Clinton

Clinton mails: Wordt het vrede of oorlog?

BI-directeur Comey heeft het Congres gisteren tegen de wens van de Amerikaanse minister van Justitie geïnformeerd over het nieuwe onderzoek naar Hillary Clinton en haar e-mailgebruik. Minister Lynch was namelijk mordicus tegen het openbaarmaken van dat besluit. Comey zou hij door de aankondiging, zo kort voor de stembusgang, de verkiezingen kunnen beïnvloeden.

De New York Times [1] meldde het, maar we lazen ook in de Volkskrant [2] het volgende:

De FBI heropent het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton. De organisatie heeft nieuwe e-mails gevonden die de eerdere aanbeveling op losse schroeven zet dat ze niet hoeft te worden vervolgd. De mails werden per toeval ontdekt tijdens het onderzoek naar de sms’jes die oud-congreslid Anthony Weiner naar een 15-jarig meisje zou hebben gestuurd.
….
De New York Times meldt dat de mails afkomstig zijn van één van de electronica van Huma Abedin. Zij is de rechterhand van Hillary Clinton en veelvuldig in het nieuws gekomen vanwege de seksschandalen van haar ex-man Anthony Weiner. De FBI onderzoekt Weiner omdat hij ongepaste sms’jes naar een 15-jarig meisje zou hebben gestuurd. Tijdens dit onderzoek zouden de agenten op de mails zijn gestuit.

De ommezwaai van Comey is opmerkelijk. Afgelopen zomer werd hij juist door her Republikeinse kamp aangevallen, omdat het onderzoek destijds had uitgewezen dat Hillary Clinton extreem slordig was geweest en zij tevens diverse keren had gelogen, terwij hij besloot niet tot vervolging over te gaan omdat niet kon worden bewezen dat zij het bewùst had gedaan (LOL).

Wij hebben zo het idee dat Comey hem begon te knijpen en uit de school klapte, ondanks het feit dat minister van Justitie Lynch [3] [4]- die dus mordicus tegen openbaarmaking is – formeel zijn baas is. Zou het kunnen zijn dat Comey vermoedde dat president Obama vóór hij het Witte Huis zou gaan verlaten, gratie zou verlenen aan Hillary, mocht Donald Trump de verkiezingen winnen en – zoals The Donald gezegd heeft – Hillary Clinton voor het gerecht zou slepen?

In een poging om zijn handelswijze te rechtvaardigen “lekte” er dus een memo uit en publiceerde Fox News de inhoud daarvan. Dat alles zou verklaren waarom Comey juist nú besloten heeft het Congres te informeren dat de FBI haar onderzoek naar Clinton’s private email server zou heropenen. De memo noemt twee belangrijke argumenten: de eerste is de verplichting jegens de leden van het Congres en de tweede is te voorkómen dat het nieuws over het ontdekken van nieuwe emails zou lekken naar de media en er geruchten zouden komen over een mogelijke cover-up. Als hij namelijk tot na de verkiezingen had gewacht, betoogt Comey, zou hij iets achtergehouden hebben dat wel relevant is voor de keuze van de nieuwe president.

Comey besloot gisteren dus zijn brief naar het Congres [5] openbaar te maken…. waardoor de presidentiële race om het Witte Huis een dramatische wending heeft gekregen (voor Hillary Clinton welteverstaan). En dat zo’n kleine twee weken vóór de verkiezingen. De Democraten hebben – begrijpelijk – hier al hun bezwaren over geuit (om het zachtjes uit te drukken), want er kan sprake zijn van oneerlijke beïnvloeding van de campagnes. Daarentegen heeft Hillary Clinton dit alles natuurlijk zèlf in de hand gewerkt. Wie kaatst…..

Hieronder de memo [6] waarin Comey aan het FBI personeel het een en ander uitlegt, nadat hij de brief aan het Congres heeft gestuurd. Comey vertelt dat hij “zich hiertoe verplicht voelde nadat hij de afgelopen maanden herhaaldelijk had gezegd dat de FBI haar onderzoek had afgesloten.”

Hij vertelt ook dat hij wil voorkómen dat het Amerikaanse volk wordt misleid door geen openheid van zaken te geven. Daar komt ons inziens bij dat de druk van ontevreden werknemers van de FBI zelf (over de eerste resultaten waarbij Hillary Clinton met de schrik vrij kwam, ondanks het feit dat zij meerdere malen meineed had gepleegd) groot moet zijn geweest.

Wat Hilary Clinton eerder gedaan heeft is nogal wat. Het tegenwerken en belemmeren van de rechtsgang, zo heet het officieel en het kan op veel manieren gebeuren. Als zij hier destijds voor verooordeeld zou zijn geworden, zou het door Obama verlenen van gratie moeilijk worden, omdat men geacht wordt volledige medewerking te hebben verleend aan de onderzoekers – géén beroep doen op het vijfde amendement is namelijk een voorwaarde voor het verkrijgen van gratie.

Zou het kunnen zijn – zoals wij vermoeden – dat Comey rekening hield met mogelijke gratieverlening (en dat Hillary ondanks alle vergrijpen die zij begaan heeft, opnieuw met de schrik zou vrijkomen)?

Volgens bronnen binnen de FBI zijn de nu ontdekte emails verstuurd en ontvangen door Huma Abedin, al jarenlang de belangrijkste assistent van Clinton. Ze zouden zijn gevonden op apparaten (telefoon? laptop? tablet?) van Abedin en haar in opspraak geraakte man Anthony Weiner, een voormalig Democratisch Congreslid en burgemeesterskandidaat voor New York, die doelwit is van een FBI-onderzoek omdat hij seksueel getinte sms-jes verstuurd heeft naar een 15-jarig meisje. Abedin ligt met hem in scheiding. Uit de door WikiLeaks gepubliceerde emails weten we trouwens dat Abedin zelfs toegang had tot het email-account van Hillary Clinton, kon beschikken over de inhoud van al haar mails, maar wat de FBI kennelijk niet kon bewijzen in een eerder onderzoek.

De mainstream media vestigen de aandacht op de emails die de FBI nu heeft, en dat die mogelijk weinig nieuws bevatten. Daar gaat het slechts ten dele over in deze kwestie. Waar het om gaat is dat emails van Hillary Clinton vanaf haar private emailserver dus vèrder verspreid werden dan waar de FBI eerder rekening mee hield.

De media zeggen dat de FBI niet weet wat in de emails staat, wat ons onwaarschijnlijk lijkt. Zou er namelijk weinig belastends in de emails staan, dan slaat Comey – en de FBI – een behoorlijk pleefiguur. Onze inschatting is dat de FBI wel degelijk vertrouwelijk/geheim materiaal gevonden heeft dat afkomstig was van of verzonden is door Hillary Clinton, naar personen die daar helemaal niet over mochten beschikken. Als dat het geval is en het bewijst dat Hillary Clinton geheime informatie verzonden heeft naar onbevoegden, dan rookt zij een zware pijp. Gegeven het feit dat de verkiezingen zó dichtbij zijn móet de FBI wel bezwarende feiten aangetroffen hebben….. anders zou Comey nu niet de openbaarheid gezocht hebben.

Het is de vraag wat de Amerikaanse kiezers hier van vinden. Veel Clinton-getrouwen blijven haar steunen, hoe corrupt, misleidend en minachtend zij ook is. Tja, een land krijgt de leiders die het verdient wordt er wel eens gezegd (hoewel….. acht jaar Mark Rutte…. hebben wij dat eigenlijk wel verdiend?).

We hebben hier te maken met een vrouw die overduidelijk de wet heeft overtreden in haar functie van Secretary of State, ze heeft op televisie letterlijk de middelvinger gegeven aan zowel het Congres als de FBI, terwijl zij bewust en onjuist verklaarde dat de FBI tot de conclusie was gekomen dat zij “niets verkeerds” had gedaan. Ze heeft het óók nog opgenomen voor president Obama die óók gelogen heeft over haar “private” email server en wat hij daar van af wist, blijkt uit de gelekte Podesta-emails. Uitermate goed gedocumenteerd.

We hebben hier te maken met een vrouw die bewust en herhaaldelijk haar land en de geheimen daarvan heeft verkocht aan de hoogste bieders, waarvan er trouwens veel uit het buitenland komen. Er zijn ook landen bij die geen enkel respect hebben voor vrouwen en het hen zelfs niet toestaan in een auto te rijden, landen die homo’s in de bak gooien of zelfs vermoorden, en landen die verwikkeld zijn in internationaal terrorisme – en dan bedoelen we niet het bestrijden daarvan maar het méédoen.

Onderdeel van de “deals” was ook het verkopen van staatsbezit (uranium) aan Rusland.

We hebben hier ook te maken met een vrouw die tijdens haar loopbaan als Secretary of State twee landen heeft geruïneerd (Libië en Syrië), maar dan ook echt letterlijk geruïneerd, die heeft samengespannen met “rebellen” (in het buitenland, ook wel “terroristen” genoemd) door illegaal wapens te verkopen (waardoor – even googlen – Oliver North enorm veel problemen kreeg). Dan hebben we het nog niet eens over Benghazi, waarbij door haar acties – en vooral bewust niets doen – ambassadeur Stevens werd vermoord. Als hij namelijk nog in leven zou zijn en over Hillary Clinton een boekje had opengedaan, zou zij voor de rest van haar leven in de bak hebben gezeten.

Haar “private server” is om de eenvoudige reden zodanig geïnstalleerd om te voorkómen dat Hillary in de toekomst lastige vragen zou moeten beantwoorden, wat wijst op criminele bedoelingen. De mails zijn door haar (laten) vernietigen nádat zij een dagvaarding had ontvangen om alle mails van haar private server te tonen – hierin heeft Donald Trump gelijk – waarmee zij opnieuw de rechtsgang heeft belemmerd.

Om zelfstandig te beslissen welke mails wel of niet werkgerelateerd zijn….. zo’n besluit kan niet worden genomen door iemand die in dienst is van de regering.
Komt nog bij dat de beveiliging van de server niet veel vóórstelde en dat incompetente mensen daar verantwoordelijk waren gesteld. Hoezo, incompetent? Niemand met ook maar enige competentie of de nodige ervaring zou genoegen nemen met zo’n slecht beveiligde server, en zou de daaruit voortvloeiende risico’s (van bijvoorbeeld gevangenisstraf) voor lief nemen.

We weten inmiddels uit de vele gelekte emails dat niets per ongeluk gebeurde. Podesta wist van de hoed en de rand, ver vóór de primaries, en hij ging helemaal door het lint toen Obama verklaarde er niets van af te weten. We weten ook dat het campagneteam activiteiten coördineerde met de zogenaamde “onafhankelijke” SuperPacs, feiten die gestaafd worden met video-opnamen, en dat coördineren is trouwens een wetsovertreding. Ook hebben de betrokken personen verklaard dat Hillary zèlf hun acties had goedgekeurd.

Het is allemaal geen “klein bier”. Herhaaldelijk is geweld aangewend bij het door Democraten verstoren van partij-bijeenkomsten van de Republikeinen (het recht op vrije meningsuiting geldt kennelijk alleen voor Democraten), en bij al die acties gebeurde er weinig spontaan – alle activiteiten waren tevoren geregisseerd, betaald en “mede mogelijk gemaakt” door Clinton, vanaf het begin.

Dat het in de Verenigde Staten mogelijk is dat slechts 10% van de stemgerechtigde bevolking er voor kan zorgen dat deze vrouw in het Witte Huis komt, is zorgwekkend. We weten inmiddels wel dat het Eerste Amendment sneuvelt op de dag van haar inauguratie; ze heeft daarvan laten blijken bij het voorverkiezingstraject, door betaalde criminelen geweld te laten gebruiken gedurende haar campagne. We weten nu ook al dat het Tweede Amendment er vervolgens aan gaat, en dat buitenlandse bemoeienis, inclusief islamitische radicalen, de Amerikaanse regering zal infiltreren, en de American way of life voorgoed zal veranderen.

Vervolgens heeft zij de hele mainstream media en een groot deel van de social media in haar macht; vanaf de eerste dag dat zij president wordt zullen alle activiteiten van de Amerikaanse burgers op Facebook, Twitter, Instagram en noem maar op worden gevolgd en geregistreerd, net zoals gebeurd is bij Yahoo. Al die gemakkelijke en leuke zaken die afkomstig zijn uit Silicon Valley zullen zich tegen de gebruikers keren en de vrijheden van burgers voorgoed wegnemen.

Het is geen discussie over kiezen tussen Democraten en Republikeinen; het komt uiteindelijk neer op kiezen tussen Trump en Wall Street, en vrede of oorlog. Het is kiezen tussen diplomatie en hoogverraad. Zoals we in het begin zeiden: elk volk krijgt de leider die het verdient, omdat het daar voor kan kiezen. Dat kan in de VS, in tegenstelling tot onze eigen EU, waar de machthebbers in achterkamertjes en via schimmige deals benoemd worden.

We weten binnen een kleine twee weken waar de Amerikanen voor gekozen hebben – vooropgesteld dat de verkiezingen eerlijk verlopen (en waarvan talloze signalen komen dat dat niet het geval zal zijn). Wordt het vrede of oorlog?

 

 

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.