26 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

De Rothschild leugen. Of waarom wij in slavernij leven.

rothschild

Hieronder de geschiedenis van de Rothschild’s nadat ze zich in Duitsland hadden gevestigd. Het geeft tevens een goed beeld hoe de Asjkenazi’s zich over Europa  verspreiden en daar de macht grepen door zichzelf tot Koning of Keizer te benoemen, of daar een puppet neer te zetten. (maar ook Rusland met de Tsaar, delen van het Midden Oosten en Afrika. En het Pauselijk Vaticaan niet te vergeten).

De geschiedenis van de bankiers en het Huis Rothschild

“De weinigen die het systeem zullen begrijpen, zullen zo geïnteresseerd zijn in haar winsten of zo afhankelijk zijn van haar gunsten, dat er geen oppositie in deze klasse zal zijn, terwijl anderzijds de grote massa aan mensen, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te begrijpen…. de last (het systeem) zonder klachten zal dragen, en wellicht niet door zal hebben dat het systeem vijandig is aan hun grootste belangen.” 
   – Rothschild Brothers Londen, communiqué to associates in New York, June 25, 1863 –
De diepere geschiedenis van de occulte werkwijze en haar duistere agenda gaan enorm ver terug in de tijd, en één van die duistere zaken is de controle over het geld. Zo weten we dat de uitvinders van de betaalcheque zichzelf binnen occulte kringen bevonden. Deze uitvinders waren niemand anders dan de Tempeliers. In de oude tijd bestond er nog geen papiergeld, en de wisselwaarde lag vast aan het edelmetaal gemunt in de geldstukken door de kerk en de kroon zelf. Goudstukken, juwelen en andere kostbaarheden werden veelal ondergebracht bij mensen die van brandkasten waren voorzien, en dit waren meestal goudsmeden en financiers.
Vaak waren ze het beiden. Bij het onderbrengen van hun bezittingen verkregen de mensen een ontvangstbewijs voor bewaring. Dit werd ingevoerd als een ‘handigheidje’ daar bijvoorbeeld de eigenaar van het ondergebrachte goud die een financiële transactie moest doen aan iemand anders, zijn goud weer moest opnemen, vervolgens aan diegene betaalde, waarna de nieuwe eigenaar het vaak weer onderbracht bij dezelfde goudsmit. Een tijdrovend proces dus.
Men ging al snel over op het inwisselen van ontvangstbewijzen inzake financiële transacties. Zo kon het goud gewoon in de kluis blijven liggen waar het lag (een voordeel voor de goudsmit zelf) en wisselde het van eigenaar middels het ontvangstbewijs als betalingsmiddel. De smederijen begonnen ontvangstbewijzen voor speciale waarden (vooral Goud) uit te geven, zodat deze wijze van betaling ‘makkelijker’ zou verlopen.
Zo werden de ontvangstbewijzen van de smederijen de eerste bankbiljetten, en tevens werden de goudsmeden de eerste bankiers. Deze mensen realiseerden zich dat er maar een klein deel van de totale hoeveelheid goud die ze in bewaring kregen, elke keer werd opgenomen.
Zij begonnen meerdere kwitanties uit te geven (zgn papiergeld wat niet gedekt was door ondergebracht kapitaal). Juist door deze kwitanties te verstrekken aan mensen die geld nodig hadden dmv leningen (op het bezit van anderen) gebruikten ze het geld wat bij hen ondergebracht werd voor hun eigen doeleinden. V
erder wisten deze goudsmeden dat ieder aandeel in goud wat bij hen onder werd gebracht, het bedrag 10 maal in papiergeld (kwitanties) kon worden uitgegeven. Zolang bijvoorbeeld maar 10% van de houders van deze biljetten (eigenaren) het goud wat door hen ondergebracht werd bij de goudsmeden in één keer zou willen opnemen, ontdekte niemand deze fraude.
Deze handeling word voor vandaag de dag heel ‘gewoon’ gevonden, en het is de absolute basis voor de moderne bankindustrie. Deze handeling staat beter bekend als ‘gedeeltelijke reserve lening’, waarbij de banken van vandaag 10 maal hun werkelijke tegoeden uitgeven, waarbij het dus een absoluut feit is, dat 90% van het geld dat zij uitlenen helemaal niet bestaat, nooit heeft bestaan, en nooit zal bestaan ook.
Daarbij moeten deze leningen van geld wat niet bestaat worden terugbetaald inclusief rente, wat vanaf de tijden van de goudsmeden tot anno vandaag de dag geleidelijk werd omgezet middels het betalen in goederen en arbeid. Werd er niet voldaan aan de terugbetaling van de lening (van geld wat ze niet bezitten) dan had de goudsmit/bankier het ‘recht’ om de bezittingen in beslag te nemen van diegene die in gebreke bleef. Tot de dag van vandaag is dit nog steeds hetzelfde.
Een geldlening met een rente van bijvoorbeeld 10% leverde de goudsmeden en de banken (ook vandaag) geen 10% op, maar 110%. Dit gaf de mogelijkheid voor de banken om door de geschiedenis heen gehele industriën te beheersen, door leningen gedaan uit NIETS inclusief rente om te zetten in actieve diensten zoals arbeid.
Vanaf die tijden werden beginnende regeringen en monarchiën behoorlijk machteloos, doordat bank en industrie in feite één orgaan werden. De creatie van de zogeheten Bankiers-elite was begonnen. Vele grote namen passeren de revu van de Internationale bankierswereld, maar om het overzichtelijk te houden beginnen we bij het huis Rothschild.
Het Huis Rothschild zou een vertakking zijn van de in de 16e eeuw gesplitste familie Hahn. (Opm. Dit klopt waarschijnlijk niet. Ene mijnheer Hahn was getrouwd met een vrouwelijk Rothschild, Omdat de hoofdtak van de familie altijd trouwt met een telg uit een andere hoofdtak van de Asjhkenazi kliek bleef, bleef het dus binnen de familie. Deze naam Hahn bestaat zeer waarschijnlijk niet meer omdat de hele verrotte bende hun naam veranderde. Misschien heet Hahn nu wel Bush of Kennedy, of van Oranje.)
Zo heeft de familie Rothschild de naam Bauer gehad, en Mayer Amschel Bauer veranderde de familienaam in Rothes Schild (Rode schild), waarna het Rothschild werd. Er zijn verschillende theorieën over de betekenis van het ‘Rode schild’ en dus de familienaam.
Natuurlijk had Rothschild een rood schild (en zoals men beweerd een hexagram) als symbool aan de gevel hangen van het familiehuis, maar wat betekent het?
Er is een theorie die zegt dat de afstamming van dit symbool (Rode Schild) te maken heeft met de zogeheten ‘Rode vlag’ welke het embleem vormde voor de ‘revolutionaire Joden’ van Oost Europa, ook wel de Rode Joden van Khazarië genoemd. En dat is zeker geen slechte theorie aangaande de afkomst van de betekenis ervan. (Opm. deze theorie is zeer onwaarschijnlijk, omdat het juist de Asjhkenazitak, de Tsarenfamilie is geweest die in de hitte van de Oktober revolutie is vermoord, waarna alle Asjhkanazi invloeden werden uitgebannen. Nee, Rothschild komt gewoon van Rode Schild, anders had het wel Rothflag geworden.)
Want Rothschild evenals vele andere Joden behoren tot de Ashkenazim, en zijn dus afstammelingen van de oude Khazaren uit het oude Khazarië (gelegen in de Kaukasus), en zijn met geen druppel bloed te refereren naar de Joden uit de Bijbel. Ze zijn met geen druppel bloed ‘semitisch’ te noemen.
Dit is dan ook hetgeen dergelijke auteurs (waaronder antizionistische Joden als Benjamin Freedman en Jack Bernstein) absoluut benadrukken over de Ashkenazim; Het zijn NIET de Joden uit de Bijbel, en ze zijn NIET Semitisch. Zij adopteerden enkel het Judaïsme als hun geloof.

Mayer Amschel Bauer (Rothschild) was een Ashkenazim. Ashkenazische Joden vestigden zichzelf merendeels in Frankrijk, Duitsland en Engeland, en vonden verder ook hun weg naar Centraal en Oost Europa, Polen etc. Bekende namen onder de Ashkenazim zijn ondermeer de families Rothschild, Oppenheimer, Oppenheim, Khun, Loeb, Cohen, Schiff, Warburg enz. en claimen ondermeer afstammelingen te zijn (in feite zitten deze familienamen in elkaar verweven) van Koning David (stam van Judah – dat claimen de Koningshuizen overigens ook, wat zou betekenen dat de Koningshuizen in Europa allen van Joodse origine zouden zijn, wanneer Rothschild ‘Joods’ zou zijn.
Daarbij is Rothschild binnen de afstamming der Merovingers ingetrouwd). Nathan Rothschild en zijn vrouw Hannah zijn begraven op het Ashkenazische kerkhof te Whitechapel. De familie Rothschild kent haar oorsprong dus net als vele andere Ashkenazim in de Kaukasus. Daarbij moet worden gezegd, dat de vrouwelijke Rothschilds eigenlijk weinig mede zeggenschap hebben (en hadden) binnen het Rothschild familie ‘bedrijf’. (nou, hiet zit de schrijven mooi mis. Wat gedacht van Bilderberg Beatrix en de op haar hoge leeftijd als een dictator over Groot Brittannie heersende Ouwe Betje, Elizabeth.)

De Rothschild geld-dynastie door de eeuwen heen

“De Rothschilds zijn de scheppers van de internationale obligatiemarkt zoals wij deze vandaag de dag kennen. Zij waren de eerste Multinationals”
— Niall Ferguson, “The Business”, Londen, Februari 16 – 17 – 2003
Er is herhaaldelijk gesteld dat de familie Rothschild de rijkste familie van de wereld was, en is. Maar tevens één van de meest invloedrijke. Er is eigenlijk weinig in brede kringen bekend over de familie Rothschild, en de Rothschilds verkiezen ervoor om dit graag zo te houden. De familie streeft er dus vooral naar, om niet gehoord of gezien te worden.
Zoals Frederic Morton (de Rothschild biograaf, die eventjes ‘te diep’ in het verleden dook van de familie) in zijn boek over de Rothschilds stelt, is dat vele mensen daarom menen dat er van de Rothschild clan eigenlijk niets anders meer over is dan een legende. Maar dit is geenszins het geval te noemen. De pers zwijgt dan wel, maar de Rothschilds zijn nog springlevend, en voeren ongezien hun enorme scepter nog steeds over het continent.
Zoals dit niet onbekend is, begon de geschiedenis van het huis Rothschild (bij de komst in Duitsland) met Meyer Amschel Bauer (Rothschild), de zoon van Moses Amschel Bauer, en werd in 1743 te Frankfort geboren. Moses Amschel Bauer was een Goudsmid en tevens een flink geldverlener. Hij opende zijn winkel aan de Judenstrasse, en plaatste het Rode Schild boven de deur. In die tijd hadden de huizen in de ‘Jodenwijk’ van Frankfort geen huisnummers, maar alleen een schild of symbool boven aan de gevel. Zo ook het nieuwe huis wat zijn zoon Meyer Amschel Bauer (Rothschild) in de latere tijd van betere winsten betrok (het huis met het groene schild).
(Ook hier wordt het steeds weer opkomend leugenverhaal tevoorschijn getoverd dat de miljonair begonnen is met niets en in een piepklein winkeltje zijn kapitaal heeft vergaard. Lees de propaganda geschiedenis verhalen van de andere stinkendrijke families en je ziet dat verhaal in ALLE gevallen terugkomen. Onzin dus. Ook al zullen de AIVD websites, de klassenverraders beweren dat het een Algemeen aanvaarde concensus is, toch Frank Verhoft?  Maar het blijft een leugen. Overigens denk ik dat schrijver van dit artikel ter goede trouw is)
De rest van het artikel is niet van belang omdat het rechtstreeks overgenomen is uit de werken van de familie kroniek schrijver(s). Indien u er behoefte aan heet, kunt het verder lezen bij de bron, http://hetuurvandewaarheid.info/2011/11/14/de-geschiedenis-van-de-bankiers-en-het-huis-rothschild/

Om even een indruk te geven van de macht van de oorspronkelijke Asjhkenazi kliek:

 
Langer dan een millennium stonden de Khazaren op het toneel van Europa. Een heidense natie die zich in z’n geheel bekeerde tot het Jodendom in de laatste helft van hun bestaan. Tot de val van het koninkrijk in de 13deeeuw omvatte het op z’n piek bijna een miljoen vierkante mijl.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.