Russofobie

Russofobie‘ is in menig opzicht een aandoening die ernstiger is dan regulier racisme.

Wat we in het dagelijkse taalgebruik ‘racisme‘ noemen, is doorgaans ook al niet ‘zuiver‘ meer, in die zin dat de groep waar men zich tegen afzet ook daadwerkelijk als een ‘ras‘ wordt onderscheiden. Het meest aansprekende voorbeeld is ‘antisemitisme‘, waar ‘semieten‘ verwijst naar tal van volkeren die in de oudheid een ‘semitische‘ taal spraken. Zij leven verspreid over het hele Midden-Oosten, van Israël tot Saoedi Arabië.

Een weerzin tegen mensen met een bepaalde religie, of uit een bepaald land, wordt in onze tijd ook vaak onder die noemer van het ‘racisme‘ geschaard, waardoor het lastiger wordt kritiek uit te oefenen op mensen die die religie aanhangen, als de wijze waarop zij hun religieuze dogma in de praktijk brengen conflicten te weeg brengen in de samenleving waar zij deel van uitmaken. Uitgemaakt worden voor ‘racist‘, of ‘Nazi‘, is iets wat de meeste mensen krampachtig proberen te vermijden.

Racisme‘ in die betekenis verwijst naar een ‘irrationele fobie‘. Een angst voor mensen die ‘anders‘ zijn, maar wel als groep geïdentificeerd kunnen worden, gebaseerd op uiterlijke kenmerken, of zeden en gebruiken. De discussie over de vraag of het een ‘geestesziekte‘ betreft kent een lange historie onder ‘experts‘, waar het volgens de meest recente versie van de ‘DSM‘ (Diagnostic Manual of Mental Disorders) bij slachtoffers symptomen teweeg kan brengen die vergelijkbaar zijn met ‘PTSD‘ (Post Traumatic Stress Disorder), een aandoening die veel militairen hebben na thuiskomst van het slachtveld.

We mogen niet vergeten dat die hele ‘DSM‘ bepaald geen exacte wetenschap is, en het is niet irreëel om te stellen dat ‘gestoord‘ de nieuwe ‘normaal‘ is, als je die ‘DSM‘ als referentie kiest. Goed voor de therapeutische professie, en de producenten van pillen en poeiers, onderdeel van de ‘service-economie‘, maar niet onomstreden. Alleen wil ik het daar nu niet over hebben.

Mensen die beheerst worden door ‘irrationele angsten‘ etaleren die angsten zelf aan de lopende band, maar doen er ondertussen alles aan om dat ‘irrationele‘ te verhullen. Naarmate de groep binnen de samenleving die dezelfde angst heeft groeit, vermindert de druk op de ‘angsthazen‘ om hun angst te motiveren. Sterker nog, als de groep groot genoeg is, kunnen opponenten simpelweg worden afgeserveerd door hen te vergelijken met die iconische groep waarvan iedereen ‘weet‘ dat die in en in slecht is. Ik kwam dat dit weekend bijvoorbeeld tegen bij Bas Heijne, waar hij zijn frustratie van zich afschreef over de sterke erosie van de macht van de ‘Legacy Media‘ als gevolg van de ‘leugens‘ die via de ‘sociale media‘ worden verspreid. Waarna hij losjes opmerkt dat dit conform een ‘Russisch recept‘ zou zijn.

Poef!

Altijd weer die Joden Moslims Negers Spleetogen Russen? U bent gewaarschuwd! Keer terug naar de ‘Legacy Media‘, voor het te laat is! Daar treft u niets dan de waarheid………. (Zie: ‘Koeweit‘, ‘WMD‘, ‘Benghazi‘, en andere opzetjes voor oorlogen en ‘Regime-Change‘. En dat is slechts een selectie uit de écht grote leugens).

Ach gut……..

Iemand met een irrationele fobie is zich er niet bewust van dat die irrationeel is. Anders is het geen fobie, maar doortrapt cynisch. Zo’n angsthaas heeft talloze voorbeelden om te ‘bewijzen‘ dat Joden Moslims Russen kwade geniën zijn, die het voor hen, de rechtschapen, ‘Verlichte Mens‘ met hun ‘exceptionele‘ cultuur, verzieken. Als je er voorbeelden van identiek handelen door de mensen die ‘ons‘ vertegenwoordigen tegenover zet, hebben ze altijd wel een excuus. Het is minder erg. Of het was nodig omdat die engerds anders over je heen lopen. Zoals ik eerder al schreef, zijn bij uiteenlopende ‘voorposten‘ in de ‘Legacy Media‘ groepen actief ‘achter de schermen‘ die de haat tegen alles wat Russisch is promoten. Zoals ‘Raam op Rusland‘ waar een groot aantal ‘vaste waarden‘ in de Nederlandse journalistiek deel van uitmaken. Het is die ‘focus‘ en ‘zelfbevruchting‘ die hen uiteindelijk blind en doof maakt voor nieuws dat hen uit die irrationele draaikolk zou kunnen bevrijden.

Russofobie‘ is al ernstiger, omdat je in het ‘westen‘ niet snel tegengas krijgt, waar die irrationele angst al over verscheidene generaties eerder aan kracht wint. Maar ook omdat het een ‘hybride‘ fobie betreft, die zichzelf steeds opnieuw ‘uitvindt‘, door de associatie met aanverwante irrationele angsten. Zo voedde de angst voor ‘het Communisme‘ de ‘Russofobie‘ tot en met het eind van de ‘Koude Oorlog‘. En omdat ‘het Communisme‘ een ‘uitvinding‘ was van ‘de Joden‘, en er nogal wat ‘Joden‘ in de top van de ‘Communistische Partijen‘ te vinden waren, kreeg de ‘Russofobie‘ hulp van het ‘antisemitisme‘, tot na de Tweede Wereldoorlog. Maar met het wegvallen van dat ‘antisemitisme‘ én het ‘Communisme‘ als ‘legaal‘ argument, stierf de ‘Russofobie‘ nog niet.

Wat er gebeurde, was dat ‘Russofobie‘ zichzelf opnieuw uitvond via een opmerkelijke transformatie. Het koos de zijde van ‘de Joden‘ en ‘Communisten‘, waar men zich eerder zo hard tegen had afgezet. Waarbij het ‘Communisme‘ van Karl Marx, Lenin en Mao (nog) niet in ere werden hersteld, maar wel het daarmee in verband gebrachte ‘Internationalisme‘ van de ‘Globalistische‘ oplossingen, die ‘R2P‘-mogelijk maakte, en de noodzaak van het bestaan van grenzen ter discussie stelde. Afgezien van de grens tussen het ‘Geglobaliseerde westen‘ en die ‘Enge Russen‘, waar we als bezetenen alles wat ‘BOEM!’ zegt tegenaan plakken.

Degenen die nu verteerd worden door ‘Russofobie‘ zullen de eersten zijn om er op te wijzen dat die ‘rolwisseling‘ een illusie is. In hun beleving is het volstrekt ‘logisch‘ dat hun kritiek ‘destijds‘, toen Rusland nog deel uitmaakte van de veel grotere ‘Sovjet-Unie‘, ook nu nog valide is. Want ‘Russen‘ blijven ‘Russen‘. Zoals ‘Joden‘ ook ‘Joden‘ blijven. Het was ‘destijds‘ volkomen ‘logisch‘ om streng gelovige Moslims te mobiliseren om die afschuwelijke ‘Sovjet-Unie‘ te destabiliseren, en ook nu omarmt de ‘Verlichte Mens‘, voorzover behept met een ‘Russofobische‘ aandoening, zich zonder problemen met extremisten uit die hoek. En Oekraïense Neo-Nazi’s. Of wie dan ook, zolang ze maar ‘Russen‘ willen bestrijden.

Begrijp mij niet verkeerd!

Er zijn mensen die niet zijn ‘aangevreten‘ door ‘Russofobie‘, maar volstrekt rationeel Rusland in de pan willen hakken vanuit een geostrategisch machtsdenken. Hen interesseert het ‘de rozen‘ wie er in Moskou de scepter zwaait, als het maar iemand is die doet wat hem door ‘Washington‘ wordt opgedragen, zodat de winsten die gemaakt worden over de verkoop van Russische olie, gas en grondstoffen afvloeit richting ‘Wallstreet‘. Op zijn merites bekeken, is er geen Europeaan die daar vóór kan zijn, temeer daar die winsten opgehoest moeten worden door Europese belastingbetalers, en die juist helemaal géén baat hebben bij zo’n globalistisch monopolie. Daarnaast is kritiek op ‘Russen‘, generaliserend gesproken, of op de ‘Russische politiek‘, als zodanig niet onredelijk. Mits we ‘unieke kenmerken‘ kunnen benoemen die ons niet bevallen, en voor het overige in het achterhoofd houden dat hun ‘binnenlandse politiek‘ ons niks aangaat. Zoals onze ‘binnenlandse politiek‘ hen niks aangaat.

Dat je als ‘columnist‘ of ‘blogger‘ veel aandacht besteedt aan wat er in Rusland speelt, en hoe de relatie tussen dat land en ons deel van de wereld zich ontwikkelt, is logisch, gezien de snel oplopende spanningen. Juist dan is het cruciaal dat je je afvraagt of je ‘gelijke monniken‘ ook ‘gelijke kappen‘ toebedeelt. Overheden bedrijven propaganda, en in sommige gevallen liegen ze tegen de media, en dus ‘het volk‘. Zoals ook mensen in het dagelijkse leven hun eigen ‘verdiensten‘ opblazen, en soms liegen. Waar de media (‘Legacy‘ of ‘sociaal‘) tracht overheden te betrappen op ‘liegen‘, of ‘dikdoenerij‘, is dat hun goed recht. Maar als ‘consument‘ kun je maar beter op je hoede blijven, om niet te worden meegesleurd in de irrationele fobie van deze of gene.

Het laatste wat je wil, is verzeild raken in een existentialistische strijd die achteraf een collectieve psychose blijkt te zijn geweest, die zich op onverklaarbare wijze als een olievlek uitbreidde binnen de gemeenschap, tot nagenoeg iedereen er van overtuigd was dat oorlog de enige ‘logische‘ uitkomst was. Simpelweg omdat de ‘therapeutische‘ media het af lieten weten, en er nog maar één ‘smaak‘ uit de luidsprekers galmde: ‘De Joden Russen hebben het gedaan!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.