Connect with us

Column

Passie in de politiek

Published

on

passie

Passie, Haat en Liefde verblinden het Intellect.

Bijzonder intelligente mensen, allerminst wars van die ‘Passies‘, ontdekten al vele, vele eeuwen geleden dat het spanningsveld tussen de Passies en onze Logische Vermogens, alsmede het spanningsveld tussen de Passies onderling, gepaard ging met erupties van redeloos geweld. Bij de eerste denkers die voorzagen dat de techniek ons zou ‘overvleugelen‘, leidde dat tot utopische verwachtingen, omdat de machine ‘Puur Intellect‘, want ‘Binair‘, zuiver ‘Logisch‘ is. Tegelijk waren er mensen die de Passie preekten die rilden bij het idee dat ‘Kille Logica‘ ons leven zou gaan beheersen.

De intense weerzin die we nu zien tegen ‘Realisten‘ is een product van dat verzet, en het is er de oorzaak van dat we in het westen geloven in sprookjes, waarmee we ons eigen graf graven. En als we niet oppassen ook dat van de mensheid als geheel. Het nieuwe ‘Gedeelde Verhaal’ waar behoefte aan is, zoals ik in mijn vorige bijdrage overnam van Luuk van Middelaar, is eigenlijk het oude ‘Gedeelde Verhaal‘, over het vinden van een werkbaar evenwicht, en het bewaken van systemen die leunen op computers, om te voorkomen dat ‘Technische‘ oplossingen ons als ‘soort‘ overbodig maken.

Realisten‘, kortom, zijn geen ‘Kille‘ rationalisten. Het zijn geëvolueerde mensen die zoeken naar de juiste balans tussen Passie en Intellect, in zichzelf. Ze zijn zelf verre van perfect, en daar ook van doordrongen. Wat ze nodig hebben, is een ‘Markt‘. Een ‘Vrije Markt‘. Niet gehinderd door dictaten, sancties, wetten en regels, en perfide spelletjes om de macht. En een bruikbaar systeem om achteraf te bepalen welke keuzes de voorkeur verdienden, zodat ze kunnen sturen op basis van feitenkennis, en niet terechtkomen in een maalstroom van blinde Passies.

Echter, zonder uit het oog te verliezen dat de betere keuze in het verleden geen garanties biedt voor de toekomst. Wat bij mij op dit blog verwijst naar kritiek op de ‘Consensus Wetenschappen‘ die zwaar leunen op statistiek als een manier om voorspellingen te doen voor de toekomst.

In de achter ons liggende jaren zagen we een breed gedragen ‘Consensus‘ die doelbewust de Passie mobiliseerde om beleid erdoor te drukken dat was vormgegeven door statistici en hun modellen, die met hun rug in de rijrichting zaten, maar ons werden gepresenteerd als het summum van het beschikbare Intellect, oftewel de ‘experts‘. Dat was desastreus in ieder denkbaar opzicht, zij het dat bepaalde obscure lieden en gewetenloze bedrijven er op de korte termijn dik aan verdienden.

Advertisement

Haat en Liefde zonder Intellect voeren nu de boventoon in de volgende existentiële bedreiging, de strijd in Oekraïne. Perfect geïllustreerd in DIT artikel van Connor Freeman. De Passie, de blinde haat, voert ons naar een nucleaire ontknoping. Ondersteund door ‘Consensus Wetenschappers‘, de ‘experts‘, die met hun rug in de rijrichting ‘rekenen‘ met ‘modellen‘ die geen betrekking hebben op de realiteit. En elke realist die waarschuwt voor de gevolgen is een ‘Vriend van Poetin‘.

Ondergetekende is een vriend van ‘Pais en Vree‘. Van een ‘Vrije Markt‘ voor ideeën, goederen en personen, met respect voor een bescheiden aantal universele beperkingen, die voor alle burgers in gelijke mate gelden, zonder discriminatie (niet ‘negatief‘ of ‘positief‘), of gesubsidieerde promotie van individuele keuzes, liefst met een stevig materieel fundament zodat niemand in armoede hoeft te verkommeren.

