Connect with us

Politiek Internationaal

Sancties tegen Russische propaganda : De EU-commissie wil blijkbaar zoekresultaten en sociale media-inhoud censureren

Published

on

censuur

In een e-mail van de Europese Commissie aan Google wordt uitgelegd hoe ingrijpend het verbod op de Russische propagandazenders RT en Spoetnik moet zijn. Zoekresultaten en sociale media-inhoud moeten niet alleen worden gecensureerd wanneer ze afkomstig zijn van de omroepen, maar ook wanneer ze hun inhoud weerspiegelen.

In een controversieel besluit heeft de EU sancties opgelegd aan de Russische propagandazenders RT en Spoetnik, wat heeft geleid tot verschillende vormen van internetcensuur in de EU. Aanbieders blokkeren websites van omroepen, socialemediabedrijven blokkeren hun accounts op hun platforms voor Europa. Waarschuwingen worden weergegeven aan degenen die ze willen oproepen. De Russische staatsomroepen RT en Spoetnik worden al jaren bekritiseerd vanwege hun desinformatie en manipulatieve berichtgeving , maar dergelijke uitgebreide maatregelen worden nu gerechtvaardigd met de Russische agressieoorlog in Oekraïne en oorlogspropaganda.

Sterke interventies in zoekresultaten vereist

Een onofficiële verklaring van de Europese Commissie aan Google suggereert dat de maatregelen heel ver kunnen gaan. De bijbehorende e-mail is te vinden in de Lumen-database en onder dit bericht vindt u de vertaling, waarin Google en andere bedrijven regelmatig verwijderingsverzoeken publiceren. Volgens informatie van netzpolitik.org is de e-mail ook naar andere providers zoals Facebook en Tiktok gestuurd. Daar staat:

Hieruit volgt dat, krachtens de verordening, aanbieders van internetzoekdiensten ervoor moeten zorgen dat i) elke link naar de RT- en Spoetnik-websites en ii) alle inhoud van RT en Sputnik, inclusief korte tekstuele beschrijvingen, visuele elementen en links naar de relevante websites niet verschijnen in zoekresultaten die worden weergegeven aan gebruikers in de EU.

Dit betekent dat niet alleen de aanbiedingen van de omroepen zelf uit de zoekresultaten moeten worden geschrapt, maar ook dat een journalistieke of wetenschappelijke discussie over de inhoud zelf onder de censuurregeling kan vallen.

De uitleg is een “informeel standpunt” dat niet bindend is voor de Europese Commissie, volgens een disclaimer over de uitleg die naar Google is gestuurd. Het is “een zaak van de nationale rechters en uiteindelijk het Europees Hof van Justitie om te beslissen over de interpretatie van het recht van de Unie”.

Is de discussie over RT-propaganda nog wel mogelijk?

Maar niet alleen zoekmachines zouden de inhoud uitgebreid moeten censureren. Volgens de toelichting zouden sociale mediaplatforms hun gebruikers ook moeten verbieden om de content te ‘uitzenden’. Dit geldt voor iedereen, ook voor degenen die niet aangesloten zijn op Spoetnik of RT. Alle accounts die “formeel of de facto toebehoren aan RT en Spoetnik of hun partners” moeten daarom volledig worden geblokkeerd. Het wordt nog verder reikend met de volgende formulering:

Advertisement

Wat betreft de bijdragen van personen die de inhoud van RT en Spoetnik reproduceren, deze bijdragen mogen niet worden gepubliceerd en moeten, indien gepubliceerd, worden verwijderd.

Blijkbaar omvat dit ook inhoud waarin accounts inhoud van RT en Spoetnik reproduceren, linken of bespreken. De verklarende tekst spreekt van een scheidslijn tussen de RT/Spoetnik-inhoud en de eigen inhoud van de gebruiker, die moet worden nageleefd om de proportionaliteit te behouden. Aan de andere kant zegt de tekst dan: “Toegegeven, deze grens zou in bepaalde gevallen in de praktijk moeilijk te trekken zijn.” Als deze vorm van censuur strikt zou worden gehandhaafd op de platforms, zou bijna elke confrontatie van particulieren met de inhoud van de propagandastations zouden gevaarlijk kunnen worden verwijderd.

