DELEN
nederland

Gele vestje in Frankrijk, het grootste deel van de demonstranten zijn de armoede beu. Al  meer dan 10 dagen is er een veldslag tegen de regering van Macron en de EU. Er is Armoede in Europa ondanks de groeiende rijkdom waaronder die van Nederland.

Is het mogelijk dat binnen Europa nu EINDELIJK wordt opgestaan tegen de groeiende rijkdom van maar een klein deel van de de bevolking. Is er na Frankrijk en België ook in Nederland animo voor grote demo´s tegen financiële dictators die ons de armoede instorten, WIJ DENKEN VAN WEL!.
(Tekst gaat door onder de poll en foto)
nederland

[poll id=”3″]

[poll id=”4″]

Armoede groeit

De rijkdom in Nederland neemt nog altijd toe. Maar hoe zit het met de mensen die het financieel krap hebben? Eén op de tien Nederlanders relatief ‘arm’. (let op de cijfers die wij melden kunnen inmiddels weer veranderd zijn)

1,25 dollar per dag, omgerekend zo’n 90 eurocent. Als je in de Derde Wereld van minder moet zien rond te komen, leef je volgens de Wereldbank onder de armoedegrens. Dit geldt voor bijna anderhalf miljard mensen. Op de hele wereldbevolking is dat één op de vijf.

In Europa geldt een andere maatstaf voor armoede. Wat de buren verdienen, bepaalt of een Europeaan officieel als ‘arm’ te boek staat. Als je alle mensen op volgorde van hun inkomen zou zetten, dan heeft de middelste persoon het ‘mediane inkomen’: de helft verdient meer, de helft minder. Wie flink minder verdient dan dit middelste inkomen (om precies te zijn: 60 procent daarvan of minder) is volgens de Europese Unie arm. Van alle Europeanen leeft 17 procent onder deze armoede­grens: één op de zes. In totaal zijn er bijna 80 miljoen arme Euro­peanen. Tsjechië en Nederland staan er volgens deze berekeningen het beste voor.

De armste Europese landen zijn Griekenland en Letland, waar respectievelijk 21 procent en 23 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft. In Nederland hebben we weer een andere armoede-formule. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heb je in ons land een minimuminkomen nodig voor basisbehoeften als kleding, eten, een huis, gezondheidszorg en onderwijs. Dit minimuminkomen is volgens het CBS de ‘lage-inkomensgrens’. Hoewel het CBS de cijfers hierover publiceert in de ‘Armoede-monitor’, stelt het CBS de lage-inkomensgrens niet gelijk aan armoede of arm zijn. Armoede is volgens het CBS niet te meten met harde cijfers, maar heeft onder andere te maken met wel of niet ‘meedoen’ in de maatschappij. “Arm is een relatief begrip dat dicht tegen de grens van de (lage-)inkomensgrens ligt, maar niet noodzakelijk”, aldus het CBS.

In dit artikel spreken we over ­armoede en arm in Nederland als huishoudens onder de lage-inkomensgrens leven.

Hoeveel heb je te besteden als je arm bent in Nederland?

Daarvoor moeten we kijken naar het bedrag dat minimaal nodig is voor de basisbehoeften. Volgens het CBS heeft een alleenstaande in Nederland minstens €880 per maand nodig. Voor een stel zonder kinderen is dat €1210. En een echtpaar met twee kinderen heeft minstens €1660 per maand nodig.

Op basis van deze cijfers blijkt dat wie moet rondkomen van een bijstandsuitkering, onder de lage-inkomensgrens leeft, en dus arm is. Alleenstaanden tussen de 27 en 65 jaar krijgen €619,58 bijstand per maand, exclusief een vakantietoeslag van €32,61 (het vakantiegeld wordt één keer per jaar uitgekeerd). Gehuwden of ongehuwd samenwonenden krijgen het dubbele.

Dan is er nog de bijstandsnorm voor 65-plussers: dat is het bedrag dat je volgens de overheid in ieder geval zou moeten krijgen na je 65ste. Elke 65-plusser heeft weliswaar recht op een AOW-uitkering, maar niet iedereen krijgt een volledige AOW. Zo kan een (langdurig) verblijf in het buitenland een korting opleveren op de AOW. Onder voorwaarden kun je dan een beroep doen op de bijstand om de AOW aan te vullen.
Hoe hoog is de bijstandsnorm voor ouderen? Wie ouder is dan 65 jaar, heeft als alleenstaande recht op €953,48 en een vakantie-uitkering van €50,18 per maand. Stellen krijgen €1310,68 met €68,98 vakantiegeld.

Daarmee ligt de bijstandsnorm voor ouderen dicht bij een volledige AOW. Ter vergelijking: een alleenstaande 65-plusser met een volledige AOW krijgt netto (met heffingskorting en exclusief vakantie­uitkering) €982,59. Gehuwden die allebei 65+ zijn, krijgen ieder netto €683,88 (exclusief €40,66 vakantieuitkering).

Wie zijn rijk in ons land?

Daarvoor reizen we af naar de Randstad: de rijkste gemeentes zijn Bloemendaal (hier ligt het inkomen 58 procent boven het landelijk gemiddelde), Wassenaar, Blaricum en Abcoude.

Niet alleen waar je woont maakt verschil, ook met wie. De minste kans op armoede hebben stellen tot 65 jaar zonder minderjarige kinderen: bij deze huishoudens komt armoede slechts in 3 procent van de gevallen voor.

De 10 procent rijkste huishoudens in Nederland hebben een gemiddeld bruto-jaarinkomen van €153.000. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde inkomen per persoon is €21.000.

Hoeveel heb je te besteden als je arm bent in Nederland?

Daarvoor moeten we kijken naar het bedrag dat minimaal nodig is voor de basisbehoeften. Volgens het CBS heeft een alleenstaande in Nederland minstens €880 per maand nodig. Voor een stel zonder kinderen is dat €1210. En een echtpaar met twee kinderen heeft minstens €1660 per maand nodig.

Op basis van deze cijfers blijkt dat wie moet rondkomen van een bijstandsuitkering, onder de lage-inkomensgrens leeft, en dus arm is. Alleenstaanden tussen de 27 en 65 jaar krijgen €619,58 bijstand per maand, exclusief een vakantietoeslag van €32,61 (het vakantiegeld wordt één keer per jaar uitgekeerd). Gehuwden of ongehuwd samenwonenden krijgen het dubbele.

Dan is er nog de bijstandsnorm voor 65-plussers: dat is het bedrag dat je volgens de overheid in ieder geval zou moeten krijgen na je 65ste. Elke 65-plusser heeft weliswaar recht op een AOW-uitkering, maar niet iedereen krijgt een volledige AOW. Zo kan een (langdurig) verblijf in het buitenland een korting opleveren op de AOW. Onder voorwaarden kun je dan een beroep doen op de bijstand om de AOW aan te vullen.
Hoe hoog is de bijstandsnorm voor ouderen? Wie ouder is dan 65 jaar, heeft als alleenstaande recht op €953,48 en een vakantie-uitkering van €50,18 per maand. Stellen krijgen €1310,68 met €68,98 vakantiegeld.

Daarmee ligt de bijstandsnorm voor ouderen dicht bij een volledige AOW. Ter vergelijking: een alleenstaande 65-plusser met een volledige AOW krijgt netto (met heffingskorting en exclusief vakantie­uitkering) €982,59. Gehuwden die allebei 65+ zijn, krijgen ieder netto €683,88 (exclusief €40,66 vakantieuitkering).

Hoeveel mensen zijn in ons land arm?

Volgens de laatste cijfers gaat het om 623.000 huishoudens, ofwel 9,3 procent van alle 6,7 miljoen huishoudens. Huishoudens bestaan gemiddeld uit twee personen. Het gaat dus om ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders. Onder hen zijn 377.000 minderjarige kinderen (11 procent van alle minder-jarige kinderen).

Wie hebben een grotere kans om in armoede te leven?

  • 36 procent van de eenouder­gezinnen met minderjarige kinderen heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens.
  • 19 procent van de alleenstaanden tot 65 jaar heeft minder dan de lage-inkomensgrens.
  • 28 procent van de gezinnen met een niet-westerse hoofdkostwinner leeft onder de lage-inkomensgrens. De tweede generatie doet het wel beter dan de eerste: onder hen komt een laag inkomen iets minder vaak voor (17 procent).
    Deze cijfers nemen niet weg dat de meeste armen in Nederland autochtoon zijn, om de simpele reden dat er meer autochtonen zijn dan allochtonen. Van alle armen in ons land is 65 procent een autochtone Nederlander.
  • 25 procent van de huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens leeft in één van de grote steden, vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Reden: in de steden leven relatief veel mensen met een bijstands- of werkloosheidsuitkering.

Bovendien hebben arbeidsongeschikten en gepensioneerden in de steden vaak lagere uitkeringen dan elders in het land – het resultaat van de veelal slechtbetaalde banen die ze hadden toen ze nog werkten. Verder wonen in de grote steden veel niet-westerse allochtonen en die hebben relatief vaak een laag inkomen. Toch woont driekwart van de arme huishoudens niét in de grote steden. Maar doordat zij ‘uitgesmeerd’ over het land wonen, springt hun armoede minder in het oog.

  • Eén op de drie mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens moet langer dan vier jaar op een houtje bijten. Ook hier zijn eenoudergezinnen en alleenstaanden tot 65 jaar het sterkst vertegenwoordigd.
  • 22 tot 17 procent lager dan het landelijk gemiddelde is het inkomen van de inwoners van de armste gemeenten in Nederland: Reiderland (in januari 2010 opgegaan in de gemeente Oldambt), Eemsmond en Pekela.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.