Oostenrijk kiest voor soevereiniteit door Migratiepact niet te tekenen – Nederland capituleert

 8 total views,  2 views today

Na de Verenigde Staten, Australië en Hongarije komen ook politici in Oostenrijk erachter dat het Global Pakt for Migration van de Verenigde Naties niets anders betekent dan inleveren van soevereiniteit van het eigen land. Oostenrijk zal het pact dan ook niet tekenen, meldde bondskanselier Kurz.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) en zijn vice-kanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) hebben vandaag gezegd dat Oostenrijk afziet van het ondertekenen van het “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” (PDF hier) van de VN (zie hiervoor ons artikel dat wij al op 28 september (!) hebben geschreven). Vandaag zal het officiële besluit worden genomen tijdens een vergadering van de ministerraad.

De twee Oostenrijkse staatslieden benadrukten dat het VN-migratiepact de soevereiniteit van Oostenrijk inzake migratiekwesties inperkt. Het VN-pact is niet geschikt om migratiekwesties aan te pakken. Bovendien wordt gevreesd dat de verschillen tussen legale en illegale migratie (doelbewust) vervaagd zullen worden. Denemarken en Polen zouden ook overwegen om ook af te zien van ondertekening.

In zijn toespraak, eind september, tot de 73e Algemene Vergadering van de VN, zei de Amerikaanse president Trump het volgende:

“We erkennen het recht van elke natie op dit gebied om zijn eigen immigratiebeleid te bepalen in overeenstemming met zijn nationale belangen, en we roepen andere landen op om ons recht om dit te doen te respecteren. Dat is een reden waarom de Verenigde Staten niet zullen deelnemen aan het nieuwe Global Compact for Migration. Migratie mag niet worden uitgevoerd en gecontroleerd door een internationaal orgaan dat niet verantwoordelijk is voor onze eigen burgers.”

Van de zijde van de VN en aanhangers van het migratiepact wordt telkens weer benadrukt dat het pact niet bindend is en dat de soevereiniteit van staten in migratiezaken niet wordt aangetast…. dus waarom zou je het dan ondertekenen, als je nergens aan gebonden wordt? Maar in de geschiedenis van het internationaal recht is herhaaldelijk aangetoond hoe in eerste instantie niet-bindende overeenkomsten in de loop van de tijd worden omgezet in internationaal recht en hoe zelfs “zachte wetgeving” in de rechtspraak is opgenomen. Om deze reden zijn de VS en Australië eerder al uit het pact gestapt.

De 193 VN-lidstaten waren in 2016 al in het geniep overeengekomen om het migratiepact te sluiten. Wij vragen ons af hoeveel politici het document van 34 pagina’s ècht gelezen hebben….
Het pact bestaat uit 23 doelstellingen, waarvan 17 de Oostenrijkse regering niet kan opvolgen, lezen we in een verklaring uit Wenen.

Veel van de doelen zijn opzettelijk algemeen en verdoezelend weergegeven. Bijvoorbeeld: “oorzaken van vlucht moeten worden geminimaliseerd, kwetsbaarheden in migratie worden aangepakt en verminderd”. Het beoogt ook de bescherming en rechten van illegale migranten te versterken, bijvoorbeeld door toegang tot de arbeidsmarkt en het socialeverzekeringsstelsel. Kortom: legaliseren van illegaliteit – het grootste doel van de multi-criminele Duitse bondskanselier en haar Nederlandse schoothondje, in de tijd die hen beiden nog resteert.

Terwijl ze hier in de Tweede Slaapkamer zich met andere belangrijkere dingen bezighouden (bijvoorbeeld het opstellen van een eigen hitlijst!), en er de voorkeur aan geven zichzelf en de eigen onbenulligheid op een cruciaal moment te laten vóórgaan, creëert Oostenrijk zekerheid voor haar eigen burgers: Oostenrijk zal zich niet aansluiten bij het Mondiaal Migratiepact van de VN en aldus zijn soevereiniteit en soevereiniteit over migratiekwesties behouden. Wie in de toekomst naar Oostenrijk komt, bepalen de Oostenrijkers zelf wel.

Lees ook:  Red het pensioenstelsel

Hiermee neemt Oostenrijk naast Hongarije en de VS een zelfverzekerde pioniersrol op zich die dient ter bestrijding van dit verborgen herplaatsingsprogramma voor economische en armoedemigranten. In het bijzonder hebben vice-kanselier Heinz-Christian Strache en zijn FPÖ deze stellingname gepusht en vormen daarmee een belangrijk signaal voor nationale soevereiniteit op het gebied van migratie.

We gaan er vooralsnog dat onze partijen PVV, SGP en Forum voor Democratie een roepende in de woestijn zullen blijken te zijn. Volgens politiek Den Haag heeft staatssecretaris Harbers (VVD) gezegd de argumenten van de afhakende landen niet precies te kennen, maar zich daar nog in te gaan verdiepen. Nu nog…..?

We hebben het allemaal eens op een rijtje gezet.

De overeenkomst, die begin december in Marokko tijdens een Algemene Vergadering van de VN wordt afgehamerd, schetst het totalitaire plan van een samenleving die streeft naar de allerbeste zorg voor migranten uit arme landen, onvoorwaardelijk te leveren door de burgers in het Westen, en zelfs om hen rechten te geven die niet aan de eigen burgers gegund zijn. Nationale soevereiniteit moet worden opgegeven ten gunste van vreemden in naam van humanisme, diversiteit, gelijkheid en mensenrechten.

De wèrkelijke reden zien we al in de naam: Global Pact voor veilige, gecontroleerde en geplande migratie – het gaat over de onbeperkte bevordering van de migratie en de het invoeren daarvan als een mensenrecht, waarvoor de zogenaamde “target landen” aansprakelijk zijn. Welke landen dat zijn, blijkt uit alle formuleringen van verbintenissen: in plaats van Saoedi-Arabië of de rijke olie-emiraten van het Arabische schiereiland (zij maken wel graag gebruik van de massa’s migrerende werknemers onder erbarmelijke omstandigheden) geldt het alleen voor landen die verzorgings- en rechtsstaten zijn, kortom, de westerse wereld.

De ondertekenaars van de Global Compact nemen de volgende cruciale verplichtingen op zich (een summiere opsomming):

– ze geven de nationale soevereiniteit over hun grenzen op;
– ze geven de soevereiniteit op om te kunnen beslissen wie op hun grondgebied mag wonen en werken, in naam van internationale overeenkomsten die nog moeten worden gesloten;
– niemand die illegaal een land binnenkomt en illegaal op het grondgebied verblijft, kan worden bestraft;
– het binnenreizen van illegalen kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden tegengegaan;
– onbeperkte gezinshereniging wordt gegarandeerd als een fundamenteel recht voor alle migranten, in het bijzonder kinderen of migranten die beweren kind te zijn; de verplichting om burgerschap te verlenen aan kinderen die op hun grondgebied zijn geboren, ongeacht de nationaliteit van hun ouders;
– het bevorderen van, uitbreiden en zich te verplichten alles in het werk te stellen om voor migranten in hun thuisland voor “goed werk” te zorgen; om meer migratie via internet te bevorderen, evenals langs de “belangrijke migratieroutes”;
– migranten dezelfde sociale voordelen te bieden in de gezondheidszorg, het onderwijs en alle andere sociale voorzieningen, waarvoor de “eigen” burgers betalen of hebben betaald/gespaard, maar migranten moeten dit als een mensenrecht ontvangen; universele gelijkheid van migranten met hun eigen onderdanen;
– het onderhouden en de zorg voor hun eigen cultuur aan migranten toestaan, garanderen en bevorderen;
– rvoor te zorgen dat de media, het onderwijs en het openbare leven een uitsluitend positief beeld hebben van migranten en hun gunstige effecten op de samenleving, het bevorderen van agitatie en propaganda voor dat doel en het strafbaar stellen van onwelgevallige berichten in de media of door individuen;
– migranten te informeren over hoe ze aanspraak kunnen maken op wonen en andere voordelen en hen daarbij te ondersteunen;
– ervoor te zorgen dat migranten het recht hebben om terugbetaling te vorderen voor elke echte of vermeende schending van hun mensenrechten, zonder de kosten van de rechtszaken te moeten dragen;
– natuurrampen of andere catastrofes moeten migranten niet alleen het recht geven om te vluchten, maar ook voor reguliere migratie. Vooral gevaarlijk voor de “target landen” is dat ook zich “langzaam ontwikkelende”, echte of verzonnen, natuurlijke fenomenen zoals opwarming van de aarde, droogte of bodemerosie, moeten worden erkend als een reden voor het recht op migratie. Het bewijs van de aan- of afwezigheid van deze reden voor migratie is natuurlijk – zoals in alle andere gevallen – terechtkomen in de “target landen”.
– elk van hun “eigen” burgers te vervolgen en te veroordelen, die in hun eigen land deze principes schenden of bekritiseren; wat hier opmerkelijk is, is wat de Global Compact niet bevat: het bevat geen rechten voor de “eigen” burgers van de landen van bestemming, niet te leveren door de eigen overheid of door migranten.

Lees ook:  Alle symptomen van een mislukte staat Groot-Brittannië Is Gone to the Dogs. Assange, Brexit en Call-Center Journalisme van de BBC

De ondertekening in Marokko door bijna alle VN-leden zal nog slechts een formaliteit zijn. En het zal zoals gewoonlijk als volgt uitpakken: die landen die, zoals Saoedi-Arabië of Zuid-Afrika, daadwerkelijk iets zouden moeten doen voor hun vele mishandelde migrantenarbeiders, zullen ondertekenen en niets doen. De westerse staten zullen daarentegen de meest destructieve voorschriften opvolgen.