Het is onvermijdelijk dat binnen soevereine landen en economische regio’s aanvullende afspraken worden gemaakt die recht doen aan de ‘aard‘ van dat land of die regio. Afspraken die realistisch zijn, en worden nageleefd, om te beginnen door de autoriteiten zelf. Het kan niet zo zijn dat een land een akkoord, of verdrag ondertekent, of afspraken maakt, om er vervolgens geen invulling aan te geven. Wat internationaal geldt voor de relatie tussen landen, geldt ook intern voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de (bij voorkeur gekozen) vertegenwoordigers.

Wetten die niet uitvoerbaar zijn, moeten niet worden aangenomen. Als dat wel gebeurt, en in Nederland en elders in het westen grossieren we erin, dan komt de rechtspraak in de greep van de Passie, van de Haat en de Liefde, en zijn de rapen gaar.

het ‘Transhumanistische‘ project

De Haat en de Liefde volledig uitbannen is (voor de goede verstaander) onderdeel van het ‘Transhumanistische‘ project zoals het werd opgezet, met als visie voor de mensheid dat u niks meer zult bezitten, maar intens gelukkig zult zijn. Bezit, in deze context, verwijst naar onze Passies. Ook al schuwen we die term waar we onze immateriële relaties typeren, maar in onze relatie tot onze kinderen, onze partner, onze vrienden en ons land, onze voetbalclub, is het onmiskenbaar dat daar de Passies de boventoon voeren, en we die connecties zien als bezit. ‘Transhumanisme‘ is een extensie van het denken dat in de ‘Sixties‘ vleugels kreeg. Vrije Liefde.

Advertisement

Met als schaduwzijde de Vrije Haat. Wars van enige controle van het Intellect. Maar in zijn ‘Transhumanistische‘ vorm ontdaan van de ‘ander‘, of enige concrete vorm. Het gevoel van geluk dat ons aangeboden wordt als surrogaat is dat van de roes, de artificiële, onpersoonlijke extase van de ‘Junkie‘.

Transhumanisme‘ is dus iets anders dan het vinden van technische oplossingen om onze fysiek aan te vullen, of falende onderdelen te vervangen. Het verwijst niet naar implantaten, of neurologische koppelingen die ons leven verrijken, of ons de controle teruggeven over ledematen waar die controle  door een ongeluk of ziekte verloren was gegaan. Het nieuwe ‘Gedeelde Verhaal’, in mijn optiek de restauratie van het oude ‘Gedeelde Verhaal‘, is dat we bezit moeten nemen van onze ‘Humaniteit‘, en het niet meer af moeten staan.

Humaniteit‘ niet strak gedefinieerd als gehoorzaam aan door ‘experts‘ gedicteerde opdrachten, als concept geformuleerd door lieden die met hun rug in de rijrichting zitten, met statistisch gevoede modellen op basis van in het verleden behaalde resultaten, maar als een erkenning van onze in aanleg aanwezige labiliteit die onze creativiteit en nijverheid voedt, maar slechts tot volle wasdom kan komen als het wordt beheerst door onze rationele vermogens.

NAVO

Zoals de link naar het artikel van Connor Freeman keurig illustreert, wil de NAVO via deze ‘Proxy War’ in Oekraïne Rusland destabiliseren, en Poetin uit de weg ruimen. Mijn stelling is dat die insteek Pure Passie is, die is ontsnapt aan elke logische controle. Pure Haat. Ik heb, ver voor de bom barstte in Oekraïne, al gewezen op de Gepassioneerde Hater die Duitsland op het spoor van suïcide zette voor de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij in zijn schotschrift ‘Mein Kampf‘ de Joden en de Slaven (Russen) op één hoop gooide.

