poetin

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft Vladimir Poetin persoonlijk bevel gegeven voor een “campagne om invloed uit te oefenen op de Amerikaanse verkiezingen.” Doel van de campagne was om het vertrouwen van Amerikanen in de democratie te ondermijnen, om Hillary Clinton “zwart te maken” en haar kans op het presidentschap te verkleinen.

Het bewijs hebben de Amerikanen nog steeds niet kunnen laten zien.

Elke keer als de Amerikaanse inlichtendiensten hun ongegronde beschuldigingen over het hacken door de Russen in een andere verpakking uiten, doen de mainstream media alsof die beweringen nu bewezen zijn. De machthebbers in Washington hebben de trucs van de Duitse propagandaminster Joseph Goebbels goed ter harte genomen. Die zei namelijk dat als je een grote leugen vertelt en die maar vaak genoeg herhaalt, mensen het uiteindelijk voor waar aannemen.

Nu is de zoveelste versie van het verhaal dus zó dat “Poetin opdracht heeft gegeven tot het beïnvloeden van de presidentsverkiezing in de VS”, een headline die in de meeste mainstream media is terug te vinden. We hebben alle 25 pagina’s van het gepubliceerde rapport van de gezamenlijke inlichtingendiensten in de VS gelezen, maar nergens wordt er enig bewijs aangevoerd. Helemaal niets. Er staat alleen maar, herhaaldelijk, dat “wij er met grote zekerheid van uit gaan”……

Is dat alles? Als een aanklager voor het gerecht met zo’n zwakke argumentatie komt, dus “dat hij het zeker weet dat…”, dan loopt hij de kans aan kop en kont naar buiten te worden gegooid. Maar de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen onbewezen beweringen over Poetin en Rusland steeds maar weer herhalen, en de mainstream media zorgen zonder enige (zelf)kritiek wel voor de verdere verspreiding van die onzin.

Bijna alle mainstream media gaan mee in de “vertrouw ons”-propaganda van de CIA. De Clintongezinde krant de New York Times kwam al spoedig met de headline “Putin Ordered ‘Influence Campaign’ Aimed at U.S. Election, Report Says” [1], en ook de kranten in ons land volgen dat ingeslagen pad, bijvoorbeeld Trouw: “‘Poetin gaf opdracht tot campagne voor Trump'” [2]

In de NYT lezen we dat Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geconcludeerd dat de Russische president Vladimir V. Poetin persoonlijk “opdracht gaf tot het voeren van een beïnvloedingscampagne in 2016 gericht op de Amerikaanse presidentsverkiezing” en veranderde van het zoeken naar een weg om Hillary Clinton te kleineren tot het ontwikkelen van een “duidelijke voorkeur voor president-elect Trump.”

In ons artikel van gisteren gaven we aan dat ook de Amerikaanse president Obama niet vies was van het bevoordelen van kandidaat-regeringsleiders in andere landen (Merkel) of het dreigen met sancties tegen het Verenigd Koninkrijk indien de Britten vóór een Brexit zouden stemmen.

Het rapport, een vernietigend en verrassend gedetailleerd verslag over de inspanningen van Rusland om het Amerikaanse kiesstelsel en mevrouw Clinton in het bijzonder te ondermijnen, ging er vooral over dat Poetin “streefde naar het helpen van Donald Trump door zijn kansen bij de verkiezing tot president-elect te vergroten, waar mogelijk door het in diskrediet brengen van Hillary Clinton en in het openbaar zijn voorkeur voor hem uit te spreken”. Eigenlijk hetzelfde wat Obama deed, maar dan in het binnenland ten faveure van Hillary Clinton en in het buitenland bij “gelijkgestemde bondgenoten”.

