Moslimbroederschap. De ex-IGD-afgestudeerde en een van de belangrijkste islamistische functionarissen, Ibrahim El-Zayat, kochten de bouwgrond voor INSSAN in Neukölln voor 360.000 euro. waarin ze het project “Netwerk tegen discriminatie en islamofobie” coördineert en in dit verband uiteraard samenwerkt met CLAIM – dit project wordt gefinancierd door de Berlijnse Senaat. Door persoonlijke en organisatorische banden met de IGD is INSSAN in de buurt van de Moslimbroederschap gevestigd. De ex-IGD-afgestudeerde en een van de belangrijkste islamistische functionarissen, Ibrahim El-Zayat, kochten de bouwgrond voor INSSAN in Neukölln voor 360.000 euro.

Net als in Seehofers “Expertgroep tegen moslimvijandigheid” hebben vermoedelijke islamistische actoren invloed op de nieuwe commissie. Leden zijn bijvoorbeeld Lydia Nofal, de voorzitter van de MB-gerelateerde INSSAN-vereniging, die is geassocieerd met CLAIM, en Mohamad Hajjaj, de directeur van INSSAN. Verdachte islamisten zijn daarom rechtstreeks vertegenwoordigd in de “Commissie van deskundigen tegen anti-moslimracisme”.

Een overwinning voor het islamisme

Het is een tragedie dat de islamistische annexatie van de kwestie van vijandigheid jegens moslims niet wordt erkend, omdat de steeds meer gevestigde termen als ‘antimoslimracisme’ en ‘islamofobie’ islamistische en antisemitische doelen in de samenleving ondersteunen. Hoe meer deze termen aan populariteit winnen, hoe meer steun de controversiële organisaties die ze gebruiken, zullen krijgen. De toenemende salonbaarheid van deze termen bemoeilijkt kritiek op de religie van de islam, op de ideologie van de politieke islam en op islamistische structuren.

Het dramatische gevolg hiervan is dat het het wettische islamisme gemakkelijker maakt om invloed te krijgen in de politiek en de samenleving. De groep van experts en de nieuwe commissie van experts laten zien hoe cruciaal deze conceptuele instrumenten zijn om discoursen van islamitische zijde te sturen en doorslaggevende sociaal-politieke macht te hebben. U hebt essentiële autoriteit gekregen via politici als Horst Seehofer en Behrendt. Dit is een grote overwinning voor het islamisme. Alleen door middel van gedelitimeerde kritiek kunnen islamistische ideologieën worden gehandhaafd, hun organisaties groeien en extremistische doelen verder nastreven. Het uiteindelijke doel is hetzelfde met het wettische islamisme: het vestigen van een islamitische staat van God volgens de regels van de sharia. Voor islamisten is vijandigheid jegens moslims slechts een machtsmiddel.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.