SDB
Syrië

Oorlog in Syrië draait om macht en olie niet om terreur

De situatie in Syrië is voor de meeste mensen erg verwarrend. Diverse landen zijn er militair actief, strijden zogenaamd tegen Islamitische Staat, terwijl militairen van het Syrische leger of hulpverleners worden neergeschoten. Amerikanen helpen terroristen, Turken doen er landjepik, Saudi’s werpen er hun van de VS gekochte fosforbommen neer, Russen proberen Islamitische Staat te bestrijden (en hun belangen te dienen), kortom veel landen strijden er in dat land…. tegen anderen en tegen elkaar.

Het nieuws dat in de westerse media verschijnt is geselecteerd nieuws, dus veel mensen worden dan ook nog niet eens “onpartijdig” voorgelicht.

Tijd om even te vertellen wat er nu gebeurd is, en wat nu precies de reden is waarom het Westen zich met dit land en haar regime bemoeit. Een schijnbaar ingewikkelde zaak teruggebracht tot de kern.

Vooraf even een vraag: waarom zal er nooit een staatsgreep plaatsvinden in Washington?
Het antwoord vertellen we zo meteen.

Russische oorlogsschepen in de kustwateren van Syrië hebben met drie raketten een “buitenlands operationeel centrum” bestookt en vernietigd, waarbij diverse Amerikaanse, Israëlische en Turkse militairen gedood zijn. Het betrof hier commandoposten van terroristen in het westen van Aleppo, waar Turken, Saudi’s, Israëli’s, Britten en Amerikanen gestationneerd waren om assistentie te verlenen aan de door terroristen geplande operaties. Dat laatste bevestigt Sputnik News Agency.

We hebben eerder al berichten gezien van Amerikaanse Special Forces die werkzaam waren voor terroristische organisaties in Syrië. Je gelooft het gewoon niet!

Bij deze actie zijn meer dan 30 veiligheidsfunctionarissen uit diverse landen gedood. De Russische schepen vuurden drie raketten van het type Kaliber af, lezen we op de Arabische site van het Russische Sputnik nieuwsagentschap [1].

Syrië

Het bericht haalt de westerse mainstream media niet.

Het eerste hulpkonvooi van de Verenigde Naties in Syrië gaat spoedig weer rijden, maar nog niet naar de plek waar maandag twintig hulpverleners werden gedood bij een aanval bij de plaats Urm al-Kubra, in de buurt van Aleppo. Daar werden een distributiecentrum voor hulpgoederen en ten minste achttien vrachtwagens verwoest. De VS beweren dat het “bombardement” is uitgevoerd door de Russische luchtmacht. Dat land ontkent dat en zegt dat er juist een Amerikaanse gevechtsdrone in het luchtruim boven het konvooi was tijdens de beschietingen, een beeld dat bevestigt wordt door getuigenverklaringen van overlevenden.

In de alternatieve media wordt de mogelijkheid geopperd dat de aanval op het hulpkonvooi een False Flag operatie van de Amerikanen is geweest om snel de aandacht af te leiden van de aanval van de door de Amerikanen geleide coalitie, afgelopen zaterdag in het oosten van Syrië, waarbij minimaal 62 personen gedood werden en vele tientallen gewonden werden geregistreerd.

Daar is iets voor te zeggen. Afgezien van het feit dat de Amerikanen meesters zijn in het organiseren van False Flag-operaties is het steeds weer Moskou geweest dat aandrong op een wapenstilstand om de humanitaire hulpgoederen in het oorlogsgebied te kunnen brengen. Waarom zouden dan juist de Russen het hulpkonvooi aanvallen?

Ook is het vreemd dat de Russen wèl, maar de Amerikanen niet wilden dat de voorwaarden van de wapenstilstand openbaar gemaakt werden.

Het lijkt er op dat binnen de Amerikaanse club tegenstrijdige krachten aan het werk zijn ten aanzien van de situatie in Syrië. Terwijl allerlei diplomaten rond minister van buitenlandse zaken Kerry heen zwermen, klinkt er kritiek uit het Pentagon en van de CIA. De haviken zullen er ons inziens zelfs niet voor terugdeinsen om een Russiche post plat te gooien om zo een nieuwe (wereld)oorlog te ontketenen. Een mogelijkheid die wij straks onder het Clinton-regime zelfs voor hoogstwaarschijnlijk achten.

Het blijft verbazingwekkend dat de complete westerse media in het geheel niet kritisch kijken naar wat zich in Syrië afspeelt. Kennelijk is de journalistiek in het Westen al zo gedegenereerd dat de (Amerikaanse) NAVO-propaganda als de Enige Waarheid wordt geaccepteerd.

Voor veel mensen is het al helemaal niet meer duidelijk waar het in Syrië over gaat. Elke dag zien we in het nieuws mensen roepen om het aftreden van Assad, of het nu Obama is, of Ban-ki-Moon, of om in hetzelfde rijtje grootheden te blijven minister Koenders (lol), maar wat er nu precies aan de hand is in Syrië, en vooral: waarom, dat weten slechts weinigen. Ja, de strijd tegen IS, dat wordt vaak gezegd, maar is dat ook zo? En wat doen al die westerse landen in godsnaam in Syrië, waar een “burgeroorlog” heerst, terwijl alleen Rusland door de Syrische regering gevraagd is in het land militair op te treden?

We zullen het conflict in Syrië even duiden: het is geen “burgeroorlog” en óók geen conventionele oorlog. Het gaat in werkelijkheid om het omver werpen van een regime, net zoals dat het geval was in Lybië en Irak. Als u weet welk land dáár de hand in heeft gehad. dan weet u meteen de drijvende kracht achter het geweld in Syrië. Het is namelijk het land dat sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog meer dan 50 buitenlandse regeringen ten val heeft gebracht (om er eigen gunstig gezinde regimes voor in de plaats te zetten).

We hebben het uiteraard over de Verenigde Staten. [2]

Dat brengt ons terug op de vraag die we aan het begin van dit artikel gesteld hebben, namelijk waarom er nooit een staatsgreep zal plaatsvinden in Washington. Het antwoord daarop is dat er in die plaats geen Amerikaanse ambassade gevestigd is.

Washington is kampioen regimes-wisselen, geen land komt ook maar in de buurt van die eerste plaats. Afgaande op die beruchte praktijken zou je zeggen dat het Amerikaanse volk wel in de gaten heeft wanneer er regimes door haar regering omver geworpen worden, de “regeringspropaganda” wel dóór hebben, maar dat gebeurt nooit hoe overtuigend het bewijs ook is. Dat komt omdat de door de elite gedomineerde media het daar nooit over hebben, en de meeste Amerikanen hersenspoelen door hen te laten geloven dat hun regering altijd het beste met hen vóór heeft.

Maar de VS doen helemaal niet het beste in Syrië. Zij bewapenen, trainen en financieren islamitische extremisten – die al méér dan een half miljoen mensen hebben gedood, en waardoor meer dan 7 miljoen mensen dakloos zijn, èn waardoor er een land veranderd is in een bijna onbewoonbare chaos en puinhoop. Het is door-en-door slecht wat Uncle Sam daar aan het doen is, en waarom?

De belangrijkste reden is gas. De Amerikanen willen Assad weg hebben en een haar gunstig regime het land laten besturen, waardoor er pijpleidingen door het land kunnen worden aangelegd om energiereserves van Qatar naar Europa te kunnen transporteren. De handel daarin moet dan uiteraard geschieden in Amerikaanse dollars, die dan worden gerecycled in Amerikaanse treasuries en dito financiële assets.

Dàt is het basisrecept voor het handhaven van de Amerikaanse dominantie in het Midden-Oosten, en het verzekeren van de Amerikaanse imperialistische greep op de macht voor de komende tientallen jaren.

olie

De oorlog in Syrië begon niet toen de regering van Bashar al Assad er van langs kreeg door protesten in de lente van 2011. Dat verhaal dat nogal rondgaat is pertinent onjuist. Deze oorlog begon in 2009, toen Assad een plan van de regering van Qatar verwierp om gas te vervoeren van Qatar naar de EU, via Syrisch grondgebied. Robert F Kennedy Jr. legt het mooi uit in zijn artikel “Syria: Another pipeline War”:

The $10 billion, 1,500km pipeline through Saudi Arabia, Jordan, Syria and Turkey….would have linked Qatar directly to European energy markets via distribution terminals in Turkey… The Qatar/Turkey pipeline would have given the Sunni Kingdoms of the Persian Gulf decisive domination of world natural gas markets and strengthen Qatar, America’s closest ally in the Arab world. ….

In 2009, Assad announced that he would refuse to sign the agreement to allow the pipeline to run through Syria “to protect the interests of our Russian ally….”

Assad further enraged the Gulf’s Sunni monarchs by endorsing a Russian approved “Islamic pipeline” running from Iran’s side of the gas field through Syria and to the ports of Lebanon. The Islamic pipeline would make Shia Iran instead of Sunni Qatar, the principal supplier to the European energy market and dramatically increase Tehran’s influence in the Mid-East and the world

Uiteraard waren de Saudi’s, de Qatari’s, de Turken en de Amerikanen furieus op Assad, maar wat konden zij er aan doen? Hoe konden ze voorkómen dat Assad zijn eigen zakelijke partners zou kiezen en “zijn eigen grondgebied” te gebruiken om gas te vervoeren?

Wat als enige optie overbleef, waren pure maffiapraktijken. In deze specifieke situatie besloten Washington en haar bondgenoten dat er een klandestiene proxy-oorlog tegen Damascus gevoerd moest worden, waarbij Assad òf vermoord òf van de troon gejaagd moest worden, waarbij er dan ook nog voor gezorgd moest worden dat westerse oliereuzen greep konden krijgen op toekomstige pijplijncontracten en zij de toestroom van energie naar Europa konden beheersen. Althans, dat was het plan.

Opnieuw Kennedy:

Secret cables and reports by the U.S., Saudi and Israeli intelligence agencies indicate that the moment Assad rejected the Qatari pipeline, military and intelligence planners quickly arrived at the consensus that fomenting a Sunni uprising in Syria to overthrow the uncooperative Bashar Assad was a feasible path to achieving the shared objective of completing the Qatar/Turkey gas link. In 2009, according to WikiLeaks, soon after Bashar Assad rejected the Qatar pipeline, the CIA began funding opposition groups in Syria.

Let op: “the moment Assad rejected the Qatari pipeline”, dat was het moment dat hij zijn eigen doodvonnis tekende. Die datum was de katalysator voor Amerikaanse agressie die een vijfduizend jaar oude beschaving transformeerde tot een desolaat maanlandschap van ruïnes en puinhopen, waarbij diverse inlichtigendiensten (religieuze) fanatici zó ver kregen dat er overdadig geweld gebruikt werd – tegen elkaar en tegen de Syrische bevolking.

Wat het bijzondere aan dit verhaal is, is dat de VS zo’n 60 jaar geleden een bijna identiek plan hebben uitgevoerd onder toenmalig president Eisenhower. We citeren Kennedy nogmaals:

During the 1950′s, President Eisenhower and the Dulles brothers … mounted a clandestine war against Arab Nationalism — which CIA Director Allan Dulles equated with communism — particularly when Arab self-rule threatened oil concessions. They pumped secret American military aid to tyrants in Saudi Arabia, Jordan, Iraq and Lebanon favoring puppets with conservative Jihadist ideologies which they regarded as a reliable antidote to Soviet Marxism….

The CIA began its active meddling in Syria in 1949 — barely a year after the agency’s creation…. Syria’s democratically elected president, Shukri-al-Kuwaiti, hesitated to approve the Trans Arabian Pipeline, an American project intended to connect the oil fields of Saudi Arabia to the ports of Lebanon via Syria. (so)… the CIA engineered a coup, replacing al-Kuwaiti with the CIA’s handpicked dictator, a convicted swindler named Husni al-Za’im. Al-Za’im barely had time to dissolve parliament and approve the American pipeline before his countrymen deposed him, 14 weeks into his regime…..

(CIA agent Rocky) Stone arrived in Damascus in April 1956 with $3 million in Syrian pounds to arm and incite Islamic militants and to bribe Syrian military officers and politicians to overthrow al-Kuwaiti’s democratically elected secularist regime….

But all that CIA money failed to corrupt the Syrian military officers. The soldiers reported the CIA’s bribery attempts to the Ba’athist regime. In response, the Syrian army invaded the American Embassy taking Stone prisoner. Following harsh interrogation, Stone made a televised confession to his roles in the Iranian coup and the CIA’s aborted attempt to overthrow Syria’s legitimate government….(Then) Syria purged all politicians sympathetic to the U.S. and executed them for treason. [3]

Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt. Het lijkt er zelfs op dat de CIA te lui was om een nieuw draaiboek te maken, en ze gewoon een oude hebben afgestoft en nieuwe acteurs hebben ingehuurd.

Jammer voor het Westen maar Assad – met de hulp van Iran, Hezbollah en Rusland– heeft pogingen om hem van de troon te stoten en te laten vervangen door een Amerikaanse marionet, overleefd. U moet dit niet opvatten als dat wij Assad als leider van zijn volk goedkeuren, maar het principe van wereldwijde veiligheid hangt af van basiwaarden als nationale onafhankelijkheid en zelfstandigheid, en de hoeksteen van internationale wetgeving moet zijn dat agressie ten koste van democratische principes wordt afgewezen.

Maar feit is dat er geen verschil is tussen Bush’ invasie van Irak en Obama’s invasie van Syrië. De morele, ethische en wettelijke onderwerpen zijn dezelfde, het enige verschil is dat Obama er veel beter in geslaagd is het Amerikaanse volk te misleiden over wat er nu werkelijk gaande is in Syrië.

En nog steeds gaat het om de kernzaak: “Assad moet weg”. Dat is van begin af aan het werkelijke plan van het Westen. Obama en “bondgenoten” proberen een democratisch gekozen regime, dat weigert tegemoet te komen aan de eisen van Washington (om een pijpleiding door het land te laten lopen waardoor de Amerikaanse dominante positie in de regio versterkt wordt), opzij te zetten.

Dat is de werkelijke reden achter de IS-afleidingsmanoeuvre (een “terroristische” groepering die dankzij de Amerikanen gestalte heeft gekregen), en de uitspraken dat “Assad een brute dictator is” en de “burgers in Aleppo massaal te lijden hebben onder Assad’s regime” dienen uitsluitend om de burgers in het Westen te hersenspoelen. Washington is totaal niet geïnteresseerd in mensen, dat zijn slechts pionnen op het politieke schaakbord, en zoals u weet kunnen pionnen gemakkelijk geofferd worden. Waar Washington wèl in is geïnteresseerd is olie, macht en geld.

Zo simpel is het.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.