kabinet

Oppositie keurt handelen kabinet af, geen meerderheid moties

Dat coalitiepartijen anders worden behandeld dan oppositiepartijen en dat CDA-ministers hun partijgenoot Pieter Omtzigt hebben gepoogd te ‘sensibiliseren’, kwam het kabinet vannacht op twee moties van afkeuring te staan.

De moties werden verworpen, maar vrijwel alle oppositiepartijen stemden voor. Alleen de SGP deed dat niet. Ook een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet, ingediend door DENK, redde het niet. Dat bleek tijdens een hoofdelijke stemming, die diep in de nacht gehouden werd.

Notulen

Uit de notulen van de ministerraad die eerder deze week werden vrijgegeven, bleek dat ‘coalitiefracties regelmatig in vertrouwen ingelicht’ worden. Veel oppositiepartijen keuren deze werkwijze af. Alle 150 Kamerleden zijn immers gelijk, zeggen zij.

In de notulen staat ook dat CDA-leider Wopke Hoekstra (demissionair minister van Financiën) en vicepremier Hugo de Jonge ‘veel tijd en energie’ hebben gestoken in het ‘sensibiliseren’ van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook dat keurde een deel van de partijen af. Hoekstra verklaarde tijdens het debat dat het woord niet wees op het uitoefenen van druk op Omtzigt.

De voltallige Kamer concludeerde aan het einde van het marathondebat dat de aandacht nu weer volop op de toeslagenouders moet worden gericht. Het kabinet werd opgeroepen om de problemen met de compensatie van de slachtoffers op te lossen en “de gedupeerden van het toeslagenschandaal echt op één te zetten”.

Voorstel Marijnissen

Het voorstel was een initiatief van de SP. Partijleider Lilian Marijnissen benadrukte tijdens het debat al dat het belang van de slachtoffers voorop moest staan. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen moest in het debat meedelen dat minder dan de helft van de mensen die zich voor 15 februari hebben gemeld bij de belastingdienst voor de deadline van 1 mei de compensatie van 30.000 euro krijgen.

De Kamer nam ook een reeks voorstellen over voor een nieuwe bestuurscultuur en een nieuwe relatie tussen de overheid en burger. Mogelijk gaat die lijst, ingediend door de PvdA en GroenLinks, nog een rol spelen in de kabinetsformatie.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren