27 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Overname Europa Met Geweld en Dan?

Armageddon

….middels de salamitactiek, waarmee de bestaande elites van Europa sluipenderwijs steeds meer stukjes
van onze vrijheden inperken met als doel totale – islamitische – heerschappij…..

De wereld wordt de laatste decennia doorlopend opgeschrikt door islamitisch terrorisme, terwijl media er alles aan gelegen is om vooral te benadrukken dat het “niets met de islam te maken heeft.” Theorieën als Eurabië, omvolking en het Coudenhove-Kalergi Plan duiken de laatste tijd veel op. Reden tot onrust?

Europa, geteisterd sinds jaren door miljoenen so called ‘vluchtelingen’, een politieke tak die maar op één juiste wijze bestempeld kan worden: vluchtelingenpolitiekHet is het grootste bedrog van de 21e eeuw. Het gaat hier niet om vluchtelingen die om echte redenen land van herkomst ontvluchten wegens oorlogssituatie. Nee, het gaat om werkeloze, kansloze Somaliërs. Marokkanen (!). Libiërs. Algerijnen.

Moslimmannen. Die maar op één ding uit zijn: gratis geld en huisvesting om vervolgens hun veelal grote gezinnen te laten overkomen en hier in alle luxe verder te leven zonder één poot uit te steken. En ze worden door NGO´s  a $ 450,= opgehaald.
Niet gouvernementele organisaties betalen dus voor “immigranten” die zich een overtocht naar Europa niet kunnen veroorloven…..

Hoe het begon

In de jaren zestig kwamen de eerste arbeidsmigranten uit Spanje, Italië, Griekenland, Marokko en Turkije. De Spanjaarden, Italianen en Grieken gingen na gedane arbeid weer terug naar eigen land. De rest bleef. Door ruime vermenigvuldiging van deze niet-westerse allochtonen en ‘gezinshereniging’, de verzorging van de wieg tot aan het graf in dit land, het pamperen, hen financieel te voorzien van alle luxe middels huursoepsidie, kinderbijslag en bijstand, wisten de socialisten deze grote groep moslims aan zich te binden tot op de dag van vandaag. Door toe te geven aan eisen die islamieten stellen – zoals het afdwingen van nog meer islamitische scholen, gescheiden onderwijs tussen meisjes en jongens, halal voedsel voor iedere leerling (dus ook het niet-islamitische kind), streven naar invoering van de sharia, halalwoningen, gescheiden zwemmen mannen en vrouwen, halal slachten, bouwen van nog meer moskeeën, Christelijke symbolen naar de achtergrond laten verdwijnen en daarvoor in de plaats islamitische feestdagen invoeren, kinderen van wie de ouders 8 weken vakantie afdwingen om naar land van herkomst op vakantie te gaan in plaats van de 6 weken die elk Nederlands schoolkind heeft – zal dit land sluipenderwijs komen te vallen in de klauwen van de islamitische heerschappij.

Islamitisch extremisme 

Door onderzoek is aangetoond dat 80% van jonge Turken achter ISIS staan en de aanslagen wereldwijd bejubelen. Ook Marokkanen staan niet afwijzend tegenover de gruweldaden van ISIS. Over de terreur van 9/11, de tomeloze Israël haat – die breed wordt gevoed en gesubsidieerd door linkse politieke partijen als SP, GL en PvdA – nog maar te zwijgen.

Vooral in islamitische landen werden protesten en dreigementen geuit n.a.v. de radicale afslachtingen op de redactie Charlie Hebdo, werd er luid gejuicht na aanslagen in Madrid, Londen, Bali, Florida, Californië, Denemarken, Stockholm, Toulouse, Brussel, Dijon, Nantes, Parijs, Kopenhagen, Istanboel, Nice, Berlijn, Manchester  etc. etc..

Maar ook in Nederland bestaat veel sympathie onder de moslimbevolking voor de daders van deze aanslagen.

Eigenlijk komt het niet onverwacht dat er zo velen de gruwelen van de islamitische terreur aanhangen in Nederland. Want het broeide hier al veel langer. Behalve dat er jonge rekruten voor de dodelijke jihad zich veelal bekeren tot de radicale islam, waren er vijfentwintig jaar geleden ook al jongens van destijds 8 jaar die riepen dat zij “de macht wel zouden overnemen.”

