30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Pfizer gebruikt patentregels om de wereldwijde toegang tot het COVID-19-vaccin te ondermijnen

vaccin

Als er ooit een tijd is geweest om wereldwijde patentregels op te schorten om een wereldwijde verspreiding van een vaccin te garanderen, dan is dat nu. Toch verzet farmaciegigant Pfizer zich momenteel tegen een voorstel van de Wereldhandelsorganisatie om de toegang tot vaccins voor arme landen uit te breiden, waarbij Pfizer meer oog heeft voor het vergroten van haar winsten en het oppotten van voorraden (om die duurder te kunnen verkopen) dan voor het redden van mensenlevens.

De farmaceutische gigant Pfizer, wiens COVID-19-vaccin (met de Duitse partner BioNTech) door de Amerikaanse FDA op 11 december werd goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen in de Verenigde Staten, is naar voren gekomen als een uitgesproken tegenstander van een wereldwijde inspanning om ervoor te zorgen dat arme landen toegang hebben tot het vaccin.

In oktober hebben India en Zuid-Afrika een voorstel ingediend dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de handhaving van octrooien voor COVID-19-behandelingen stopzet, onder de intellectuele eigendomsovereenkomst van de organisatie, “Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, of TRIPS. Het voorstel, dat nu door bijna honderd landen wordt gesteund, zou een meer betaalbare productie van generieke behandelingen mogelijk maken tijdens de duur van de pandemie.

Aangezien rijke landen vaccinvoorraden oppotten en een studie waarschuwt dat een kwart van de wereldbevolking het vaccin pas in 2022 zal krijgen, zou het voorstel – indien ècht goedgekeurd – mogelijk talloze levens kunnen redden in de arme landen. Daarbij gaan we er gemakshalve van uit dat er geen nadelige effecten verbonden zijn aan het experimentele medicament.

Maar tot nu toe hebben de Verenigde Staten, de Europese Unie, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zwitserland, Japan en Canada dit voorstel met succes geblokkeerd, in een context waarin uitstel vrijwel zeker tot méér doden zal leiden.

De farmaceutische industrie, die zich bezighoudt met het beschermen van haar winsten en daarbij geholpen wordt door regeringen over de hele wereld, is een krachtige partner in deze oppositie, met Pfizer als één van hun aanvoerders. “Het (intellectuel) eigendom, dat het bloed is van de particuliere sector, heeft een oplossing voor deze pandemie gebracht en het is op dit moment geen barrière”, verklaarde Albert Bourla, CEO van Pfizer, vorige week. En in een artikel van 5 december in The Lancet registreerde Pfizer zijn verzet tegen het voorstel en zei: “een one-size-fits-all model houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden van elke situatie, elk product en elk land.”

Door de oproepen van Pfizer klinkt het alsof het raamwerk van intellectuele eigendomsregels en farmaceutische monopolies een gezond verstand is, waarvan de voordelen voor de menselijke samenleving duidelijk zijn. Maar in werkelijkheid zijn deze internationale normen relatief recent, en gedeeltelijk door Pfizer zelf gevormd.

Vanaf het midden van de jaren tachtig tot het begin van de jaren negentig speelde het bedrijf een cruciale rol bij het vaststellen van de WhO-regels inzake intellectuele eigendom die het nu aanvoert om te pleiten TÉgen het vrijmaken van vaccinvoorraden voor arme landen. Het “bloed van de PARTICULIERE sector” waar Bourla een beroep op doet, is niet een natuurlijke gang van zaken, maar weerspiegelt een wereldwijde handelsstructuur die het bedrijf heeft helpen creëren – ten nadele van arme mensen over de hele wereld die toegang zoeken tot levensreddende medicijnen.

Halverwege de jaren tachtig had Edmund Pratt, toen voorzitter van Pfizer, een missie: ervoor zorgen dat sterke bescherming van intellectueel eigendom (Intellectual property – IP) werd opgenomen in de Uruguay-ronde van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) – de multinationale handelsonderhandelingen die zouden resulteren in de oprichting van de WHO in 1995. Zijn calculus was eenvoudig: dergelijke beschermingen waren van vitaal belang voor het beschermen van het mondiale “concurrentievermogen” – of in werkelijkheid: van zijn bedrijf en andere Amerikaanse industrieën.

In zijn grote voordeel had Pratt een aanzienlijke institutionele macht buiten zijn directe bedrijfspositie. Zoals de auteurs Charan Devereaux, Robert Z. Lawrence en Michael D. Watkins in hun boek Case Studies in US Trade Negotiation opmerken, was Pratt lid van het Raadgevend Comité voor handelsonderhandelingen voor de regeringen van Carter en Reagan.

In 1986 was hij medeoprichter van het Intellectual Property Committee (IPC), dat vervolgens relaties zou opbouwen met industrieën in Europa en Japan, een ontmoeting zou hebben met functionarissen van de World Intellectual Property Organization van de Verenigde Naties en agressief zou lobbyen – allemaal met het doel ervoor te zorgen dat IP werd meegenomen in de handelsbesprekingen.

Zowel wereldwijd als in eigen land speelde Pfizer een belangrijke rol bij het promoten van het idee dat internationale handel afhankelijk zou moeten zijn van strenge regels voor intellectueel eigendom, terwijl landen die de Amerikaanse regels inzake intellectueel eigendom niet volgen, zich schuldig zouden maken aan “piraterij”.

Zoals Peter Drahos en John Braithwaite opmerken in hun boek Information Feudalism: “Als het ritme van een tam-tam ging de boodschap over intellectueel eigendom via de bedrijfsnetwerken naar kamers van koophandel, bedrijfsraden, bedrijfscommissies, handelsverenigingen en het bedrijfsleven. Geleidelijk aan konden de leidinggevenden van Pfizer, die sleutelposities bekleedden in strategische bedrijfsorganisaties, hun steun betuigen voor een op handel gebaseerde benadering van intellectueel eigendom.”

Het was destijds niet vanzelfsprekend dat intellectueel eigendom zou worden betrokken bij handelsbesprekingen. Veel derdewereldlanden verzetten zich tegen een dergelijke opname, omdat strengere regels voor intellectueel eigendom de monopolistische macht van bedrijven zouden beschermen en de binnenlandse prijscontrole zouden ondermijnen, zoals uitgelegd in Case Studies in US Trade Negotiation.

In 1982 zei de Indiase premier Indira Gandhi tegen de World Health Assembly: “Het idee van een beter geordende wereld is er een waarin medische ontdekkingen vrij zullen zijn van alle patenten en er geen winst zal worden gemaakt op leven en dood.” De Christian Science Monitor meldde in 1986: “Brazilië en Argentinië hebben de leiding gehad over een groep die pogingen van de VS om bescherming van intellectueel eigendom op te nemen in de nieuwe gespreksronde heeft geblokkeerd.”

Maar Pratt had machtige bondgenoten, waaronder IBM-voorzitter John Opel, en hun inspanningen speelden een belangrijke rol bij het veiligstellen van de opname van TRIPS – dat regels voor intellectuele eigendom vaststelt – in de GATT-onderhandelingen. Pratt, van zijn kant, kreeg de eer voor de ontwikkeling. “De huidige overwinning van de GATT, die bepalingen voor intellectueel eigendom vastlegde, was gedeeltelijk het resultaat van de zwaarbevochten inspanningen van de Amerikaanse overheid en Amerikaanse bedrijven, waaronder Pfizer, in de afgelopen drie decennia. We zitten er vanaf het begin bij en hebben een leidende rol op ons genomen”, verklaarde Pratt, volgens het boek Wiens handelsorganisatie? Een uitgebreide gids voor de WHO.

Tijdens de TRIPS-onderhandelingen speelde de IPC een actieve rol bij het organiseren van bedrijfsleiders in de Verenigde Staten, evenals in Europa en Japan, ter ondersteuning van strenge regels inzake intellectuele eigendom. Tegen de tijd dat de WHO formeel werd opgericht en de TRIPS-overeenkomst werd gesloten, was Pratt niet langer voorzitter van Pfizer. Maar zijn bijdrage en de rol van Pfizer waren nog steeds sterk aanwezig. Zoals Devereaux, Lawrence en Watkins opmerkten, zei een Amerikaanse onderhandelaar dat het Pratt en Opel waren die in de eerste plaats “in feite de regering hebben ontworpen, gestimuleerd en overgehaald om IP op te nemen als een van de onderhandelingsonderwerpen”

De TRIPS-overeenkomst van de WHO, die in 1995 in werking trad, zou de “belangrijkste overeenkomst over intellectueel eigendom van de 20e eeuw” worden, schrijven Drahos en Braithwaite. Het bracht het grootste deel van de wereld onder minimumnormen voor intellectuele eigendom, inclusief patentmonopolies voor farmaceutische bedrijven, met enkele beperkte waarborgen en flexibiliteit.

Dean Baker, econoom en medeoprichter van het Center for Economic and Policy Research (CEPR), een linkse denktank, verteld in een interview: “TRIPS eiste van ontwikkelingslanden, en landen over de hele wereld, om Amerikaanse octrooi- en copyrightregels aan te nemen. Voorheen waren beide onderwerpen buiten handelsovereenkomsten geweest, dus landen konden alle regels hebben die ze wilden. India had in de jaren negentig al een goed ontwikkelde farmaceutische industrie. Pre-TRIPS stond India farmaceutische bedrijven niet toe om medicijnen te patenteren. Ze konden processen patenteren, maar geen medicijnen.”

TRIPS leverde farmaceutische bedrijven forse winsten op en “verhoogde de farmaceutische kosten in de VS en beperkte de beschikbaarheid van levensreddende medicijnen in ontwikkelingslanden van de WHO”, aldus de corporate watchdog-groep Public Citizen. Deze dynamiek speelde zich meedogenloos af tijdens de aids-crisis, die in volle gang was toen de WHO werd opgericht. “Het kostte de Zuid-Afrikaanse regering bijna een decennium om de monopolies van buitenlandse farmaceutische bedrijven te doorbreken die het land gegijzeld hielden en mensen daar aanhoudend lieten sterven”, schreven Achal Prabhala, Arjun Jayadev en Dean Baker in een recent stuk in de New York Times.

Het is moeilijk om een duidelijker argument te bedenken voor het opschorten van intellectuele eigendomswetten dan een wereldwijde pandemie, een standpunt dat zeker niet marginaal is in de huidige politieke context. Naast een groot aantal mondiale activisten hebben reguliere mensenrechtenorganisaties en VN-mensenrechtenexperts hun steun betuigd aan de eis tot opschorting van patentwetten.

Hun oproepen volgen de actiegroepen voor wereldwijde rechtvaardigheid van de jaren negentig en het begin van de jaren 2000, die zich richtten op de enorme rol van de WHO, samen met andere mondiale instellingen zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, bij het vergroten van de macht van bedrijven om binnenlandse bescherming te ondermijnen, van arbeid voor het milieu en voor de volksgezondheid. De buitensporige macht van de Verenigde Staten en Amerikaanse bedrijven in de WHO – die tot uiting komt in het blokkeren van het voorstel voor een octrooi-vrijstelling – is een belangrijk punt van kritiek geweest.

Pfizer is niet de enige die zich verzet tegen het stilleggen van regels voor het intellectuele eigendom. Handelsgroepen uit de farmaceutische industrie en individuele bedrijven – waaronder Moderna, dat een ander toonaangevend COVID-19-vaccin op de markt heeft gegooid – hebben zich allemaal volledig uitgesproken tégen het voorstel om uitstel van strikte regels voor intellectueel eigendom.

De invloed van de farmaceutische industrie is enorm. Onnodig te zeggen dat zelfs Trump met de farmaceutische industrie is mee gaan lopen. Ook Biden zal zijn opdrachten krijgen van de farmaceutische industrie en hij zal het moeilijk krijgen om iets te doen wat ze niet leuk vinden. Niemand anders dan de farmaceutische industrie zal zich hiertegen verzetten. Zij zijn degenen die het pushen – en zij delen de lakens uit.”

De farmaceutische industrie vecht om levensreddende informatie over vaccins en COVID-19-behandelingen tot hun eigendom te maken, ondanks de enorme rol van publieke middelen om die ontwikkeling te stimuleren. Pfizers partner BioNTech ontving bijvoorbeeld aanzienlijke overheidsfinanciering van Merkelland. Maar met een geschatte kostprijs van $ 19,50 per dosis voor de eerste 100 miljoen doses, is het vaccin waarschijnlijk te duur voor veel arme landen, vooral in het licht van de dure opslagvereisten.

Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca, dat een vaccin produceerde met Oxford, heeft een aantal toezeggingen gedaan om de toegang tot arme landen te vergroten en zegt dat het tijdens de pandemie geen winst zal maken met het vaccin. Maar het “heeft het recht behouden om het einde van de pandemie al in juli 2021 uit te roepen”, merken Prabhala, Jayadev en Baker op.

Uit onformatie komt inderdaad aan het licht wat maanden geleden al werd voorspeld: je zou een kaart van de wereldwijde armoede kunnen maken, die over een kaart met toegang tot vaccins kunnen leggen, en het zou een virtuele één-op-één-match zijn. “De VS, Groot-Brittannië, Canada en andere landen dekken hun weddenschappen af en reserveren doses die veel groter zijn dan hun bevolking”, meldt de New York Times, “aangezien veel armere landen moeite hebben om genoeg geld te hebben om de vaccins te verwerven.”

Dit is een logische uitkomst voor een systeem dat vanaf het begin is ontworpen om lang bestaande machtsstructuren te versterken die zijn gebaseerd op een diepgewortelde erfenis van kolonialisme. Ongeacht de “bedoeling”, worden opnieuw de meeste armee landen over het algemeen achtergelaten om mensen te laten lijden en sterven, terwijl rijke westerse landen hun benodigde capaciteit ver overtreffen (hoewel dit geen garantie is voor een rechtvaardige verdeling binnen die landen).

Gezien het risico dat we een wereldwijde apartheid van vaccindistributie zouden kunnen zien, waarin arme landen nog steeds met verwoestende verliezen worden geconfronteerd terwijl rijke landen groepsimmuniteit nastreven, zijn vage garanties van welwillendheid van bedrijven niet voldoende. Zoals Baker het stelt: “Waarom zou je niet willen dat elk vaccin zo breed mogelijk beschikbaar is?”

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.