DELEN

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, geeft alvast aan dat kwaadwillenden morgen bij de geplande ‘Gele Hesjes’-protesten zullen infiltreren tussen de demonstranten. Met de bloedige opstand op het Maidanplein in Kiev in gedachten denken wij dat de kwaadwillenden ook wel eens van de zijde van een wanhopige regering zouden kunnen komen. Is dit het begin van een nieuwe Franse Revolutie?

De door de gele hesjes ingezette richting doet ons terugdenken aan enerzijds de Val van de Berlijnse Muur, anderzijds aan de bloedige door het Westen georkestreerde opstand in Kiev.

De voormalige DDR-Duitsers kunnen bogen op de meest effectieve bloedeloze revolutie in de recente geschiedenis: in 1989 met “Wir sind das Volk”. Niet alleen werd de macht van het heersende communistische DDR-regime overwonnen, maar het hele Oostblok, inclusief het Sovjet-rijk, viel met een soort domino-effect achter elkaar om.

Zal de zich ontvouwende revolutie van de “Gilets Jaunes” de Macron-dictatuur ten val brengen? De protesten van de gele hesjes doen Frankrijk, het moederland van alle (gewelddadige) revoluties, op zijn grondvesten schudden. Zelfs jongeren werpen zich in de strijd (onderstaande video is niet afkomstig van IS):

Het protest van de gele hesjes verspreidt zich over het hele land. Het gaat ook over kinderen, adolescenten die worden geconfronteerd met hopeloosheid, drugsproblemen, hoge werkloosheid, migrantengeweld, vooral in de buitenwijken, de Arabische clans, de stroom asielzoekers en de enorme overheidsschuld die wordt gedragen op de rug van een hele natie. Zij willen niet langer worden geleid door haar Zonnekoning, die zakkenroller van een Napoleon.

Op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten voor de overheid had president Macron een ​​aantal uiterst impopulaire maatregelen tegen auto’s in het algemeen, en de dieselmotor in het bijzonder, genomen, sinds het begin van het jaar. Als rechtvaardiging daarvoor werd de bescherming van het klimaat en de verkeersveiligheid genoemd: de verlaging van de maximumsnelheid van 90 naar 80 kilometer per uur op de landwegen, meer en meer radarcontrole door flitspalen en gendarmerie, een nieuwe, veel strengere RVD-wet, een geleidelijke ban van dieselauto’s vanaf 2019 in Parijs, het verbod op alle conventionele voertuigen in de regio Parijs in het jaar 2030, en tenslotte de geleidelijke verhoging van de brandstofaccijns: die zal naar verwachting in 2022 met 23 cent per liter diesel gestegen zijn en worden aangepast aan de prijs van benzinemotorbrandstof.

In deze maatregelen zien de gele hesjes niet alleen een de facto onteigening, maar ook het invoeren van de territoriale apartheid, omdat ze zonder dure elektrische auto in de provincie op de lange termijn gevangen zitten. Ze zijn echter bijzonder boos omdat ze de indruk hebben dat ze door de regering als dom worden beschouwd. De 51-jarige vrachtwagenchauffeur Alain zei het in een notendop: “Tot nu toe wilden ze dat we dieselauto’s kochten omdat diesel minder CO2 uitstoot, maar nu zijn de diesels plotseling verantwoordelijk voor de klimaatcatastrofe, en we zouden alleen elektrische auto’s moeten kopen. Ondertussen worden kerncentrales stilgelegd en hebben we steeds minder elektriciteit. Ze zijn gek!”

Hoewel straatblokkades in eerste instantie de kern waren van de acties van de gele hesjes, zijn hun protesten nu in toenemende mate gericht tegen belastingkantoren en prefecturen. 20-30% van de radarcontrole-installaties zijn vernietigd. Volgens peilingen ondersteunt 84% van de Fransen de eisen van het gele hesjes.

De excessen bij de rellen van de autonome en de banlieue criminelen op de Champs-Elysées op 24 november worden door de regering in weerwil van de visuele bewijzen van politie en inlichtingendiensten, gelegd bij “rechts” en Marine Le Pen.  Het doet aan de protesten geen afbreuk. Integendeel, de reactie van de regering op de protesten van de gele hesjes was om méér commissies voor de “energie-revolutie” in te stellen; het heeft de woede van de burgers alleen maar aangewakkerd. Het dringt niet tot die elite door dat het vooral gaat om werk, inkomen (belastingen), veiligheid op straat, dat soort zaken. Als je geen brood kunt kopen zal het CO2-gehalte op Aarde je gestolen worden.

De geschiedenis lijkt zich in grote stappen te herhalen en we kunnen wel zeggen dat de Franse burgers, in tegenstelling tot die in ons land, de lessen uit het verleden hebbengeleerd. Wat meespeelt bij de massale onvrede zijn dezelfde voortekenen als toen: censuur, staatsrepressie, het uitknijpen van de lagere sociale klasse en die van het midden, opinie-dictatuur, uitsluiting, fysiek geweld tegen regeringscritici, politiek-correctheid, zelfverrijking door politici, afschaffen van de democratie, inperking van de vrijheid van meningsuiting, 24-uurs bewaking van de burgers, virtueel boekverbranding, de lijst is te lang om op te noemen.

De Fransen – en “Europa” – kunnen wat dit betreft leren van de ervaringen van de (Oost-)Duitsers. We verwachten dat de protesten van de “Gilets Jaunes” doorgaan, week na week. Sociale media zijn voor velen van hen de enige informatiebron. In discussiegroepen van gele hesjes is te lezen dat agenten in burger het geweld aanjagen, de grondwet buiten werking is gesteld of dat het “Marrakesh-pact” over migratie “uitlevering” van Frankrijk aan de VN inhoudt (wat in feite ook zo is) en dus fysiek voorkomen moet worden dat Macron naar Marokko gaat voor de ondertekening.

Afhankelijk van hoe bloedig morgen in Frankrijk zal verlopen, is het zeer wel mogelijk dat de regering Macron zal vallen. De Franse regering zal zich niet zonder slag of stoot daaraan overgeven…. door een massale inzet van politie en het leger. Het is de grootste fout die Macron kan maken, want mochten er doden vallen – wat historisch gezien in Frankrijk in dit soort situaties reëel is – dan zal het “regime” ongetwijfeld vallen, maar dat niet alleen: de hele bovenbouw van de Europese Unie (Het Vierde Rijk), gecrcreëerd door Merkel, Macron, Juncker en noem ze maar op, zal als de volgende dominosteen omvallen.

Eind jaren tachtig waren het niet alleen de DDR-burgers die het domino-effect teweegbrachten. Vooral in Polen en Hongarij was er al een oppositiebeweging opgebouwd, die toen alleen nog als hulpkrachten konden functioneren. Wij denken dat de “Gilets Jaunes“-beweging grote steun verdient – maar dat is makkelijk praten want wij zijn al jarenlang tegen de geldverspillende ondemocratische Europese Unie (maar voor één Europa).

Het kan maar zo zijn dat ook in Duitsland de vlam in de pan slaat. De verhoging van de brandstofbelasting en de Franse variant van het dieselverbod zijn niet de enige reden voor hun protest, maar alleen de druppel die de emmer heeft laten overlopen. Ook in Duitsland (en bij ons) is er algehele ontevredenheid over de situatie in het land en de samenleving: massale migratie, onveiligheid, criminaliteit, educatieve ellende, de ontmanteling van de staatsinfrastructuur, deïndustrialisering en overmatige schuldenlast van de staat, waarbij de regering een steeds toenemende belastingdruk nastreeft. De (door de VVD vaak genoemde) hardwerkende, maar (door VVD-gezinde bedrijven) vaak slecht betaalde, lagere middenklasse lijdt aan verarming als gevolg van stijgende belastingen, accijnzen en gemeentelijke heffingen. Door het afbreken van ondermeer (arbeids)rechten en het verschuiven van geld van de midden- en onderklasse naar de rijken der natie groeit de onvrede onder het volk. Daarnaast krijgen burgers de indruk dat zij door de regering (eigenlijk de meeste politici) voor dom worden aangezien.

Tegen het “domhouden” door de overheid zijn in ons land tot nu toe te weinig mensen de straat opgegaan. Jongeren zijn vooral bezig met zichzelf en hun toekomstverwachting, de jongere ouderen of oudere jongeren zijn vooral bezig met werk en social media, terwijl de ouderen niet nòg een keer het op willen (kunnen) nemen tegen de “elite”. Maar dat onze regering ook in de maag zit met de gele hesjes en de politie al snel overspannen laat optreden tegen mensen die alleen al zo’n kledingstuk dragen of een “verkeerde” tweet uiten, toont aan dat onze politici zich ook ongemakkelijk beginnen te voelen. Het zal toch niet zo zijn dat de protesten in ons polderland (waar door burgers dezelfde klachten worden geuit) óók gaan toenemen?

De veranderingen moeten dus vooral komen uit landen als Hongarije, Italië en – in dit geval – Frankrijk. Afgaande om berichten in de media houden we rekening met een veldslag. Bemoedigend is dat politieagenten op straat, die ook tot de middenklasse behoren, niet voor de (heersende) elite willen vechten tegen hun eigen volk, ook niet voor dom willen worden gehouden of zelfs hun leven riskeren.

De massale inzet van het leger doet het ergste vrezen.

Napoleon President Emmanuel Macron en zijn regering proberen duidelijk chaos te verspreiden om legitiem burgerprotest de kop in te drukken en een nationale noodtoestand (staat van beleg) uit te roepen. Deze strategie is echter spelen met vuur, omdat de haat onder de bevolking alleen maar groter wordt. Ondertussen blokkeren ambulancechauffeurs de toegang tot het parlement en verplaatsen de taxichauffeurs zich naar de versterkingen.

Volgens de Franse inlichtingendiensten zal een “harde kern van enkele duizenden mensen” (gewapend) naar Parijs willen komen om “te slopen en te doden”. Deze opmerking deed ons meteen denken aan de bloedige strijd op het Maidanplein in Kiev. Daar waren ook (door het Westen geïnstalleerde) sluipschutters op de daken aanwezig die op de “eigen” bevolking schoten. De heersers, zoals ook in de DDR destijds, kunnen de grimmige (voor hen bedreigende) situatie alleen met geweld beheersen, maar tegelijkertijd zijn ze bang voor een revolutie wanneer de situatie escaleert.
Vergeet niet dat de Franse revolutie niet bloedeloos geweest. En Nicolae Ceaușescu heeft uiteindelijk ook weinig aan zijn leger gehad. Als de eerste dode lichamen van vredelievende demonstranten in de straten komen te liggen is er geen weg meer terug.

Jupiter heeft een tijd geleden een boek geschreven. Over de inhoud hebben wij het liever niet, maar de titel is wel tekenend voor het Frankrijk van vandaag.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Become a Patron!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.