soros

Project “New Ukraine”: George Soros en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken

Drie vrijgegeven documenten tonen de toetreding van de in Hongarije geboren miljardair George Soros tijdens het bewind van Barack Obama tot het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en probeerden daarom samen met Victoria Nuland zijn plannen voor een “nieuwe Oekraïne” uit te voeren.

De elektronische correspondentie tussen werknemers van George Soros ‘Open Society Foundation en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, gevraagd door de conservatieve groep Citizens United, onder vermelding van de Freedom of Information Act (FOIA), laat zien hoe nauw Soros werkte met het toenmalige hoofd van Eurasia, Victoria Nuland heeft samengewerkt.

Hoewel Nuland een drukke vrouw was en een zeer belangrijke positie had als coördinator van het buitenlands beleid van de VS voor Eurazië, vooral in een tijd van verslechterde betrekkingen tussen de VS en de EU aan de ene kant en Rusland aan de andere kant, De e-mails tonen de prioriteit die door het State Department in Washington wordt gegeven aan de wensen van George Soros.

De focus van deze e-mails lag op Oekraïne, waar de in Hongarije geboren miljardair extreem actief was en is. Via zijn International Renaissance Foundation (IRF) heeft hij sinds de val van de Sovjet-Unie de ontwikkeling van sociale structuren ondersteund die op een westers model moeten worden gebouwd. Soros is echter geenszins een onbaatzuchtige filantroop, maar vooral een ijskoude zakenman. Enerzijds zorgde het voor bijstand aan de regeringen van Kiev en bracht het geld in de ontwikkeling van projecten van het maatschappelijk middenveld anderzijds aan de lange termijn invloed en het nastreven van winstgestuurde doelen.

Net als in andere landen van de voormalige Sovjetunie streefde Soros ook de uitvoering van zijn eigen politieke ideeën na via deze tweesporenaanpak: een open samenleving geïntegreerd in de Europese Unie. Alles wat stoort en iedereen die dit beleid in gevaar kan brengen, moet indien mogelijk worden bestreden. Dit geldt met name voor staten en regeringen van Oost-Europa, die op nationalisme willen vertrouwen en niet willen dat hun soevereine rechten worden ingeperkt door supranationale organen.

Deze twee tegengestelde krachten kwamen uiteindelijk in 2015 in Rusland samen toen twee organisaties – de Open Society Foundations (OSF) en de Open Society Institute Assistance Foundation – door de regering werden verboden. De reden voor deze aanpak was dat de Soros-organisaties een bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid en de Russische grondwet. Bovenal verwijst dit naar activiteiten zoals het ondersteunen van leden van de oppositie die ageren tegen de regering met de steun van buitenlanders.

Soros zelf benadrukte in een artikel in april 2000 in de New York Review of Books dat de ineenstorting van de Sovjetunie het Westen een “historische kans” had gegeven om de nieuwe staten te “transformeren”. Maar de ‘westerse democratieën’ zouden deze kans hebben gemist omdat ze niet begrepen waar het allemaal om ging. Alleen hij, György Schwartz aka George Soros, begreep dit en daarom “haastte” hij het ene land na het andere om zijn OSF-kantoren op te richten. Wat zou het doel moeten zijn, verklaarde hij botweg:

Om de overgang naar een open samenleving te maken, is een revolutionaire verandering in het regime nodig, die zonder externe hulp niet kan slagen.

Dit is de drijvende ideologie achter de zogenaamde kleurrevoluties in verschillende delen van de wereld, die met succes zijn getest en geïmplementeerd, vooral in Oost-Europa sinds 2000. OSF zelf zorgt alleen voor de steigers in deze landen, terwijl de organisatie die zich toelegt op regime-verandering CANVAS – met financiële steun van OSF – een gids legde om de respectieve ongewenste regering omver te werpen in de handen van de oppositie. De Süddeutsche Zeitung beschreef CANVAS in een artikel van 17 februari 2011 heel toepasselijk “The Umsturz GmbH”.

Hoewel Rusland een te krachtige tegenstander bleek te zijn voor Soros, beschouwt Rusland Oekraïne sinds het plunderen van zijn organisaties steeds meer als de plaats waar een soort beslissende strijd tussen Oost en West zou moeten plaatsvinden. Met de staatsgreep van februari 2014 leken de troepen eindelijk te zijn verslagen, wat de integratie van Oekraïne in de EU- en NAVO-structuren in de weg stond en erop stond. Het feit dat het simpelweg de veiligheidsgerelateerde zorgen van Moskou, die het Kremlin sinds 2008 herhaaldelijk naar voren bracht, genegeerd werd, leek op dit moment iedereen in het Westen bijzonder geïnteresseerd.

Op 1 februari 2008 vertelde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov aan de Amerikaanse ambassade in Moskou dat de uitbreiding van de NAVO, met name in de richting van Oekraïne en Georgië, als een “potentiële militaire bedreiging” moet worden beschouwd. Hoewel het graag de NAVO had willen geloven dat de uitbreiding niet tegen Rusland is gericht, moet de oprichting van Amerikaanse bases in deze landen worden geëvalueerd “niet op basis van intentieverklaringen, maar op basis van hun potentieel”.

Met de zogenaamde Maidan-revolutie leek Soros grote stappen te zetten in de richting van zijn doel om een ​​”nieuw Oekraïne” te creëren. Hij ontkende echter altijd de deelname van zijn International Renaissance Foundation (IRF) aan de staatsgreep van februari 2014. De directeur van de IRF (tot januari 2018), Jewhen Bystryzkyj, zei nu echter dat de organisatie “beslissende invloed” had op de “revolutie”:

We hadden een beslissende invloed op de Oekraïense revolutie. Het is een zeer delicate kwestie. De stichting was actief in de vroege stadia van het ondersteunen van de oppositie. We zijn zeer verbonden met (sommige) elementen binnen de Oekraïense regering en haar leidende ministers. We hadden 150 mensen die werkten om het overheidsbeleid te beïnvloeden.

Wat Soros duidelijk niet had verwacht, was de reactie van de mensen in het oosten van Oekraïne en de reactie van Rusland op het Krim-schiereiland. De Russisch sprekende bevolking wilde de regering die na de staatsgreep aan de macht was gekomen niet erkennen omdat zij – waarschijnlijk terecht – gelijkaardige pogroms vreesde als in de havenstad Odessa op 2 mei 2014. Hoewel hij van joodse afkomst is en de Tweede Wereldoorlog alleen overleefde door een list van zijn familie, had hij nooit publiekelijk kritiek geuit op de extreemrechtse en neonazistische strijdkrachten die al openstonden bij de Maidan-protesten in Kiev.

In plaats daarvan zei Soros tijdens een ontbijt met de Amerikaanse ambassadeur Geoffrey Pyatt op 31 maart 2014 in Kiev, dat de Russische binnenlandse inlichtingendienst FSB achter de extreemrechtse misdadigers van de juiste sector zat om ‘Oekraïne te destabiliseren’. De ambassadeur was het daar “gedeeltelijk” mee eens, alleen maar om erop te wijzen dat de rechtensector nu “organisch en nog steeds gewapend” is geworden.

Niet alleen de IRF, maar ook Victoria Nuland, de hoogste Amerikaanse diplomaat die de staatsgreep orkestreerde en de touwtjes in handen gaf voor de overgangsregering, had een beslissende invloed op de gebeurtenissen die hebben geleid tot de omverwerping van president Viktor Yanukovich. Documenten van de hackeraanval op de Open Society Foundations, gepubliceerd door DCLeaks , laten zien hoe nauw de OSF heeft samengewerkt met de ambassades van de VS en Zweden in Kiev.

Maar de activiteiten van George Soros in Oekraïne worden niet overal met veel enthousiasme ontvangen. Nikolaj Azarov, premier van Oekraïne van 2010 tot kort voor de coup, publiceerde op Twitter een fragment uit een interview met de Amerikaanse omroep CBS in 1998, waar de miljardair openhartig spreekt over de donkere kant van zijn acties:

Ik kan en zal geen aandacht besteden aan de sociale gevolgen van mijn werk. Hoewel ik probeer goed te handelen en soms heeft wat ik doe onbedoelde negatieve gevolgen, zoals in Rusland.  

Deze nauwe samenwerking tussen Soros en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken komt ook tot uiting in de bovengenoemde e-mails. In een e-mail van 31 mei 2016 vraagt ​​de secretaris van George Soros of Victoria Nuland binnen 48 uur tijd heeft om met hem te praten. Nuland’s collega Ana Maria Prieto-Danaher reageerde prompt dat de vergadering op 1 juni zou kunnen plaatsvinden.

In een andere e-mail van 9 juni 2016, antwoorden Nuland zelf baseerde zich op de informatie van Soros ‘buitenlandbeleidsadviseur aan Jeff Goldstein van Eurasia dat zijn baas ontevreden was over de resultaten van gesprekken over visumfacilitering voor Georgië en Oekraïne met EU-commissaris voor Europees nabuurschapsbeleid Johannes Hahn in Brussel , Goldstein noemde Eurasia’s onderdirecteur Toria, een bijnaam voor Victoria, die op zijn minst enige nabijheid onthult tussen dit kantoor van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en George Soros. In haar antwoord onthulde Nuland zelfs dat de onverwachte vertraging in visumfacilitering te wijten was aan de “verandering van hart van een grote lidstaat” en ze was niet zeker of “interventie door GS (George Soros / noot) zou helpen”.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren