Podesta heeft Democraten de overwinning gekost

clinton

Gisteren heeft WikiLeaks een nieuwe email openbaar gemaakt waaruit we kunnen distilleren hoe het komt dat Hillary Clinton en de Democratische partij zo’n fors verlies heeft kunnen lijden bij de presidentsverkiezing, afgelopen dinsdag, en dan vooral waar het betreft staten als Michigan, Wisconsin en Pennsylvania waarvan gedacht werd dat dat gemakkelijke prooien waren voor de Democraten.

In de email kunnen we lezen hoe Hillary Clinton’s campagneleider John Podesta, een onmogelijk conflict heeft veroorzaakt bij de manier waarop er campagne moest worden gevoerd voor Hillary Clinton: hij wilde dat er een dubbelrol werd gespeeld waarbij er óók moest worden ingezet op de nalatenschap van president Obama (waarbij het dan onmogelijk zou worden voor Hillary Clinton om kritiek daar op uit te oefenen).

Het had (voor hem en de anderen) meteen duidelijk moeten zijn dat dit zou kunnen leiden tot een verliezende strategie, omdat vele tienduizenden Democraten tijdens de primaries erg gecharmeerd waren van Bernie Sanders. Die pleitte toen namelijk voor een “politieke revolutie” tegen het establishment in Washington terwijl Hillary Clinton slechts kleine menigten wist te mobiliseren voor haar bijeenkomsten, waarbij zij vooral praatte over het voortzetten van het beleid van Obama.

De email [1] toont aan dat op 7 oktober 2015 Hillary Clinton’s adviseurs werkten aan een ingezonden artikel voor de media dat haar standpunten uiteen zou zetten over welke hervormingen er voor Wall Street nodig waren. Dat artikel zou dan binnen een week na het eerste primaries-debat waarin zowel seenator Bernie Sanders als voormalig gouverneur van de staat Maryland Martin O’Malley aanwezig zouden zijn, en waarbij het opnieuw instellen van de Glass-Steagall Act zou worden bepleit.

Het afschaffen van die uit 1933 daterende wet gebeurde in 1999 door de toenmalige president Bill Clinton en zijn pro-Wall Street regering. Dat was ook de voornaamste reden van het ineenstorten van Wall Street en de onoverkomelijke bailout in 2008 omdat het banken toestond dat zij duizenden miljarden dollars aan door belastingbetalers gedekte tegoeden aan tewenden om weddenschappen aan te gaan in derivaten en exotische securities (wat zij dus ook deden).

In de email-thread vernemen we dat Mandy Grunwald van Grunwald Communications meedeelde dat zij het opiniestuk “erg mooi” vond, maar nog wel de volgende suggesties deed:

1. I am concerned about the Glass Steagall paragraph. I would recommend cutting it. Three things will antagonize: 1) saying she respects those who support it, is kind of patronizing; 2) calling it ‘old’ is an insult to the work done on the new version and 3) saying it will have unintended economic consequences will annoy. Why not just skip this?
2. On giving regulators the power to break up banks that are too big, can we say that there are several that are bigger than before the crisis and should be looked at right now?
3. Can we lose the phrase ‘not just in the big banks’? This seems to denigrate the importance of the big banks when we don’t have to. Our point is just additive — these other financial institutions need to be held accountable too.

In tegenstelling tot Grunwald, die zich vooral had gericht op inhoudelijke kwesties voor het opiniestuk, zoomde John Podesta in op het tekort aan “liefde” voor het werk van Obama, en hij schreef het volgende:

I am worried that there is not enough love here for Obama. Implicitly critical. We are skating on thin ice after TPP, syria, Cadillac tax, immigration. Need to beef up credit.

De volgende dag verscheen er een opiniestuk [2] uit naam van Hillary Clinton op de site van Bloomberg News. Obama’s naam werd vier keer genoemd, in een bijzonder gunstig daglicht. Clinton schreef dat Obama “belangrijke nieuwe regelgeving” tot wet had gemaakt na de financiële crash van 2008; zij zou “voortbouwen op de vorderingen die we gemaakt hebben onder president Obama”; “dankzij het leiderschap van president Obama” is de economie “behoorlijk gesaneerd”, en de Dodd-Frank financiële aanpassingen die Obama tot wet had verklaard “waren goede hervormingen, maar er is nog meer te doen.”

Aangezien Bloomberg News veel wordt bekeken door mensen op Wall Street was het artikel voor hen het bewijs dat Hillary Clinton de meeste van Bill’s (voor hen) lucratieve deregulatie ongemoeid zou laten, zoals ook Obama dat gedaan heeft. Wat de regering Obama in 2010 heeft gedaan is net te doen alsof het Wall Street ging reguleren door honderden vage voorstellen te doen voor aanpassing aan de Dodd-Frank wetgeving, maar vervolgens er voor te zorgen dat Wall Street-vriendelijke toezichthouders bij de SEC en het ministerie van Financiën die nooit zouden gaan invoeren. (Onder de Dodd-Frank-wetgeving zit het Amerikaanse ministerie van Financiën aan het hoofd van een nieuw financieel stabiliteitsmechanisme, beter bekend als de Financial Stability Oversight Council. Aan de welbekende Federal Reserve, die de crisis nooit zag aankomen, zijn uitgebreide toezichthoudende bevoegdheden gegeven ten aanzien van de grootste banken van Wall Street.)

Obama negeerde zelfs de regelgeving in Dodd-Frank die voor hemzelf bestemd zijn. Daarin staat dat Obama een vice-voorzitter voor het Toezicht bij de Federal Reserve moet benoemen, om Wall Street in de gaten te houden. Dat hoofdstuk van Dodd-Frank is nu zes jaar actief; Obama is er keer op keer over aangesproken dat te doen, maar hijj heeft het kennelijk te druk gehad met golfen waardoor er nog nooit een echte “cop” door Wall Street banjert. Overigens zijn wij persoonlijk niet blij met het voornemen van Donald Trump om Dodd-Frank af te schaffen en te vervangen door nieuwe regelgeving, waardoor het o.a. voor banken mogelijk is rechtstreeks in hedgefondsen te gaan beleggen. Maar goed, we wonen niet in dat land en hebbe er geen bankrekeningen, dus eigenlijk zal het ons aan ons achterwerk roesten…..

Tot slot nog een aansprekend detail uit de email. Hillary Clinton blijkt heel weinig te maken te hebben gehad met het totstandkomen van haar het stuk over haar politieke beleid. Een andere Clinton adviseur, Dan Schwerin, liet weten dat WJC (William Jefferson Clinton, in casu Bill Clinton) het opiniestuk had aangepast met wat “verfijningen” maar nergens is er sprake van dat Hillary Clinton betrokken was bij de inhoud van het opiniestuk dat onder haar naam werd uitgebracht.

Op 8 november, verkiezingsdag, publiceerde WikiLeaks nog een email van Podesta [3], waarin gesteld wordt dat niet alle naaste adviseurs van Hillary Clinton de liefdesbetuiging van Podesta aan Obama deelden en kritiek hadden op diens nalatenschap. Podesta schrijft vervolgens aan Cheryl Mills, de juridisch advisur van Clinton: “You raised your eyebrows when I said I liked Obama and liked working with him. Think about that later today.”

Podesta is een spin in het web geweest bij het handhaven van de status quo in de top van de Democratische partij – een dóórlopende regering, die de grootste kloof tussen arm en rijk heeft geschapen sinds de jaren twintig van de vorige eeuw, waarbij de elite van o.a. Wall Street zich aanzienlijk heeft kunnen verrijken.

Hij was Chief of Staff van het Witte Huis onder president Bill Clinton en vice-voorzitter bij president Obama’s Transition Team in 2008, waar hij het voor elkaar kreeg dat Michael Froman, een executive van de insolvabele Citigroup bank van Wall Street, een belangrijke rol ging spelen bij de functievervulling bij regeringsvormingen – eerst als Counselor bij Obama; en recentelijk als Chair van de Hillary Clinton campagne.

 

 

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.