27 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

PAS OP: AIVD kijkt met u mee via novini.nl

aivd

Er bestaat een website dat zich links en progressief voordoet. (nou ja, er zijn er wel meer, want dat is het politieke spel nou eenmaal. Met ons meepraten en ons op een slinkse manier op andere gedachten brengen is de opzet). Maar laten we ons nu even tot deze website beperken.

De website, beter gezegd de eigenaar van deze website, is opgeleid in het schijnheilige christelijke wereldje en is dan ook nog een (aanstormende) prominente CDA man (dus wie gelooft dat hij oprecht is moet nodig naar de dokter), speelt het wel slim, omdat hij ook een paar echte goede linkse mensen op zijn site laat schrijven. De site stond dan ook enige tijd bij mijn favorieten, tot is het doorkreeg.

Maar de schijn kan je natuurlijk niet eeuwig ophouden. Op een gegeven moment laten ze hun ware gezicht zien en vallen ze door de mand. De ‘baas’ van de site heb ik eerder hierop aangevallen. Hij reageerde als door een wesp gestoken, want hij vond het nodig om op zijn grote website, mij, met mijn pietepeuterige kleine websiteje, aan te vallen. Een duidelijk geval van betrapt worden.

Niet dat hij mij citeerde, tuurlijk niet, want dan had hij zich met tegenargumenten moeten verdedigen. Met loze kreten probeerde hij mij belachelijk te maken. Of dat hem gelukt is moet je maar aan zijn lezers vragen en liefst ook zijn lezers die ook mijn blogje af en toe lezen. Wat hem wel ”gelukt” is, is mij onmiddellijk blokkeren op zijn afdeling ‘reacties’. Ook werd ik gelijk ‘ontvriend’. Maar ja, ‘bevriend’ met zo iemand wil ik toch niet zijn.

Maar hoe herken je nou de AIVDer die op een geratfneerde manier het spel speelt. Het is natuurlijk extra moeilijk omdat de eerder genoemde echte linkse schrijvers, uitstekende artikelen op zijn site mogen schrijven.

De kunst is dus om het goede van de foute te scheiden. Daardoor is het nodig om tussen de regels door te lezen.

Laten we eens een artikel nemen van ene Michiel (ik ga expres geen achternamen noemen om het u zelf te laten ontdekken) over China en Noord-Korea. Zoals u weet is er momenteel een grote toenadering tot stand gekomen tussen Noord- en Zuid Korea, iets wat de VS tandenknarsend moet toezien. Tijd dus voor de AIVDers om beide landen eens goed zwart en vooral onbetrouwbaar te maken.

We lezen:

”De ogen waren in het Westen steeds gericht op Trump en Kim Jong-un, maar hoe staat het eigenlijk met de verhouding tussen Noord-Korea en China? Na al het retorische geweld en vervolgens de vredige top tussen de leiders van de Verenigde Staten en Noord-Korea, blijft het uiterst relevant te weten welke invloed China achter de schermen uitoefent. Hoe zag de verhouding tussen China en Noord-Korea er de afgelopen decennia überhaupt uit? En welke ontwikkelingen maken dat, na een dieptepunt in 2015, de betrekkingen nu plotseling aanzienlijk beter lijken te zijn?”

Ok, dus de verhouding tussen China en Noord Korea waren slecht en nu zijn ze aanzienlijk beter. Daar moet van de kant van China dus wel een achterbakse truuk achter zitten. Misschien om schrijvers goddelijke voorbeeld de VS dwars te zitten?

Het is bekend dat China niet erg enthousiast was over de Noord Koreaanse kernproeven, die het land zelf absoluut noodzakelijk vond om zich te verdedigen tegen het enige land dat er niet voor terug schrikt de bommen ook echt te gooien. Maar ook is het duidelijk dat China hier begrip voor had/heeft want het heeft Noord Korea nooit afgevallen. het is het altijd op ieder gebied blijven steunen.

We hoeven maar heel even op internet te gaan zoeken en we zien talloze koppen uit de Westerse kranten met dezelfde verdraaiing als schrijver ons probeert wijs te maken.

Maar dit is pas een inleiding, er is veel meer.

Het is 4 september 2015. In de Chinese hoofdstad Peking zit de toenmalige Zuid-Koreaanse president Park Gyeun-hye prominent naast haar Chinese collega president Xi Jinping. Geamuseerd kijken ze naar een legerparade ter ere van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl beide leiders innig in gesprek zijn, zit Choe Ryong-hae – een hoge functionaris uit Noord-Korea – op enkele meters afstand. Decennia geleden had een vertegenwoordiger van Noord-Korea op de stoel naast de Chinese president gezeten en was dit beeld ondenkbaar geweest. De functionaris, die werd uitgezonden als de persoonlijke vertegenwoordiger van Kim Jong-un, werd zelfs een korte ontmoeting met Xi Jinping geweigerd. Het onderstreepte de diepe kloof die bestond tussen de twee landen.

Ach ach toch. Mag ik schrijver er even aan herinneren dat even daarvoor Kim Jong-in op staatsbezoek in China is geweest, met alle eer die een staatshoofd normaliter toegewezen krijgt? Maar ja, hier is de wens (of de opdracht?) de vader van de gedachte (en de pen).

Maar kijk eens aan, schrijver komt er niet onderuit om het toe te geven. De onzin is dan ook zo groot….

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is inmiddels tot drie keer toe op bezoek geweest bij de Chinese president. Met zijn zwaar gepantserde trein raasde Kim door het Chinese landschap. Peking werd compleet voor hem stilgelegd.

Ha ha ha, nu wordt mijnheer toch wel erg doorzichtig en schiet hij zijn doel, om ons anti China en anti Noord Korea maken, met grote sprongen voorbij. (Commentaar op het bovenstaande is overbodig).

Beide leiders prezen de zeventig jaar lange ‘goede’ relatie tussen beide landen. Xi beloofde economische samenwerking. Alsof er drie jaar geleden niets was gebeurd. Het is tekenend voor de ongemakkelijke relatie tussen beide landen.

Huh? Nou spreekt schrijver zichzelf in twee zinnen volledig tegen. De jarenlange goede (uiteraard tussen haakjes, want wij moeten schrijver geloven) relaties worden geprezen. Tuurlijk is dat tekenend voor een ongemakkelijke relatie. Of ben ik nu gek?

Waar komt deze onvoorwaardelijke steun vandaan? Wat belemmert het machtige China in te grijpen?

Kijk eens aan, nu begint schrijver wild om zich heen te slaan. Waarom grijpt China niet in tegen die aartsvijand van de VS. Met andere woorden, waarom neemt China de taak van de VS niet over, nu de VS bang is bij een aanval op het land zelf een atoombom op de kop te krijgen. Je moet maar durven zeg.

Hoewel er ten tijde van de Culturele Revolutie spanningen waren – naar verluidt vonden de Noord-Koreanen het ‘een grote krankzinnigheid’

Bim Bam, er luidt een belletje in een AIVD hoofd. ”Naar verluidt”. Ja zeg, DAT is een sterk argument hoor. Maar zijn bedoelingen worden duidelijker en duidelijker.

Overal ter wereld zag het Noord-Koreaanse regime voormalige onvoorwaardelijke allianties uit elkaar vallen. Socialistische dictaturen werden bloedig omvergeworpen en maakten plaats voor de liberale marktdemocratie.

Hier is eigenlijk ieder commentaar overbodig. Consequent heeft schrijver het over de Noord Koreaanse ”dictatuur”. Maar dat is nog niet genoeg, want ”overal ter wereld” waar linkse, socialistische of communistische regeringen waren, worden deze door deze AIVDer ”dictaturen” genoemd.

Helemaal gelijk heeft schrijver dat de socialistische regeringen (bijna) altijd bloedig omver geworpen werden. Schrijver vermeld er bewust niet bij dat het altijd gebeurde door met westers gesteunde fascistische knokploegen of huurlingen. Blij lijkt er echter wel mee dat de socialistische landen weer onder het kapitalistische uitbuitersjuk werden gebracht.

