klimaat

Peilingen coalitiepartijen staan op groot verlies

Verheugend om te constateren dat de Groene Khmer stagneert in de opmars en een virtuele zetel moet prijsgeven. PVV wordt op 15 zetels gepeild. Wordt Elfie Tromp alsnog de helpende hand gereikt . De coalitiepartijen staan zoals u weet op groot verlies. Voornaamste factor: voornemen van het kabinet om klimaatmaatregelen door te voeren.

Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond zijn VVD en CDA flink wat kiezers kwijtgeraakt vanwege het klimaatakkoord en de idiote reactie van het kabinet. Kiezers zijn massaal overgestapt op andere partijen en dan voornamelijk naar het Forum voor Democratie. Ook maken minder kiezers zich zorgen om de opwarming van de aarde dan een half jaar geleden. In december 2018 maakte 63% van de kiezers zich zorgen om de opwarming, nu is dat nog maar 56%. En ook de veronderstelling dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde wordt onder druk van de kosten van het Klimaatakkoord verpletterd.

Volgens De Hond bestaat er een relatie tussen het verlies van 40% van de zetels van VVD, CDA en D66 en de opvattingen van de kiezer over de klimaatmaatregelen. Kijk, daar zou ik nou nooit op gekomen zijn. Op die relatie. U wel? Ja, nee, het wordt nog specifieker…en dan voornamelijk de invloed van de klimaatmaatregelen op de koopkracht. Zo hee, nou zeg, wie had dat nou kunnen denken? Daar kom je als laaggeletterde toch niet op? Maurice de Hond wél! 67 procent van de ondervraagden uit zijn steekproef denkt dat er een addertje onder het gras zit en de invloed van de klimaatmaatregelen nog groter zal zijn dan wordt voorgesteld. Daar zouden de achterdochtige weleens gelijk in kunnen hebben, want we kennen Rutte en zijn pappenheimers inmiddels een aantal jaren en hij heeft de kluit altijd al belazerd.

Ja, en dan ga je ook krijgen dat de kiezers de doorrekening van het CPB – de spreekbuis van het politbureau – wantrouwen. Het gaat om 49 procent van de ondervraagden die zeggen aan de doorrekening geen waarde te hechten. De Hond schrijft verder dat het klimaatakkoord een splitsing in het electorale landschap lijkt te veroorzaken, en dit betekent dat het Forum voor Democratie hoogstwaarschijnlijk haar gepeilde zetels ook echt gaat verzilveren.

CO2 heffing bedrijfsleven
En dan is het alle hens aan dek. Reddingsboten omlaag, reddingsvesten aan, vrouwen en kinderen eerst. Want het kabinet kwam ineens met het nieuws dat het de kosten van het klimaatakkoord wil doorschuiven naar het bedrijfsleven. Verkiezingsstunt, Verkiezingsretoriek. Leer mij Rutte c.s. kennen. Erdogan was er deze keer niet om hem uit het electorale slop te trekken, dan dit maar geprobeerd.. Maar kiezers zijn niet achterlijk en weten dat de rekening uiteindelijk op het bordje van de huishoudens terecht komen en zij heus niet minder zullen gaan betalen. En dan nog iets…waarom wordt het bekendmaken van concrete cijfers OVER de Statenverkiezingen heen getild?

Planbureau voor de Leefomgeving
De doorrekening van de voorstellen uit het ontwerpklimaatakkoord is broddelwerk. Kennelijk denkt men bij het PBL dat we debiel zijn, want de kinderlijke uitleg is totaal onbegrijpelijk. Wel horen we dat we dat er bij enorm veel onzekerheden men zeker weet dat er een besparing wordt geleverd van 31 tot 52 megaton CO2 in 2030 !! Dat valt allemaal nog binnen het gestelde kabinetsdoel van 48,7 megaton minder CO2, maar dat wordt waarschijnlijk niet gehaald. En doordat bij de berekeningen ervan uitgegaan wordt dát het niet gehaald wordt, vallen de kosten ook lager uit. Bent u er nog?? Ohw, u dacht ook dat we een berekening zouden krijgen van de kosten als het wél gehaald gaat worden? Nou.. niet dus!

Centraal Plan Bureau
In de Telegraaf las ik dat volgens het CPB (dat is dat andere planbureau dus weer hè) alle inkomensgroepen er op achteruit gaan als het klimaatakkoord wordt uitgevoerd. Dat middeninkomens het meest verliezen als de maatregelen uit het concept-klimaatakkoord een op een worden doorgevoerd. Het scheelt hen een half procent aan inkomen. Ook gepensioneerden en alleenverdieners gaan er gemiddeld een half procent op achteruit. Het totale klimaat- en energiebeleid – de totale waanzin dus – raakt Nederlanders nog harder. Want als ook de maatregelen ter stimulering van duurzame energie worden meegerekend, gaan de laagste inkomens het meest achteruit. In 2030 zou het een verlaging van het inkomen met 1,8 procent betekenen. Voor de middeninkomens is dat ongeveer 1,5 procent. De hoogste inkomens leveren 0,8 procent in. Het PBL schat in dat alle investering die nodig zijn om het klimaatakkoord uit te voeren tussen 56 en 75 miljard euro bedragen in de periode tot 2030. Vooral in de energiesector, de mobiliteitshoek en de gebouwde omgeving gaat het om astronomische bedragen.

