17 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Rutte waar blijft het nieuwe kabinet

rutte

Natuurlijk zijn kabinetsformaties complex. En uiteraard is er tijd nodig om electorale wonden te helen en aangetaste politieke reputaties enigszins te herstellen. Maar vijf maanden na de verkiezingen en zeven maanden na het aftreden van het kabinet-Rutte III is de benodigde tijdsspanne ver overschreden. Vooral omdat betrokken partijen nog steeds op dezelfde wijze rond de hete brij draaien.

Informateur Mariëtte Hamer hoopte met het laten opstellen van een inhoudelijk document door VVD en D66 de hopeloos vastgelopen formatie los te trekken en duidelijk te krijgen welke andere partijen het beste als gesprekspartner konden aanschuiven. VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag hebben dat inmiddels vrijwel af. Maar nog voor de voltooiing hernieuwde Kaag haar afwijzing om als eerste met de ChristenUnie te gaan onderhandelen, waarna uit de hoek van de VVD en het CDA opnieuw de bezwaren naar voren kwamen tegen de tandem PvdA-GroenLinks. Die zelf nog maar weer eens vaststelden dat ze zonder elkaar hoe dan ook geen gesprekken over een coalitie zouden aangaan. Politieke beeldvorming en elkaar klem zetten heeft prioriteit.

Campagnepijn

Dat is begrijpelijk kort na de verkiezingen, als de politieke verschillen zwaar zijn neergezet en de campagnepijn moet worden verwerkt. Maar na zoveel tijd getuigt het vooral van een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef gezien de serieuze dossiers die op tafel liggen. Zo zorgen de coronamaatregelen aanhoudend voor felle discussie binnen de bevolking, vereisen de economie en de ondersteuning daarvan zorgvuldig beleid, moet de woningbouw versneld op gang worden gebracht en dwingt het recente IPCC-rapport tot snelle en serieuze stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om over nieuwe crises, zoals de implosie van Afghanistan, nog maar te zwijgen.

Op dat laatste dossier bleek deze week ook de volstrekte onwenselijkheid van de huidige situatie. Het demissionaire kabinet, dat gezien zijn status zeer bescheiden moet optreden in beleidskwesties, ging frontaal de confrontatie aan met de Tweede Kamer over haar wens tot een ruimhartiger evacuatie en mogelijk asiel van Afghanen. Zoals het eerder weigerde snel te acteren bij het toelaten van Afghaanse tolken.

Met name premier Rutte moet als leider van de grootste partij van het land nu de knoop doorhakken over de beoogde coalitie. Het kan niet zo zijn, bijvoorbeeld, dat de angst voor stapeling van linkse wensen gesprekken met twee aparte linkse partijen bij voorbaat blokkeert. Rutte heeft wel complexere onderhandelingen gevoerd, ook om meerderheden te krijgen in beide Kamers. Misschien kan CDA-leider Wopke Hoekstra zichzelf en Rutte herinneren aan zijn verkiezingsleus: nu doorpakken.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.