20 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Repelsteeltje leeft: hoe de EU mensenrechten vertrapt

eu

Afleidingsmanoeuvres succesvol: terwijl Nederlandse en Duitse toppolitici mobiliseerden tegen de Hongaarse wet inzake de bescherming van jongeren en gezinnen, lanceerde het Europees Parlement zelf een aanval op de fundamentele mensenrechten.

“Vandaag
bak ik, morgen brouw ik , overmorgen
breng ik de koningin haar kind;
Oh, wat goed dat niemand weet
dat ik Repelsteeltje heet!”

“Oh, wat goed dat niemand weet dat ik Repelsteeltje heet!” Je doet onvermijdelijk denken aan het vervelende mannetje uit het sprookje van Grimm, dat achter het kind van de koningin aanzit, als je bedenkt hoe de extreem-linkse kindervernietigers in de EU veilig voelen.

Met een slimme list hielden ze de aandacht van de Europese bevolking op afstand: het gezeur van Europese waarden die de Hongaarse jeugdbeschermingswet in gevaar zou brengen, het theater rond de propagandaverlichting van de Allianz Arena in München ter gelegenheid van de EM-wedstrijd op 23 juni 2021 leidde dat alles effectief af van wat er een dag later in het Europees Parlement gebeurde.

Een schurk, die slecht denkt: Enerzijds een volkomen legitieme en zelfs wenselijke wet in de zin van een gezinsvriendelijke staatsbasisoriëntatie, die onnatuurlijke afwijkingen van de norm terug verbannen naar waar ze thuishoren: op het gebied van wat een staat kan tolereren, maar niet actief mag promoten; aan de andere kant een schandalige aanval op het recht van ieder mens op leven, op lichamelijke integriteit, op zijn onschendbare waardigheid.

Nee, deze keer gaat het niet om CoVid-19 en vaccinatie, maar om iets veel fundamentelers: omdat de EU het tot de nieuwe norm wil verklaren en er nu al de kinderzielen mee wil besmetten, wat duidelijk in tegenspraak is met christelijke- Westerse traditie en gezond verstand, ze brengen hulde aan apostelen van een nieuwe heidense moraal, vooral Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die crashte als minister van Defensie, de regenboogcultus en het lef hebben om haar absurde protest tegen de voorbeeldige beschermende maatregelen van Hongarije te rechtvaardigen met ” Europese waarden”. Een blik op enkele hand-outs van Duitse autoriteiten is voldoende om een ​​idee te krijgen van hoe ver de verderfelijke regenboogreligie in dit land al is gekomen.

Gezien de zaken Edathy en Metzelder, die slechts het dunne topje zijn van een enorme ijsberg van pedocriminele perversies , gezien de 30.000 verwijzingen naar kindermisbruikzaken die aan het licht zijn gekomen door de onderzoeken naar de misdaden van Münster, Lügde en Bergisch -Gladbach, en gezien tweederde van de gevallen van misbruik in de katholieke kerk die van hetzelfde geslacht waren, geen verdere uitleg: de bescherming van Europese jongeren tegen absurde seksuele praktijken, tegen onnatuurlijke perversies en pathologische wangedrochten is aan de orde van de dag !

De excentrieke Europese elites sloegen eind juni twee vliegen in één klap: hun propagandacampagne voor de absurde regenboogideologie onder het mom van het beschermen van zogenaamd Europese waarden was de ideale dekmantel om hun eigen aanval op juist deze waarden te verbergen voor de openbaar.

“Een links-groene meerderheid in het EU-parlement heeft ervoor gezorgd dat de aanval op het recht op leven en de menselijke waardigheid nu een officiële EU-richtlijn is”, klaagde Sven von Storch, woordvoerder van het Family Protection Initiative.

Zijn verontwaardiging is gericht tegen de goedkeuring door het EU-parlement van het zogenaamde Matić-rapport op de dag na de interland Duitsland-Hongarije. “De meerderheid van de EU-Europarlementariërs sprak zich uit voor abortus als een ‘mensenrecht’ en voor gender- en LGBT-indoctrinatie op scholen “, zei Hedwig von Beverfoerde van de door september gesteunde demobeweging voor het recht om te leven. “Deze beslissing is weer een dieptepunt in een lange reeks corresponderende stemmen in het EU-parlement”, die natuurlijk alleen de ideologieën volgt die al in veel landen de overhand hebben gehad.

Von Beverfoerde, die de EP-leden altijd nauwlettend in de gaten houdt, vat samen: » 378 EP-leden stemden voor het verslag, 255 tegen en 42 onthielden zich . Zoals verwacht stemden de sociaal-democraten, de groenen en links bijna unaniem voor het verslag. Dat zou echter niet genoeg zijn geweest: het rapport behaalde slechts een meerderheid door de stemmen van bijna alle liberalen en 36 christen-democraten.”

Om de ernst van deze aanval op de fundamentele waarden van liberale landen nauwkeurig te kunnen meten, moet men weten hoe de Duitse wet het leven in de baarmoeder definieert, namelijk als iets dat niet van de menselijke waardigheid mag worden beroofd. Zoiets als een »recht op abortus« kent volgens de levensrechtenexpert Georg Dietlein in Human Rights Talk niet »ons waardensysteem«. Maar kent het niet “de vrijheid om te kunnen doen wat ik wil” in de zin van artikel 2 GG?

Dietlein: “Ja, maar deze vrijheid heeft ook zijn grenzen – namelijk wanneer ik de rechten van anderen schend .” Ongeboren kinderen zijn geen eigendom van de moeder. »Het feit dat het Duitse strafrecht het doden van een kind voor het begin van de weeën onder bepaalde voorwaarden strafbaar maakt (zelfs als het illegaal blijft!) is een absolute uitzondering op het grondrecht van het reeds bestaande (en niet alleen ‘ worden’) persoon tot leven en fysieke integriteit. Het is een absolute uitzondering en geen recht.” Tot zover de juridische situatie in Duitsland bevestigd door het Federale Constitutionele Hof in 1993.

Maar net als bij het winderige wederopbouwpakket genaamd ” Next Generation EU”, waarvoor alle staten aansprakelijk zijn, de euro-obligaties via de achterdeur , is de gemeenschap nu niet de bewaker van de kwestie van de menselijke waardigheid, maar de vernietiger van wat het oorspronkelijk had ingesteld zelf het doel. In het EU-parlement strijden feministen en egalitairen al jaren voor een ‘mensenrecht’ op de vernietiging van levens.

En zelfs in het land dat zo’n 100.000 geestelijk zwakke en kwetsbare mensen als ‘onwaardig leven’ aan een moordprogramma heeft toegewezen , lijkt dit de politiek of de media niet te deren – dankzij de regenboogvlag. Het vervult een vergelijkbare functie als de swastika-vlag in nazi-marsen . Zelfs toen leidde politiek opportune propaganda met succes de aandacht af van een universele vernietigingsagenda.

In verband met de agressieve rassentheorie van zwarte activisten, die de blanke suprematie wereldwijd zou moeten breken (“Critical Race Theory”) en die nu al over Europa stroomt in de vorm van antiracismemaatregelen, is een explosief mengsel ontstaan: een nooit Een eindige stroom leden van vitale families uit zuidelijke continenten komen in aanraking met westerse samenlevingen waarin decadente blanken hun eigen kinderen vermoorden . Europa heeft een mechanisme van zelfvernietiging in gang gezet waarvan het aftellen al een tijdje loopt. Zelfs het rijk dat in de naoorlogse jaren uit de ruïnes van Hitlers almachtsfantasieën is verrezen, zal zeker geen duizend jaar duren.

Het zich afkeren van de christelijke traditie van Europa, die is vervangen door een nieuw heidendom van willekeur , dat de CDU/CSU nu volledig heeft begrepen, is symptomatisch voor het naderende onheil . “Het woord ‘christen’ komt twee keer voor in de 140 pagina’s tellende verkiezingsbrochure”, klaagt Sven von Storch, verwijzend naar hun Bondsdag-verkiezingscampagne, en concludeert: “In 2021 lijken christenen niet meer te bestaan ​​voor de Unie.”

Demo voor iedereen bevestigt de bevindingen: hoewel de Duitse parlementsleden van de christen-democraten en de christen-socialen niet voor het Matić-rapport als geheel hebben gestemd, kunnen ook zij worden gecertificeerd als verraad aan het christelijke ethos. Net als Demo für alle en haar partnerorganisatie Familienallianz Österreich, hoef je alleen maar het stemgedrag voor het rapport Matić onder de loep te nemen. Dan komt aan het licht wat sceptici van de Unie sowieso al lang vermoedden:

In het geval van de CDU / CSU Europarlementariërs waren 44 van hen het eens bij de bespreking van de afzonderlijke punten van het rapport. Demo für alle vindt het bijzonder problematisch dat leden van de Unie hebben gestemd voor de punten 13, 17, 18, 23, 26, 64, 73, A, AD en AH, waarin de problematische frameterm “seksuele en reproductieve gezondheid” voorkomt, een woordcreatie uit het links-extremistische milieu, dat het feit van de vernietiging van het leven in de baarmoeder herinterpreteert tot een kwestie van de gezondheid van vrouwen . Zo’n creatief taalgebruik suggereert bijna onvermijdelijk het vermogen van Joseph Goebbels om rond te hangen .

De problematische term is bijvoorbeeld te vinden in punt 17 van het rapport. Niet minder problematisch: punt 26, waarin wordt opgeroepen tot seksuele voorlichting “in overeenstemming met de WHO-normen […] voor de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid” voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat betekent dat in de praktijk? Dat achtjarigen nu moeten leren: als er tijdens de geslachtsgemeenschap gebeurt wat de natuur wil, kan dit dan worden teruggedraaid als een ongewenste bijwerking in een sterfelijke kliniek, zoals de verkiezing van de verkeerde premier? En moet hieruit een vitaal Europa voortkomen?

De koningin had goede redenen om haar kind niet uit te leveren aan iemand die duidelijk zo weinig familiegevoel heeft als Repelsteeltje. Ze wist: de egomaniakale psychopaat was alleen met zichzelf bezig, het welzijn van het kind was niet belangrijk voor hem. Uiteindelijk verraadt Repelsteeltje zichzelf en wordt ontmaskerd. Uit woede hierover scheurt de slechterik zichzelf aan stukken. Helaas is zo’n bevrijdend happy end voor de EU niet in zicht.

*) DR.PHIL.MEHRENS . Korte biografie:

Studeerde literatuur en theologie in Zwitserland en Duitsland met aansluitend doctoraat. Stage (radio) in Zürich, daarna diverse journalistieke opdrachten in de christelijke sector.

Tegenwoordig werkt hij als freelance auteur, journalist en docent in Noord-Duitsland. Als theoloog sinds 1988 (lang verblijf in de VS), sterk beïnvloed door de theologische leiding van de Coral Ridge Presbyterian Church / Evangelism Explosion in Fort Lauderdale / Florida en haar directeur James Kennedy. In zijn vrije tijd werkt hij ook graag als (lied)dichter.

 

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.