pensioenleeftijd

Pensioendiefstal is al 10 jaar geleden begonnen

Het ABP staat voor alle pensioenfondsen samen die nu samen ruim 1300 x 1000 x 1000 x 1000 Euro in kas hebben dat is 5x de totale staatsuitgaven van onze overheid in 2018 of genoeg geld om vanaf nu 60 jaar lang alle pensioenen uit te keren zelfs als er door niemand meer pensioenpremie betaald wordt en er de komende 60 jaar jaar na jaar 0% rendement wordt gehaald.

Een Keihard FEIT: Het ABP heeft sinds 1985; dus al meer dan 30 jaar, een gemiddeld RENDEMENT gehaald van bijna 8% PER JAAR !!!!! en daardoor klotsen de EURO’s over de kaden. Hoezo wanbeleid?

WANBELEID wordt al 10 jaar door de OVERHEID, DNB met instemming van VAKBONDSBESTUURDERS en WERKGEVERS gevoerd door niet met de langjarige rendementen te rekenen maar een WAANZINNIG LAGE REKENRENTE van nu 1.5% DWINGEND aan de pensioenfondsen OP TE LEGGEN. Waarmee de overheid het pensioenstelsel al 10 jaar KUNSTMATIG in een ZEER KWAAD DAGLICHT stelt om het binnenkort bij wet te kunnen OPENBREKEN om de honderden miljarden Euro’s voor heel andere doeleinden te gaan gebruiken dan voor het uitkeren van pensioenen.
En in het kader van het FAKE NEWS en ALTERNATIEVE FEITEN wordt door de misdadig voorgeschreven rekenrente nu al 10 jaar VOORKOMEN dat INDEXERING van de pensioenen plaatsvindt. De daders horen levenslang opgesloten te worden.

Pijnlijk duidelijk wordt nu, dat ouderen die schijnbaar helemaal niets over hun eigen pensioen te vertellen hebben, nu lijdzaam moeten toezien dat zij van hun jarenlang gespaarde geld, om zich van een leefbare oude dag te kunnen verzekeren, massaal beroofd worden en veroordeeld zijn tot een leven op de rand van de armoedegrens! Dit is nog minder dan wat mensen uit de derde wereldlanden (die flink gesubsidieerd worden) ontvangen!

Een gepensioneerde met een aanvullend pensioen van 1.000 euro bruto, kan daar straks nog net de huur van betalen. Hij zal van de AOW-uitkering moeten leven. Dat is geen vetpot.

Huren, elektriciteit en voedsel wordt veel duurder in 2019 – vaak meer dan de inflatie.
Voor degenen die alleen een AOW ontvangen betekent dit de genadeslag! Die hebben geen cent meer om te overleven! De gang naar de voedselbank is dan ook hun enige optie!, met dank aan het beleid van Rutte 1,2 en 3 en toch blijft met stemmen op de achterlijke VVD SCHANDE!

Het is toch duidelijk: wij zijn de slaven van het pensioensysteem. We zijn bestolen. In de hoogtijdagen van de vrije handel, de jaren vanaf 1980, hebben de pensioenfondsen veel verdiend en grote reserves aangelegd voor de lange termijn. Maar dat bracht de werkgevers, waaronder de grootste, de Nederlandse overheid, in de verleiding om op grote schaal de fondsen te bestelen.

Ze hebben hun bijdragen (het werkgeversdeel) aan de pensioenfondsen verlaagd of helemaal niet meer betaald. De aandeelhouders staken de extra winst in hun zak en de overheid hield geld over voor andere zaken. Bovendien deden veel werkgevers een greep in de pensioenpot van “ hun” fonds. De regering-Lubbers haalde 30 miljard gulden weg uit het ABP! Minister Ruding zei daarover dat dit geld nodig was voor het reorganiseren van de overheid en dat de opbrengsten van het aardgas daarvoor onvoldoende meer waren. Ik noem dat wettige diefstal.

Zonder die diefstallen zou het totale vermogen van de pensioenfondsen meer dan het dubbele zijn geweest van wat het nu is.

Er zou vandaag, voldoende geld beschikbaar zijn geweest om aan alle verplichtingen voor nog minstens 40 tot 60 jaar te kunnen voldoen. De econoom Ad Broere geeft hier veel informatie over.

Mensen, noem elkaar geen mietje – eenmaal zing je allemaal – allemaal het ouwe liedje: ‘t is de schuld van ’t kapitaal.

Pensioendiefstal in de jaren ’80 en ’90

In de jaren ’80 en begin jaren ’90 zijn er door de Nederlandse staat met behulp van de uitnamewet miljarden guldens uit de pensioenpot van het pensioenfonds ABP achterover gedrukt. Dit blijkt uit onderzoek van de inmiddels overleden econoom Hennie Kemner.

In de gepensioneerden wereld werd al geruime tijd schande gesproken over de greep van de rijksoverheid in de pensioenkas van de ambtenaren. Kenmer nam zich voor om te onderzoeken of het bedrag dat rond ging van meer dan 30 miljard gulden klopte en welke weg de overheid hiervoor had bewandeld. Dankzij bovengemiddelde doorzettingskracht en de Wet Openbaarheid Bestuur lukte het Kenmer uiteindelijk om de cruciale dossiers in handen te krijgen.

Uit het onderzoek van Kenmer bleek dat de overheid onder de kabinetten Lubbers en het eerste kabinet Kok tientallen miljarden guldens achterhield. Dit deed de overheid door met behulp van de uitnamewet de werkgeversbijdrage aan de pensioenen jaar in jaar uit te verlagen. Hierdoor was de achterstand op de premiebetalingen in 1992 al opgelopen tot 32,86 miljard gulden. De betrokken centrales, het ABP zelf, de Verzekeringskamer en de Raad van State tekenden allen bezwaar aan tegen de uitnamen. Daarnaast eigende de overheid zich onder andere nog 3 miljard gulden van het vermogen voor het bovenwettelijke deel van de invaliditeitspensioenen toe.

Door de greep van de toenmalige regeringen uit de kas van het ABP is er op termijn veel potentieel rendement misgelopen. Het ABP stond kort na het begin van de kredietcrisis onder grote druk omdat de dekkingsgraad kelderde. Over 2008 zakte de dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenen die moeten worden uitgekeerd, met bijna zestig procentpunt naar een dieptepunt van 83 procent in 2009. Inmiddels is de dekkingsgraad weer toegenomen tot 106,4 procent. Desalniettemin zetten de bevindingen van Kemner de recente verhogingen van de pensioenpremies in een ander licht. Zoals hoogleraar van de Poel in 2010 stelde hebben politci lang het ABP gebruik als veilige haven om de schuld van hun eigen handelingen op andere af te schuiven.

De overheid kreeg dit allen onder andere voor elkaar door te spelen met de rekenrente. Bekijk het filmpje van Ad Broere, auteur van het boek “Geld komt uit het niets”, hieronder voor een verdere toelichting. Het onderzoek van Hennie Kenmer vind u hier.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

2 reacties

  1. Is er werkelijk geen enkele mogelijkheid om dit voor een rechtbank te brengen en de roverheid en bestuursleden van DNB van diefstal of anderszins te veroordelen? Ook de bonden van overheidspersoneel (Alle!) die het spel meespelen geldt hetzelfde voor. Waar zijn binnen het ABP de vertegenwoordigers van de gepensioneerden? Ik hoor of zie nooit iemand van deze groep in het openbaar iets vertellen wst er binnen ABP gebeurt. En let op het jaartal 2021 want dat is zeer belangrijk want alle bonden zijn laatst bij de CAO-onderhandelingen akkoord gegaan dat de roverheid géén extra premie-afdrachten hoeft te betalen als er een dekkingstekort is bij ABP tot en met 2 0 2 1 ! Kennelijk gaat er dan in Europa iets met de pensioen- en spaargelden gebeuren!

  2. Volgens mij drukken ze Miljarden om de euro te redden
    Daar om die lage rente standen
    Ik zelf lig in proces met de staat want ik krijg 1 tiende % en word aangeslagen voor 4%
    Dat is toch niet normaal de recht bank zij je bent allemaal in de gelegen heit om 4%te maken op de beurs risico dragend dan word gedwongen om je geld te verliezen ,,,,,, ik heb gezegd

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.