Connect with us

Column

Politiestaat door islamitische aanslagen wordt steeds meer zichtbaar

Published

on

Erdogan

Regeringen gaan duizenden camera’s hangen en dat gaat ons dus beschermen tegen terroristen

IN één jaar tijd, hebben terroristen in Parijs en Brussel en kleine 200 mensen vermoord. In koelen bloede. Het hadden er nog veel meer kunnen zijn. Maar blijkbaar vinden sommige terroristen het nog wat vroeg om hun 72 maagden te claimen in het hiernamaals. Krayem, Abrini en Abdeslam hielden dan toch meer van het leven, dan van de martelaarsdood. Een lichtpuntje voorwaar. Maar onze overheid heeft nu de oplossing gevonden om verdere aanslagen te voorkomen. We gaan een peperduur camerasysteem plaatsen om “al” onze burgers te observeren. Indien zoiets had bestaan ten tijde van de koude oorlog, en de communisten, het kot zou terecht te klein zijn geweest bij liberalen. Maar moderne liberalen  zijn blijkbaar de nieuwsoortige communisten en laten dit de dag van vandaag dus gewoon passeren.

De NSA, CIA, FBI, EUROPOL, INTERPOL en alle Staatsveiligheden, lokale- en federale politiediensten, Echelon, het hielp niets tegen de aanslagen. De meest geavanceerde spionage technieken heeft de NSA ter beschikking. Dat weten we wel zeker sinds de Edward Snowden onthullingen. Alle sociale media, communicatie en internet wordt gemonitored door deze diensten. Miljarden worden uitgegeven om dit surveillance monster te onderhouden.

De Amerikanen bespioneren hun bevolking, de Fransen, Belgen, Duitsers, Russen… Alle landen bespioneren hun eigen bevolking. Hun doelen vandaag de dag zijn het continue observeren van alle communicatie in al zijn vormen, gsm, internet en sociale media, m.a.w uw overheid is u beste burger op constante basis aan het observeren. Jawel.

Resultaat: 22 (minstens) door IS aangestuurde terroristen hebben ongemerkt hun gang kunnen gaan en hun aanslagen kunnen plannen.

Hoe kan dat?

Advertisement

De observatie van het internet en alle communicatie en nu recent ook met de geplande camera’s hebben volgens mij geen enkele of toch zeer weinig waarde. Het gaat boete’s opleveren, de overheid zal de brave, doch soms vergeetachtige hard werkende burger een factuur sturen wanneer deze zijn verzekering, tax of controle van zijn auto niet tijdig heeft gedaan. U rijdt te snel tussen punt a en b, uw boete zal automatisch in de bus landen. Met terrorisme bestrijding heeft dit niets te maken.

Een studie uit 2012, in Maryland (VS) van dergelijk systeem heeft de volgende gegevens opgeleverd. 85 miljoen voertuigen werden gecontroleerd en 0,2% van de voertuigen bleek in overtreding. 97% van die minuscule 0,2% was niet in orde met de registratie van hun voertuig. In slechts 0,005% van de gevallen ging het om een serieuze misdaad. Zelfs in dat geval bleek er nog een foutenmarge en was de bestuurder vaak niet de gezochte crimineel. De auto kan geseind staan, maar daarom zit de crimineel niet in die wagen.

De observatie van het internet door al die politiediensten heeft één constante. De diensten kijken naar het fenomeen “chatter” Wanneer er een verandering in het elektronische landschap wordt waargenomen door deze diensten, noemen ze dat “chatter”  Dan zijn de spionagediensten op hun hoede. Dreigingsniveau 3 of 4, daar hangt het vanaf. Voor deze bollebozen is er vlak voor een terroristische aanslag meer en veranderende activiteit op het internet. Alsof de verzamelde terroristische gemeenschap aan het “roddelen” gaat over een nakende aanslag. Het sein voor onze politie en geheime diensten dat er wat op til is.

Stil, chatter is toegenomen, de chatter is afgenomen, er is geen chatter…

Alleen!, voor al die aanslagen was er geen “chatter” Wellicht hebben de terroristen van een nog veel geavanceerder en veel gesofisticeerder communicatie systeem gebruikt gemaakt. Wij burgers hebben er zelfs al van gehoord en kennen het als “ het persoonlijk gesprek” de private communicatie van man tot man rond een tafel of een toog.

Advertisement

Volgens onze speurbollebozen is het echter vrijwel onmogelijk om vandaag de dag een aanslag te plegen zonder eerst uitgebreid een selfie op facebook of twitter te plaatsen van betrokken terrorist met bommengordel al omgeriemd en kalashnikov in de hand afscheidnemend van vrienden en familie, alvorens de martelaarsdood te omarmen. Een geheime vergadering om dan van man tot man terroristische plannen te bespreken. Het gaat het voorstellingsvermogen van de moderne speurderspet te boven.

Volgens die speurders is het dus onmogelijk om die aanslagen te plegen zonder daar eerst deftig over te communiceren met de rest van de terroristische bevriende wereld. Hoe zijn al die revoluties en verzetsbewegingen ooit toch mogelijk geweest zonder sociale media, gsm of internet. Hoe hebben IRA, CCC, ETA, Rode brigades, Bader Meinhoff… die aanslagen ooit kunnen plegen in een Europa met gesloten grenzen en zonder facebook en twitter.

Het internet en camera’s zijn blijkbaar gedroomde stukken techniek die de overheid kan gebruiken om zijn burgers 24 op 24 te bespioneren en in de pas te dwingen. De politiestaat is gewoon een feit.

Maar u hebt toch niets te verbergen! Ik reken er dan ook op dat al wie die uitspraak doet, vanaf nu zonder morren al zijn inkomsten, rekeningen, paswoorden, loon, etc op het internet zwiert zodat iedereen dat kan inkijken. Maar dat schreef ik al naar aanleiding van het onzinnige verhaal om van alle Belgen vingerafdrukken te nemen. Dat kan u ook hieronder verder lezen Tips

Vingerafdruk zal net zoals een camera en veel meer politie niet één aanslag voorkomen.

Ik twijfel er niet aan dat Jan Jambon het hart op de juiste plaats heeft. Ik twijfel er niet aan dat iedereen die zijn goedkeuring geeft aan het opslaan van elke vingerafdruk, van elke Belg, heel oprecht is in het willen voorkomen van terroristische aanslagen. Maar is het wel mogelijk, is dat wel de goede weg, is het een oplossing, gaat het aanslagen voorkomen? Ik denk het niet. Wat het wel gaat doen is uw individuele vrijheid beknotten en de overheid nog meer macht en inkijk geven in uw persoonlijk leven. Dat is geen goede zaak. Ik leg uit waarom ik denk dat dit zo is.

Statistisch is de kans dat u of uw naasten het slachtoffer worden van een dodelijke aanslag zo klein als een dodelijk vliegtuigongeval. Dat is heel erg klein. Indien een vliegtuig nemen slechts 99% veilig zou zijn, we zouden dagelijks tussen de 400 en 2500 crashes hebben. In de VS waren er vorig jaar 22 miljoen opeenvolgende vluchten zonder ook maar één incident. Die statistiek is ook op terroristische aanslagen in het Westen van toepassing. Hoe gruwelijk ook, het is een verwaarloosbaar cijfer. Waarom dan draconische maatregelen nemen, die veel tijd, geld en privacy gaan kosten?

Advertisement

The government has never shown much sensitivity to the poisonous effect which its surveillance has upon the democratic process and upon the practice of free speech. But it must be self-evident that discussion and controversy respecting government policies and programs are bound to be inhibited if it is known that Big Brother, under disguise, is listening to them, and reporting them.”

De overheid heeft nooit veel gevoeligheid getoond voor de vergiftigende werking die haar toezicht heeft op het democratische proces en op de uitoefening van de vrije meningsuiting. Maar het moet vanzelfsprekend zijn dat elke discussie en controverse met betrekking tot en over die  overheid, het beleid en de programma’s zullen worden stopgezet indien bekend is dat Big Brother, naar hen aan het luisteren en aan het rapporteren is. (eigen vertaling, sorry als het niet perfect is)

Deze bovenstaande tekst verscheen in 1975 in de Washington Post, naar aanleiding van het Watergate schandaal. In dit geval waren het de mannen van de FBI. Maar die brief zou vandaag de dag kunnen geschreven zijn.

Behalve de enorme sprongen in moderne “state of the art” technologie (om de eigen bevolking te observeren en te bespioneren), zijn er niet erg veel veranderingen in het gedrag van onze overheden. Of zien we dat fout?

Er bestaat geen perfecte overheid, daarom alleen al is het raadzaam om deze overheid “NIET” over alle informatie te laten beschikken. Wie bewaakt de bewakers? Zijn er in het verleden niet meer dan genoeg voorbeelden te vinden van machtige overheden die bijna de volledige controle op hun onderdanen hadden. Vandaag de dag Noord-Korea. Wie wil dat, behalve Peter Mertens. Willen N-VA kiezers daarmee geassocieerd worden? Ik denk het niet.

Advertisement

Bekeken en voortdurend gemonitord worden door de overheid en zeggen dat niet erg te vinden, omdat je toch niets te verbergen hebt, het is een makkelijk, veelgehoord en snel excuus. Zo dacht bijvoorbeeld ook Dianne Feinstein (de voorzitter van US Senate Intelligence op dat moment) over massa observaties die de NSA uitvoerde. Wat kon een brave burger daar nu tegen inbrengen. Het was maar meta-data dat de overheid bijhield. De media stelde daarop een pertinente vraag aan Dianne Feinstein ( ja, daar stellen journalisten al eens intelligente vragen) Zou Dianne Feinstein al haar e-mails, telefoongesprekken, inclusief de duur en inhoud van die gesprekken en de plaats vanwaar die gesprekken plaatsvonden, van zowel zichzelf als de andere partij maandelijks willen rapporteren. Nee, dat wou Dianne niet. Case closed! Het zou inderdaad totaal van de pot gerukt zijn, indien ze daarmee akkoord zou zijn gegaan. Ja toch! Het zou een schending van haar privacy en professionele vertrouwelijkheid zijn.

Wie de website van Edward Snowden leest of het boek van Glenn Greenwald ”No place to hide “ zal vaststellen dat Snowden en de NSA op een gigantische Mount Everest van gegevens zitten. Allemaal “top secret” documenten die haarfijn aantonen hoe de overheid zijn eigen burgers en buitenlanders in de gaten heeft. Niemand minder dan voormalig directeur, Generaal Keith Alexander zei het met zoveel woorden “collect it all”

De NSA, dat is geen half werk. Het volledig aftappen van netwerken, het opzetten van valse banken om gegevens van klanten te stelen, het verspreiden van computer virussen op sociale netwerken, Het installeren van een botnet op verdachte computers,  identiteitsdiefstal om drugstrafikanten te pakken, aftappen van gsm, de cryptografie van operatoren ondermijnen om dan een achterdeur te hebben en toch binnen te komen en aan uw gegevens te prutsen. De lijst met inbreuken is eindeloos.

Wie dacht dat deze enorme macht alleen maar tegen terroristen zal worden ingezet, is fout. Industriële spionage is zeker zo belangrijk. Diplomaten, politici en grote bedrijven worden gewoon dag en nacht afgetapt en gevolgd.

De NSA blijft bij hoog en bij laag beweren dat ze alleen meta-data bewaren. Meta-data is niet de inhoud zelf bewaren, maar wel informatie over die boodschap. Dat zou ik alvast niet geloven, die ambtenaren hebben een reputatie van onder eed te liegen, zelfs voor Senaat onderzoekscommissies. De NSA, dat is het volledige internet downloaden.

Advertisement

Deze formidabele quote van Glenn Greenwald zou iedereen zeker tienmaal moeten lezen. Laat het bezinken en lees het dan nog eens en dan nog eens.

“The danger posed by the state operating a massive secret surveillance system is far more ominous now than at any point in history. While the government, via surveillance, knows more and more about what its citizens are doing, its citizens know less and less about what their government is doing, shielded as it is by a wall of secrecy.

“In a healthy democracy,” he writes, “the opposite is true. Democracy requires accountability and the consent of the governed, which is only possible if citizens know what is being done in their name. The presumption is that, with rare exception, they will know everything their political officials are doing, which is why they are called public servants, working in the public sector, in the public service, for public agencies.

“Conversely, the presumption is that the government, with rare exception, will not know anything that law-abiding citizens are doing. That is why we are called private individuals, functioning in our private capacity.

“Transparency is for those who carry out public duties and exercise public power. Privacy is for everyone else.”

Advertisement

This leaves us with the question: How do we defend against it?

Gewone burgers vinden het meestal niet erg wanneer de overheid met privacy verstorende en ingrijpende maatregelen komt aandraven. Wij zijn brave gehoorzame en gezagsgetrouwe mensen. Wij hebben niets te verbergen. Wij zijn niet belangrijk genoeg. Waarom zou onze overheid zich de moeite getroosten om ons te observeren.

Maar dat is een foute inschatting. In zijn boek gaat Greenwald daar ook dieper op in. Mensen die een controversiële mening hebben zullen minder geneigd zijn om dat kenbaar te maken als ze vrezen of vermoeden om onder observatie te staan.

Een studie uit 2013 van PEN American center wees uit dat schrijvers zichzelf censureerden, omdat ze vrezen anders in het vizier van de NSA of FBI te komen. Zelfcensuur is dus een vrij vaak voorkomend gedrag. Het zogenaamde “Chilling effect”.

U bent geen schrijver of journalist. Dus u hebt niets te vrezen. Dat dacht u maar. U wil een overheidsopdracht binnenhalen en uw concurrent heeft toegang tot uw gegevens, via zijn vrienden bij de overheid. Wie gaat dat bod kennen en wie gaat dat bod winnen. Die uitslag is al bekend toch. Corrupte ambtenaren zorgen ervoor dat uw gegevens bij de overheid nooit veilig zullen zijn. Zo eenvoudig is dat.

Advertisement

U vindt het niet erg dat de overheid de maatschappij wil veiliger maken voor u en uw naasten. De overheid mag daar voor u zeer ver in gaan. Hoever is dat dan? Bent u klaar voor een wereld waarin de overheid alles van u weet, uw medische gegevens, waar u de ganse dag bent geweest, of u naar een HIV kliniek ging, of eens een jointje gebruikte, of u kan bekijken als u seks hebt. U gaat naar psychiater, u hebt een minnares, u hebt een vertrouwenspersoon geraadpleegd voor een verkrachting of aanranding. U hebt uw advocaat gesproken. Alles mag de overheid dus weten over u. Zou u inderdaad uw gesprek met uw advocaat opnemen en zomaar even op internet plaatsen. U hebt immers niets te verbergen, alles mag men van u weten toch! Ik denk het niet.

Het kan allemaal vandaag. Google en facebook weten waar, wat en wanneer u iets doet in uw huis, bij wie u winkelt, wat uw koopgedrag is. Zover zijn we al. Nu wil de overheid en zijn gedienstige ambtenaren ook al die informatie.

