DELEN
verkiezingen

Als je met mensen spreekt die er genoeg van hebben, en speciaal met mensen die ook trachten om iets te veranderen in de klotenwereld waar wij VERPLICHT in MOETEN leven kom je al snel op overdenkingen dat ELKE overheid op zijn best COMPLEET nutteloos is.

De overheid help ons niet, we moeten ons zelf helpen anders worden we door de overheid in- en afgemaakt. Niet alleen dat. De overheid is rot tot op het bot. Verder onverbeterlijk, systematisch hopeloos en essentieel kwaadaardig, zelfs duivels!

De vraag is: wat gaan we er aan doen? Waarschijnlijk moeten we snel alternatieven gaan creëren, op een positieve manier veranderingen er doordrukken via lokale en provinciale overheden met de hulp van bondgenoten over heel de wereld. Er zijn genoeg gebieden waar overheden nu controle over hebben die volledig door het volk kunnen worden overgenomen. Maar dat is een gedeeltelijke oplossing op de vraag.

Er zijn nog andere overheidsproblemen. De overheid wil dat we onvoorwaardelijk (blijven) geloven dat we veel belastingen betalen voor onze eigen bescherming tegen alles en nog wat. Dat is de wereld op zijn kop. Een overheid kan ons met alleen geld en verder karakterloos en zonder ballen niet helpen tegen wat dan ook. Vergeet niet dat we de GEF van Rothschild al sinds 1991 met miljarden euro’s vullen en dat het met ons klimaat nog steeds niet beter gaat. Dat kan ook niet want CO2 heeft hiermee niets te maken.

Het lijkt alsof de meest incompetente mensen voor overheden werken of hun ‘adviseren’. Ik vertel het zo om een beetje ‘netjes’ te blijven. Daarnaast hebben we bewijzen genoeg dat de overheid tot nu toe, met al de belastingen die we hier moeten betalen nog geen enkel resultaat heeft bereikt. Op geen enkel vlak. Sterker nog. Al jarenlang boeten
we burgerrechten en privacy in om terroristen op te kunnen sporen. Maar ze blazen doodleuk, ongezien door onze incompetente overheid en hun politiële en (militaire) inlichtingendiensten, een metrostation en luchthaven op.

Als het aan mij zou liggen, betaalde ik geen enkele cent DIRECTE belastingen aan zo’n incompetente zooi om alleen maar een dergelijke parasietenbende in leven te houden. Zoals gezegd: nutteloos, incompetent en dus compleet overbodig. Een overheid is destructief voor een land! In deze bananenrepubliek hebben we dan ook nog een gelegaliseerde maffiabende die zich verschuilt achter de naam ‘belastingdienst’ en elke maand van ons loon de helft steelt. Op het eind van het jaar krijg je dan een brief in de bus die je volledig moet invullen zodat ze kunnen controleren of ze toch wel genoeg GESTOLEN hebben!

De staat doet wat ze alle burgers verbieden en is daarom een doodordinaire criminele organisatie! Dat is de REALITEIT!

Dan is er de harde realiteit waarvoor we het recht in eigen handen moeten nemen …
Het klimaat op aarde verandert. Het wordt kouder en iedereen zou het deze zomer al gemerkt moeten hebben. Vooral buiten de steden. De bodem is nooit serieus opgewarmd, hoe warm het ooit is geweest en voor hoelang dan ook na elkaar. Chemtrails spuiten kilometerslange witte walmen met chemicaliën boven 35.000 voet om daar wolken te vormen en zodoende ‘s nachts de aarde te behoeden tegen te snelle afkoeling.

De chemicaliën die ze hiervoor gebruiken hebben een zeer nadelig effect op onze natuur. De zuurtegraad van de bodem wordt beïnvloed en dat is de enige reden waarom er zoveel bomen dood gaan en CO2 oploopt. In de jaren ‘70 en ‘80 noemde men dit zure regen. Nu, na meer dan 50 jaar gaan er complete bossen kapot door het gedonder met het weer.

Vliegtuigen hiervoor gebruikt, vliegen door ons luchtruim zonder merktekens en
vallen onder de categorie UFO. Waarom rukt de luchtmacht niet uit om ze tot landen te dwingen of uit de lucht te schieten? Van wie krijgen luchtverkeersleiders de bevelen om deze Ufo’s door het luchtruim te laten vliegen? Ik ben ervan overtuigd, indien er één land de BALLEN zou hebben om een week lang deze vliegtuigen tot landen te dwingen en aan de ketting te leggen alles zou stoppen en de waarheid boven tafel zou komen. Overheden WETEN ervan.

Er zijn zelfs complete dossiers door burgers ingediend bij inlichtingendiensten en, ik heb meerdere dossiers in mijn bezit. Resultaat? VERTICALE CLASSIFICATIE! Dat zijn dus de parasieten die ONS zogenaamd beschermen! Indien de groenen er echt van overtuigd zijn dat CO2 de oorzaak is van de klimaatsverandering, moeten ze stoppen met schimpen op de diesel maar beginnen ALLE vervuilende bedrijven te sluiten.

Ik snap niet wat het probleem is! En ja, dan gaan we terug naar de middeleeuwen, goed
gezien. Maar dat is de enige maatregel die effect zal hebben. Alle vervuilende bedrijven dicht OEPS. Plotseling zit de burger en dus ook de staat en ook de bank zonder inkomsten. Tja, dat kan niet. Dus gaan we, samen met onze granieten plaat voor de kop, heerlijk protesteren tegen de diesel.

De heilige benzinemotor treft geen blaam ondanks dat 1 liter benzine 10% zuivere benzeen bevat dat door de katalysator niet wordt afgebroken en ongehinderd de lucht in wordt geblazen. Als de katalysator echt zo geweldig is, waarom hebben we dan nog steeds SMOG? Door de diesel? Vergeet niet dat diesels aan EXACT dezelfde milieuvoorwaarden voldoen dan benzineauto’s.

Zou de SMOG niet veroorzaakt kunnen worden door elektriciteitscentrales, chemische fabrieken, olieraffinaderijen, voedingsbedrijven en farmaceutische bedrijven? Of willen groenen, overheden en andere parasiterende warhoofden niet WETEN dat werkgevers de grootste vervuilers zijn? De destructie van alles en nog wat is al zover gevorderd dat we ons zeker niet meer kunnen redden van de ondergang, veroorzaakt door de overheid, als we hen op deze manier door laten gaan.

We moeten CONSTRUCTIEVE acties gaan ondernemen op grote schaal en dat kan alleen door alle militairen terug te halen uit de zandbakken en betalingen aan de GEF te stoppen. Idem alle chemtrails stoppen natuurlijk want anders zal het niet al te veel soelaas bieden om de natuur te helpen weer terug te herstellen.

Het helpt ook niet als er een paar dwaze, psychopathische leeglopers elkaar lopen op te jutten waardoor alles zou kunnen ontaarden in een nucleaire oorlog. Hoe kunnen regeringsleiders ons leegzuigen op belastingniveau om geweld, oorlog, massamoorden en genocide in stand te houden terwijl er vele andere, belangrijkere toestanden zijn om mee af te rekenen? Waarom heulen alle Europese landen met Amerika mee? Waarom kunnen we alleen maar op een paar door staat, partij en media naar voor geschoven klojo’s stemmen?

De hond van de buren doet het waarschijnlijk even goed als president of andersoortig politiek ‘leider’ omdat die ook mooi kan opzitten en pootjes geven. Maar hoe nemen we de totale controle van de overheid TERUG omdat een overheid totaal nutteloos
is? We voeren een ECHTE democratie in. De macht aan het volk en NIET aan een paar potverteerders met psychopathische neigingen.

1. Eerst stoppen we alle betalingen van belastinggelden aan politieke partijen.
2. Daarna eisen we dat ze nooit meer een volledig mandaat naar zich toe kunnen trekken maar exact gaan zijn wat ze horen te zijn als minister. Onze bedienden!
3. De uitslag na de verkiezingen geeft de pipo’s te zien die de eisen van het volk mogen gaan uitvoeren. Voor elke wetswijziging of nieuwe wet MOET een volksstemming komen. Zodoende heeft het geen enkel nut meer om politieke kwasten om te kopen op wat voor een manier dan ook! Er hoeft niet langer geformeerd te mworden want het maakt niet langer uit welke partij er zogenaamd regeert. Regeren is vanaf dat moment: de wil van het volk uitvoeren!
4. Daarna nemen we het koningshuis en alle andere elitaire parasieten hun dotaties af. Als ze blijven wonen in hun ‘paleizen’ zullen ze deze zelf moeten onderhouden en ook hun personeel moeten betalen vanuit hun privé mgelden, bij elkaar gestolen in de Kongo! Anders verhuizen ze maar naar een appartement en doen ze de afwas zelf!
5. Alle onrechtvaardige wetten die anderen dienen dan het volk moeten worden afgeschaft. Een overheid heeft maar twee wetten uit te voeren. Het volk beschermen en alle bezittingen van het volk beschermen.
6. Jeugd moet meer zeggenschap krijgen op zaken die voor hun toekomst belangrijk zijn.
7. De band met de Europese Unie moet worden verbroken en de ganse bende parasieten en potverteerders mwordt Brussel uitgegooid. Alle Eurocommissarissen en Europarlementsleden zullen worden gearresteerd en berecht voor misleiding, diefstal en fraude. We beginnen met het zogenaamde ‘verdrag van Lissabon’.
8. Revolutie moet met alle middelen worden voorkomen omdat juist dan de mensen die nu aan de touwtjes trekken zullen winnen en aan de touwtjes zullen blijven trekken.
9. De Nationale Bank moet worden opgeëist door het volk. Vanaf dat moment zal er alleen nog geld worden aangemaakt voor het volk en ten dienste van het volk, niet langer om Ponzifraude van particuliere banken te bekostigen. Alle directe belastingen zullen worden afgeschaft. Alle bevoegdheden worden afgeschaft voor
belastingdiensten.
10. Gebruik van plastic, insecticiden en chemicaliën in de natuur, natuurlijke voedselketen en het voedsel zal worden verboden met als straf levenslange eenzame opsluiting. Iedereen die GGO’s introduceert of in de voedselketen brengt zal zwaar moeten worden veroordeelt omdat het gelijk staat aan massamoord.
11. Alle gebruik van olie en afgeleiden van olie, zoals benzine en diesel, worden ten strengste verboden.
12. De JOE CELL zal worden geproduceerd op kosten van de staat en gratis uitgedeeld aan alle burgers. Daarbij zal iedereen een gratis aggregaat krijgen aangeboden. Alle auto’s zullen kosteloos worden omgebouwd om menergie uit de JOE CELL te kunnen halen. De kosten hiervoor zullen bij de GEF van Rothschild worden teruggehaald omdat de JOE CELL geen CO2 produceert en alle energiebedrijven, gasbedrijven en olieproducenten totaal overbodig maakt. Sterker nog. Indien dit voorbeeld navolging vindt over heel de wereld zal mRothschild geld uit zijn eigen bezittingen bij moeten passen omdat hij hoofdelijk aansprakelijk zal worden mgesteld hiervoor als er financiële tekorten zijn om het project in zijn totaliteit te verwezenlijken! Niemand mkan alleen maar ‘vangen’ zonder ooit eens zijn broek te scheuren!
13. Het burgerlijk Wetboek wordt in zijn totaliteit afgeschaft want in een staat waar niemand schulden kan hebben is het niet nodig om bedrijven en andere dikke nekken de legaliteit te geven om zich te verlagen tot het m‘niveau’ van een ordinaire bandiet en het ‘geld’ te halen bij iemand die er geen zak mee te maken heeft.
14. Het onderwijs zal dusdanig worden hervormd zodat alleen de waarheid nog kan worden onderwezen. God, religiën en Darwin vallen volledig af en ook alles wat in het onderwijs naar hen wijst. Alle theorieën worden uit het onderwijs geweerd omdat ze geen enkele waarheid of bewijs dragen om als wet door het leven te
gaan.
15. Voorts zullen kinderen volledig bewust worden gemaakt van het feit dat ze mede-eigenaar van een land zijn men deze verantwoordelijkheid ten volle moeten dragen in de toekomst.
16. Geen enkele kerk of geloof zal nog worden onderhouden van ons belastinggeld. Elke kerk- moskee- en synagogeganger zal bij moeten dragen om zijn eigen priester te onderhouden. De staat schaft kerkbelasting af!
17. Alle onderwijs zal compleet gratis zijn en studies die niet hier kunnen worden gevolgd zullen volledig betaald worden aangeboden in het land van keuze, vermits studenten aan alle eisen, hiervoor gesteld, volledig voldoen!
18. Als een koppel trouwt zal het nieuwe echtpaar een startkapitaal van 50.000 euro af equivalent krijgen tot eenzelfde mwaarde.
19. Als een koppel een huis koopt dan komt de staat er voor de helft tussen.
20. Iedereen die wil beginnen met een boerderij zal door de staat volledig gratis worden geïnstalleerd!

Om de jeugd een goede toekomst te geven is een ander kiessysteem nodig:

  1. stemrecht/plicht van 18 tot en met 67 (pensioen leeftijd)
  2. iedereen boven geen stemrecht maar adviesrecht/plicht via (ja, ja D66) referendum waarin over zeer gevoelige onderwerpen gestemd kan worden, en een nieuw kabinet direct op afgerekend kan worden

Over dit onderwerp zullen we later nog zeer uitgebreid op terug komen.

Denkt u echt dat zoiets onbetaalbaar is? In uw ‘droomwereld’ zeker? Maar de realistische wereld zegt me dat (bank)geld bestaat uit schijtpapier omdat het wordt aangemaakt door meneer ‘bankier’ uit gebakken lucht. Het geld dat u ‘leent’ bij een PARTICULIERE bank bestaat niet en heeft nooit eerder bestaan. Vraag het hen op de man af. Zij maken het aan in hun bankcomputer als u het nodig hebt.

En, de Nationale Bank, meneer de notaris, uw minister van financiën en de door u verkozen premier, spelen in dit fraude- en diefstalspel een vieze, achterbakse rol. ZE WETEN HOE DEZE FRAUDE WERKT! Ik vraag mezelf dagelijks af waarom wij geen geld mogen drukken? We zijn ook particulieren, en een bedrijfje is snel opgezet! BitCoin bestaat ook. Buiten het bereik van elke bank! Houd de koers een keer in het oog! Bekijk ook de echte waarde van goud en zilver een keer!

We moeten beginnen om alle corrupte zooi te dumpen. NU!

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Become a Patron!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.