Hole-uitzondering voor media

De e-mail formuleert enkel een uitzondering voor de media:

Als een ander mediabedrijf dan Russia Today en Spoetnik verslag uitbrengt over de huidige regelgeving en de gevolgen daarvan, kan het onder andere de inhoud leveren, verwijzend naar nieuwsberichten van RT en Spoetnik om de aard van de informatie te illustreren die door de twee Russische betrokken media, om de lezers/kijkers objectief en volledig te informeren.

Deze uitzondering is echter ook beperkt, zoals het stelt: “Dus als een ander mediakanaal beweert zijn lezers/kijkers te informeren, maar in feite de bedoeling heeft om Russia Today- of Spoetnik-inhoud publiekelijk uit te zenden of dit te laten doen, is dit in strijd met van het in de verordening gestelde verbod.”

Ook hier kunnen interventies in andere media dan RT en Spoetnik plaatsvinden indien de verspreiding van de verboden inhoud niet gebaseerd is op een niet nader gespecificeerde illustratie en objectieve en volledige informatie voor de lezers.

‘Niet passend in een democratische rechtsstaat’

Er was vorige week al duidelijke kritiek op de opgelegde beperkingen, onder meer van Reporters Zonder Grenzen (ROG): “De invloed van deze media op de meningsvorming in Europa is beperkt, maar de te verwachten Russische tegenmaatregelen zouden onafhankelijke berichtgeving vanuit Rusland kunnen opleveren. moeilijker of zelfs onmogelijk maken”, zei ROG-directeur Christian Mihr vooraf.

Advertisement

De Nederlandse burgerrechtenorganisatie “Bits of Freedom” bekritiseert dat het in een democratische rechtsstaat niet gepast is dat een politiek orgaan bepaalt welke informatie voor ons toegankelijk is en welke niet. “In een vrij land beslist de overheid niet tot welke websites je wel en niet toegang hebt.” In plaats van te vertrouwen op censuur, zou de EU liever onafhankelijke media in Rusland promoten.

Dergelijke onafhankelijke berichtgeving vanuit Rusland is momenteel nauwelijks mogelijk: binnenlandse media moesten hun werk staken , Facebook en Twitter zijn niet meer rechtstreeks vanuit Rusland te bereiken, een draconische wet tegen vermeend nepnieuws bedreigt onafhankelijke mediawerkers en particulieren.

Tussen mediarecht en internationaal recht

Het internationaal recht staat inmenging in de media toe: artikel 20 van het door Duitsland ondertekende VN-burgerpact voorziet in een verbod op oorlogspropaganda. In een interview met Legal Tribune Online noemde professor mediarecht Tobias Keber dit artikel “zeer controversieel”, vooral omdat de vraag rijst: “Wat is oorlogspropaganda?”. Als deskundige op het gebied van internationaal recht vindt hij het echter juist.


Overheidsverzoek om verwijderingsklacht bij Google

AFZENDER
Europese Commissie

[Privaat]ZIJNVerzonden opLAND: BE

ONTVANGER
Google LLC

[Privaat]Mountain View, CA, 94043, VS

Advertisement
INDIENER
Google LLC

ANDERE ENTITEITEN:

  • VOORNAAM

Re: Onbekend

BERICHTTYPE:
Overheidsverzoek:
Uitleg van verzoek
Van: <@ec.europa.eu>
Datum: vr 4 mrt 2022, 18:57
Onderwerp: Oekraïne
Beste ondertekenaars,
Ik stuur je de onderstaande e-mail namens [redacted], om opheldering te geven
met betrekking tot de sancties, follow-up van ontvangen vragen.
Vriendelijke groeten,
[bewerkt]
Disclaimer: houd er rekening mee dat dit een informele functie is, die de
Commissie. Houd er ook rekening mee dat het voor nationale rechters is en uiteindelijk voor de Europese
Hof van Justitie om uitspraak te doen over de uitlegging van het recht van de Unie.
Internetzoekdiensten
In de Verordening wil de wetgever een zeer breed en omvattend verbod vastleggen.
Internetzoekdiensten worden geleverd door "operators" in de zin van de verordening. De
Verordening verbiedt zowel het uitzenden (wat een zeer ruim begrip is in deze verordening) als
het feit dat operators "uitzending mogelijk maken, faciliteren of anderszins bijdragen". de verordening
verwijst in dat verband naar "inclusief door verzending of distributie op enigerlei wijze zoals"
kabel, satelliet, IP-TV, internetserviceproviders, platforms voor het delen van internetvideo's of
toepassingen.” Bovendien is de in de verordening vastgelegde antiontwijkingsclausule
in zeer brede zin. Een brede uitleg van het verbod van de verordening is ook:
consistent met zijn doelstelling, namelijk het aanpakken van het feit dat RT en Spoetnik moeten
datum ernstig vervormde en gemanipuleerde feiten en hebben herhaaldelijk en consequent gerichte
Europese politieke partijen, vooral tijdens verkiezingsperioden, evenals het maatschappelijk middenveld, asiel
zoekers, Russische etnische minderheden, genderminderheden en het functioneren van democratische
instellingen in de Unie en haar lidstaten (overweging 6); de Russische Federatie is betrokken bij
voortdurende en gecoördineerde propaganda-acties gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en
buurlanden, waarbij feiten ernstig worden verdraaid en gemanipuleerd (overweging 7).
Zoekmachines zoals Google zijn ontworpen om resultaten te indexeren die alle mogelijke inhoud bevatten;
ze indexeren websites over de hele wereld; de informatie wordt geïndexeerd door hun 'webcrawlers' of
robots, dat wil zeggen computerprogramma's die worden gebruikt om de inhoud van internet te lokaliseren en op te ruimen
pagina's methodisch en automatisch (zie naar analogie arrest van het Hof van Justitie in Google Spanje,
C-131/12, punt. 43). De activiteit van zoekmachines speelt een beslissende rol in de algehele
verspreiding van inhoud in die zin dat deze laatste toegankelijk wordt voor elke internetgebruiker die een
zoeken op basis van de inhoudsaanduiding of gerelateerde termen, ook voor internetgebruikers die
anders zou de webpagina waarop die inhoud is gepubliceerd niet hebben gevonden (zie naar analogie
arrest van het HvJ in Google Spain, C-131/12, para. 36). Bijgevolg, als zoekmachines zoals
aangezien Google RT en Spoetnik niet heeft verwijderd, zouden ze de toegang van het publiek tot de inhoud vergemakkelijken
van RT en Spoetnik, of bijdragen aan dergelijke toegang.
Uit het voorgaande volgt dat op grond van de Verordening aanbieders van internetzoekopdrachten
diensten moeten ervoor zorgen dat i) elke link naar de internetsites van RT en Sputnik en ii) elke
inhoud van RT en Spoetnik, inclusief korte tekstuele beschrijvingen, visuele elementen en links naar de
overeenkomstige websites verschijnen niet in de zoekresultaten die worden geleverd aan gebruikers in de EU.
Sociale media
In de Verordening wil de wetgever een zeer breed en omvattend verbod vastleggen.
Sociale media zijn operators en bieden een dienst aan hun gebruikers. De verordening verbiedt beide
de omroep (wat een zeer ruim begrip is in deze verordening) en het feit dat exploitanten
"uitzending mogelijk maken, faciliteren of anderszins bijdragen". In de verordening wordt gesproken over “inclusief
via transmissie of distributie op welke manier dan ook, zoals kabel, satelliet, IP-TV, internetservice
providers, platforms voor het delen van video's of toepassingen op internet.” Verder is de omzeiling
artikel is zeer ruim geformuleerd. Een brede constructie van die termen is ook consistent met:
de doelstelling van de verordening, die tot doel heeft het feit aan te pakken dat RT en Spoetnik tot op heden moeten
ernstig vervormde en gemanipuleerde feiten en hebben herhaaldelijk en consequent Europese
politieke partijen, vooral tijdens verkiezingsperioden, evenals het maatschappelijk middenveld, asielzoekers,
Russische etnische minderheden, genderminderheden en het functioneren van democratische instellingen in de
Unie en haar lidstaten (overweging 6); de Russische Federatie zich bezighoudt met voortdurende en
gecoördineerde propaganda-acties gericht op het maatschappelijk middenveld in de Unie en de buurlanden,
feiten ernstig verdraaien en manipuleren (overweging 7).
Uit het voorgaande volgt dat sociale media moeten voorkomen dat gebruikers uitzenden (lato sensu)
alle inhoud van RT en Spoetnik. Dat geldt zowel voor accounts die lijken te behoren tot
personen die waarschijnlijk door RT/Spoetnik en andere personen zullen worden gebruikt. Bovendien,
social media-accounts die formeel of feitelijk eigendom zijn van RT en Spoetnik of hun gelieerde ondernemingen
moet worden geschorst omdat het op grond van lid 1 verboden is en bovendien valt onder:
"distributieregeling".
Wat betreft de berichten van personen die de inhoud van RT en Spoetnik reproduceren, die
berichten worden niet gepubliceerd en moeten, indien gepubliceerd, worden verwijderd. Er is natuurlijk een scheidslijn
tussen enerzijds inhoud door RT en Spoetnik gereproduceerd (uitgezonden) door een individu
en, aan de andere kant, inhoud door de auteur van de post; die lijn moet ook getrokken worden omdat
de verordening moet worden uitgelegd in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel en de
grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Toegegeven, die lijn is misschien moeilijk te trekken
bepaalde gevallen in de praktijk. Het is waar dat sociale media onder druk komen te staan ​​en dat staat op gespannen voet met
het in art. 15 Richtlijn e-commerce.
Echter, het besluit om in deze verordening volledig af te wijken van de E-commercerichtlijn
bewust is geweest en gerechtvaardigd is op grond van de situatie en het tijdelijke karakter ervan.
Gebruik van de inhoud in media die over de sanctie berichten
Op grond van de vrijheid van meningsuiting hebben media het recht om objectief verslag te doen van de actualiteit
en hun mening daarover te vormen. De vrijheid van meningsuiting houdt ook in dat gebruikers het recht hebben om
objectieve informatie over actuele gebeurtenissen ontvangen. Tegelijkertijd kan het recht op vrije meningsuiting
op evenredige wijze worden beperkt voor legitieme openbare belangen.
Waar een ander mediakanaal dan Russia Today en Sputnik bericht over de huidige verordening
en de gevolgen daarvan, het kan onder meer de inhoud leveren en in dat verband kan het verwijzen naar stukken
van nieuws door RT en Spoetnik, om het soort informatie dat door de twee wordt gegeven te illustreren
Russische media die zich bezighouden met het doel hun lezers/kijkers objectief te informeren en
volledig. Het recht op vrije meningsuiting van andere media kan echter niet worden gebruikt om:
de verordening te omzeilen: op grond van artikel 12: “Het is verboden om bewust en
opzettelijk, bij activiteiten met als doel of gevolg het omzeilen van verboden hierin
Regulatie." Daarom, als een ander mediakanaal beweert zijn lezers/kijkers te informeren, maar in
werkelijkheid is haar gedrag gericht op het uitzenden van Russia Today- of Sputink-inhoud voor het publiek of heeft dat
het in strijd is met het verbod van de verordening.

 

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım