SDB

PvdA verraad

Dit steunde de Partij van de Arbeid!

1989: Privatisering van de PTT!

1990: Verlaging hoogste belastingschijf van 72% naar 60%!

1991: Ontmanteling WAO!

1993: Begin privatisering sociale zekerheid!

1994: Volledige privatisering arbodiensten!

1994: Begin liberalisering huurmarkt!

1994: Opsplitsing Nationale Spoorwegen

1996: Privatisering Ziektewet!

1996: Invoering prestatiebeurs!

1996: Privatisering Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds!

1997: Einde zelfbestuur voor universiteiten!

1998: Invoering wet flexibiliteit en zekerheid!

1998: Liberalisering energiemarkt grootverbruikers!

2001: Verlaging hoogste belastingschijf van 60% naar 52%!

2003: Invoering Wet werk en bijstand!

2007: Verlaging vennootschapsbelasting van 29,6% naar 25,5%!

2009: Invoering collegegelddifferentiatie voor de tweede studie!

2009: Beperking AOW-toeslag voor partners!

2011: Pensioenakkoord: AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar!

2012: Verhoging laagste belastingschijf van 33,1% naar 37%!

2012: Besluit tot het invoeren van een ”sociaal” leenstelsel voor studenten, met steun van D66 en GroenLinks!

2012: Verhoging eigen risico in de zorg naar 350 euro!

2013: Steun aan 6 miljard extra bezuinigingen!

2013; Aanschaf van 37 JSF toestellen, kosten 4,5 miljard!

2014: Sluiting van 60.000 sociale werkplaatsen!

2015: Verhoging eigen risico in de zorg naar 385 euro, met steun van GroenLinks!

2016: Akkoord met het neoliberale handelsverdrag CETA!

In naam van compromissen met rechts, voert de PvdA al sinds haar oprichting een kapitalistische koers!

WIE HEEFT ONS VERRADEN?

”SOCIAAL” DEMOCRATEN!

Reacties

Reacties

Exit mobile version