23 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Sargentini en Timmermans bewijzen Nederland een slechte dienst

Europees Parlement

Het was dit jaar het jaartje wel voor Judith Sargentini, Europarlementariër namens GroenLinks. Eerst kondigde ze op maandag 10 september haar afscheid uit de politiek aan.  Zij stapt volgend jaar uit het Europarlement. De 44-jarige Sargentini – lid sinds 2009 – wil plaats maken voor nieuw talent. Ze verliest daarnaast motivatie om ‘debatten te voeren zonder resultaat’. Ongetwijfeld zal zij haar loopbaan voortzetten bij een internationale mensenrechten ngo.

Vervolgens beleefde ze woensdag 12 september haar finest hour.  Het Europees Parlement stemde voor een door haar ingediende strafprocedure tegen de regering van de Hongaarse premier Orbán. Met tweederdemeerderheid stemde het parlement in Straatsburg voor het beginnen van een strafprocedure. Tot tranen toe geroerd nam Sargentini de felicitaties in ontvangst.

De stemming vond plaats naar aanleiding van haar uitgebracht rapport over Hongarije. Sargentini benoemt in haar rapport het tornen aan democratische waarden. ‘Kranten zijn gesloten, universiteiten bedreigd met sluiting en het werd politieke partijen onmogelijk gemaakt om campagne te voeren. Ook zegt ze dat mensen geld in eigen zak stoppen en dat in Orbáns omgeving mensen steenrijk zijn geworden.’

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie dat het Europees Parlement besluit dat de democratie en de rechtsstaat in een EU-land dusdanig zijn uitgehold dat er geen andere mogelijkheid rest dan het starten van een artikel 7-procedure. Het ultieme gevolg daarvan kan zijn dat Hongarije zijn stemrecht in de Europese Unie kwijtraakt. Maar de finale beslissing daarover ligt bij de lidstaten en eerst moet een tijdrovende artikel-7 procedure worden doorlopen.

Eerder was het Frans Timmermans die namens de Europese Commissie een Artikel 7-procedure aanspande tegen Polen, ook voor overtreding van de democratische waarden. Volgens Sargentini zijn Nederlandse diplomaten zijn zeer actief op het gebied van de mensenrechten. ‘Dat wordt absoluut niet uitgestraald, men probeert vooral heel veel euroscepsis uit te stralen, maar onze ambtenarij zit op dit gebied best wel heel goed. Toen Orbán wetten uitvaardigde tegen buitenlandse ngo’s heeft de ambassadeur in Boedapest een soirée gegeven voor ngo’s. Foto’s uit de achtertuin werden rondgetwitterd.

Het lijkt er dus veel op dat linkse Nederlandse politici voor het karretje van de Eurofielen worden gespannen, om landen die afwijkende ideeën hebben over de EU weer in het gareel te krijgen. Landen met ‘populisten en anti-immigratieregeringen’. De Frans-Duitse as laat het dirty work graag over aan deze twee Nederlandse idealisten.

Het blijft bizar hoe Brussel/Straatsburg werkt. Het Europees Parlement ziet zich als vertegenwoordiger van het Europese volk. Maar bij de democratische legitimiteit van het Parlement kunnen grote vraagtekens gezet worden. In 2014 bracht slechts 42,54% van de Europese kiezers hun stem uit. Een opkomst die nog weer lager was dan de 43% bij de Europese verkiezingen in 2009. In Nederland was de opkomst met 37,3% nog dramatischer, wel net iets hoger dan vijf jaar geleden (36,8%). Doorgaans is de opkomst bij de Europese verkiezingen aanzienlijk lager dan bij nationale verkiezingen. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn binnen en buiten Nederland buitengewoon impopulair. Met andere woorden het Europees Parlement vertegenwoordigt slechts een minderheid van de Europeanen. Dit feit zou een stukje nederigheid verdienen. Maar niets van dat alles.

In april van dit jaar werden in Hongarije vrije verkiezingen gehouden. Bij een grote opkomst (rond 70%, bijna 10% meer dan in 2014) kreeg de partij van Orbán de absolute meerderheid in zetels met bijna 50% van de stemmen. Daar kan het Europees Parlement een puntje aan zuigen.

Na deze ‘triomf’ week zal de naamsbekendheid van Sargentini in Nederland wat zijn toegenomen. Maar zij blijft een onbekende politicus in Nederland. Haar partij GroenLinks kreeg tijdens de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement 331.594 stemmen. In het huidige Europese Parlement is Nederland vertegenwoordigd door 26 afgevaardigden. Deze 26 Europarlementariërs zijn net als Judith Sargentini voor de meeste Nederlanders volstrekt onbekenden. Hans van BaalenSophie in ’t VeldWim van de CampAgnes Jongerius en Paul Tang, genieten onder hen nog enige bekendheid. Het zou interessant zijn om eens een onderzoekje te laten uitvoeren naar de bekendheid van deze personen onder de Nederlandse bevolking.

Nu is de bekendheid van de Tweede Kamerleden ook niet wijdverspreid, maar onze Europarlementariërs zouden de Nederlandse belangen in Europa moeten verdedigen. Zou je zeggen. De vraag is of zij dat eigenlijk wel doen, want het parlement kent een eigen opzet. De leden van het Europees Parlement verenigen zich niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. De meeste leden zijn lid van een fractie. De huidige politieke fragmentatie zorgt ervoor dat de Nederlandse stem op Europees niveau zwaar wordt verwaterd. Welk belang prevaleert? Dat van de christendemocratie, de sociaal democratie, het liberalisme, de natuur of dat van Nederland?

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Er is voor 31/01/2022 nog 125 euro nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Het wonderlijke is dat een stem op de VVD of op D66 voor de verkiezingen voor het Europees Parlement beide uitmonden in een stem voor de fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Merkwaardig omdat D66 pro Europa is en de VVD een kritischer houding ten opzichte van Europa inneemt. De Belg Guy Verhofstadt is fractievoorzitter van de ALDE in het Europees Parlement. Hij is een groot voorstander dat de Europese Unie wordt omgevormd tot een federatie, de Verenigde Staten van Europa. Iets waar de VVD van zegt niets te moeten hebben.

Het Europees Parlement bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter (sinds 17 januari 2017 is dit de Italiaanse christen-democraat Antonio Tajani). De vertegenwoordiging van lidstaten in het Europees Parlement is gebaseerd op de bevolkingsgrootte van de lidstaten, waarbij de grootste landen wat minder en de kleinste landen wat meer zetels hebben dan hen op basis van het bevolkingsaantal zou toekomen; zo heeft elk land maximaal 96 en minimaal 6 zetels. In het huidige Europese Parlement is Nederland vertegenwoordigd door 26 afgevaardigden op een totaal van 751 (3,5% van het totaal). Duitsland heeft 96 zetels (12,7%), Frankrijk (74), Italië en het Verenigd Koninkrijk (73), Spanje (54) en Polen (51). In de huidige situatie heeft het Zuid-Europese blok in potentie 243 zetels. De Frans-Duitse as beschikt in potentie 170 zetels.

europa

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De nationale regeringen en parlementen hebben geen directe stem in het Europees Parlement. Wel hebben de leden van het Europees Parlement vrijwel altijd een relatie met een politieke partij uit het eigen land. Momenteel zijn er in het Europees Parlement acht fracties en een aantal ‘niet-ingeschreven’ leden. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen. In het Europees Parlement vormt de EVP, waartoe het CDA behoort, de grootste fractie. Europarlementariërs verdelen hun tijd tussen hun thuisdistrict, Straatsburg – waar elk jaar 12 plenaire vergaderingen worden gehouden – en Brussel, waar extra plenaire vergaderingen, commissievergaderingen en fractievergaderingen plaatsvinden. Een complexe structuur met een zeer bescheiden Nederlandse inbreng.

Hoe de samenwerking in Europa is vormgegeven, is voor een gemiddelde burger volstrekt onbekend. De discussie over Europese samenwerking wordt vaak vertroebeld doordat dingen door elkaar gehaald worden.

Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, is een vurig voorstander van verdergaande Europese integratie. Deze integratie houdt een verdere overdracht van soevereiniteit naar Brussel in. In reactie op Baudet’s ‘u bent bezig om de democratie af te schaffen‘ antwoordde Pechtold: ‘nee hoor, meneer Baudet. Voordat u hier rondliep, hadden we ook al een Europese democratie, die heet de Europese Verkiezingen, een keer in de vijf jaren kunnen de Nederlanders hun afvaardiging in het Europese parlement kiezen. Ze kunnen tussentijds – als zij vinden dat politieke partijen hier in de kamer fout omgaan met hun mandaat wat ze ons als partijen geven – ons daarvoor straffen of belonen. Dus dat is heel veel invloed in de directe democratie. Ook als het gaat om Europa. Dat dat beter kan, dat Europa nog niet af is. Dat ik dat zie als een tussenstand in een lopend proces. Dat zijn we samen met elkaar eens.’

Alexander Pechtold spreekt dus van ‘heel veel invloed in de directe democratie’. Hier valt veel op af te dingen: over het mandaat van de kiezer, over de Europese Verkiezingen (lage opkomst en onbekende kandidaten) en de invloed van Nederland in het Europese parlement. Daarnaast ligt de macht in Europa vooral bij de 28 regeringsleiders. Dus voor Nederland bij Mark Rutte. Verder wordt er niets besloten zonder goedkeuring van Frankrijk en Duitsland.

In de Europese democratie die Alexander Pechtold voorstaat, speelt Nederland een marginale rol. De vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans riep Nederland op om na het vertrek van de Britten op zoek te gaan naar nieuwe verbonden. Met bijvoorbeeld de Benelux, de Visegrad-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije) en de Baltische Staten (Estland, Letland, Litouwen).

Met het bashen van Polen en Hongarije door Frans Timmermans en Judith Sargentini, zal Nederland weinig punten scoren bij de Visegrad-landen. Daarmee bewijzen ze Nederland een slechte dienst.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres