20 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Roken schaadt de gezondheid. Werken ook.

werken

Dat roken in openbare aangelegenheden is verboden omdat het de gezondheid schaadt is niet uit bezorgdheid voor u, maar vanwege de gezondheidskosten die dat zich mee brengt. En daar wil de overheid zoveel mogelijk op bezuinigen. Ook al gaat dat ten koste van het plezier van de burger.

Erg vreemd is dat werken dan niet wordt verboden. Jaarlijks sterven er meer dan 3000 mensen door de gevolgen van werk. Duizenden mensen krijgen psychische problemen door tijdelijk werk. Nachtwerkers zijn vaak oververmoeid, hebben slaapstoornissen en zijn meestal gestresst omdat ze geen lol in hun werk hebben. Mensen die verplicht in de reintegratie zitten raken zwaar gestresst en gedemotiveerd door alle dwang en drang en nog meer mensen kampen met lichamelijke klachten door langdurig in dezelfde houding te werken of door te lang en te zwaar werk in de bouw.

Al deze ellende kost de overheid vele malen meer aan zorgkosten dan alle gevolgen van het roken bijelkaar. En wat dacht u van het in de stad lopen waar je dagelijks nog meer troep in je longen krijgt door alle uitlaatgassen?? Dat staat gelijk aan een avondje in de sigarettenrook zitten in de kroeg. Vreemd dat de overheid dat soort vervuiling niet hard aanpakt. Hoewel vreemd???

Zo vreemd is dat nou ook weer niet. Zolang de overheid geld verdiend aan iets wat ongezond is, krijgt dat alle voorrang en zal het ze een rotzorg zijn dat uw gezondheid wordt geschaad door bezuinigingen of keuzes die beter in hun straatje passen. Nee, beter uw lol afpakken om de kas te spekken dan er alles aan doen om uw gezondheid te waarborgen wanneer dat overheidsinkomsten kan schaden. Bovendien is er toch niks beter voor de mens dan werk?? Gelukkig dat de waarheid steeds meer boven water komt.

Hieronder kunt u een aantal interessante artikelen lezen over het ongezonde leven van werk.

Jaarlijks meer dan 3000 doden door werk:
Elk jaar sterven er in Nederland ten minste 3.000 mensen als gevolg van werk. Kanker door werken met chemische stoffen is de belangrijkste doodsoorzaak.

Geruisloos drama:
Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/AMC op verzoek van de FNV. FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld spreekt van een ‘geruisloos drama, waarvoor veel meer aandacht moet komen. Waarom slaagt de overheid er wel in het aantal verkeersdoden aanzienlijk terug te dringen?’ Uit het onderzoek blijkt dat kanker door het werken met chemische stoffen en asbest de voornaamste doodsoorzaak is: 1.350 sterfgevallen. Ook hart- en vaatziekten – te wijten aan veel te hoge werkdruk – scoort hoog: 825 doden. Daarnaast sterven er ook werknemers aan longaandoeningen (570) en infectieziekten (50), waarvan Q-koorts een van de nieuwste voorbeelden is.

Baby’s:
Schokkend is ook dat er jaarlijks naar schatting 200 ongeboren baby’s sterven, doordat hun ouders gewerkt hebben met gevaarlijke chemische stoffen. Het aantal doden door ongevallen op het werk is in vergelijking met de andere doodsoorzaken relatief laag: 100. Het onderzoek geeft geen cijfers over het aantal zelfdodingen door werknemers, bijvoorbeeld door pesten op het werk.

Falend:
De onderzoekers constateren dat sterfte door werk een teken is van een falend arbeidsomstandighedenbeleid. En dat de meeste sterftegevallen voorkomen kunnen worden. Gert van der Laan van het Centrum voor Beroepsziekten stelt dat mensen in sommige beroepen eerder worden getroffen dan in andere. ‘De dood discrimineert. Daarbij speelt ook de wet van ophoping van ellende: mensen met ongunstige arbeidsomstandigheden hebben vaker een minder gunstige leefstijl als roken en dieeten.’

Betere registratie:
In reactie op de uitkomsten van het onderzoek stelt FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld: ‘De grenzen van deregulering en privatisering zijn allang bereikt: bedrijfsartsen registreren slecht en de handhaving faalt. Bovendien moet de registratie van werkgerelateerde sterfte goed worden opgezet. De overheid moet ophouden om alles aan sociale partners over te laten.’

Leef wetgeving na:
Hartveld constateert dat er bij de naleving van bestaande wetgeving een wereld te winnen is: ‘Het aantal arbeidsinspecteurs en onderzoeken is veel te laag. Theoretisch is de kans op een bedrijfsbezoek eens in de dertig jaar. En als er al eens een boete wordt uitgedeeld, is dat vaak een lachertje, zo laag. Bovendien moeten inspecteurs zich dan eerst door een complete papierwinkel heen werken.’
Bron: Abvakabo

Nachtwerk schaadt de gezondheid:
Nachtwerkers klagen beduidend meer over algehele vermoeidheid, slaapstoornissen en jobontevredenheid dan wie ‘s nachts nooit moet arbeiden. Dat blijkt uit een Europees onderzoek.

De in Ierland gevestigde European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions heeft gegevens gepubliceerd die tot nadenken stemmen. Van de Europese loontrekkenden die ‘s nachts niet werken, zegt 57 procent dat hun gezondheid op een of andere manier lijdt onder hun job. Dat is veel. Maar het percentage ligt nog hoger bij wie wél ‘s nachts werkt. Het bedraagt 71 procent bij hen die zes tot tien nachten per maand aan de slag moeten, en iets minder bij de andere categorieën van nachtwerkers.

Bij de dagwerkers klaagt iets minder dan één op vijf over algehele vermoeidheid. Bij wie ‘s nachts werkt is de vermoeidheid afhankelijk van het aantal nachten dat men moet werken. Hoe meer nachten, hoe talrijker de klachten. Van diegenen die altijd ‘s nachts de kost verdienen voelt bijna 40 procent zich constant moe.

Dat nachtwerk leidt tot meer vermoeidheid en slaapstoornissen was al langer geweten, merkt het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming op. Daarnaast, aldus Steunpunt WAV, klagen nachtwerkers over stress, hoofdpijn, rugklachten, maagpijn, gehoorproblemen, spierpijn en huidproblemen. Maar het is niet altijd duidelijk aan te tonen dat het nachtwerk zelf daarvan de oorzaak is.

14 procent van de dagwerkers is ontevreden over zijn job; naarmate men meer nachten presteert, neemt dat percentage toe. Van diegenen die quasi altijd ‘s nachts moeten werken, is 29 procent ontevreden.
Bron: VDAB

Tijdelijk werk schaadt de gezondheid:
Mensen die alleen werken op basis van tijdelijke contracten hebben meer kans op psychische problemen. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek van de McGill University. Medisch socioloog Amélie Quesnel-Vallée stelt dat het gevoel dat je vervangbaar of tweederangs bent op het werk de geestelijke gezondheid schaadt. Ook Canadees onderzoek in januari toonde het verhoogde risico van tijdelijke krachten op psychische en lichamelijke klachten.

Baanonzekerheid leidt tot depressie en dat kan weer leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen, zo stelde het Centre for Addiction and Mental Health. Dr. Charles Muntaner, die dat onderzoek uitvoerde: “Tijdelijke contracten en wisselende banen geven de werknemer veel flexibiliteit maar leiden ook tot veel onzekerheid, stress en depressieve gevoelens. Tijdelijke krachten weten immers niet wanneer ze weer zonder werk zitten en hoe lang het zal duren voor ze nieuw werk gevonden hebben.

“Werkgerelateerde stress, bijvoorbeeld ten gevolge van baanonzekerheid, blijkt het risico op een hartaanval met 50 procent te vergroten. Toch iets om over na te denken als je bedenkt dat Amerika 5,4 miljoen en Europa zes miljoen tijdelijke krachten kent en nu werkgevers meer en meer gebruik maken van flexibel in te zetten werknemers.
Bron: Managers online

Een vaste werkplek schaadt de gezondheid:
Uit het Europese onderzoek ‘Efficiënt werken in de 21ste eeuw’ dat de Britse Durham Business School met de steun van Regus liet uitvoeren, blijkt dat het risico op een burn-out van 48% naar 5% daalt wanneer werknemers de vrijheid krijgen om af en toe buiten hun gebruikelijke kantoor te werken.

Burnouts komen vaker voor wanneer er een lange afstand is tussen de werkplek en de woonplaats en bij een langere periode van hoge werkdruk. Steeds meer Europeanen krijgen hiermee te maken. De keuze van de werklocatie heeft dus een grote impact op de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Uit het onderzoek bleek dat het aantal burnouts daalde van 48% naar slechts 5% wanneer werknemers de mogelijkheid kregen om af en toe buiten hun normale kantoor te werken. Door werknemers vertrouwen te schenken en hen zelf een eigen werklocatie te laten kiezen, kunnen werkgevers de gezondheid en het welzijn van hun personeel aanzienlijk verbeteren. Het onderzoek toont aan dat vandaag de dag 37% van de Europese werknemers minstens één of meer werkdagen per week buiten het hoofdkantoor werkt.
Bron: Gezondheid.be

Werkdruk schaadt de gezondheid:
Voor de aanpak van de problematiek is het belangrijk onderscheid te maken tussen de twee begrippen werkdruk en stress.

Werkdruk:

Het ervaren van werkdruk betekent dat de balans tussen de hoeveelheid werk (belasting) die een werknemer verricht en de hoeveelheid activiteiten (belastbaarheid) die hij of zij kan verrichten zoek is. Werkdruk verwijst naar het gevoel dat je als werknemer kunt hebben. Bijvoorbeeld wanneer een opgedragen taak te moeilijk is (kwalitatieve werkdruk), of wanneer de tijd ontbreekt om het werk af te krijgen (kwantitatieve werkdruk).

Stress:
Er zijn talloze definities van stress, maar verreweg de meeste verwijzen naar negatieve emoties, een ongezonde toestand of ongezond gedrag en een verminderd prestatievermogen. In de Arbowet is stress omschreven als “een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft;” (Arbowet 2007, art. 1 lid 3, f). Oorzaken: Als een collega overspannen thuis zit, dan is daar vrijwel altijd een periode aan vooraf gegaan, waarin het sociaal en/of persoonlijk functioneren en/of de prestatie op het werk beetje bij beetje afneemt. De emmer was dus al vol op het moment dat de laatste druppel valt. Werknemers geven achteraf vaak aan dat: – het er al lang aan zat te komen; – het niet alleen op het werk al een tijd minder ging, maar ook privé; – een of meer persoonlijke eigenschappen (valkuilen) een rol hebben gespeeld.

Acute stressreactie:
Naast deze min of meer sluipende vorm van stress is er ook de acute stressreactie. Een ingrijpende emotionele gebeurtenis, een daad van agressie of geweld kan iemand danig uit evenwicht brengen. Ook het stelselmatig gepest worden (slachtoffer zijn van ‘mobbing’) kan relatief snel leiden tot (tijdelijke) uitval uit het werk.
Bron: Arbo VO

Tot slot:
Werken kan alleen gezond zijn wanneer je het met plezier doet, het niet te zwaar is voor je lichaam, er geen enkele werkdruk is, je in je vrije tijd niet tegen je zin in met je werk wordt lastig gevallen, genoeg tijd hebt om te eten, voldoende frisse lucht krijgt, je niet in aanraking komt met voor de gezondheid schadelijke stoffen, er niet meer van je wordt verwacht dan je aan kunt, je fatsoelijk en met respect wordt behandeld en je de werkplek ervaart als je eigen omgeving.

Alleen dan is er weinig kans om ziek te worden van je werk. Werken moet leuk en stressloos zijn. Er is geen enkele reden dat het anders zou moeten zijn. Ga nooit meer werken dan waarvoor je bent aangenomen. Vergeet niet dat iedereen vervangbaar is en je zo weer bent vergeten wanneer je op straat komt te staan of om gezondheidsredenen moet stoppen. Uitsloverij wordt echt niet beloond en de hardwerkende werknemer uithangen heeft alleen maar voordelen voor de werkgever.

Je zult er zelf echt niet beter van worden, tenzij je het heel leuk vind om te doen. Waar je wel beter van wordt is zoveel mogelijk genieten van je leven. Werken moet nu eenmaal om te kunnen bestaan. Maar vergeet niet dat het slechts een bron van inkomsten is wat op z’n minst leuk moet zijn. Bovendien zouden werkgevers en de overheid wel eens wat meer respect op kunnen brengen voor de hardwerkende burger. Want zoals het nu gaat…….

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.