16 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Pieter Omtzigt zal Mark Rutte niet met rust laten

Pieter Omtzigt

Een steeds groter wordende groep werkende armen, toenemende woningnood, een afbrokkelende rechtsstaat en een volstrekt verstoorde verhouding tussen overheid en burger. Dat is wat het teruggekeerde Kamerlid Pieter Omtzigt ziet als hij naar Nederland kijkt. En dat is in hoge mate te wijten aan overheidsbeleid dat alleen gericht is op beeldvorming, aldus Omtzigt tijdens een lezing in debatcentrum De Balie, waar hij zijn plannen als Kamerlid uiteenzette.

Volgens Omtzigt is er zelfs sprake van een ‘gecorrumpeerde en op beeldvorming gerichte bestuurscultuur’, die ontstaan is onder de voorgaande kabinetten onder leiding van premier Rutte. Daarin worden structurele problemen teruggebracht tot incidenten, zodat die niet opgelost worden, zoals de gaswinning in Groningen, of het toeslagenschandaal.

Omtzigt zei in zijn lezing te kiezen voor een aantal onderwerpen waarop hij zich wil richten de komende jaren. De belangrijkste thema’s zijn bestaanszekerheid voor mensen, wonen, en een goed functionerende overheid en rechtsstaat ‘die burgers beschermt en er niet overheen walst’.

Hervormd belastingstelsel

Het voormalig CDA-Kamerlid hekelde de sturing op statistieken, bijvoorbeeld waar het gaat om de definitie van armoede of bestaanszekerheid. Hij wees op de verdubbeling van het aantal daklozen, terwijl officieel de armoedecijfers gedaald zouden zijn. Het belastingstelsel zou zo hervormd moeten worden dat er pas belasting geheven wordt als zeker is dat een huishouden genoeg heeft om van rond te komen.

Op het terrein van de woningmarkt moet de overheid een centrale rol nemen om gebieden aan te wijzen waar grootschalig gebouwd kan worden – ook als dat op landbouwgrond is. De verhuurdersheffing voor woningcorporaties moet afgeschaft worden om hen in staat te stellen meer sociale huurwoningen te bouwen. Volgens Omtzigt gebeurt er al jaren niets, doordat plannen die nu gemaakt worden pas jaren later resultaat opleveren, zodat er voor politici weinig mee te winnen is bij de eerstvolgende verkiezingen.

Nieuw kiesstelsel

Om de verhouding tussen de overheid en de burger te herstellen, verwees Omtzigt naar de voorstellen die hij eerder deed in zijn boek dat voor de verkiezingen verscheen. Daarin pleit hij onder meer naar een grondwettelijk hof waar wetsvoorstellen worden getoetst aan de Grondwet. Een nieuw kiesstelsel waarin zetels per provincie worden verdeeld, zou Kamerleden een sterkere positie moeten geven ten opzichte van partijen. Zo zouden zij hun controlerende en wetgevende taak beter kunnen invullen, los van partij- en coalitiedwang.

Over de huidige formatie is Omtzigt niet positief. Hij bepleit een zogeheten extraparlementair kabinet, “bestaande uit bewindspersonen van verschillende politieke kleuren en niet gebonden aan een zeer gedetailleerd regeerakkoord”. De partijleiders blijven in dat geval allemaal in de Tweede Kamer, waar het kabinet op zoek moet naar meerderheden op verschillende onderwerpen.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.