DELEN
Paus

Paus Franciscus wil een “hartelijk gesprek” met Trump

Paus Franciscus heeft aangegeven een hartelijk gesprek te willen voeren met de Amerikaanse president Donald Trump op 24 mei. De vraag werd gesteld door journalisten nadat de twee wereldleiders reeds eerder in conflict lagen over thema’s als immigratie, klimaatopwarming en geloof. Dat brengt Reuters.

De disputen tussen Donald Trump en Paus Franciscus zijn al een tijdje publiek. Toen Donald Trump nog één van de kandidaat was voor de Republikeinse nominatie nam de Paus zijn voorstel tot het bouwen van een muur aan de zuidgrens van de VS reeds op de korrel. Dit viel in slechte aarde bij Trump vanwege de Paus zijn morele autoriteit over de stemgerechtigde katholieke kiezers. Donald Trump uitte toen zijn frustratie over de paus op Facebook.

Donald J. Trump

In response to the Pope: If and when the Vatican is attacked by ISIS, which as everyone knows is ISIS’s ultimate trophy, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald…

Het incident kreeg veel media aandacht en de woordenwisseling escaleerde snel tot ze uiteindelijk elkaars integriteit in vraag stelden. Trump hekelde de politieke posities die de Paus als een religieus leider innam over bijvoorbeeld de klimaatopwarming. De Paus stelde het geloof van de toenmalige republikeinse presidentskandidaat in vraag. Toch is Trump niet altijd een tegenstander geweest van de paus. In 2013 tweette Trump nog dat hij de paus heel leuk vond omdat Paus Fransicus “ook nederig is”.

Donald J. Trump on Twitter

The new Pope is a humble man, very much like me, which probably explains why I like him so much!

Een gesprek na een gespannen situatie

Op het moment van deze woordenwisseling werd de kans dat Trump effectief tot president van de Verenigde Staten verkozen zou worden door de peilingen als minimaal ingeschat. De afgelopen zes maanden was het echter publiek stil tussen beiden. Sinds de goede contacten tussen voormalig president Ronald Reagan (Rep.) en de toenmalige en intussen zalig verklaarde Paus Johannes Paulus II hebben de VS en het Vaticaan goede diplomatieke relaties. Een en ander kaderde in hun gemeenschappelijke strijd tegen de Sovjet-Unie.

Pope Francis on Twitter

I express my solidarity with migrants around the world and thank all those who help them: welcoming others means welcoming God in person!

Paus Franciscus wenst de invloed van de Kerk in de VS echter te behouden nu Trump hiervan president is geworden. Het is hoogstwaarschijnlijk de reden dat het Vaticaan de Amerikaanse president nu heeft uitgenodigd om in het Vaticaan op gesprek te komen.

De noodzakelijkheid van samenwerken

Het is echter niet enkel de Paus die president Trump nodig heeft. Ook Trump beseft dat hij de meerderheid van katholieken die hem naar het Witte huis stuurde achter zich moet houden. Bovendien kan de Paus nog altijd veel diplomatiek gewicht in de schaal leggen in regio’s waar de opties van de VS diplomatiek beperkter zijn. President Trump accepteerde om die reden direct de persoonlijke uitnodiging van het Vaticaan.

Na deze eerste positieve actie zond Trump de laatste weken nog meer goede signalen richting het Vaticaan. Zo gaf de Amerikaanse president bijvoorbeeld aan, eerst met de Paus in gesprek te willen gaan voordat hij persoonlijk een ambassadeur kiest om de VS bij de Heilige Stoel te vertegenwoordigen. Het is vermeldenswaardig dat Callista Gingrich, de katholieke vrouw van de voormalig ‘Speaker of the House’ Newt Gingrich, in koppositie zou liggen voor de prestigieuze job.

ABC News on Twitter

Pope Francis says he won’t try to convince Pres. Trump to soften immigration, environment policies when they meet https://t.co/N3SFW8Idkc

Beide wereldleiders hebben aangegeven open te zullen zijn over hun meningsverschillen ten opzichte van elkaar en de standpunten van de ander aandachtig te zullen beluisteren. Paus Franciscus zei op zijn persconferentie dat sommige deuren misschien gesloten zullen zijn, maar dat er altijd wel een deur openstaat die samenwerking toelaat. De Paus gaf aan dat indien ze eerst samen de voor de hand liggende problemen aanpakken waar ze beide een bekommernis delen, verdere samenwerking met goed contact wel zal volgen.

Reacties

Reacties

SDB en nieuwsreporter.com brengt u nationaal en internationaal nieuws

Geef een reactie