Maar waarom stemmen bijna alle landen in de wereld voor dit waanzinnige document? De belangen van de Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen als “landen van herkomst” liggen voor de hand. Maar landen zoals Rusland, China of Japan? Ook die zullen tekenen, maar vervolgens niets doen. De zelfvernietiging van het Westen kan alleen maar goed zijn voor hen en veel andere landen. En natuurlijk denken politici dat zij, door hiermee in te stemmen, “deugen”. Dit kan de goedkeuring van landen zoals Australië of Zwitserland verklaren, die zeker niet denken aan het moment dat de doelstellingen van het pact in werking worden gesteld. Maar dit goedkope kuddegedrag blijft zonder gevolgen voor deze landen. Gevolg is wel dat de aanhangers van de afschaffing van nationale soevereiniteitsrechten in elk land interne politieke conflicten kunnen aanwakkeren.

Er wordt door vóórstanders (ook onze * proest* minister-president en *proest* staatssecretaris) vast gesteld dat het Global Compact-document niet juridisch bindend is. Daarom kan het gerust ondertekend worden en hoeft u zich geen zorgen te maken over de realisatie ervan. Het document vermeldt zelfs dat de Global Compact niet juridisch bindend is.

Maar laat u zich niet voor de gek houden. Zodra het document is ondertekend, staat het elk land vrij om de daarin vervatte verplichtingen te verankeren, mocht een meerderheid in het parlement er vóór stemmen. Andersom is er ook een veel eenvoudiger manier om de West-Europese landen te dwingen: de Europese Unie heeft al haar instemming met het pact betuigd, zodat de verplichtingen van het pact in het EU-recht kunnen worden verankerd zonder het gedoe van nationale stemmen. Je moet er toch niet aan denken dat de bùrgers hierover moeten oordelen?

Lees ook:  De nepoplossing voor het immigratieprobleem gaat niet werken

Door de lidstaten kunnen eenvoudigweg wetten worden gemaakt door de belangrijke bepalingen van de EU-wetgeving over te nemen, zonder de nationale parlementen – en dus het publiek – überhaupt erbij betrokken hoeft te worden. Is dat even makkelijk…
De beslissingen van het EU-Hof van Justitie zijn definitief.

Vergeet ook niet dat we al met één been in het fascistische Vierde Rijk staan: het initiëren van sociale veranderingen zoals migratie is al lang geen zaak meer van parlementen en hun landelijke wetgeving. Na ondertekening zal het Global Compact worden verspreid door NGO’s van vluchtelingen en migranten in Afrika en Azië – waarvoor de Internationale Organisatie voor Migratie, die het pact heeft opgezet en heeft voorgekookt voor de VN, wel zorgt. Gewapend met dit document kan elke migrant terecht bij West-Europese rechtbanken. Elke klacht over de vluchtelingen- en migratiewetgeving wordt voor de rechter gebracht met de hulp van linkse advocaten – betaald door de belastingbetalende burgers – en door de linkse rechters in het voordeel van de eisers worden vastgesteld, vanaf het moment dat de overeenkomstige verplichting van het pact is ondertekend. Zodra genoeg precedenten zijn gecreëerd, worden alle zogenaamde “rechten” gemeengoed, zonder dat een parlement er ooit over heeft gediscussieerd.

Onze kneuzenregering zal wel één van de enthousiaste ondertekenaars zijn van het pact tijdens de algemene vergadering van Marrakech. Dat komt omdat de goedkeuring van het huidige Duitse leiderschap zeker lijkt, en als Merkel met de vingers knipt staat onze premier al in de houding.

Maar niets, niet de VN en geen internationale organisatie, geen schijnbaar humanistische doelstelling, kan de politieke leiding van een land machtigen om het grondgebied, de nationale grenzen en de rijkdom van zijn burgers, die tot op de dag van vandaag is ontwikkeld, uit te leveren aan buitenlanders. Dergelijke verdragen zijn in de geschiedenis slechts getekend in het geval van zware militaire nederlagen en de verovering van het grondgebied door een buitenlandse macht als overgave. De Duitsers kunnen erover meepraten. Dit vrijwillig en zonder noodzaak te doen is nog nooit vertoond. Een heel continent dat zichzelf vernietigt.

In onze mainstream media is de berichtgeving – zoals gebruikelijk – erg summier, en mensen die meer over dit onderwerp willen weten worden op die manier vanzelf doorgestuurd naar de alternatieve media (zoals wij). Wij zullen dit onderwerp op de voet blijven volgen.

Overvloedig te zeggen dat de Nederlandse regering niet màg instemmen met dit migratiepact. Door dat na te laten wordt er een onomkeerbare schade aan het land en het Nederlandse volk toegebracht. Misschien om de vóórstemmer van het ondertekenen van het pact aan te pakken op basis van artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht?

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.