We hebben de belangrijkste punten uit het 25-pagina’s tellende rapport even op een rijtje gezet, zodat u ook snel hierover uw mening kunt vormen. De door ons geselecteerde, voornaamste, zaken worden in het rapport door de Amerikanen als volgt genoemd:

 1. Poetin wilde waarschijnlijk Hillary Clinton in diskrediet brengen omdat hij haar eind 2011 begin 2012 in het openbaar beschuldigd heeft van het organiseren van massale protestmarsen tegen zijn regime, en omdat hij wrok tegen haar koestert vanwege denigrerende opmerkingen jegens hem.
  2. Begin juni vermeed Poetin in het openbaar rechstreeks commentaar te geven over hoe goed president-elect Trump wel was, waarschijnlijk omdat het Kremlin dacht dat als zij dat zouden doen dat als een boemerang terug zou kunnen slaan.
  3. Poetin heeft veel Positieve ervaringen gehad met het werken met westerse politieke leiders wiens belangen hen meer afhabnkelijk maakten van Rusland, zoals bijvoorbeeld de voormalige premier van Italië Silvio Berlusconi en de voormalig bondskanselier van Duitsland Gerhard Schroeder.
  4. Toen het Moskou duidelijk werd dat Hillary Clinton mogelijk het presidentschap zou winnen werd de Russische beïnvloedingscampagne meer gericht op het in twijfel trekken van de legitimiteit van Hillary Clinton en haar presidentschap vanaf het begin te bemoeilijken, ondermeer door het in twijfel trekken van de (eerlijke) gang van zaken bij de verkiezing.
  5. Wij denken dat invloedrijke campagnes zijn goedgekeurd door de hoogte niveau’s van de Russische regering – vooral over die zaken die politiek gevoelig lagen. (De inlichtingendiensten spreken in hun rapport van “We assess that influence campaigns are approved”. In de Engelse taal kan “assess” betekenen vaststellen, maar ook inschatten en taxeren. Omdat er in het rapport geen bewijzen worden geleverd, maar herhaaldelijk vermoedens worden geuit, hebben wij de vertaling hier als zodanig aangepast)
  6. Begin september verklaarde Poetin in het openbaar dat het belangrijk was dat de DNC data waren overhandigd aan WikiLeaks, waarbij hij het zoeken naar het “lek” een afleidingsmanoeuvre noemde en betrokkenheid van Rusland “op staatsniveau” ontkende.
  7. De Russische door de Staat gestuurde propaganda machine – bestaande uit binnenlandse media-organisaties, organisaties die gericht zijn op de wereldbevolking zoals RT (Russia Today) en Sputnik, en een netwerk van quasi-regerings-trollen – droeg hun steentje bij aan de verkiezingscampagne door het bieden van een platform voor het Kremlin om berichten te verstrekken aan het Russische en internationale publiek. (De Amerikaanse inlichtingendiensten waken er wel voor te zeggen dat het Witte Huis hetzelfde doet, en het “lekken” van dit top-geheime rapport aan de mainstream media nog vóórdat de president-elect het heeft ontvangen, zegt genoeg).
  8. Sinds maart 2016 begonnen mensen die banden hebben met de Russische regering openlijk de kandidatuur van Trump voor president-elect te steunen, in media die gericht zijn op een Engels-sprekend publiek.
  9. RT en Sputnik – nog een door de Russische regering gefinancierde onderneming die pro-Kremlin radioprogramma’s uitzendt en online content in diverse talen voor een breed publiek – hebben president-elect Trump continue geportretteerrd als iemand die onheus is beegend door de traditionele Amerikaanse media, waarvan zij beweerden dat die onderdanig zijn aan het corrupte politieke establishment.
  10. Een journalist die een groot deskundige is bij het Internet Research Agency beweert dat een aantal social media accounts gelieerd blijkt aan een aantal Russische professionele professional trollen – omdat zij eerder hun steun uitspraken aan Russische acties in Oekraïne – en zij begonnen in december 2015 president-elect Trump te verdedigen.
  11. RT America TV, een door het Kremlin gefinancierd kanaal dat werkte in de Verenigde Staten, heeft haar programmering substantieel uitgebreid met bijdragen waarin de tekortkomingen van de Amerikaanse democratie en de aantasting van burgerlijke vrijheden werden aangestipt.
  12. RT introduceerde twee nieuwe shows — “Breaking the Set” op 4 september en “Truthseeker” op 2 november – die zich allebei overdadig richtten op kritiek van Amerikaanse en westerse regeringen, en het richten van de aandacht op het bevorderen van radicale ontevredenheid.
  13. RT zond een documentaire over de Occupy Wall Street-beweging uit op 1, 2, en 4 november. RT zette de beweging neer als een organisatie die vecht tegen de “heersende klasse” en beschreef het huidige Amerikaanse politieke systeem als zijnde corrupt en gedomineerd door ondernemingen.
  14. RT heeft zich ook gericht op kritiek op het economisch systeem van de VS, het Amerikaanse valutaire beleid, de kennelijke hebzucht van Wall Street greed, en de Amerikaanse nationale schuld.
  15. RT zendt programma’s uit die het fracken bekritiseren, onderwerpen over het milieu behandelen en de invloeden op de publieke gezondheid.

De druiven zijn nog erg zuur in het Democratische kamp, gezien de hoeveelheid van “beschuldigingen” ten faveure van Trump. Eigenlijk zijn we het met veel beschuldigingen het wel eens, vooral waar het gaat om het corrupte politieke systeem en de dominante rol van (vooral multinationale) ondernemingen. De inlichtingendiensten gebruiken in hun rapport de afwijkende meningen van media als een aanklacht tegen die organisaties….. het woord landverraad is nog net niet gevallen.

We vinden het eerlijk gezegd een bijzonder slap, Democratisch gekleurd rapport van de “inlichtigendiensten” en als we aan dit rapport net zoveel waarde moeten hechten aan andere eerder gemaakte rapporten door die instanties, zoals bijvoorbeeld het pijnlijke verslag van Colin Powell aan de VN over vermeende, maar niet-bestaande massavernietigingswapens van Saddam Hussein, dan doen we ons werk niet goed.

Nogmaals: het is best mogelijk dat Rusland heeft gehackt, sterker: we achten het waarschijnlijk, net zoals we dat doen bij inlichtingendiensten van andere landen, inclusief de Verenigde Staten zelf. De Amerikanen hebben wat dat betreft een aanzienlijke reputatie opgebouwd. Alleen, er is geen enkel bewijs geleverd over het hacken door de Russen, nog steeds niet, en dat in tegenstelling tot de bemoeienissen van de VS in andere landen, vaak met rampzalige gevolgen.

Vergeet ook niet dat alles wat WikiLeaks over Hillary Clinton, John Podesta en het DNC heeft gepubliceerd, waar is. Maar daar gaat het hier ook om: de discussies over wie er nu gehackt heeft voeren de boventoon, er wordt helemaal niet gepraat over wat er allemaal in die emails staat.

Je kunt je bij dit alles dan ook afvragen wie nu de grootste verspreiders van nep-nieuws zijn. In onze ogen zijn het de gevestigde media, die als propagandaverspreiders voor de CIA en de NSA werken. Het doet ons, niet alleen om deze reden, denken aan de nazitijd, waarin de gelijkgerichte Duitse rijkspropaganda werd verspreid, alleen gebeurt het nu subtieler en heeft het (door diezelfde media) het label opgeplakt gekregen van “onafhankelijkheid”.

NAVO

Eerder hebben we gezegd dat het optreden van het Westen een voorbode kan zijn van een oorlog tegen Rusland (denk aan het oprukken van de NAVO naar de westelijke grens van Rusland, de rol van de westerse media en hun berichtgeving, en het paranoïde optreden van politici in de Washington en de EU) en ook het uitbrengen van dit rapport past mooi in dat plaatje.

Net als in 1941 in Duitsland worden de Russen als een slechte vijand neergezet en in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog werd de bevolking mentaal alvast voorbereid op een oorlog. Op die manier kon de Duitse Wehrmacht op 22 juni 1941 de Sovjet Unie aanvallen.

Is het toeval dat juist nu Amerikaans oorlogstuig via het Duitse Bremerhaven naar de EU (en verder) wordt verplaatst?

Is het toeval dat in Duitsland paragraaf 80:

“Vorbereitung eines Angriffskrieges“ per 1 januari dit jaar (om 0.00 uur) uit het Duitse Wetboek van Strafrecht is gehaald? Artikel 26 par. 1 van de Duitse Grondwet luidt: “Wer einen Angriffskrieg an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft.“

Over de vèrstrekkende gevolgen van deze maatregel, vooral ook gezien in EU en NAVO-verband, maar uit het feit dat wij dit Duitse optreden en passant noemen kunt u terecht concluderen dat wij een uiterst somber toekomstbeeld hebben van de ontwikkelingen, zoals die door de EU en de NAVO in de praktijk worden uitgevoerd en aangemoedigd.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.