Rutte

Op welke wijze gaat de regering gevolg geven aan de uitslag van het in April gehouden raadgevend referendum over het Oekraïne verdrag? Al dik 160 dagen wachten de kiezers die nog geloofden in de democratie en opkwamen op deze beslissing.

Steeds schuift onze minister-president Rutte de beslissing vooruit, en zijn vaste excuus daarvoor is om de nee-stemmers genoegdoening te geven, want dat 27 of 26 andere lidstaten dit verdrag wel wilden. Daar zit dan ook gelijk de crux!

Als een groep Nederlanders een referendum organiseert, en het vervolgens geheel volgens de wet doen, dan kun je niets anders doen dan de uitslag van die volksraadpleging respecteren. De opgekomen kiezers waren mensen die nog geloofden in de democratie en dat de politiek er is om de wil van het volk uit te voeren. Ook als je de motieven van de aanvragers in twijfel trekt, dan nog heeft de kiezer zijn stem uitgebracht op individuele afwegingen, niet omdat allerlei lobbygroepen de opkomers hebben proberen te overtuigen van hun gelijk in de voor- of tegen-discussie. Om gevolg te geven aan de uitslag heb je geen 160 dagen nodig.

Foute inzet van het referendum

Was het eigenlijk wel een goed onderwerp voor een referendum, een associatieverdrag met de Oekraïne? Natuurlijk niet, is de gemiddelde Nederlander nu werkelijk geïnteresseerd in een associatieverdrag met de Oekraïne? Ik durf dat te betwijfelen. We hebben wel allemaal een mening over het instituut EU, van de eurofielen van D66 tot de EU haters van de PVV. Daar tussen in zit ‘n grootte zwijgende groep, het is die groep die niet bediend word door de politiek. Deze groep wil wel een EU maar niet de EU van Alexander Pechtold en ook niet de EU van Geert Wilders. Je kunt immers niet tegen duurzame vrede, een vrije markt en open binnengrenzen zijn. Zelfs een gemeenschappelijke munt heeft iets waardevols. Ik behoor tot die groep die wel het nut van ‘n EU inziet, maar tegelijkertijd ziet dat het goede naoorlogse initiatief te ver is doorgeschoten en te ver is komen af te staan van grote delen van de eigen bevolkingen in de lidstaten. Het referendum is dan ook bij uitstek het middel om de draagkracht van je EU doelstellingen te peilen onder de bevolking. Durft de politiek dat aan? Nee, dat blijkt steeds opnieuw als het over het houden van referenda gaat. “Wij, het volk, begrijpen niet wat er op het spel staat. De kiezer moet zich niet uitspreken over bilaterale verdragen, dat doet de politiek wel!” Heb ik naar eer en geweten gestemd over de vraag die voor lag? Neen. Ik heb dus op oneigenlijke gronden nee gestemd. Mijn inschatting was dat de initiatiefnemers een signaal af wilden geven dat de EU is doorgeschoten, te ver van het volk is af komen te staan. Secundair hoe respectvol oprecht en democratisch is de landelijke politiek nu eigenlijk als het volk zich in meerderheid onwelgevallig uitspreekt. Dat waren mijn afwegingen.

EU zet toch alles door

Rest de vraag of ik er wakker van lig als Rutte wel ratificeert. Geen seconde. Dat is volgens mij eerlijker dan wat hij nu doet. Maar wat is de strategie van de EU in dezen. Ik laat mijn fantasie er maar eens op los. Rutte moet tijd kopen, tijd voor de EU om toch zijn zin door te drijven en Rutte in staat te stellen om zonder gezichtsverlies de uitslag te respecteren. Over één aspect is Rutte wel eerlijk, dat ook zonder Nederland het verdrag gewoon doorgaat. Enkel het juridisch kader omdat zonder Nederland te doen, daar word koortsachtig aan gewerkt door EU-ambtenaren. Rutte moet de oplossing van de patstelling binnen de EU ook ruim voor de verkiezingen aan de kiezers verkopen, en let op mijn woorden, hij gaat er als winnaar uitkomen! Ruttes betoog wordt dat hij het maximale voor de nee-stemmers er uit heeft gehaald! De VVD moet zieltjes blijven winnen, en de EU is een heikel punt voor de VVD als je stemmen wil ophalen bij de PVV.

Les niet geleerd

Rutte is een EU-man in hart en nieren, net als zijn partijgenoot Van Balen, die in Oekraïne allerlei beloftes heeft gedaan. Voor de bühne zijn ze EU-kritisch, maar in werkelijkheid is de EU hun heilige graal. Zeker bij Rutte, het is een publiek geheim dat als het om de EU gaat Rutte het ene zegt om vervolgens het andere te doen. Doet hij overigens ook bij andere onderwerpen, maar dat geheel terzijde.

Mijns inziens zal ook van dit tweede referendum over een EU-aangelegenheid geen lessen geleerd worden, we worden weer ergens in gerommeld waar we in meerderheid van aangegeven hadden dat we het niet wilden. Dat bewijst volgens mij dan ook gelijk dat de EU, in tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven, geen democratisch instituut is! Op termijn zal blijken dat de kiezer in Nederland opnieuw geschoffeerd wordt. Uiteindelijk deden we een plas en alles bleef zoals het was! Rest mij slechts om de bevolking van de Oekraïne en de ja-stemmers in Nederland te feliciteren met de toekomstige toetreding tot de EU van de Oekraïne.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.