migranten

Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.De meeste mensen denken dat de ISLAM een godsdienst is zoals elke andere, met vooral een spirituele boodschap, die elke gelovige naar best vermogen probeert in te vullen. Niets is minder waar.Islam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Voor de derde keer in 14 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de Islam.Deze keer zet Jihad in op immigratie, vermeerdering en terreur…De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof in West-Europa: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de Islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd.Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst en waar vaak 40 tot 60% werkloosheid heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op.In deze stedensharia-gecontroleerde zones, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…

De Koran en de Sharia dienen als leidraad voor gemeenschap en individu voor het leven van alledag volgens het ethisch imperatief: ‘het behoorlijke te gebieden, het verwerpelijke te verbieden en te geloven in God/Allah’.Een ware moslim kan slechts leven in een islamitisch rijk. Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah.De moslims zien zichzelf als de beste leefgemeenschap die onder mensen mogelijk is (aldus de Koran soera 3,110)…De moslims  beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam en zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land…Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen, dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia…

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee een centrale rol.Een moskee(de moskeeën zijn de kazernes,zei Erdoğan) is een huis of plaats waar de gemeenschap samenkomt voor gebed, maar ook voor alle sociale, culturele en politieke kwesties, waar men mee geconfronteerd wordt, worden hier besproken. Alle besluiten daaromtrent worden in de moskee genomen. Het vrijdaggebed wordt gevolgd door de Khutba(toespraak), die gaat over de belangrijke onderwerpen van het moment. In tijden van grote spanning in dominante moslimlanden, breken na het vrijdaggebed vaak rellen uit, dat zegt iets over wat er in de moskee `gepreekt` wordt.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia wordt gepromoot.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”/niet-moslims.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia en Jihad niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad worden afgewezen, dan horen we dat graag…Vandaag zijn in West-Europa duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen.En op elke plaats waar nu een moskee staat, is dat grondgebied nu van de Islam en dat krijg je nooit meer terug…Christenen worden echter in islamitische landen vervolgd en onderdrukt. Ze mogen geen kerken bouwen, geen diensten beleggen, zelfs geen Bijbel bezitten en in islamitische landen zijn ze nog steeds bezig met Christenen uit te roeien.Wij protesteren niet eens. Onze regering protesteert niet. De Verenigde Naties protesteren niet. De wereldraad van kerken protesteert ook niet…BAH!…En als u niet open staat om meer Jihad(een instrument voor zowel de wereldwijde verbreiding van de politieke godsdienst en de oprichting van een keizerlijke wereld staat) en Sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi of racist…

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte Islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient..Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….

De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Nice,Berlijn,enz.: de lijst van aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden.De daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen. Maar, kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?…Islam terrorisme kan alleen geëlimineerd worden als Islam zelf uitgeschakeld wordt.Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de Jihad, de kernideologie van de Islam.Jihad, strijd tegen het ongeloof en de ongelovigen/niet-moslims, wordt sinds Wenens ontzet van 1683 niet meer door staten beoefend, maar door ongrijpbare particuliere organisaties, want een staat die Jihad gaat voeren zou door de Westerse militaire overmacht vernietigd worden. Gemaskerde individuen daarentegen die vanuit een hinderlaag schieten, zijn lastiger te bestrijden.Jihadistisch terroristen zijn van mening dat ze een heilige oorlog voeren tegen de vijanden van de Islam. In hun jihad menen zij op te komen voor de belangen van de Islam en voor de belangen van alle moslims, overal ter wereld.Sterven voor de zaak van de Islam in een fysiek gevecht (de Jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”(Koran 4, vers 95)…

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam…De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…Vrede met de Islam is onmogelijk, totdat ofwel, de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) tot de Islam is bekeerd, ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd…

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam. Voor deze strijd, de jihad, is het gebruik van geweld geoorloofd. In de Koran staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims.EenKoranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) …”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.”(Koran 4, 34)…“De mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“(Koran 2:228)…”Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …”Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… enz,enz,enz… Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims.De Koran voor de moslims het letterlijke woord van Allah is.En het is voor hen onmogelijk om sommige passages van de Koran voor irrelevant te verklaren, omdat daar oproepen staan om ten strijde te trekken tegen ongelovigen/niet-moslims…

In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Christus),waar zijn ook teksten te vinden, waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend.En de teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu…Met de komst van Christus werd de leer op essentiële punten aangevuld in het Nieuwe Testament of gewijzigd zoals Christus heeft gezegd: »Ik ben gekomen om de wet te vervolmaken.« In de nieuwe aanvullende leer stelt God de liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid centraal(Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen”).Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus.En de Kruisvaarders waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus.DeKruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen…

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de Islam.Zij worden als een soort minderjarigen beschouwd die altijd van een man afhangen. Daartegenover staat dat een vrouw aan haar man moet gehoorzamen(“de mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“-Koran 2:228). Indien nodig moet een man zijn vrouw “tuchtigen” om haar op het rechte pad te houden, zoals ouders dit doen met hun kinderen. Omgekeerd geldt dit niet; een man moet niet aan zijn vrouw gehoorzamen en het is ook haar verantwoordelijkheid niet om hem op het rechte pad te houden en zo nodig te “tuchtigen”.De bekende korantekst die aangeeft dat de vrouw geslagen mag worden indien ze opstandig is, handelt niet over algemene ongehoorzaamheid van de vrouw, maar gaat specifiek over het weigeren van seks aan haar man: ‘Maar zij van wie jullie opstandigheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in bed en slaat haar’ (Koran 4:34)….’Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt’ (Koran 2:223)…Een vrouw die verkracht is in een islamland wordt behandeld als dader. Zij heeft overspel gepleegd en verdient zweepslagen of steniging als straf.Een vrouw die verkracht is, 4 getuigen moet hebben, die kunnen getuigen dat er sprake is van verkrachting. Als ze dat niet kan, wordt de verkrachte vrouw vervolgd wegens seks buiten het huwelijk en kan ze zelfs gestenigd worden.Een Nederlandse vrouw wordt vastgehouden in Qatar, nadat zij in de hoofdstad Doha verkracht zou zijn. Het gaat om de 22-jarige Laura de B. uit Utrecht, die daar met een vriendin op vakantie was.Een24-jarige Noorse vrouw die in Dubai is verkracht, heeft daarvoor een gevangenisstraf gekregen van 16 maanden.De vrouw was op zakenreis in het land, toen ze werd verkracht. Ze deed aangifte, maar werd vervolgens zelf beschuldigd van seks buiten het huwelijk.Zokreeg een Australische vrouw in 2008 acht maanden cel, nadat ze had verklaard door drie de Arabische collega’s te zijn verkracht…

Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hoofddoek of hijab is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.Doordat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen, die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden(door de hoofddoek, laten moslima zien dat ze geen westerse hoeren zijn)…Er staat nergens in de Koran dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel:“En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten.“(Koran 24:31)…

Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen.De islamisering van West-Europa denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord.De spanningen in de samenleving stijgen, en een burgeroorlog lijkt steeds realistischer.De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk…De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…….

Deze artikel over de ISLAM, die we moeten verspreiden op het hele internet. Op elke plaats, in de media, voorleggen aan politici en belangrijke instellingen om te informeren welk gevaar deze duistere ideologie vormt….

bron

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.