DELEN
islam

Europa gaat een hoge prijs betalen, omdat het de islam op grote schaal heeft toegelaten op haar grondgebied. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. Moslims kwamen niet naar Europa om zich aan te passen, maar om Europa veranderen.

Ze vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld. Volgens veel islamitische leiders, zoals Muammar Gaddafi, gaat het om de verovering/islamisering van Europa via immigratie, bekering en demografische groei!… In de islamitische No-Go-Zones (parallelsamenlevingen; een staat in een staat), waarover de autoriteiten niet of nauwelijks meer controle hebben, waar de sharia, het islamitisch recht heerst, zijn fundamentalisten actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en ze zijn bereid daarvoor geweld te gebruiken…

Europa is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk! De meeste terroristische acties in het Westen worden gepleegd door westerse moslims, of althans door in het Westen wonende moslims, waar we ook nog vele bekeerlingen bij moeten tellen.De moordenaar van Theo van Gogh was op school een goede leerling, schijnbaar onberispelijk, maar toen hij in contact kwam met de “ware leer, ” radicaliseerde hij en werd hij een moordenaar. Voor linkse partijen in Europa is iedere discussie over deze kwesties een uiting van racisme en voor radicale moslims van stigmatisering…
In de jaren-80 van de vorige eeuw hanteerden politici en burgers in het heersende politieke denken van links naar het midden een beeld van een wenselijke multiculturele samenleving. Het was politiek correct om de kritische, werkelijke feiten geen rol te laten spelen in de oordeels- en besluitvorming over de multiculturele samenleving. Het was politiek ‘not done’ misstanden rondom integratie, asielzoekers en de multiculturele samenleving aan de orde te stellen om daarmee het beleid te veranderen. De politici van de dominante politieke cultuur brachten alle kritiek op integratie onder de noemer van onderbuikgevoelens en xenofobie. De opvattingen van het politiek correct denken hadden de kracht van geloofswaarheden waar niet aan viel te tornen. Dit politiek dogmatisch denken noemde Fortuyn spottend het denken van de linkse kerk…
De AfD is de eerste partij in de Bondsrepubliek Duitsland die zich voor het eerst eens echt bezig houdt met het decennia oude probleem islam: “We hebben een taboe doorbroken. De asielpolitiek van mevrouw Merkel is volkomen mislukt, zij overvraagt ons land. Maar het verzet onder het Duitse volk ontwaakt nu. En ik geloof niet dat we zonder een grote ommekeer in ons asielbeleid ons land nog kunnen behouden kunnen. De euro en de EU zijn in mijn ogen mislukt. De EU is een niet-democratische organisatie. En ik ben heel trots op het Duitse volk dat het zijn duidelijke stem heeft gegeven. Dat was een fantastisch en heel belangrijk teken voor een democratisch Europa”, zei Björn Höcke van de de rechtervleugel van de AfD…

Het grote gevaar in het Westen is ongelofelijke naïviteit, die geleid heeft tot een levensgevaarlijk cultuurrelativisme. Wij denken dat onze vrijheid van godsdienst, onze gelijkwaardigheid van beide geslachten en de scheiding van kerk en staat universele begrippen zijn. Maar die zijn dat niet in de islam. Wij zijn, als burgers van een joods-christelijke beschaving, in de ogen van de imams en de moellahs slechts inferieure wezens, die in een islamitische staat altijd tweederangs burgers zullen blijven, de zogenaamde dhimmi’s. De islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Hij ziet twee categorieën: moslims en kaffirs/niet-moslims. De een is superieur, de ander minderwaardig („Een Kafir mag geterroriseerd worden”-Koran: 8:12…„Een Kafir mag onthoofd worden” -Koran 47:4)… De islam is niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Hij is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus gewaad, dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt.

Mensen maken zich niettemin terecht zorgen over de islam, die een expansionistische, totalitaire en intrinsiek gewelddadige politieke godsdienst/ideologie is, met een rechtssysteem dat minderheden en vrouwen discrimineert. Het imago van de islam is niet alleen terreur en geweld, de islam staat ook bekend als vrouwonvriendelijk, homo-onvriendelijk, slecht geïntegreerd, overlast gevend, cultureel achterlopend en ondemocratisch. Islam en democratie: dat gaat per definitie niet samen. Een politieke religie/ideologie die predikt de enige weg tot God en de heilstaat te zijn, staat per definitie een democratie in de weg. In de westerse democratie richt de overheid zich zich naar de wil van het volk, terwijl bij de moslimdemocratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. Het is Allah en niet de mens die bepaalt. Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen. Mohammed regeerde op basis van Allah’s autoriteit en legde zijn beslissingen nooit voor aan het volk. Voor Recep Tayyip Erdoğan is democratie tijdelijk: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.”…

In de islam hebben vrouwen geen poot om op te staan; mannen hebben de macht en vrouwen moeten gehoorzamen. Altijd. In de Koran staat: “De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat Allah aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander” (4:34). Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil: “Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (2:223). De ongelijkheid blijkt verder uit het feit dat twee vrouwelijke getuigen evenveel waard zijn als één mannelijke (2:282). Opstandige vrouwen mogen “vermaand” en “geslagen” worden (4:34).Op dit moment staat in zeven islamitische landen de doodstraf op homoseksualiteit, en die wordt ook regelmatig uitgevoerd. In veel andere landen is de straf een boete of gevangenisstraf… Moslims beroepen zich op het recht om hun geloof vrij te kunnen belijden. Daar kan niets op worden afgedongen, zolang dat gebeurt binnen de grenzen van de rechtstaat waar ze naartoe zijn geëmigreerd. Maar dat recht van godsdienstvrijheid brengt ook een verplichting voor moslims met zich mee, namelijk dat men de vrijheid van mensen met een ander geloof moet erkennen.
Godsdienstvrijheid betekent ook vrijheid om van geloof te veranderen. Moslims mogen niet openlijk breken met de islam, bijvoorbeeld om hindoe te worden, of boeddhist, christen of atheïst. Op het verlaten van de islam staat de doodstraf in islamlanden. In zowel Iran als Afghanistan staat de doodstraf op het veranderen van godsdienst. En hoe kan de islam zeggen dat er geen dwang in geloof is, doch het doden van de afvallige gebiedt? …
De kern van de zaak is dat de islam en onze wetten en normen nimmer te verenigen zijn. Een beetje islam bestaat niet! In de geloofsbelijdenis wordt gesteld dat Mohammed een profeet is. Het grote voorbeeld voor alle moslims. Bekijk zijn levensloop en begrijp dat deze niet te verenigen is met onze opvattingen over geloof en menselijke omgang. En als we op dit moment één ding duidelijk zien, dan is het wel dat moslims momenteel – binnen dit gewelddadige politieke geloof/ideologie en met de Koran in de hand – ook elkaar de keel afsnijden. Toch hoor ik vrijwel niemand uit die gemeenschap daartegen protesteren, maar als een land als Israël zijn bevolking verdedigt, dan lopen de gekkies in grote getale door onze straten, hun kinderen meenemend in de haat….
Volgens PVV-leider Geert Wilders behoort de islam niet beschermd te worden op de manier zoals dat nu gebeurt in Nederland. “Wat mij betreft is de islam geen religie, maar een totalitaire ideologie vermomd als religie. Hij hoort dus niet onder de vrijheid van godsdienst. De islam hoort niet in Nederland.Óf wij rekenen af met de islam, óf de islam rekent af met ons.”…

Godsdienstvrijheid is geen probleem in Nederland/Europa als je de islam er maar buiten houdt, want dan wordt de godsdienstvrijheid gebruikt om de godsdienstvrijheid af te schaffen, de meningsvrijheid om de meningsvrijheid af te schaffen, de grondwet om de grondwet en de democratie om de democratie af te schaffen en de vrouwenemancipatie om de vrouwenemancipatie af te schaffen.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van Europa.

Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen, hier de regels van de sharia in te voeren, vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden…De islam misbruikt de vrijheid in de democratische landen, om hun verderfelijke leer en ideeën te verspreiden.De godsdienstvrijheid is overbodig, omdat het principe vervat zit in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Alle vrijheden waarop religieuze gelovigen recht hebben, zitten al verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name de vrijheid van gedachte en geweten en de vrijheid van vereniging. Meningen zijn vrij, of ze nu religieus heten of niet. Dus, schaf de godsdienstvrijheid af! En haal godsdienstvrijheid uit de Grondwet!…

bron: https://szrzlj3.blogspot.com

Reacties

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.