Toch heeft China bijzonder weinig gedaan om de ontwikkeling van Kims kernwapenprogramma tegen te werken. Terwijl de internationale gemeenschap na iedere nucleaire test steeds weer strengere sancties oplegde, bleef China Noord-Korea oogluikend ondersteunen. VN-resoluties werden afgezwakt door Chinees toedoen en in de praktijk vaak niet uitgevoerd

Als u een staaltje van ”zichzelf tegenspreken” wilt lezen moet u zijn (liefst gehele) artikel lezen. Het hele artikel beweert hij dat China en Noord Korea zo’n beetje grote vijanden zijn en nu schrijft hij met droge ogen dat China helemaal niet zo kwaad was over het kernwapen programma van Noord Korea. Tsja, liegen is makkelijk, maar dat met bewijzen ondersteunen is duidelijk te moeilijk voor schrijver.

China heeft er altijd voor gezorgd dat Noord-Korea het hoofd boven water kon houden.

Ja, daar kan schrijver, hoe graag hij het ook zou willen, echt niet onderuit.
Maar nu komen zijn vriendjes, de Amerikanen op te proppen.

De Amerikanen ergeren zich al jaren aan het tegenstrijdige beleid van China. Zij willen het liefst Noord-Korea politiek en economisch zoveel mogelijk onder druk zetten tot Kim eindelijk zal toezeggen zijn kernwapens op te geven. President Trump zei: “Zonder de hulp van China kan Noord-Korea niet eens eten. Om het Noord-Koreaprobleem op te lossen, moeten we achter China aan.”

Kan het nog duidelijker? Schrijver ontpopt zich (voor zover u het nog niet door had als een echte Yankee verheerlijker. Dat verdomde communistische ”regime’, zoals schrijver het consequent noemt, wil maar niet naar de pijpen van de VS dansen en is dus een ”probleem’. Nu het niet lukt om Noord Korea onder de kapitalistische duim te krijgen, moet China maar harder aangepakt worden. Let wel, ”Om het Noord-Koreaprobleem op te lossen, moeten we achter China aan.” komt uit de geesteszieke gedachtegang van schrijver zelf.

China zat in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog in een vergelijkbaar parket als waar Noord-Korea momenteel in zit. Er is sprake van een totalitaire leider, een failliet economisch systeem en het land wordt bovendien internationaal verguisd vanwege het kernwapenprogramma en de massale schending van de mensenrechten.

Wel wel, moet ik u hier nog duidelijk maken dat China DOOR DE KAPITALISTISCHE LANDEN verguisd werd en dat het land inmiddels economisch het meest welvarende land ter wereld is? Nee toch hoop ik. En een totalitaire leider? In het land waar de rechtstreeks door het volk gekozen vertegenwoordigers op het congres het beleid vaststellen? Kom daar in zijn verheerlijkte Westen eens mee aan.

(wilt u weten wat ik nog meer schreef over China, typ op mijn blog bij ‘zoeken. gewoon China in. Leest u over Noord Korea : https://gerritherders.blogspot.com/2017/10/als-noord-korea-met-atoomwapens.html

Maar hoewel zo’n tachtig procent van de bevolking (van Noord Korea afhankelijk is van de kapitalistische grijze en zwarte markten, blijft de regering vasthouden aan het socialistische ideaal.

Wat een idioterie. Het is eigenlijk de inkt niet waard om hier op in te gaan. 80% ! van de bevolking afhankelijk van de (geweldig eerlijke en menslievende) kapitalistische markten? Terwijl schrijver hier eerder schrijft (wat helaas waar is) volkomen geboycot wordt door datzelfde Westen. De handel tussen Noord Korea en de kapitalistische landen is er wel, maar minimaal en schrijver weet dat verdomd goed, alleen probeert hij u voor te liegen.

En we zijn er nog lang niet

Het resultaat is een flexibelere economie, die steeds meer in contact treedt met het buitenland.

Een glimp daarvan valt op te vangen bij de halfjaarlijkse Pyongyang International Trade Fair. Een soort huishoudbeurs waar Chinese bedrijven hun producten slijten aan vermogende Noord-Koreanen. Tijdens mijn reizen heb ik gezien dat er een enorme aanloop was op deze beurs. Flat screentelevisies, keukenapparatuur en zelfs zonnepanelen werden massaal verhandeld. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het vond bij de Noord-Koreanen gretig aftrek

(De handel met China heeft niets met het kapitalistische systeem te maken. Handel met China heeft, zoals schrijver zelf eerder opmerkte, altijd bestaan. Het is natuurlijk wel grappig dat al die dure apparatuur gretig aftrek vond bij de straatarme bevolking, toch).)