Het waren, zoals hij het de Duitsers voorspiegelde, allemaal ‘communisten‘ die uit waren op de ‘wereldheerschappij‘, ten koste van het Nobele Germaanse Ras. Veel idioter kon niet, maar de Duitsers vielen er als een blok voor, en ook buiten Duitsland geen gebrek aan enthousiasme.

Advertisement

Tevens heb ik laten zien dat de Britten, en Amerikaanse banken en multinationals, aanvankelijk samenspanden met Hitler, die ze beschouwden als een ‘Nuttige Idioot‘, die voor hen de kolen uit het vuur kon halen. In dat Plan zouden de Duitsers zich op de Russen storten, terwijl de Britten en hun kapitalistische vrienden op de achterhand de wapens konden leveren, en profiteren. Het ‘Molotov-Ribbentroppact‘ kwam voor de Britten als een enorme schok, en ineens bevonden zij zich in een oorlog waar ze niet op voorbereid waren. De analogie met wat er nu gebeurt is ijzingwekkend.

De NAVO (de Britten en de Amerikanen) hebben Oekraïne acht jaar lang gecoacht, en getraind, en van wapens voorzien voor een oorlog die anders uitpakt dan vooraf bedacht. Het Plan was dat Rusland zich vol overgave op Oekraïne zou storten, en dan te maken zou krijgen met een guerrilla van gespecialiseerde milities, die als ‘Stay Behind‘-troepen over ruime voorraden wapens zouden beschikken die op die taak waren toegesneden. Oekraïne als land was ‘Expendable‘ als een pion op het ‘Grote Schaakbord‘.

En vervolgens ‘hapten‘ de Russen wel, maar toonden ze geen interesse in het bezetten van Oekraïne. Slechts die gebieden die bewoond worden door Russen, (inwoners van Oekraïne die Russisch beschouwen als hun moedertaal, die ‘Orthodox‘ zijn voorzover ze religieus zijn, en de Russische cultuur en geschiedenis, met inbegrip van Rusland als hofleverancier van militairen die de Nazi’s klop gaven, als referentie hebben), staan nu op de verlanglijst van het Kremlin.

De Blinde Haat in Oekraïne tegen alles wat Russisch is, onder het niet-Russische bevolkingsdeel, blokkeert nu elke rationele oplossing. Er ligt een ‘Italiaans Plan‘ dat in feite nu nog het hoogst haalbare is voor Oekraïne, dat het echter direct naar de prullenmand verwees, omdat het ‘territoriale concessies‘ bevat. Wat de Russische woordvoerder ertoe bracht om te verzuchten dat het een ‘Fantasie‘ is om te denken dat ‘Kiev‘ en de NAVO al zover zijn.

Het interessante is daarbij dat de ontzetting van ‘Kiev‘ en ‘Kharkov‘ gepresenteerd zouden kunnen worden als een overwinning, waar ook de NAVO eerder voorspelde dat heel Oekraïne in enkele dagen onder de voet gelopen zou worden. Maar ook in ‘Londen‘, ‘Washington‘ en ‘Brussel‘ (NAVO en EU), begrijpen ze dat er niks te vieren valt als de reeds door Rusland bezette gebieden niet meer terugkomen, en het zicht op een ‘Regime Change‘, en het laten doodbloeden van Rusland, over de horizon verdwijnt.

Advertisement

Waarom ‘verstaan‘ we de Russen en de Chinezen niet meer? Omdat we niet luisteren naar wat ze te vertellen hebben, maar onze eigen gefantaseerde, door Passie gestuurde sprookjes substitueren. Waarna we de realiteit uit het oog verliezen. Interessant in dit verband is dat de Russen militaire ingrepen, waar de diplomatie kansloos is geworden, scharen onder ‘Technische‘ oplossingen. Oftewel ‘Puur Rationeel‘, ontdaan van Passie.

En als de gestelde doelen bereikt zijn, keert de Passie terug, maar onder toezicht van het Intellect. Wij in het westen kunnen daar niet meer mee overweg. We beheersen dat niet meer. Bij ons is het óf kil en mechanisch winst en macht, culminerend in een streven naar almacht, óf ‘hersenloos‘ gekakel vanuit Pure Passie. We zijn het contact met onze ‘Humaniteit‘ kwijt, door de geforceerde deling van ons logisch denkvermogen, en ons gevoel, met een valse substitutie in de vorm van ‘Consensus Wetenschap‘.

Europa

Nadat Ursula von Europa de Russen ervan beschuldigde de haven van Odessa te blokkeren, en zo de wereld te gijzelen die afhankelijk is van graan uit Oekraïne, kondigden de Russen ‘Humanitaire Corridors‘ aan van alle havensteden, met inbegrip van Marieopol en andere door de Russen ingenomen havensteden, zodat Oekraïne kan leveren wat het kwijt kan. Wel oppassen voor de mijnen die Oekraïne heeft gelegd in de Zwarte Zee. Die in de haven van Marieopol zijn inmiddels door de Russen geruimd. Voorkomt dat de door zoveel realisten al aangekondigde voedselschaarste? Wat denkt u zelf?

Die voedselschaarste, de gierende inflatie, tekorten op ieder gebied, en de levensgevaarlijke instabiliteiten op de ‘financiële markten‘ zijn onderdeel van de ‘Full Spectrum‘ oorlog die de NAVO heeft ontketend, waarin het militaire treffen in Oekraïne niet meer is dan een element. En zoals Connor Freeman schrijft is er geen ‘afslag‘ van de weg die de NAVO genomen heeft. Als het niet lukt om Rusland, en vervolgens China pootje te lichten, dan zijn wij zelf aan de beurt.

Dit is anders dan al die oorlogen die de NAVO voerde in deze eeuw in Azië, het Midden-Oosten en Afrika, waar de organisatie bij weg kon lopen zonder resultaat. Dat waren geen ‘Full Spectrum‘ oorlogen. Nu gaat er ontzettend veel kapot als we de stekker eruit trekken. Bedenk ook dat de ‘steunpaketten‘ voor Oekraïne, die met veel fanfare worden aangekondigd, in feite een vorm van ‘Quantitive Easing‘ zijn.

Advertisement

Blind geld dat er niet is in de eigen economie pompen om ‘banen‘ te creëren of in stand te houden, om zo een finale implosie nog even uit te stellen. Waarbij Europa ‘gemolken‘ wordt, waar het geld dat Europese landen vrijmaken rechtstreeks naar Amerikaanse en Britse wapenfabrieken en ‘projecten‘ gaan die hun Angelsaksische ‘vrienden‘ bemensen.

De enige vraag is: Hoe lang gaan wij, degenen die met de rekening blijven zitten, nog akkoord? Drinken we die hele gifbeker leeg? Of krijgen we al eerder ons gezonde verstand weer terug? Kijken we naar de resultaten, zetten we de feiten op een rij, en leren we weer leven met ‘afspraak is afspraak‘?

En nee, u mag mij niet beschuldigen van gebrek aan ‘Humaniteit‘ omdat ik geen oog heb voor die arme drommels in Oekraïne die hun leven, en alles wat ze bezaten hebben gegeven voor hun Passie. Voor de Vlag, die hun ‘vrienden‘ in de Verenigde Staten omgekeerd ophingen naast hun eigen ‘Stars and Stripes‘.

Een slecht voorteken voor wie bijgelovig is. Maar een teken van hoop voor realisten die vinden dat het wel lang genoeg heeft geduurd, dit theater, en die zinloze verspilling van mensenlevens, kostbare landbouwgrond, de oogst, de grondstoffen, de energie, de brandstof en de potentie van de échte economie op deze unieke blauwe planeet.

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım