Pensioenakkoord? wat gaan de bonden doen?

pensioenleeftijd

Dit had een prachtige dag moeten worden voor het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Na jaren van onenigheid hebben ze eindelijk een deal weten te bereiken over een grootscheepse pensioenhervorming. Straks presenteren ze het resultaat.

Maar het wordt helemaal geen prachtige dag. Want de FNV gaat de afspraken eerst voorleggen aan haar achterban, bleek gisteravond. En of de circa 1 miljoen vakbondsleden ermee zullen instemmen is maar zeer, zeer de vraag. Referenda eindigen meestal met een ferm ‘nee’, wat ook de gevolgen zullen zijn. Het blijft bang afwachten of het dit keer anders is.

Eerst maar even het pensioenakkoord. Dat hield onder meer in dat de AOW-leeftijd twee jaar bevroren blijft en vervolgens trager stijgt dan eerder de bedoeling was. Ook komt er een regeling voor mensen met ‘zware beroepen’.

Op beide punten is er harde kritiek van de FNV-achterban. De vakbond had als eis gesteld dat de AOW-leeftijd terug zou gaan naar 66 jaar en niet meer zou toenemen. Dat was een onderhandelingsinzet. Maar nu het niet de einduitkomst is, voelt mening vakbondslid zich bedrogen. De bond had alles ‘beloofd’,  en nu zouden ze tevreden moeten zijn met een half ei, of zelfs nog minder?

Ook de regeling voor zware beroepen ontmoet veel weerstand. In het pensioenoverleg is ervan afgezien een lijst te maken van dergelijke beroepen, die het recht zouden geven eerder met werken te stoppen. Heel verstandig, want over zo’n lijst zou altijd gedonder zijn ontstaan. Vrijwel iedereen vindt zijn eigen beroep immers zwaar. In plaats daarvan wil het kabinet degenen die weinig verdienen het recht geven op een vroegpensioen. Maar zoals te verwachten viel: ook dat wordt niet gepikt. Want waar je de grens ook trekt, er zijn altijd werknemers die er net buiten vallen. En die zijn dan boos. “Waarom moet ik wel langer doorwerken en mijn collega, of buurman niet?”

Voor tegenstanders van het pensioenakkoord zijn er dus goede redenen om in het referendum ‘nee’ te stemmen. Temeer daar FNV-voorzitter Han Busker het akkoord niet echt voor zijn rekening durft te nemen. Hij noemt het wel ‘verdedigbaar’, maar legt de afspraken neutraal voor aan zijn leden. Velen zullen die slappe houding zien als een signaal dat Busker er diep in zijn hart ook niet tevreden over is.

Het referendum is ‘raadplegend’. Maar als de uitkomst afwijzend blijkt, of een dubbeltje op zijn kant, zal het FNV-ledenparlement zich ongetwijfeld negatief uitspreken over het pensioenakkoord. En dit orgaan van 105 vakbondsleden heeft wél beslissingsrecht.

Het gevolg zal niet zijn dat de pensioenleeftijd op 66 jaar komt te liggen. Ook zal niet iedereen die van zichzelf vindt dat hij/zij een zwaar beroep heeft, eerder met pensioen mogen. Nee, het resultaat is dat de AOW in het huidige tempo blijft stijgen en dat er helemaal geen regeling voor zware beroepen komt. En dat dit en volgend jaar bovendien miljoenen gepensioneerden een korting voor de kiezen krijgen, iets wat met een pensioenakkoord voorkomen was geweest.

Er zullen mogelijk ook politieke gevolgen zijn. Want de pensioenhervorming is – naast het klimaatbeleid – het belangrijkste project van Rutte III. Heeft het voortzetten van de coalitie nog wel zin als een van beide projecten zo schromelijk mislukt? Maar dat is waarschijnlijk een vraag waar op dit moment zich nog bijna niemand druk over maakt.

Via:https://frontbencher.nl/pensioenakkoord-roept-u-maar/

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.