Rutte gaat VN-migratie pact tekenen: veel heel veel vraagtekens bij de burgers

migratiepact

Waarom stáát een regering erop een internationaal verdrag te ondertekenen dat er zogenaamd niet één is? Waarom is een regering bereid de mening van haar kiezers te negéren? Waarom zou een Duitse bondskanselier, in de nadagen van haar politieke carrière, de geschiedenis in willen gaan met het sluiten van een niet-bindende overeenkomst met despotische dictaturen en semi-democratieën, die geen enkel respect hebben voor het internationaal recht?


Het antwoord luidt: het vernietigen van Europa, haar burgers en culturen. En voor het geval er landen zijn die het migratiepact niet tekenen, is er voor de zekerheid óók nog een vluchtelingenpact gemaakt. Ontsnappen aan de ondergang is onmogelijk!

Het VN-migratiepact, ook bekend als de mondiale overeenkomst inzake veilige, ordelijke en gereguleerde migratie, is inmiddels wel bij iedereen bekend, mogen we aannemen (maar we doen het niet). Het is ook bekend dat de lijst van staten die dit pact in december in Marokko niet ondertekenen, steeds langer wordt: Oostenrijk en Italië behoren tot deze tegenstanders.

De Oostenrijkse regering heeft als één van de eerste uitgelegd waarom dit zogenaamde “niet-bindende” pact niet wordt ondertekend. Trouwens, in Duitsland loopt de online petitie 85565 al een aantal dagen, wat ook vraagt om een afwijzing van het pact. Het is natuurlijk geen toeval dat Nederland en Duitsland (en Zweden natuurlijk) de voorkeursbestemmingen van de migranten zijn.

Eigenlijk moet het weigeren van het ondertekenen van het pact gezien worden als zelfverdediging.

Zoals gezegd: over de risico’s van het VN-migratiepact is al veel bekend geworden. Minder of niet bekend bij het publiek is dat niet alleen het migrátiepact in december in Marokko moet worden ondertekend, maar óók het VN-vluchtelingenpact, het “Wereldpact voor vluchtelingen”. Beide pacten vallen terug op de “New York Declaration” voor migranten en vluchtelingen op de Algemene Vergadering van de VN in september 2016. Dit aspect van die verdragen wordt ons inziens weinig genoemd in de discussies, terwijl de verwijzing hiernaar van essentieel belang is. Sindsdien zijn de twee verdragen in de VN door de lidstaten behandeld.

De resolutie, die het vluchtelingenpact bevestigt, is onlangs in totaal 176 VN-lidstaten goedgekeurd, waaronder àlle EU-lidstaten.

Zie ons eerdere artikel over het tweede pact.

De VS verwierpen dit pact óók vanaf het begin ook omdat het onverenigbaar was met de “soevereine belangen” van hun land. In tegenstelling tot het migratiepact is er echter in de mainstream media geen informatie te vinden over de vraag of iemand of de VS het vluchtelingenpact weigert te ondertekenen. Oók dit pact stelt dat het niet juridisch bindend is. De ondertekening van beide verdragen biedt echter een politieke belofte om zich aan de richtlijnen te houden. En daar staat op ieder moment: “We committeren onszelf, …”

Het vluchtelingenpact is nog destructiever dan de eerste overeenkomst, waarover zoveel te doen is. In dit tweede pact vinden we bijvoorbeeld een genereuze uitbreiding van de term “vluchteling”, grootschalige hervestigingsprogramma’s, de feitelijke gelijkheid van traditionele vluchtelingen met migranten (legale en illegale), “klimaatvluchtelingen” worden gelijkgesteld met oorlogsvluchtelingen, enz.

De bedoeling van het vluchtelingenpact is als het ware om de druk op arme gastlanden te verzachten door vluchtelingen door “rijke” landen over te laten nemen en/of de arme landen op alle mogelijke manieren te helpen, zoals financiële, medische, organisatorische hulp te verstrekken. Het beoogt ook de onafhankelijkheid van vluchtelingen te bevorderen, zoals een betere toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt. Met andere woorden, het betekent dat de integratiemaatregelen moeten worden uitgebreid.
Als gevolg daarvan is er ook geen mogelijkheid meer om vluchtelingen in staat te stellen “veilig en waardig” naar hun thuisland terug te laten keren.

Zowel het migratie- als het vluchtelingenpact zijn gericht op de hoogontwikkelde en zogenaamd rijke landen in Europa, die ook in hoge mate  een vergrijzende en krimpende bevolking hebben, zodat die worden voorzien van nieuw “menselijk materiaal”.
Er zijn namelijk mensen die tegen beter weten in denken dat Europa behoefte heeft aan een massale immigratie uit Afrika, zodat die mensen allemaal op ons continent aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Vanuit het oogpunt van deze mensen, een win-win situatie.

De praktijk is echter weerbarstiger: migranten willen hier helemaal niet werken… zij komen om te profiteren van de verworvenheden waarvoor de westerse lidstaten eeuwenlang hebben gewerkt en gestreden.

P.S. Oostenrijk kan dan wel hebben aangegeven het migratiepact niet te ondertekenen, het vluchtelingenpact zal wèl worden getekend.

Zoals gezegd….. ontsnappen aan de ondergang is onmogelijk!

Waarom Mark waarom???????????????

Reacties

Reacties

1 thought on “Rutte gaat VN-migratie pact tekenen: veel heel veel vraagtekens bij de burgers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.