trump

Pyongyang buigt niet voor Washington

De top met Donald Trump en Kim Jung-Un is zonder resultaat geëindigd. Dat de Amerikaanse president Trump niets minder van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un eist dan de onvoorwaardelijke overgave en onderwerping aan de Amerikaanse hegemonie is niet echt een verrassing, maar past in het huidige beeld van de Amerikaanse agressiediplomatie.

Zo complex als de wereldwijde machtsstructuur lijkt te zijn, zo zijn ook de politieke daden van het Amerikaanse imperium moeilijk te doorgronden – behalve als je de grote context in de gaten houdt. Wat een grillige actie van de even grillige president van de VS Donald Trump leek, de toenadering tot Noord-Korea, is echter bijzonder goed doordacht en heeft als doel de grenzen van het versterkte Chinese rijk vanuit Amerikaans gezichtspunt terug te dringen en de leidende rol van dat land in de wereld teniet te doen.

De top tussen de VS en Noord-Korea in Hanoi is mislukt, net zoals alle vorige pogingen tot vrede zijn mislukt. Dit is een vooropgezet plan. Washington heeft (steeds weer) geweigerd om de sancties tegen het land stapsgewijs op te heffen. Dat komt omdat sancties de manier zijn waarop Washington een economische oorlog tegen een vijand vervolgt die de afgelopen zes en een halve decennia het doelwit was van de Amerikaanse vijandigheid.

Voor het geval dat u het niet opgemerkt heeft: het Amerikaanse beleid ten aanzien van Noord-Korea is gericht op een regimeverandering, net zoals het geval is met Iran, Cuba, Rusland, Venezuela en elk ander land dat de “morele superioriteit” van Washington en “haar door God gegeven recht” om de wereld te regeren niet accepteert.
Economische wurging (sancties) is maar één manier waarop Washington de dissidenten probeert neer te slaan en haar wil met een ijzeren vuist probeert op te leggen.

Maar hou uzelf niet voor de gek, dit conflict gaat niet om nucleaire wapens, sterker nog, de Trump-administratie heeft niet eens de moeite genomen om een ​​team van wapeninspecteurs te verzamelen om waarschijnlijke nucleaire sites te onderzoeken. De reden? Omdat het niet om nucleaire wapens gaat… het gaat om een regimeverandering, het gaat om het toebrengen van maximale pijn en lijden aan het Koreaanse volk, en hopen de VS dat dat volk de wapens tegen de regering opneemt en Kim en zijn kabinet gewelddadig af zetten.

Dat is het doel. Dat is altijd het doel geweest. Het blokkeren van stookolie, essentiële medicijnen en essentiële voedselvoorraden worden allemaal gebruikt om sociale onrust en politieke anarchie te bevorderen.

Klinkt bekend? Dat zou moeten, want Washington heeft het verheven tot een kunst.

Kim Jong Un woonde de top in Hanoi bij in de hoop dat Trump kon worden overgehaald om zijn eerder gedane afspraak na te komen. Hij hoopte dat Trump de oorlogszuchtige politieke klasse zou overrulen en de overeenkomst zou respecteren die hij in juni 2018 in Singapore had gesloten. Hier is een samenvatting van wat we destijds meldden over de eerste top:

In juni ontmoette Kim Jong-un de Amerikaanse president Trump in Singapore. Een “bevriezing om te bevriezen” – de stop van het testen van nucleaire en raketten door Noord-Korea in ruil voor het stoppen van militaire manoeuvres door de VS – werd overeengekomen. Een gezamenlijke verklaring werd ondertekend met een lijst van toekomstige taken, in een vergelijkbare chronologische volgorde als in de Panmunjeom-verklaring:
President Trump en voorzitter Kim Jong Un voerden een uitgebreide, diepgaande en oprechte gedachtenwisseling over de aangelegenheden die verband houden met
1. de totstandbrenging van nieuwe betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea en
2. de opbouw van een duurzaam en robuust vredesregime op het Koreaanse schiereiland. President Trump beloofde
3. om veiligheidsgaranties te bieden aan Noord-Korea, en voorzitter Kim Jong Un bevestigde zijn vaste en onwrikbare verbintenis om de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te voltooien.

Dit is in hgrote lijnen de beschrijving van de deal tussen Trump en Kim. Wat u ook mag denken van Kim Jong-Un, hij is geen dwaas. Hij was het er niet mee eens àlle nucleaire en raket-testen te beëindigen en zijn nucleaire arsenaal voor niets te ontmantelen. Er werd een overeenkomst gesloten om de betrekkingen te normaliseren en een “robuust vredesregime” op het schiereiland te creëren, gevolgd door een gefaseerde ontmanteling van kernwapens. Trump heeft deze deal toen gesloten en nu heeft hij de deal weer verbroken, net zoals de Verenigde Staten soortgelijke deals in het verleden ook hebben verbroken.

Als nucleaire wapens nu de belangrijkste zorg van Washington waren, hadden ze volop gelegenheid om ermee aan de slag te gaan. Maar de kernwapens hadden niet de hoogste prioriteit, toch? De hoogste prioriteit was het regime op alle mogelijke manieren te verpletteren en het te vervangen door een volgzame stroman die het bevel van Washington zou uitvoeren. Dat is het echte doel.
Dit is wat de New York Times op donderdag meldde:
trump

Het lijkt er dus op dat Trump tegen de media heeft gelogen over de eisen van Kim. Maar onthoudt dat Kim niet om iets materialistisch van de VS heeft gevraagd, maar alleen om een aantal sancties op te heffen als beloning voor de vele stappen die hij had gezet om de relaties te normaliseren. Maar Trump weigerde om die goede trouw in een gebaar om te zetten, hij hield zich simpelweg aan de hardline aanpak van de regering die stipuleert dat sancties niet opgeheven zullen worden totdat er volledige, verifieerbare denuclearisering is.

Helemaal geen bewegingsruimte.

Toch zei Kim dat hij zijn testen van nucleaire en ballistische raketten niet zou hervatten en dat hij zou deelnemen aan toekomstige onderhandelingen. Met andere woorden, hij werd neergeslagen door Trump, maar bleef stoïcijns coöperatief. Punt voor hem.

Maar waarom? Waarom zou Kim doorgaan op het pad van vrijgevigheid, samenwerking en denuclearisering wanneer het Trump-team weigerde iets terug te geven?

Voor het antwoord op deze vraag moeten we kijken wat er in het echt onder de radar gebeurt.

Ogenschijnlijk ziet de Top van Hanoi eruit als gesprekken op hoog niveau tussen de VS en Noord-Korea, maar er gebeurt naturlijk meer dan op het eerste gezicht lijkt. In werkelijkheid speelt Kim voor het publiek in Seoul, Moskou en Beijing. Met andere woorden, zijn inspanningen bij het stichten van vrede en denuclearisering hebben meer te maken met kritische handelspartners en bondgenoten, dan met Donald Trump.
Neem alleen maar de handelspartner China: de handel met China vertegenwoordigt 57% van de invoer uit Noord-Korea en 42% van de uitvoer.

China is de reddingslijn van Noord-Korea, en daarom is Kim zo coöperatief jegens het Westen. Natuurlijk wil Beijing niet dat de kleinere staten zoals Noord-Korea het regionale machtsevenwicht verstoren door kernwapens op te slaan. Dat werkt niet. Daarom stemde China ermee in om sancties op te leggen aan Noord-Korea nadat Kim in het najaar van 2017 provocerende kernproeven had gestart.

Conclusie: het is China dat de Noord-Korea naar de onderhandelingstafel heeft gedwongen, en niet Trump. En het is China dat veel van het scenario van Kim in Hanoi heeft geschreven. Het spreekt voor zich dat elke oplossing voor de huidige confrontatie tussen de VS en Noord-Korea in Beijing ook in kaart zal worden gebracht.

Wat is dus de strategie waarop Kim en Beijing zich hebben gebaseerd, als Washington weigert te onderhandelen, compromissen te sluiten of sancties te versoepelen? Wat kunnen zij dan nog doen.

Aardig wat eigenlijk, als Kim doorgaat op hetzelfde pad dat hij nu ingeslagen is, dat wil zeggen: hij moet doorgaan met het denuclearisatieproces, ook al weigert Trump dat met acties te beantwoorden. Kim moet ook nauw blijven samenwerken met zijn bondgenoten om spanningen te verminderen, vertrouwen op te bouwen en de steun van de bevolking voor verandering, samenwerking en hereniging te versterken. Als Washington inflexibel gaat worden, moet Kim een coalitie voor ondersteuning opbouwen. En in dat opzicht lijkt hij de goede kant op te gaan.

De strategie van Kim is niet ingewikkeld: het wordt “public relations” genoemd en hij wint de strijd met Trump op punten. Het is niet voor niets dat Kim’s publieke goedkeuring na de eerste top met Trump in Zuid-Korea omhoog geschoten is. Maar in de VS, waarvan de bevolking denkt dat hun land het middelpunt van het universum is, wordt het “brute dictator”-onderwerp op elk nieuwsprogramma van de mainstream media nauwkeurig opgevolgd, en zijn de goedkeuringspercentages van Kim nog steeds vrij laag.

Belangrijk is ook dat China en Rusland de inspanningen van Kim steeds meer steunen en vinden dat de kwestie van de sancties door de VN moet worden herzien. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zei hierover:

Pyongyang heeft aangekondigd dat het zich houdt aan een moratorium op nucleaire testen en lanceringen van ballistische raketten. Wij zijn van mening dat de Veiligheidsraad op zijn minst bepaalde gebaren kan maken door de sancties te versoepelen of op te heffen wanneer deze de uitvoering van gezamenlijke Zuid-Koreaans-Noord-Koreaanse projecten belemmeren. Tijdens hun recente ontmoeting, stemde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim Jong-U ermee in de spoorwegverbinding tussen de twee landen te herstellen. Waarom zou de Veiligheidsraad niet analyseren hoe het sanctieregime zó kan worden gewijzigd dat de spoorhereniging van de twee Korea’s wordt gestimuleerd?

Het punt is dat Kim een ​​plan heeft dat de VS niet raakt en dat uiteindelijk zal leiden tot het versoepelen van de sancties. Zijn stappen naar vreedzame interactie met het Zuiden vergezeld van geleidelijke denuclearisatie vorderen, ondanks de tegenwerking van Washington. En ondanks wat gehersenspoelde Amerikanen denken, is Kim een moderne man die dramatische hervormingen wil doorvoeren die de economie van de Noord-Korea zullen openen voor buitenlandse investeringen, infrastructuurontwikkeling, hogesnelheidstreinen, delfstoffenwinning, gaspijpleidingen, Siberische olie, scheepsbouw en particuliere marktactiviteiten (in feite het plan-Moon/Poetin).

Kim is geen marxistische revolutionair noch een communistische ideoloog. Hij is een heldere, Zwitsers geschoolde, vader van drie kinderen, houdt van basketbal en karaoke, en heeft besloten zijn kernwapenprogramma opzij te zetten en mee te doen aan een regionaal ontwikkelingsplan dat zijn land zal moderniseren, zijn mensen uit de armoede zal halen en de investeerders zal aantrekken, waardoor het versplinterde schiereiland verandert in een welvarende en vreedzame natie.

Washington zal dat tot het laatst proberen te dwarsbomen.

In Azië hebben de VS nog een bondgenoot: Japan, een land dat als een betrouwbare pijler in de Stille Oceaan alleen kan voortbestaan als Zuid-Korea als een aanvullende economische macht niet verloren gaat. Het coalitie-initiatief van het Noorden heeft beweging in het spel gebracht en de Amerikaanse overheid heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om niet slechts als toeschouwer een potentieel erosieproces in die regio gade te slaan. Dit was verstandig, gezien vanuit het Amerikaanse standpunt, maar of het zal lukken om het Koreaanse noorden meer naar het zuiden te lokken en zo uit de invloedssfeer van China weg te halen, zal moeten blijken.

In deze context moeten we ook de Amerikaanse activiteiten op het eigen continent zien. Met de aanhoudende pogingen om het regime in Venezuela omver te werpen, wordt het duidelijk dat de VS haar invloed in Zuid- en Midden-Amerika willen veiligstellen en uitbreiden.

Trump spreekt al sinds media 2017 openlijk over oorlog om de controle over de enorme oliereserves van Venezuela te verkrijgen. Het Pentagon en voormalige overheidsfunctionarissen, die inmiddels zijn ontslagen, verzetten zich tegen de actie. Maar Trump is nu omringd door neocons die zijn doel delen: het verwijderen van de vorig jaar democratisch gekozen president Maduro en het controleren van de natuurlijke hulpbronnen van het land. Oorlog en het inzetten van flase flag operaties (chemische aanvallen) zijn opties die (soms openlijk) worden overwogen.

De VS hebben geen excuus om Venezuela binnen te vallen. Defense One zegt hierover: “Internationaal recht verbiedt de bedreiging of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van een staat.”  Er zijn twee uitzonderingen genoemd in het VN-handvest: zelfverdediging en toestemming door de VN-Veiligheidsraad, en geen van beide zijn voor Venezuela van toepassing. In eigen land zou Trump het Amerikaanse Congres ook nog nodig hebben om een aanval goedgekeurd te krijgen, wat onwaarschijnlijk is bij een democratisch gecontroleerd Huis, niet omdat de Democraten tegen oorlog zijn, maar omdat ze Trump tegen zijn.

De tactiek is om een humanitaire crisis in Venezuela af te kondigen, eentje die een humanitaire interventie vereist waardoor de VS vervolgens troepen denkt binnen te kunnen brengen om humanitaire hulp te bieden (BBC). Als de voet eenmaal tussen de deur is, is het eenvoudig om van een excuus een conflict te maken.

Geen middel wordt geschuwd. Het in de brand steken van vrachtwagens die kennelijk Amerikaanse levensmiddelen en medicijnen over de Venezolaanse grens vanuit Colombia zouden vervoeren, was overduidelijk een geplande provocatie. Geloofwaardige videobeelden en getuigen toonden aan dat de brandstichting werd uitgevoerd door aanhangers van de door de VS gesteunde oppositie Juan Guaido.

De opmerkingen van de Amerikaanse vice-president Michael Pence over Ecuador en Nicaragua, die ook wijzen op destabilisatie, spreken voor zich. Het is duidelijk wat er hoog op de Amerikaanse agenda staat.

Des te indrukwekkender in dit verband is het Cubaanse referendum voor een nieuwe grondwet. Dit laatste staat in het teken van een duidelijke toewijding aan de bestaande socialistische eigendomsverhoudingen met een gelijktijdige liberalisering en machtsbeperking van de communistische ambtenaren. Hervormingen moeten de hele toko actualiseren.

Het feit dat 84% van de kiezers deelnam aan dit referendum en 87% ervóór heeft gestemd, is een uitdaging van de Cubanen aan de gereanimeerde achtertuin-ideologie van de Verenigde Staten. Het Cubaanse signaal zal nieuwe agressie uitlokken, en het valt nog te bezien of het continent niet anders zal bewegen dan waarop tot voor kort werd gespeculeerd.

Het is dus ook geen toeval, maar een onderdeel van een duidelijk Amerikaans plan dat hun aanvallen op Duitsland en haar energiebeleid kunnen leiden tot een langdurige breuk tussen de VS en de EU (als mogelijke contractpartner van Rusland als energieleverancier). Zowel in Europa als in Azië wordt gewerkt aan het beveiligen van de beschermende barrière tegen het Euraziatische blok, namelijk Rusland en China, terwijl tegelijkertijd geprobeerd wordt de rust op het Amerikaanse continent te bewaren.

Dit zijn oude scenario’s, die de veiligheidsadviseur van de voormalig presidenten Lyndon B. Johnson en Jimmy Carter, Zbigniew Brzeziński, eind jaren negentig van de vorige eeuw duidelijk heeft beschreven. Het gaat simpel gezegd over de wereldheerschappij, en dat is niet veranderd sinds de val van de Sovjetunie en de opkomst en versterking van China.

Dat in dit simulatiespel, dat al lang realiteit is geworden, ook de hernieuwde en heftige aanvallen op Iran zijn opgenomen, is slechts een voetnoot. Het plan stáát en Donald Trump volgt het, net als zijn voorgangers. Dat maakt hem een serieuze, gevaarlijke strateeg die deze doelen zonder scrupules nastreeft.

Het goede aan deze zaak is dat dit plan op tafel ligt en je kunt zien wat er hierna komt. Het slechte is dat velen zich het nog niet hebben gerealiseerd. Er komt nog heel wat bij kijken om dat te veranderen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.