De waarheid is dat de meeste mensen, wanneer ze weten dat ze bekeken worden, zeer terughoudend zijn. Veel mensen durven zelfs niet eens dansen of zingen als ze bekeken worden. Hoeveel mensen blokkeren als ze openlijk een sportprestatie of gelijk welke prestatie moeten neerzetten.

U hebt toch een paswoord om mails te beschermen, uw bankgegevens, uw gsm. Waarom niet iedereen inzage geven. Een privaat gesprek met uw vrouw of vrienden, met uw dokter, een evaluatie op werk, uw loonbrief, al uw rekeningen en leningen plaats het toch allemaal in de openbaarheid. Dat maakt de wereld toch veiliger.

Hier is de verrassing. Overheden kunnen nu al via uw gsm meeluisteren en vanop afstand uw computer camera opzetten. Zonder dat u dat weet. Overheden kunnen uw mail bekijken. Zonder dat u dat weet.

Advertisement

Vandaag de dag weten overheden alles over u, maar u weet niets nog over uw overheden. Dat schrikt u dus niet af. U zou ook nog even uw laatste stukje vrijheid en privacy opgeven. Waarom? Een aanslag voorkomen.

Is het wel zo dat de overheid zoveel macht nodig heeft om aanslagen te voorkomen. Het blijkt van niet. In België wist men dat de gebroeders Abdeslam geradicaliseerd waren en aanslagen zouden plegen. Men deed er niets mee. In de VS had men alle informatie om de aanslagen van 9-11 te voorkomen, maar een richtlijn van  Jamie Gorelick (adviseur van Clinton) had een administratieve muur gezet tussen de FBI en de CIA. Zo is er met die cruciale informatie, verkregen door normaal politiewerk niets gedaan.

Het gevolg van 9-11 kennen we. De “patriot act” . In de VS heeft een rechter, kunnen vaststellen dat het ministerie van justitie niet in één zaak heeft kunnen aantonen dat de door hun vergaarde informatie en technieken ook maar één dreigende aanslag heeft kunnen vermijden. Niet één! Laat dat even bezinken. In Boston gingen twee jonge Tsjetsjenen gewapend met wat kookpotten aan de slag. De NSA stond erbij en keek er naar.

Het internet heeft het individu terug een “level playing field” gegeven tegenover onderdrukkende repressieve overheden. Maar we zien al de pogingen om die andere vervelende meningen te weren. Denken we maar aan de voorvallen in Keulen. Zonder twitter, facebook en blogs, hadden wij daar nooit iets van geweten. Zonder al die sociale media, hadden mainstream media, in opdracht van de overheid, die voorvallen in de doofpot gestoken.

Zonder die sociale media, hadden die duizenden slachtoffers nooit de moed gehad om eindelijk klacht in te dienen tegen hun aanranders. Dat durfden de slachtoffers eerst niet, omdat ze schrik hadden van de overheid en zijn politie- en justitieapparaat. Het ging duidelijk niet om de gehoorzame, gezagsgetrouwe burgers te beschermen, maar te onderdrukken.

Advertisement

In het Verenigd Koninkrijk, wist de politie al jaren van werkelijk massale groepsverkrachtingen, begaan door uitsluitend moslim bendes. Ze deden er niets mee. Het zou de gemoederen verhitten en de gemeenschapscohesie aantasten. Onze pers brengt het trouwens nog steeds niet. Er zijn speciale moedige onverschrokken burgers nodig dan om dit aan te klagen. Die moedige burgers worden door de zogenaamde elite- mainstream- regimepers als nazi, racisten en fascisten gebrandmerkt.

Uw eigen bevolking laten verkrachten om een “wir schaffen das” politiek door te drukken. Zover gaan overheden en politici dus om hun zin door te drijven. U zou ze graag en welwillend nog wat meer macht geven. Ik alvast niet.

“Evil men don’t get up in the morning saying ‘I’m going to do evil.’ They say: ‘I’m going to make the world a better place’

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım - Roblox Script