30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Pendeldiensten NGO’s hebben het er druk mee

vluchtelingen

In toenemende mate worden Afrikaanse gelukszoekers richting Europa gedirigeerd, en eveneens in toenemende mate gebeurt het ophalen van hen vlakbij de kust van landen als Libië. De daar werkzame NGO’s leveren de mensensmokkelaars geld, hand- en spandiensten en zijn daardoor medeschuldig aan de vele doden die hun “reddingspogingen” nog elke dag veroorzaken.

We lezen (nota bene) in de Volkskrant [1] het volgende opiniestuk:

Het Europese migratiebeleid en ngo’s als Artsen zonder Grenzen bevorderen dat mensen het risico nemen de overtocht van Afrika naar Europa te maken en zijn daarom schuldig aan de verdrinkingsdood van velen van hen.

Het is een opiniestuk van de hand van journalist Arnold Karskens, die de schuld van de verdrinkingsdood van veel migranten legt bij Brussel en de NGO’s als Artsen zonder Grenzen, die inmiddels de gelukszoekers al in de havens van Libië aan boord haalt.

Voor ons is dit geen nieuw nieuws. Al lange tijd zijn NGO’s als Artsen zonder Grenzen en Stichting Bootvluchteling actief bezig om gelukszoekers met bootladingen vol Europa binnen te sluizen. Op 4 december vorig jaar, dus een half jaar geleden, schreven wij o.a.:

Ship-tracking software en verslagen van journalisten bewijzen dat NGO’s, de Italiaanse kustwacht en smokkelaars hun acties coördineren.Sinds het Westen president Ghadaffi uit de weg heeft geruimd stijgt het aantal Afrikanen dat naar Europa gesmokkeld wordt. Ze reizen via Lybië en steken daar de Middellandse Zee over. Dat meldt Gefira.org

Diverse “humanitaire” organisaties of NGO’s (waaronder Stichting Bootvluchteling en Artsen Zonder Grenzen) die betrokken zijn bij deze activiteiten maken een onlosmakelijk deel uit van de mensensmokkelroute naar Europa.

Mensensmokkel op grote schaal, met hulp van de Europese Unie.

Het is één van de meest schrijnende voorbeelden van “nepnieuws” die de laatste maanden door de mainstream media wordt herhaald, namelijk dat er steeds meer “vluchtelingen” door NGO’s uit de Middellandse Ze gered moeten worden. Élke dag is het wel raak, maar sommige perioden komen ze letterlijk met scheepsladingen binnen: bijvoorbeeld tijdens het Paasweekend: 8.500 migranten [3].

De trend is stijgend. Tot en met eind mei al 60.000, een toename van zo’n 10.000 personen ten opzichte van 2016. En ook het aantal doden neemt toe, ondanks of misschien wel juist door de toename van het aantal “reddingen”. Wat anders gaat het bij Australië – dit land (dat in de ogen van Brussel een “inhumaan” beleid voert – waar niemand meer verdrinkt.

We gaan in dit artikel niet in op het feit dat de praktijk om mensen in levensgevaar te brengen, ze dan uit de zee te gaan vissen om hen vervolgens naar het land van de reddende partijen te brengen, niets met redden te maken heeft. Ieder weldenkend mens weet dat. Maar interessanter is hoe en met welke methoden de NGO-boten werken en hoe men probeert deze wanstaltige praktijken aan de EU-bevolking te verkopen als zijnde daden van humanitaire hulp.

Onlangs werd bekend dat de NGO’s die in dit gebied werkzaam zijn zelfs US$ 450 betalen voor elke “bootvluchteling”, die geen geld heeft om de in Libië werkzame mensensmokkelaars te betalen. Het gaat er om deze criminele samenwerking zo goed mogelijk voor de buitenwereld verborgen te houden, zodat de machthebbende elite de massa-migratie naar Europa gewoon kan dóórvoeren.

Een nieuw puzzelstukje dat bijdroeg aan het verhelderen van de criminele activiteiten van de NGO’s leverde de New York Times [4] op 14 juni jl. In onderstaand plaatje is grafisch weergegeven, wanneer en op welke plaatsen gedurende de laatste drie jaar “vluchtelingen” in de Middellandse Zee werden “gered”.

vluchtelingen

Duidelijk is te zien dat naarmate de tijd verstrijkt, de migranten steeds zuidelijker worden opgepikt, soms zelfs al met in de havens van Libië gereed liggende schepen. De shuttle-service drait op volle toeren en als een geoliede machine.

De samenwerking tussen de mensensmokkelaars en de NGO’s functioneert steeds perfecter. Dat er zoveel mensen verdrinken, stoort niemand van beide “partijen”, sterker, daardoor moeten er nòg meer mensen “gered” worden, Het businessmodel van de mensensmokkelaars draait op macimalisatie van de winst, wat betekent dat de schepen steeds zwaarder beladen worden, en wel op zo’n manier dat de voor de kust liggende NGO-schepen juist gehaald kunnen worden.

Of ook niet, wat geen punt is. Het is namelijk geen voorwaarde voor het businessmodel.

De mensensmokkelaars worden steeds intensiever: méér mensen worden op kleinere boten gepropt, en komen de reddingsboten in zicht dan worden ook nog de buitenboordmotoren afgekoppeld en meegenomen. Die kunnen dan namelijk weer opnieuw worden gebruikt.

En wanneer de afgesproken trefpunten met de NGO-schepen niet zo gauw worden bereikt, loopt het vaak niet goed af met de op de boten aanwezige gelukszoekers. Vaak zijn er namelijk Afrikanen aan boord die nog nooit een zee gezien hebben, en helemaal niet kunnen zwemmen. Hierdoor worden de “mensenredders” van de NGO’s medeplichtigen van de mensensmokkelende bendes.

In Brussel en de lidstaten van de EU denken politici nog steeds dat zij de problemen met dit soort praktijken oplossen, en wat dat betreft heeft Arnold Karskens gelijk door de schuld van al die verdronken gelukszoekers mede te leggen bij de Europese Unie, i.c. Frans Timmerman (en Jean Claude Juncker). Die mensen leven ècht in een schijnwereld (vol luxe en decadentie).

Opnieuw een voorbeeld van hoe het werkt in de democratische EU, waar de niet-gekozen machthebbers toch vooral aan zichzelf denken.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.