Op de beurs wordt, opvallend genoeg, afgerekend in Chinese yuan of Amerikaanse dollars.

En nog een komische noot van de schrijver (nou ja, het is natuurlijk niet om te lachen, want opeens heeft de straatarme bevolking bergen dollars ter beschikking.

Interessant zijn de regels hier boven wel. China heeft zoals bekend een enorme productie. Dan opent China in Noord Korea een beurs waar de producten bij Noord Korea ‘gretig aftrek’ vonden. Dat klopt natuurlijk niet met wat schrijver ons probeert wijs te maken. Aangezien er, niet zoals in het Westen miljonairs of multimiljonair of nog erger zijn, betekent dat dat de bevolking financiële middelen genoeg moet hebben om deze spullen te kopen, of dat de overheid de spullen koopt en deze tegen een veel lagere prijs (gesubsidieerd dus), aan de bevolking doorverkoopt.

Schrijver vermeld nog even dat hij zelf in Noord Korea is geweest. Het verhaal dat die ”rot communisten” zo een geweldige inlichtingendienst hebben die niet alleen (net als het Westen) hun eigen bevolking bespioneren, maar (net als het Westen) overal op de wereld spioneren lijkt mij niet erg te kloppen. Noord Korea en andere socialistische landen kunnen beter even uitzoeken wie zo’n persoon is die het land probeert binnen te komen en dan met een verhaal als boven terug komt.

Bent u nieuwsgierig geworden welke die AIVD website is en wie de schrijver van deze laster is? Hier komt het:

Michiel Hoogeveen http://www.novini.nl/china-en-noord-korea-tegen-wil-en-dank-tot-elkaar-veroordeeld/

En wie is deze Michiel Hoogeveen/ We laten het hem zelf vertellen:

aivd

Wie ben ik?

Ik ben een ervaren professional met een achtergrond in bedrijfskunde en politieke wetenschappen. Mijn passie in mijn werk gaat verder dan de status-quo, om nieuwe en duurzame oplossingen voor traditionele bedrijfsmodellen te vinden. Ik volg de macro-economische en politieke trends en de implicaties voor het bedrijfsleven. Ik wil graag mijn mening geven over verschillende onderwerpen, zoals operationele processen, toekomstige trends en regelgeving, internationale politiek en mondiale economie.

Wat zal ik doen?

Als Risk Consultant bij KPMG, speel ik een belangrijke rol bij het helpen van klanten bij het beheren van hun operationele organisatie en de bijbehorende risico’s. Ik identificeer de kansen voor verbetering door een brug te slaan tussen business en IT, governance, processen, IT-auditing, IT-kwaliteit, risicobeheer en (uit) sourcingadvies.

Naast mijn reguliere werk doe ik onderzoek en schrijf ik over internationale politiek, mondiale aangelegenheden en het Koreaanse schiereiland.

Michiel Hoogeveen mag regelmatig aanschuiven bij Nieuwsuur en andere radio- en tv-programma’s om zijn gif Noord-Korea toe te spuien.

kmpg
CF08A9 KPMG building in Docklands London England

Wie is zijn baas?

KPMG is een internationale accountants- en adviesorganisatie. Er werken ruim 155.000 medewerkers in 144 landen. KPMG levert dienstverlening op het gebied van audit, belasting en advies. Het bedrijf behoort met EY, PwC en Deloitte tot de zogenaamde Big Four, met een omzet van 26,4 miljard dollar

Trouwens, de ‘baas’ van Novini, de aanstormende CDA man, is Jonathan van Tongeren. ik schreef eerder over hem: https://gerritherders.blogspot.com/2018/09/hoe-betrouwbaar-is-jonathan-van-tongeren.html en https://gerritherders.blogspot.com/2018/09/aanvulling-op-hoe-betrouwbaar-is.html

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.