Regering, politici én de media moeten betalen voor onverantwoordelijk gedrag

quarantine

De hogepriesters van de nieuwe religie van “Angst en Beven” geloven, nemen aan, denken te weten, voorspellen, waarschuwen en dreigen. De hogepriesters zijn gehuld in witte jassen, hebben doorgestudeerd, zijn doorgeschoten en worden niet belemmerd door praktische inzichten van lager niveau.

Zoals de dokter in Bakersfield het zei: “Je hebt geleerden en je hebt de praktijk. Beiden hebben niets met elkaar gemeen.”

Welnu, het “beleid” wordt afgestemd op religieus niveau, want de hogepriesters van de medische wereld beslissen op basis van bovengenoemde “ijkpunten”, de regering volgt. Stukje bij beetje, stapje voor stapje wordt de bevolking onderworpen aan onbewezen zekerheden, aannames en abstracte statistieken. Het hoofddoel is niet het stoppen van een onzichtbare vijand, maar het uitschakelen van ons afweermechanisme.

Er is in het leven slechts één zekerheid: er komt hoe dan ook een eind aan en achteraf bezien is het in een zucht voorbij gegaan en vergeleken met de eeuwigheid maar een fractie van niets. Daarom moeten wij ALLES in het werk stellen om geen enkel momentje verloren te laten gaan of ons af te laten pakken door tirannen, dictators of democratieën. Een regering (lees; de koning en zijn dienaren) is per definitie tiranniek en doet er alles aan om de bevolking te controleren teneinde de macht te behouden. Dat is de opdracht. Met de huidige, bewust gecreëerde “coronacrisis” is een nieuwe fase ingegaan. De heersers menen dat wij ons leven als het ware in moeten leveren, ons moeten verstoppen in onze huizen om een “virus” de kans te ontnemen ons ter plekke te doden. In ons land houdt de ene helft van de bevolking de andere helft nauwgezet in de gaten. De tirannieke taktiek van “valse vlaggen” en “verdeel en heers”, blijken succesvol. Ondertussen kan men van alles onder dekking van de lockdowns uitvoeren, aan het zicht onttrokken.

De mensen blijken een grote minachting voor hun eigen integriteit te hebben. En daarmee voor dat van de medemens. Door de aangewakkerde angstpandemie zijn we vergeten dat ons lichaam ons kan beschermen tegen allerlei boosaardige bedreigingen van buitenaf, NIET regeringen. Kleine micro-organismen als bacteriën en virussen zijn onze beschermers, NIET onze vijanden. Onze aangeboren natuurlijke verdedigingsmechanismen (immuunsysteem) zal als sneeuw voor de zon verdwijnen als we niet meer worden blootgesteld aan bacteriën, bacillen, schimmels en virussen. Van staatswege, met ondersteuning van de geleerde hogepriesters van de medische wetenschap wordt ons dag in dag uit aangepraat dat deze natuurlijke vriendenkring een boosaardige vijand is.

Het slopen van ons immuunsysteem lijkt wel een jihad, een heilige oorlog, de verspreiding van de nieuwe wereld religie: het “Nieuwe Covidisme”.

Coronavirussen, die we al decennia kennen als verkoudheidvirussen, vormen geen enkele bedreiging voor onze gezondheid, vooropgesteld dat we een goed functioneren afweermechanisme paraat hebben, waarvan het door ons lichaam geproduceerde virus de laatste verdedigingslinie vormt. Dat immuunsysteem moeten we uiteraard wel goed onderhouden door onze logica toe te passen, dat ons lichaam een tempel is, een fort in militaire zin. Dat onderhouden van het verdedigingsmechanisme moeten we doen door het toelaten van vitamines, zoals vitamine D, die de zon levert. Daarnaast een goed dieet en gezonde eetgewoonten, voldoende beweging en sportactiviteiten, voldoende slaap en tijd inruimen voor rustig relaxen. Gewoon op een zo natuurlijk mogelijke manier leven in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Dat laatste komen we nog later op terug.

Maar wat is nu de praktijk?

Alle bovenstaande natuurlijke leefregels worden door de idiote hogepriesters van staatswege VERBOTEN! Binnen blijven, handen wassen, afstand houden, etc. etc. om de “vijand buiten de deur te houden”. Ons immuunsysteem wordt met de dag luier en sukkelt als vanzelf in slaap en sterft uiteindelijk een zachte dood. Wat de overheid dus in feite doet is het ritueel vermoorden van heel veel mensen, door de geleerde hogepriesters continue leugens te laten verspreiden, te waarschuwen, statistieken te vervalsen en dreigementen te uiten. Kortom: om de angst er in te houden en daarmee je gezondheid te waarborgen. De mensen hebben nog niet in de gaten, dat de maatregelen veel meer slachtoffers gaat eisen dan dit “verkoudheidsvirus” COVID-19. Niet vergeten: wij maken zelf dagelijks biljoenen virussen aan om gezond te blijven.

Wat is hier de bedoeling van?

Vrijwel ALLE maatregelen die de overheid uitvaardigt zijn levensbedreigend. Is dat soms de bedoeling? Steeds meer worden de cijfers zodanig gemanipuleerd, door als overlijdensoorzaak “COVID-19” te noteren en hoe meer “coronadoden” hoe machtiger de overheid en hoe geloofwaardiger de hogepriester. Een belangrijke factor om ziek te worden is “stress”, spanningen door onzekerheid. Daarmee maken we ook ons immuunsysteem zwakker, omdat het de verkeerde energie op de verkeerde plaatsen genereert. Andere soorten van infecties krijgen dan meer kans. Met andere woorden: mensen worden vaker ziek door onbestemde voorgevoelens, spanningen en stress, allemaal bekend bij de wetenschap en dus bewust veroorzaakt door de overheid met haar dwingende maatregelen, die ook zijn gericht om de mensen elkaar te laten controleren, corrigeren of simpelweg aan te geven bij de politie. Mensen zijn bang voor elkaar en ook dat levert stressgevoeligheid op.

Maar er zijn nog veel meer factoren die stress opleveren. Wat te deneken van werkloosheid en de angst voor geldgebrek. Zorgen om de voedselvoorziening, vereenzaming en isolatie, gebrek aan beweging en bewegingsruimte door zelfopsluiting, allemaal veroorzakers van stress, wat ten koste gaat van ons afweersysteem. We hebben het dan nog niet eens over familieproblemen, mishandelingen, burenruzies etc. Wie beweert dat de zelfmoordstatistieken geen ander beeld zullen laten zien, moet nog maar eens goed nadenken.

In het buitenland: mondkapjes

In de verpleeghuizen in Italië zijn duizenden mensen overleden door zuurstofgebrek. Soms aan de beademingsmachine, maar ook door het door de overheid verplicht gestelde dragen van mondkapjes. Zelfs oude mensen die van de IC af kwamen, omdat ze “herstellende” waren verklaard en naar verpleeghuizen werden overgebracht, moesten dag en nacht nog mondkapjes voorhouden – en zijn letterlijk gestikt. Het dragen van deze lapjes levert direct stress voor het lichaam op. Door het inademen van eigen CO2, wordt een aanslag op de zuurstoftoevoer in de longen gepleegd. Wat te denken van 80-plussers, die hele dagen op bed blijven liggen, niet meer buiten komen en dan ook nog eens zo’n masker moeten dragen, terwijl ze aan het “herstellen” zijn? De Italiaanse regering zou wel eens aangeklaagd kunnen worden voor genocide. De Italiaanse regering weet ook, dat iedere gepensioneerd budgettair de schatkist € 280.000 kost – maar dat is maar een opmerking terzijde….. Het is wel gebleken dat die lappen nergens goed voor zijn, anders dan het stimuleren verstikkingsverschijnselen. Mogelijk werkt het ook nog eens averechts. Virussen springen niet van de een naar de ander. Of van de kat op de mens. Ongefundeerde fantasieverhalen, ook wel “medische wetenschap” genoemd. Mits men het even aantoonbaar kan maken, inzichtelijk voor de leek, via live-stream filmbeelden, geen animaties die zijn ingekleurd.

Beademingsapparaten bron van ziekten.

Dan hebben we nog het onderwerp beademingsapparaten waar ook het laatste woord nog niet over is gesproken. Want ook medici zijn naäpers en pas na duizende doden wordt er ook eens iemand wakker, zodat zelfs de massamedia er niet meer onderuit kunnen. Sommige ziekenhuizen – die overigens verrassend weinig patienten hadden te behandelen – kwamen er achter, dat er ongweoon veel patienten overleden aan het beademingsapparaat. Enkele artsen vreesden, dat deze apparaten eerder slecht dan goed waren voor bepaalde patienten. Mechanische ventilatoren drukken zuurstof in de longen, wiens longen niet meer goed functioneerden. Om dat te doen, moeten de patienten onder narcose, zodat er door de keel een luchtslang naar binnen kan worden gebracht. Met dodelijke gevolgen. Door de bank genomen overlijdt de helft van de aan de beademing liggende patienten. Volgens “experts”. Maar het is bekend, dat dat percentage meer dan 80% is – gegevens uit New York. Dus als je op een brancard het ziekenhuis wordt ingereden met ademhalingsproblemen, dan is het bijna zeker dat je er in een kist weer wordt uitgereden.

Dan hebben we het nog niet eens over de hygiënische toestanden in het gemiddelde ziekenhuis.

Het is nogal wat, 80%. De geleerden in witte jassen kunnen we welhaast betitelen als de “Hogepriesters des Doods”. Of het nu de WHO, CDC, NHS of het RIVM is: allemaal hebben ze vanaf het begin gedrukt op het toepassen van “ventilatoren”, koste wat kost. Een figuur als Trump ziet het nog steeds als een wedstrijd wie de meeste kan produceren. Het propageren van deze methode van beademing werd luid in het rond gebazuind, mede om te voorkomen dat gangbare medicijnen werden gebruikt, alvorens het vaccin beschikbaar komt. Dit soort moordplannen zijn niet te tolereren en moeten hard worden afgestraft. Alleen al door het betalen van het drievoudige voor een patient aan de beademing, worden misdaden in de hand gewerkt. Door taktisch de familie buiten het ziekenhuis te houden – wegens besmettingsgevaar – kan de geest van Dr. Mengele zijn gang gaan.

Bovendien hebben we genoeg feitelijke informatie kunnen verzamelen hoe je statistiek kunt misbruiken om een “pandemie” te verantwoorden en daarmee een “lockdown”, die gegarandeerd een tweede “pandemie” in de hand werkt. Een bewuste keus?

CBS sterftecijfers pieken – maar niet vanwege “corona”.

ALLE maatregelen tegen het zogenaamde COVID-19 virus, hebben in feite voortijdige sterfgevallen in de hand gewerkt en daardoor allerlei ziekten gestimuleerd. Niemand sterft aan het COVID-19 virus, maar aan andere problemen. Door die idiote maatregelen is door stress de mens vatbaarder geworden voor allerlei ziekten en kwalen. Omdat ziekenhuizen alleen nog coronapatiente behandelen, sterven er gegarandeerd nog meer mensen, die niet kunnen worden behandeld. Als de sterftecijfers van het CBS plotseling 50% omhoog schieten en er met terugwerkende kracht nog “coronadoden” aan moeten worden toegevoegd, dan weet u toch ook wel hoe laat het is? Die sterftecijfers konden wel eens het gevolg zijn van verwaarlozing van patienten die geen “corona” hadden en dus aan wat anders zijn overleden. Later zal wel blijken, in hoeverre de bewering juist is, dat de piek in sterftegevallen is te wijten aan de “lockdowns”. De overheidsleugens zijn nooit zo snel, of de werkelijkheid achterhaalt ze wel.

De psychische schade van deze lockdown methode is verwoestend, als we alleen al kijken naar de zelfmoord ratio in de VS. Misschien valt het in Nederland nog mee, maar over een paar jaar weten we dat zeker. Als ooit de bedoeling van deze valse crisis gemeengoed is geworden, is er nog veel meer schade te verwachten. Al was het alleen al wegens schaamte en spijt.

Conclusie

Ziekte en doodsoorzaken tengevolge van de overheidsmaatregelen zullen oneindig veel hoger zijn dan waar deze gefabriceerde pandemie om is begonnen: het “coronavirus”. Denk niet dat we er vanaf zijn, als ooit die lockdowns worden opgeheven. De effecten zullen nog jaren gevoeld worden, omdat de onherroepelijke economische recessie veel meer slachtoffers gaat maken, met de gezondheidsdiensten op hun gat. Hogere sterftecijfers zijn per slot van rekening ook een aandachtspunt van de heersende kaste om de wereld wat “leefbaarder” te maken – voor hen dan, niet voor het armzalige gepeupel. Hun anderhalvemetereconomie moeten we allereerst collectief om zeep helpen, omdat er geen gevaar van ons eigen lichaam is te vrezen, des te meer van een inmiddels ontmaskerde, vijandige overheid met hun nieuwe religie.

Hopelijk gaan de mensen toch een keer in de gaten krijgen dat ze het heft in eigen hand moeten nemen, voordat ze verplicht met een of ander “wondermiddel” worden geïnjecteerd. Want als dat gebeurt, is het definitief over en uit. “Let een beetje op elkaar”?

Ik zou zeggen: “We gaan nu wat minder op elkaar en wat meer op koning en ministers, de hogepriesters des doods en hun (financiële) handlangers letten”.

Wij mensen moeten ze duur laten betalen en miljardenclaims voorbereiden om ze persoonlijk, stuk voor stuk, te straffen voor de keiharde leugens en het geniepige bedrog om de bevolking definitief tot slavernij te brengen. Ze zijn net een stapje te ver gegaan.

lockdown

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.