Ook nu zie je dat in het straatbeeld: veelal Marokkaanse jongetjes van diezelfde leeftijd of soms zelfs jonger die dit keihard verkondigen.

De haat. Het verheerlijken van geweld, aanslagen wereldwijd gepleegd door moslims onder hysterisch geschreeuw “Allah is groot”.

Door wie ze gevoed worden in hun haat is van groot belang.

Moskeeën

Vele onderzoeksjournalisten hebben gepubliceerd over de kwalijke invloeden van moskee, Moslimbroederschap, schotelantennes gericht op het oosten met alleen anti-Westerse propaganda en kwalijke politieke partijen als Denk. Die allen het islamitische gif erin pompen.

Op universiteiten zoals de VU worden hyperintelligente hoofddoekjes – met zelfs soms een bekakt accent en hun woordje helemaal klaar – dagelijks gebrainwashed met eenzijdige verhalen over Palestina waar handige geleerden mooie en aangrijpende verhalen opdissen en waarbij Israël altijd het onderspit delft. Altijd.

Naast de moskee waar radicale imams hun wekelijkse politieke bijdrage verkondigen vol met Israël, USA en Westenhaat, verpakt in het vrijdaggebed.

Vandaag de dag worden de effecten sterk zichtbaar en beginnen de Nederlanders zich te verweren tegen de onrust die de mohammedanen met zich meebrengen. Al jaren is het mensen een doorn in het oog dat Marokkanen en Turken kennelijk minder zwaar worden gestraft dan de autochtone Nederlander. Zou het klassenjustitie zijn met vooral vrije justitie voor de onderklasse??

Nederlandse straffen in dit land zijn een lachertje voor de hele wereld: Jihadisten die afreizen naar Syrië worden vrijgesproken, want “niet bewezen dat ze voor de jihad gingen”.

De buskaartjes van Tui voor een weekje zonnig Salou waren vast uitverkocht…..

Eurabië

Er zijn verschillende theorieën die gaan over de veranderlijke wereld, de machtshebbers die een totaal nieuw beleid sluipenderwijs er bij het volk doorheen duwen.

Het begin met de komst van Marokkanen en Turken in de jaren zestig die zich – middels gezinshereniging – massaal vermeerderden. De Israëlische schrijfster Bat Ye’or omschreef deze onstuitbare groei binnen Europa als Eurabië.

Wat beschreven werd door Bat Ye’or met gelijknamige titel over het overnemen van Europa is reeds begonnen in de jaren zeventig. Den Uyl en de zijnen zorgden voor contracten met moslimlanden om de islam vrijelijk te laten vestigen in Europa opdat de wegen naar olie werden vrijgesteld. Moslims mochten en mogen geen haarbreed in de weg worden gelegd zich in Europa te vestigen en het volk werd/ wordt via media gehersenspoeld dat wij racisten zijn als we maar enigszins commentaar leveren op de – toekomstige – bezetter. Zoals de nazi’s ons bezetten in ’40-’45, zo zullen de moslims hand over hand dit land uithollen en de maatstaven naar hun islamitische hand zetten. Omdat er oliebelangen op het spel staan.

“De islam beschouwt zichzelf als politiek geloof.

De islam is nog steeds imperialistisch in die zin dat hij de wereld wil beheersen.

Moslims, zelfs als ze in andere samenlevingen leven, zien zichzelf niet als minderheid die de religieuze en culturele waarden van hun landen van opname heeft te respecteren. Ze zien deze samenlevingen als deel van het “Huis van de Islam”.

Via bestaande media worden we gemasseerd dat “Marokkanen zo leuk zijn” en dat we “moeten openstaan voor respect naar anderen.” Terwijl om ons heen dagelijks Nederlanders het slachtoffer worden van medeburgers uit islamitische landen.

Na het zoveelste bericht over Marokkanen of Somaliërs die Nederlandse meisjes lastigvallen, beroven en verkrachten vervalt dit land sneller dan ooit tot de diepe krochten van de duistere islam.

Wij worden weggezet als “islamofoben” en dienen voor de zogenaamd neutrale rechter gebracht te worden zodra wij kritiek leveren op de islam.

Pim Fortuyn was zijn tijd ver vooruit, daar hij in 1994 al zei hoe de vlag erbij hing. Acht jaar later werd hij geliquideerd door de hogere elites omdat Fortuyn als een regelrecht gevaar voor de zittende politici gezien werd.
Eurabië was toen al een feit.

Coudenhove-Kalergi

Naast de Eurabië theorie komen er steeds meer geluiden over het Coudenhove-KalergiPlan, een handboek voor de hedendaagse Europese elite. Er wordt geschreven over “omvolking” of “witte genocide via massa-immigratie, waarbij de VN een steekhoudende en grote rol spelen.
Het ultieme doel van Coudenhove-Kalergi is de verwezenlijking van een “Verenigde Staten van Europa” met één president. Door bewust mengen van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren krijgt Europa een gemengd volk, zonder eigen identiteit; immers: er bestaan geen oorspronkelijke Europese landen meer. Met dat doel is het makkelijker een bevolking in z’n totaliteit te onderdrukken, aan te sturen en te beheersen.
De eindeloze strak geregisseerde migratiestromen waar Europa mee wordt geconfronteerd, wordt in stand gehouden en bekostigd door Europese machtshebbers, zoals de elite in Brussel, een Duitse bondskanselier Merkel  en socialist Macron van Frankrijk. Ook dit sluit naadloos aan op Coudenhove-Kalergi’s wereldbeeld.
Elke twee jaar wordt de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt aan “leidende persoonlijkheden die met enorme toewijding werken aan de unificatie van Europa.” Twee bekende ontvangers van de prijs zijn niemand minder dan de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy.”

George Soros

Multimiljardair met wereldwijde invloed op politiek, economisch en sociaal gebied. Geboren in Hongarije als György Schwartz. De jonge Joodse Soros ontsprong als 14-jarige jongen de dans aan het concentratiekamp, doordat zijn vader de familie opsplitste en George zich moest voordoen als Christen, zodat hij niet werd afgevoerd en miljoenen leeftijdgenoten wel.

Zijn grote kracht achter zijn wereldwijde succes is de enorme invloed als DE man die aan touwtjes trekt om een verborgen regering te creëren, waarbij hij The Puppetmaster is.

In deze film over Soros blijken zijn wereldwijde investeringen wereldwijd, zijn invloeden in Europa, Rusland, Afrika, Azië en de VS.

Verbanden vanuit ons koningshuis met multimiljardair George Soros begonnen al tijdens de Balkanoorlog. Verschillende auteurs schreven uitgebreid over de innige banden die Mabel Wisse Smit onderhield met George Soros en Mohamed Sacirbey.

Mabel Wisse Smit, u kent haar nog: de treurende weduwe van wijlen prins Friso. De banden met George Soros zijn groot, aangezien Mabel Wisse Smit directeur is voor het Open Society Instituut van George Soros, die miljarden in de Balkan pompte. Ze was al langer werkzaam in Soros’ ‘European Action Council for Peace on the Balkans’, van waaruit stevig gelobbyd werd.’ Dit alles maakt Mabel tot een belangrijke speler in Bosnië in de jaren ‘90.

Islamitische overname, en dan?

Ik vraag me dan altijd af dat als moslims landen als de VS of binnen het Europese continent België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, etc. hebben overgenomen wat ze dan gaan doen?

De godganse dag in de moskee zitten? Of in het koffiehuis?

Er zal toch gewerkt moeten worden om een economie in goede banen te leiden. Handel moet gedreven worden met import en export. Ook zullen de financiën door banken geregeld moeten worden. Betalen gaat nu eenmaal niet met geiten en kamelen.

Ziekenhuizen, instellingen zullen moeten draaien. Onderwijs zal gegeven moeten worden. En niet alleen met oorlogszuchtige, opruiende en agressieve taal vanuit de koran tegen een onzichtbare fictieve vijand.

Hoe zouden ze dat dan willen doen?

Ten eerste is de overgrote massa van dit soort oorlogshitsers te dom om over de consequenties na te denken. Heldhaftig klinkt het wel: de wereld – het kalifaat  – overnemen. Maar dan?

De hele dag niks doen en op een bidmatje zitten is geen optie.

De schoorsteen en waterpijp zullen moeten roken. Er zal brood met halal salamiworst op tafel moeten komen. Maar dan?

Noem 1 totalitair bestuurd islamitisch land inclusief sharia welk een perfect draaiende economie heeft, hoogstaande gezondheidszorg, goed onderwijs en een georganiseerd leger, waarbij de mensenrechten ook nog eens worden gerespecteerd.

Ik ken er geen één.

Wel ken ik een land dat volledig is omringd door dit soort islamlanden dat alle ingrediënten heeft om wel een succesvol land te hebben op gebied van een draaiende economie, hoogstaande gezondheidszorg, goed onderwijs, en een perfect geleid leger, waar gelijkheid van man en vrouw geldt en waar de mensrechten worden nageleefd die worden.

Dat is Israël.

Toekomst

Beangstigend is het wel, want de landen binnen Europa zullen ten prooi vallen aan de nietsontziende islam, waartegen onze regeringen zogenaamd machteloos staan.

Zogenaamd.

Want er is wel degelijk een toekomst en plan betreffende Europa.

Maar de politiek zit helemaal zit te wachten in confrontaties met de bourgeoisie. Het pauper volk mag eens in de vier jaar met een rood potloodje hun democratisch recht laten gelden; dan moet men weer stil zijn. Men moet vooral niet te mondig worden en dat wordt men natuurlijk wel zolang er internet bestaat en mensen hun nieuwsgaring van internet halen in plaats van zich het gemanipuleerde NOS journaal laten voorschotelen.

Het volk wordt een worstje toegeworpen om een referendum te houden over Oekraïne. Het referendum was bindend. Maar Oekraïne kwam er gewoon bij.

Brussel heeft een dikke vinger in de pap aangaande Brexit, nu de politiek van Engeland instabiel is geworden.

En dus zal Nederland onder druk van het Midden-Oosten en de machtshebbers van de VN en Brussel doorgaan met het binnenhalen van islamitische migranten die door afdwingen van hun achterlijke gebruiken dit land veranderen in een islamitisch regime.

Polen is een van de weinige landen die een halt toeroept aan de massale instroom van moslims. Dat land stelt gewoon: “We will not open our doors to islamic migrants”.

Duidelijk.

Hongarije kent ook een streng beleid ten aanzien van immigranten. Nederland kan dat al lang niet meer, omdat onze politici juist nog meer Afrikaanse en Arabische kanslozen naar binnen willen halen, zeker als er een GL/D66 kabinet komt.

Is het gewoon massale zelfmoord van de EU? Kies in dat geval voor D66; die zal u graag een handje helpen. Omdat uw leven voltooid is bij dergelijke ontwikkelingen en Pechtold nog een kast vol pilletjes van Drion voor u heeft.

Omvolking

Of we nu door de hond of door de kat worden gebeten. Is hier sprake van omvolking  middels de theorie van Coudenhove-Kalergi, de toekomst van Europa ziet er zeer somber uit. eE is inderdaad zeer veel reden tot onrust.

Mooi recent voorbeeld van omvolking een artikel in de Telegraaf van 11 juni jl waarin de overheid van plan is duizenden Chinezen er zonder pardon uit te zetten, zelfs na dertig jaar. Een beschaafd volk dat hard werkt en niemand tot last is.

Terwijl aan de andere kant rovende bendes uit allerlei Afrikaanse en Arabische landen massaal worden binnenlaten, hier illegaal verblijven, onze vrouwen en kinderen verkrachten, steden op geweldadige wijze beroven en vervolgens hun verblijfsvergunning behouden. De vele Mohameds die nog massaal wachten op de ferry vanuit Europa om hen over te zetten  lachen zich een kriek en verheugen zich op paradijs Europa, waar zoveel vrouwelijk vlees vrij rondloopt, dat het water ze nu al in de bek sijpelt……

Tegen zoveel onrecht kunnen we niet meer op. Een burgeroorlog ligt in het verschiet. Dan kan haast niet meer afwend worden.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.