Verder meldt het CPB dat het klimaatakkoord de collectieve lasten verhoogd met 5,2 miljard euro. Dat houdt in dat er nog eens 1,5% toegevoegd wordt aan de collectieve lastendruk die drie kabinetten Rutte al verhoogde, van 35,9% van het bbp tot meer dan 39%.

Syp Wynia twitterde:
:”Haagse bronnen” melden de NOS dat het #Klimaatakkoord redelijk aan zijn doelstelling zou voldoen voor jaarlijkse kosten, oplopend tot 2 miljard in 2030. Fijn, dank u wel.
Te bedenken dat #gasverbod alleen al aan investeringen 40 miljard vergt tot 2030. De collectieve lasten gaan dus met 5,2 miljard per jaar omhoog. Maar daar komen de kosten die u maakt ( móet maken) voor eigen woning en auto nog bij. En dat tikt aan. Beetje vreemd dat @CPBnl de kosten van het #gasverbod voor woningbezitters niet doorrekent omdat het niet verplichtend (genoeg) zou zijn. Terwijl in het #Klimaatakkoord allerlei dwangmaatmiddelen zijn afgesproken, tot aan het #binnentredingsrecht toe”.

De verwachting is dat 80% van de kosten van bedrijven worden doorberekend aan de consument. Bedrijven ontvangen als compensatie subsidie, die betaald wordt door…tata de belastingbetaler. Het komt er gewoon op neer dat alle kosten van deze klimaatwaanzin bij de burger terechtkomen. Maar dat angstige vermoeden had u al!

Ja, ik ben sceptisch over de theorie die men aandraagt voor de klimaatverandering en de “oplossingen” die men daarvoor denkt te hebben. Kortom: tegen de klimaatgekte. Het is niets anders dan een moderne vorm van simpel bijgeloof. Het heeft zich ontwikkeld tot een soort groepsdenken “de nieuwe kleren van de keizer”. Die Klimaatgekte moet het volledig hebben van grafieken en computermodellen op basis van “cherry picking” of bewerkte data. Maar weinig van die modellen benaderen de echte omstandigheden in de wereld écht! De voorgestelde oplossingen voor “klimaatverandering” zijn onuitvoerbaar, gevaarlijk, uitermate kostbaar en nutteloos.

Door de belastingbetaler gefinancierde wind- en zonne-energie veroorzaken verwoestende schade aan het milieu, de flora, fauna en de economie. Biobrandstoffen vernietigen regenwouden, oeroude bossen (dé afnemers van CO2 bij uitstek) en kostbare landbouwgrond, waardoor ook weer voedselprijzen stijgen en de wereldwijde natuur zinloos wordt geschaad.
Profiteurs van westerse industrieën, zoals de industrie voor hernieuwbare energie, worden gesubsidieerd om inefficiënte, onvoorspelbare en onnodig dure energie op te wekken, om zeldzame grondstoffen te winnen en om mensen die toch al niet veel te besteden hebben, in diepe armoede te storten.

Wetenschap op scholen en universiteiten is gecorrumpeerd door een klimaat-industrieel complex dat wetenschappers beloont, zelfs als het op een frauduleuze basis berust, en de “echte, onafhankelijke” wetenschap bestraft die de zogenaamde “consensus” verwerpt. Enorme sommen publiek geld – honderden miljarden euro’s per jaar, alleen al in ons land – worden zinloos weggespoeld voor de hersenschim dat wij het klimaat zouden kunnen veranderen. Megalomane zelfoverschatting!
En dan nog.. ondanks al deze astronomische uitgaven, op basis van de ons gepresenteerde berekeningen zal de “opwarming” van de aarde” tegen het einde van deze eeuw slechts 0,048 graden Celsius lager uitkomen. Dit is een twintigste graad Celsius.

Ik word ongelooflijk boos om de naïviteit van de zelfverklaarde “milieuactivisten”. Ze vertellen ons voortdurend dat ze de planeet willen redden, dat ze zich zorgen maken over “toekomstige generaties” , dat mensen die de klimaatverandering “ontkennen” zelfzuchtig, dom en anti-wetenschappelijk zijn. Maar alles wat deze “milieu” campagnevoerders doen, is diametraal tegengesteld aan hun veronderstelde goede bedoelingen. De “Groenen” benadelen de armen, ze beschadigen de planeet, ze belemmeren de economische groei, die ons historisch in staat heeft gesteld om milieuproblemen zoals vervuiling, het doden van vogels, vleermuizen en orang-oetans te beperken en te overwinnen. En tóch vertellen ze ons voortdurend dat ze moreel superieur zijn.

Denk eraan als u de volgende keer horrorverhalen hoort over de aankomende klimaat apocalyps, of dat kinderen niet naar school gaan om te demonstreren voor méér klimaatactie: dit is geen wetenschap die hier uitgedragen wordt, het is extreem-linkse politiek. Hun overtuigende intenties klinken misschien goed, maar de resultaten van wat ze ons willen opleggen zijn ….vernietigend.

Rutte
Het is de “proeve van bekwaamheid” voor een Europese functie voor Rutte. Hij heeft in 2016 de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterrez, moeten beloven van Nederland een shithole, pardon, een gidsland te maken voor wat betreft klimaatmaatregelen. Denk daar aan als u woensdag naar de stembus gaat. Dit is de prijs die Nederland gaat betalen om Rutte in Brussel te parkeren

Ik tik mijn vingers blauw met #STEM ZE WEG. Maar kijkend naar de schuivende panelen en zie wat er achter die schuivende panelen alweer geregeld wordt aan steun van de oppositie als de coalitie inderdaad, zoals wordt verwacht, haar meerderheid in de Tweede Kamer verliest, en dan met name die van PvdA en GroenLinks, dan hoop ik dat het ons inderdaad “met z’n allen” lukt om die criminele luchtfietsers weg te stemmen.

JesseKlaver
Jesse Klaver kan het ook niet helpen dat hij niet meer inhoud heeft, dat alles aan hem nep is. Dat alles vorm is. Hij zelf niet weet wat hij raaskalt. Hij een lege huls is, die elke dag wordt afgevuld met holle frasen door zijn partijbonzen zoals de criminele Wynand Duyvendak en de “Killing Fields” van Pol Pot bewonderaar Paul Rosenmöller

Jesse kan het ook niet helpen dat hij het verschil tussen milieu en klimaat niet weet. Omdat de grote “klimaat-goeroe” en linkse messias niet eens het VMBO heeft kunnen afmaken…te druk met maniertjes van Obama en Trudeau kopiëren ! Soros is dol op hem!

Frans Timmermans
Nog zo’n figuur…Frans Timmermans noemt Baudet ‘een idioot’ en, u raadt het al, linkt aanslag Nieuw-Zeeland aan Baudet. Heel fraai weer! Juist ja, zo’n terrorist aan de andere kant van de wereld met een arsenaal aan wapens, maakt ‘mensen met een diverse achtergrond’ strijdbaar. ‘Zo van, dit laten wij ons hier niet gebeuren,’ voegt Fransje er nog aan toe. Maar ja, als daar in Rotterdam een mafkees met een AK-47 op ‘sproeistand’ de boel neerschiet, blijft er volgens mij niet zoveel van die strijdbaarheid over.

“Die idioot,” doelend op Baudet met zijn ‘homeopathische verdunning’ uitspraak, zou dan met zulke gedachten ‘mensen die niet goed sporen’ tot dergelijke daden aan kunnen zetten. Veel makkelijker dan dat kun je het jezelf niet maken, volgens mij. Toch heb ik de moeite genomen om zijn hypothese even bloot te leggen: ‘Iemand zegt iets en een ander, die overigens niet spoort, zou het zomaar kunnen geloven en er naar kunnen gaan handelen.’ Ja hoor Fransje, zo ken ik er nog een paar. Kijk maar uit, straks word jij verantwoordelijk gehouden voor een aanslag op Baudet door iemand ‘die niet spoort’ omdat jij Baudet aanwees als degene waardoor aanslagen, zoals in Christchurch, konden gebeuren. Doen alsof elke mafkees die naar geweld neigt, losgaat door iets wat een ander zei, terwijl je zelf aan ‘de goede kant’ meent te staan, slaat de boel toch echt iets té plat. Maar ja, verkiezingstijd hè! Aan de andere kant….wat Timmermans nu met Baudet doet, deed Rosenmöller van GroenLinks met Pim Fortuyn…en het werkte! Er stond iemand op die “niet goed spoorde” en knalde Fortuyn uit het leven. Christchurch, Urk en Timmermans zijn cadeautjes voor de Soros-stroming in de politiek.

Genoeg gemopperd…Zal ik voor u ook iets lekkers inschenken?

Geef ik u eerst nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 17 maart 2019:
VVD 22(-1) FvD 20(+1), GroenLinks 17(-1), PVV 15, PvdA 12(-1), SP 12(+1), D66 11(+2), CDA 10(+1) PvdD 7(-1),DENK 7, ChristenUnie 7, 50Plus 5, SGP 3, Overige 2(-1)

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.